26 މާޗް

March 26, 2020 2
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު މެޗަކުން ވައިރަސް ބޮޑަށް ފެތުރުނު

މިލާން (މާޗް 26) - އިޓަލީ އާއި ސްޕެއިނުގައި ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރުން އިތުރުވި އެއް ސަބަބަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު އެޓަލަންޓާ އާއި ވެލެންސިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ކަމަށް އިޓާލީގެ ލޮމްބާޑީ ރީޖަންގެ މޭޔަރު ޖިއޮޖީއޯ ގޯރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 1
ޔޫރަޕްގެ ފައިނަލްތައް މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް ފަސްކޮށްފި

ޒިއުރިކް (މާޗް 24) - ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ޔޫރަޕްގެ ކްލަބް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މެޗުތައް މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް ފަސްކުރަން ޔޫރަޕްގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ޔުއެފާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 2
ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔުރޮޕާ ލީގު މެދުކަނޑާލައިފި

ނިޔޯން (މާޗް 13) – އަންނަ ހަފުތާ އަށް ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވާ ޔުއެފާގެ ހުރިހާ ކްލަބް މެޗުތަކެއް، ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ގުޅިގެން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

March 13, 2020
ކުއްލި ބައްދަލުވުމަކަށް ގޮވާލައިފި! ޔޫރޯ ފަސްކުރަނީ؟

ނިޔޯން (މާޗް 13) – ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާ ގުޅިގެން ޔޫރަޕުގެ ފުޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ، ޔުއެފާ އިން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރަން އަންގާރަ ދުވަހު ބާއްވާ ކުއްލި...

12 މާޗް

March 12, 2020 32
އެތުލެޓިކޯ އަތުން ބަލިވެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ކަޓައިފި

ލިވަޕޫލް (މާޗް 12) – ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަތުން 3-2 އިން ބަލިވެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އިންގްލެންޑުގެ ލިވަޕޫލް ރޭ ކަޓައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 2
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ޓޮޓެންހަމް ކަޓައިފި، އެޓަލާންޓާ ކުއާޓާ އަށް

ލީޕްޒިގް (މާޗް 11) – ޖަރުމަނުގެ އާރްބީ ލީޕްޒީގް އަތުން 3-0 އިން ބަލިވެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އިންގްލެންޑުގެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ކެޓިއިރު ސްޕެއިނުގެ ވެލެންސިއާ 4-3 އިން ބަލިކޮށް އިޓަލީގެ އެޓަލާންޓާ އިން އެ ކްލަބުގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 10
ފުރަތަމަ ލެގުގައި ލިޔޯނުން ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި

ޕެރިސް (ފެބްރުއަރީ 27) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ލިޔޯނުން 1-0 އިން އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

February 27, 2020 22
ރެެއާލް ދަނޑުގައި ފަހަތުން އަރައި ސިޓީ މޮޅުވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 27) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން އެ ޓީމު އަތުން ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން އިނގިރޭސި...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 4
ރޮނާލްޑޯ ހުއްޓުވަން ޕްލޭނެއް ނެތް: ގާސިއާ

ލިޔޯން (ފެބްރުއަރީ 26) – ޔުވެންޓަސްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަކީ އަދިވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު މިރޭ އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކުޅޭއިރު އޭނާ ހުއްޓުވާނެ ވަކި ހާއްސަ ޕްލޭނެއް ނެތް ކަމަށް ފްރާންސްގެ އޮލިމްޕިކް ލިޔޯންގެ ކޯޗު ރުޑި ގާސިއާ ބުނެފި އެވެ.

February 26, 2020 2
ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ބަޔާން ކުއާޓާއާ ގާތަށް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 26) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ޖާގައަކާ ގާތަށް ބަޔާން މިއުނިކުން ޖެހިލައިފި އެވެ.

February 26, 2020 13
ބާސެލޯނާ އާއި ނަޕޯލީ އެއްވަރު

ނޭޕްލްސް (ފެބްރުއަރީ 26) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ބާސެލޯނާ އިން ނަޕޯލީގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 6
ކުރީގެ ހަނދާންތަކަކީ ބާސެލޯނާ އަށް ހުރަހެއް: ސެޓިއެން

ނޭޕްލްސް (ފެބްރުއަރީ 25) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ނަޕޯލީއާ ދެކޮޅަށް ބާސެލޯނާ ނުކުންނައިރު، މިދިޔަ ދެ މުބާރާތުގައި ލިވަޕޫލާއި ރޯމާ އަތުން ބާސެލޯނާ ބަލިވި ގޮތުގެ ހަނދާންތަކަކީ ކުޅުންތެރިންނަށް ކުރިމަތިވާނެ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހުރަހެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ކީކޭ ސެޓިއެން ބުނެފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 3
ޓޮޓެންހަމް ބަލިވިއިރު، އެޓަލަންޓާ ކުއާޓާއާ ގާތަށް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 20) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ އިންގްލެންޑުގެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 1-0 އިން ޖަރުމަނުގެ އާރްބީ ލައިޕްޒިގް އަތުން ބަލިވިއިރު، އިޓަލީގެ އެޓަލަންޓާ އިން ސްޕެއިނުގެ ވެލެންސިއާ 4-1 އިން ބަލިކޮށް ކުއާޓާއާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 2
ހާލަންޑުގެ ގޯލްތަކާ އެކު ޑޯޓްމަންޑުން ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށްފި

ޑޯޓްމަންޑް (ފެބްރުއަރީ 19) – ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑަށް އާލިން ހާލަންޑް ހަތް މެޗުން ޖަހައިދިން 11 ވަނަ ގޯލާ އެކު، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ޑޯޓްމަންޑުން...

February 19, 2020 8
އެތުލެޓިކޯ އިން ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 19) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 1-0 އިން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށްފި...

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020
"ހާލަތު މުހިއްމެއް ނޫން، އެތުލެޓިކޯ އަކީ ބިރެއް"

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 18) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އޮތް ހާލަތެއް މުހިއްމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު ކޮންމެ ޓީމަށް ވެސް ބިރެއް އޮންނާނެ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019 5
ދެ ވަނަ ބުރުގައި ރެއާލާއި ސިޓީގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ނިޔޯން، ސްވިޒަލެންޑް (ޑިސެމްބަރު 16) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަަނަ ބުރުގައި މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ރެއާލް މެޑްރިޑާއި އިނގިރޭސި ޗެމްޕިއަން އަދި މުބާރާތުގެ އެއް ފޭވަރިޓްކަމަށް ބެލެވިފައިވާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2019
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފޭވަރިޓަކީ ސިޓީ: ސާރީ

މިއުނިކް (ޑިސެމްބަރު 13) - އޭނާގެ ނަޒަރުގައި މި ސީޒަނުގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފޭވަރިޓަކީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކަމަށް އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ބުނެފި އެވެ.

December 13, 2019 9
ލިވަޕޫލަށް ޒިދާންގެ އިންޒާރެއް

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 13) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހިއްޖެނަމަ އެ ޓީމު ކަޓުވާލާނެކަމަށް ބުނެ މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019
މޮޅަކާ އެކު ޕީއެސްޖީ، ރެއާލް އަދި ބަޔާން ބުރު ނިންމާލައިފި

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 12) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދާފައިވާ ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ އާއި ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑް އަދި ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކުން މޮޅަކާ އެކު ގްރޫޕް...

December 12, 2019
އެޓަލާންޓާ އާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ދެ ވަނަ ބުރަށް

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 12) – ގްރޫޕުގެ ފުރަތަމަ ތިން މެޗުން ބަލިވި އިޓަލީގެ އެޓަލާންޓާ އަދި ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން، ފަހު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ...

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 3
ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލާއި ޗެލްސީ ދެ ވަނަ ބުރަށް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 11) – ފަހު މެޗާ ކުރިމަތިލިއިރު ޖާގައެއް ކަށަވަރުވެފައި ނެތް އިނގިރޭސި ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލާއި ޗެލްސީން ރޭގެ މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ...

December 11, 2019 16
އިންޓަ ކަޓައިފި، ބާސެލޯނާގެ ފަޓީ އަށް ރެކޯޑެއް

މިލާން (ޑިސެމްބަރު 11) – ބާސެލޯނާގެ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ފޯވާޑް އަންސޫ ފަޓީ ގޯލް ޖަހައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތާރީހުގައި ގޯލެއް ޖެހި އެންމެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑް ހެދި މެޗުން...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 7
ބާސާ އަނެއް ބުރަށް، ލިވަޕޫލާއި ޗެލްސީ އިންތިޒާރުގައި

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 28) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދިއިރު، ޗެލްސީ އާއި ލިވަޕޫލުން އިތުރު އިންތިޒާރެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 4
ބާސެލޯނާ އަށް އޮތް ޕްރެޝަރު ކުޑައެއް ނޫން: ޑޯޓްމަންޑް

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 27) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް އެކޭ އެއްގޮތަށް ބާސެލޯނާ އަށް ވެސް އޮތް ޕްރެޝަރު ކުޑައެއް ނޫން ކަމަށް ޑޯޓްމަންޑްގެ ކޯޗު...

November 27, 2019 5
ބަޔާނާއި ޕީއެސްޖީ އަދި ޔުވެންޓަސް އަށް އެއް ވަނަ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 27) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ފަހު ބަޔާން މިއުނިކާއި ޕީއެސްޖީ އާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަދި ޔުވެންޓަސް ގްރޫޕް އެއް ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ދެ...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019 1
ކޭން ހުއްޓާ އިބްރަހިމޮވިޗްގެ ބޭނުމެއް ނެތް: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 20) - ޓޮޓެންހަމްގައި ހެރީ ކޭން ފަދަ ފޯވާޑެއް ހުއްޓައި ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ގެންނަން ޖެހޭ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށް ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

November 26, 2019
ރޮނާލްޑޯއާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް: ސާރީ

ޓިއުރިން (ނޮވެމްބަރު 26) - ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއާ އޭނާއާ ދެމެދު އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ސާރީ ބުނެފި އެވެ.

November 26, 2019 3
ޕީއެސްޖީ އަތުން ބަދަލުހިފުމުގެ ރޫހެއް ނެތް: ޒިދާން

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 26) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހެއް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކިބައިގައި...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 3
އަނިޔާގެ މައްސަލަ: ގާޑިއޯލާ އަށް އުނދަގޫތަކެއް

މިލާން (ނޮވެމްބަރު 7) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ އެޓަލަންޓާއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވި މެޗުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ގޯލްކީޕަރު އެޑަސަން އަށް އަނިޔާވެ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އަށް އިތުރު...

November 07, 2019
ބަޔާނާއި ޕީއެސްޖީ އަދި ޔުވެންޓަސް ދެ ވަނަ ބުރަށް

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 7) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ބަޔާން މިއުނިކާއި ޕީއެސްޖީ އަދި ޔުވެންޓަސް އިން ބާކީ ދެ މެޗު އޮއްވައި މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް...

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 2
ޗެލްސީން ފަހަތުން އަރައި އަޔަކްސްއާ އެއްވަރުކޮށްފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 6) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފޯރިގަދަ މެޗެއްގައި ރޭ، ދެ ކުޅުންތެރިން މަދުކޮށް ކުޅުނު އަޔަކްސްއާ ފަހަތުން އަރައި ޗެލްސީން 4-4 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

November 06, 2019 7
ބާސެލޯނާ އޮތީ ޕްރެޝަރުގައި: ވަލްވާޑޭ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 6) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ލެވަންޓޭ އަތުން ބަލިވެ އޭގެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުގައި ރޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ޗެކް ރިޕަބްލިކުގެ ސްލާވިއާ ޕްރާގްއާ 0-0 އިން އެއްވަރުވުމާ އެކު...