02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2020
އެންމެ މަގުބޫލު އެންގޭޖްމަންޓް އަނގޮޓި ކޭޓްގެ އަތުގައި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު މީސްމީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލު އެންގޭޖްމަންޓް އަނގޮޓި އޮތީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ވިލިއަމްގެ އަނބިކަނބަލުން ކޭޓް މިޑްލްޓަންގެ އަތްޕުޅުގައި ކަމަށް ނެޗްރަލް ޑައިމަންޑް ކައުންސިލުން ހަދާފައިވާ ސާވޭއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2020 7
ބޮލީވުޑް ތަރިން ރާއްޖެ އަންނާތީ އިންޑިއާގައި ބަހުސެއް

ބޮލީވުގެ ތަރިން ރާއްޖެ އަށް ޗުއްޓީ އަށް އައުމަކީ އާ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިކަމެއް ހިނގާތާ މިހާރު އެތައް އަހަރެއްޖެ އެވެެ. އެކަމަކު މިހާރު ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ތަރިން އާދަޔާހިލާފަށް ގިނަ އެވެ. އެއާ އެކު އިންޑިއާގައި މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަ އެބަ ދެކެވެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020
މައިކް ޓައިޒަންގެ ޗެރިޓީ މެޗް އެއްވަރު

މީގެ 15 އަހަރު ކުރިން ބޮކްސިން އިން ރިޓަޔާކޮށްފައިވާ "އަޔަން މައިކް" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރު ލެޖެންޑް މައިކް ޓައިޒަން ޗެރިޓީއަކަށް ނުކުތް ބޮކްސިން މެޗްގައި ރޯއި ޖޯންސް ޖޫނިއާއާ ވާދަކޮށްގެން މެޗް އެއްވަރުވެގެން ހޮނިހިރު ދުވަހު ނިންމައިލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020 2
މަރަޑޯނާގެ ގަބުރާ އެކު ފޮޓޯ ނެގި މީހާ މާފަށް އެދިއްޖެ

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު މަރުވި އާޖެންޓީނާގެ ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް ޑިއެގޯ މަރަޑޯނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރޭގައި ހުޅުވާފައި އޮތް ސަންދޯކުގެ ތެރޭގައި މަރަޑޯނާގެ ގަބުރު ފެންނަ ގޮތަށް ނެގި ސެލްފީއެއްގެ މައްސަލަ ހޫނުވުމުން އެ ސެލްފީ ނެގި މީހާ މާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020
"ފްރެންޑްސް" ގެ މެތިއު ޕެރީ އެންގޭޖްވެއްޖެ

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ފަނޑުވުމެއް ނާންނަ މަޝްހޫރު ސިޓްކޮމް "ފްރެންޑްސް" އިން ވިދާލި އެކްޓަރު މެތިއު ޕެރީ އުމުރުން 51 އަހަރުގައި ލޯބިވެރިޔާއާ އެންގޭޖްވެއްޖެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 7
ސޮނާކްޝީ އަނެއްކާވެސް ރާއްޖޭގައި

ކުރިން ވެސް ރާއްޖެ އަށް އެތައް ފަހަރަކު ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖެ އަށް ޗުއްޓީ އަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

November 23, 2020 5
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭއިރު ހީވަނީ ހުވަފެނެއްހެން: ސާގިބް

މި ވަގުތު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އަންނަ އިރު ހީވަނީ ހުވަފެނެއްގެ ތެރޭގައި އުޅެވުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ސާގިބް ސަލީމް ބުނެފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020
ރިތޭޝްގެ ދެމަފިރިންގެ ވެބް ޝޯއެއް

ބޮލީވުޑްގެ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ރިތޭޝް ދޭޝްމުކާއި ޖެނެލިއާ ޑި ސޫޒާފެ ވެބް ޝޯއެއް ފްލިޕްކާޓް އެޕުން ބުދަ ދުވަހު ގެނެސްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 2
ރާއްޖެ އައުމުން ރަކުލް "ވޯޓާ ބޭބީއަކަށް"

ރާއްޖެ އަށް މިއަދު ޗުއްޓީ އަށް އައިސް އިންޑިިއާގެ ބަތަލާ ރަކުލް ޕްރީތު ސިންގް އޭނާ "ވޯޓާ ބޭބީއެއް" ގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށްފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 7
ކެޓްރީނާ ފޮޓޯޝޫޓަކަށް ރާއްޖޭގައި

މީގެ ކުރިން ވެސް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ފޮޓޯޝޫޓަކަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 2
"ބީޓްލްސް" ގެ މެމްބަރަކު ވަކިކުރުމުގެ ސިޓީ ނީލަމަކަށް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ރޮކް ބޭންޑް ދަ ބީޓްލްސްގެ ސިޓީއެއް ނީލަމެއްގައި ވިއްކައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020
"ބިގް ބޮސް 14" ފެށުން މިރޭ

ރިއަލިޓީ ޝޯތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުން ކެތްތެރިކަމެއް ނެތި އިންތިޒާކުރަމުން އަންނަ ކަލާޒްގެ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 14 މިރޭ ފަށާނެ އެވެ.

October 03, 2020 5
މި ފޮޓޯ "އަނިޔާވެރިކަމުން" ބޮޑު މައްސަލައަކަށްވެއްޖެ

މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި އެންގޭޖްވި އިނގިރޭސިވލާތުގެ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމްގެ ދޮށީ ދަރިފުޅު ބްރޫކްލިން ބެކަމާއި ލޯބިވެރިޔާ ނިކޮލާ ޕެލްޒް އެކީގައި ނަގާފައިވާ...

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2020 1
ކްރިސް ޖެނާ އަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ދައުވާ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީން ހިމެނޭ އާއިލާ ކާޑޭޝަން/ޖެނާ އާއިލާގެ މައި އެއް ތަނބު ކަމަށްވާ ކްރިސް ޖެނާއި އާއި އޭނާގެ ދަރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޯޓްނީ ކާޑޭޝަނަށް ކުރީގެ ބޮޑީގާޑް މާކް މެކްވިލިއަމްސް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށް، އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 4
"ކީޕިން އަޕް ވިތު ކާޑޭޝަންސް" ހުއްޓާލަނީ

އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ހޯދާފައިވާ ޝޯ ހުއްޓާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020
"ފޯކްލޯ" އާ އެކު ޓޭލާ އަށް އިތުރު ރެކޯޑެއް

މިދިޔަ މަހުގެ 24 ގައި ރިލީޒްކުރި އަލްބަމް "ފޯކްލޯ" އާ އެކު، އެމެރިކާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓަށް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން އިތުރު ޖާގައެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2020
ސޯފީ ޓާނާ އަށް އަންހެން ކުއްޖެއް

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދި ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގައި މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅުނު ބަތަލާ ސޯފީ ޓާނާ އަށް އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ އެވެ.

July 30, 2020 2
ދަރިފުޅުގެ ކަމެއް ކުރާކަށް އަދި ނެތް: އީލޮން މަސްކް

ދެ މަސްވީ ދަރިފުޅާ އެކު މި ވަގުތު އޭނާ އަށް ކުރާނެ ވަކި ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި ދަރިފުޅުގެ ބެލުމުގެ ޒިންމާ އެއްކޮށް ނަގަނީ ގްރައިމްސް ކަމަށް އީލޮން މަސްކް ބުނެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020 2
ކަންޔޭގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ގޮތުން ކިމް ވާހަކަ ދައްކައިފި

އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމަށް މި އަހަރު ވާދަކުރަން ނިންމައި ކެމްޕޭން ފަށާފައިވާ މަޝްހޫރު ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓަކީ ބައިޕޯލާ ޑިސްއޯޑާ ހުންނަ މީހެއް ކަމަށް ބުނެ މީގެ ކުރިން ފިރިމީހާގެ ސިއްހީ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ނުދައްކާހާ ތިލަކޮށް ކިމް ކާޑޭޝަން ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020
ނިކި މިނާޖަށް ދަރިއަކު ލިބެނީ

އާއިލާއެއް ފަށަން ބޭނުންވާތީ މިދިޔަ އަހަރު މިއުޒިކުން ރިޓަޔާކުރިކަން އިއުލާންކުރި އެމެރިކާގެ އަންހެން ރެޕާ ނިކީ މިނާޖަށް ދަރިއަކު ލިބެން އުޅޭކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 3
ކަންޔޭ "ރިޔާސީ ކެމްޕޭން" ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ބާއްވާ އެމެރިކާގެ ރިއާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާނެކަން އިއުލާންކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓް އޭނާގެ "ރިޔާސީ ކެމްޕޭން" އާދީއްތަ ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2020 2
ސުޝާންތާ ވައްތަރުގެ މީހަކަށް ސަމާލުކަން

މިދިޔަ މަހު މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ ވާހަކަ ކޮންމެވެސް އެއް ގޮތަކަށް މީޑިއާތަކަށް ނާރާ ދުވަހެއް ނާދެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 7
ޕެރިސް ހިލްޓަން ވެސް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް؟

ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް ޕެރިސް ހިލްޓަން ވެސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ކިހާ ސީރިއަސްކޮށް ބުނި ވާހަކައެއް ކަމެއް އަދި ޔަގީނެއް ނުވެ އެވެ.