17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019 3
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: މިރޭގެ މެޗަށް މެސީ ފިޓްވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - މި ސީޒަނުގައި މިހާތަނަށް އަނިޔާގެ ސަބަބުން ފެނިފައިނުވާ ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ފިޓްވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019
ޗޭން އަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ފުރުސަތެއް ނެތް

ހެމްބާގް (ސެޕްޓެމްބަރު 5) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް ޔުވެންޓަސް އިން އެކުލަވައިލި 22 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑުން ޖާގަ ނުލިބުމުން ހައިރާންވެ، ރުޅިގަދަވެދައިވާ ކަމަށް ޖަރުމަން މިޑްފީލްޑަރު އެމްރެ ޗޭން ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2019 2
"ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ނުލިބުމަކީ ފެއިލްވުމެއް ނޫން"

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 31) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިވާއިރު އެ ޓީމާ އެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގެއް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައިނުވި ނަމަވެސް އޭނާ ފެއިލްވީ ކަމަށް ނުނިންމާނެ ކަމަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2019 6
ރެއާލާއި ބާސެލޯނާ ވަރުގަދަ ގްރޫޕަކަށް

މޮނާކޯ، ފްރާންސް (އޮގަސްޓް 29) - މި ސީޒަނުގެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ސްޕެއިނުގެ ގަދަ ދެ ބާރު ކަމަށްވާ ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ވަރުގަދަ ގްރޫޕެއްގައި ލައްވާލައިފި އެވެ.

August 29, 2019
އިނގިރޭސި ކްލަބްތަކަށް ޔޫރަޕްގައި ފަސޭހަނުވާނެ: ކްލޮޕް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 29) - މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޔޫރަޕްގެ ކްލަބް ދެ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި އިނގިރޭސި ޓީމުތައް ކާމިޔާބުކުރި ނަމަވެސް މި ފަހަރު އިނގިރޭސި...

02 ޖޫން

June 02, 2019 2
ހާއްސަ ކާމިޔާބީ އަށް ފަހު ކްލޮޕް ދިނީ ޔަގީންކަން

މެޑްރިޑް (ޖޫން 2) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި ލިބުމަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް ހަޔާތުގައި އައި އެންމެ އުފާވެރި ވަގުތު ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ މި ފިޔަވަޅުމަތީގައި ލިވަޕޫލް ގޮވައިގެން ކުރިއަށް...

June 02, 2019 60
ލިވަޕޫލް އަލުން ޔޫރަޕުގެ ރަސްކަމަށް!

މެޑްރިޑް (ޖޫން 2) – މެޗުގެ ކުރީކޮޅު މުހައްމަދު ސަލާހު އަދި ފަހުކޮޅު ޑިވޮކް އޮރީގީ ވައްދާލި ލަނޑުތަކާ އެކު އިނގިރޭސި ވާދަވެރިޔާ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޔުއެފާ...

01 ޖޫން

June 01, 2019 28
ބޮޑު ފައިނަލެއް، ދެ ޓީމު ކާމިޔާބަކަށް ކެތްމަދުވެފައި

ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތްތަކުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު އިނގިރޭސި ޓީމަކީ ލިވަޕޫލެވެ. އެކަމަކު އެ ޓީމަށް އެންމެ ފަހުން ޔޫރަޕްގެ ތަށްޓެއް ލިބުނީ މީގެ 14 އަހަރު ކުރިން 2005 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ޓޮޓެންހަމަށް މިހާތަނަށް ޔޫރަޕްގެ ޝަރަފްވެރި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ތަށީގައި އަތްލުމުގެ ނަސީބު ލިބިފައިނުވާއިރު، މިރޭގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަކީ އެ ޓީމު މި...

24 މެއި

May 24, 2019 6
ފައިނަލުގެ ދަށް ރެކޯޑަކީ ކްލޮޕަށް ޕްރެޝަރެއް: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (މެއި 24) - އަންނަ މަހު އެއް ވަނަ ދުވަހު ކުޅޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް ނުކުންނައިރު، ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޕްރެޝަރަކީ ފައިނަލްތަކުގައި އޭނާގެ ރެކޯޑް ދަށްވުން ކަމަށް މަޝްހޫރު ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019 3
ފުޓްބޯޅަ ވިޔަފާރިއަކަށް ނުހަދާނަން: ޔުއެފާ ރައީސް

ބުޑަޕެސްޓް، ހަންގޭރީ (މެއި 18) - ޔޫރަޕިއަން ކްލަބް އެސޯސިއޭޝަން (އީސީއޭ) އިން ކްލަބް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތަކަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާ ބަދަލުތައް ގެންނަން ނުނިންމާ ކަމަށާއި ޔުއެފާގެ ވިސްނުމަކީ ފުޓްބޯޅަ އަކީ ވިޔަފާރިއަކަށް ހެދުމެއް ނޫން ކަމަށް އެ އިދާރާގެ ރައީސް ސްލޮވީނިއާގެ އަލެކްސެންޑާ ކެފެރިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019 11
ސިޓީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ސަސްޕެންޑްކުރަނީ: ރިޕޯޓް

ނިއުޔޯކް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (މެއި 14) - ފައިނޭންޝިއަލް ފެއާޕްލޭ (އެފްއެފްޕީ) ގަވާއިދާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ހިލާފުވެފައިވާތީ އެ ޓީމު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ސަސްޕެންޑް ކުރަން ޔުއެފާގެ ތަހުގީގު ޕެނަލުން ލަފާދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019 12
ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް ފައިނަލަށް، އިންގްލެންޑަށް އީދެއް

ލަންޑަން (މެއި 10) – ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލުން އިންގްލެންޑުގެ އާސެނަލާއި ޗެލްސީ މިރޭ ޖާގަ ހޯދުމާ އެކު، ޔޫރަޕް ފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ބައްރުގެ ކްލަބް ދެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި އެއް ގައުމެއްގެ ހަތަރު ޓީމު ފެނިގެންދާނެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019 4
ޕީއެސްޖީން ބާކީވި ކުޅުންތެރިޔާ ޓޮޓެންހަމަށް ރަންގަނޑަކަށް

މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ބްރެޒިލްގެ ސައޮ ޕޯލޯގައި ދައްކަމުން ދިޔަ މޮޅު ކުޅުމާ އެކު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި އިންޓަ މިލާނުގެ ލޮޮލުގައި ލޫކަސް މޯރާ އަޅައިގަތެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ހާއްސަކޮށް...

May 09, 2019 33
ފަހު ވަގުތު އަޔަކްސް ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމް ފައިނަލަށް

އެމްސްޓްރެޑަމް (މެއި 9) – ހެޓްރިކް ފުރިހަމަކުރަން ފަހު ސިކުންތުކޮޅުގައި ލޫކަސް މޯރާ ވައްދާލި ގޯލާ އެކު، ނެދަލެންޑްސްގެ އަޔަކްސް 3-2 އިން ބަލިކޮށް އިންގްލެންޑުގެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް...

08 މެއި

May 08, 2019 1
"ޓޮޓެންހަމަށް ފައިނަލުގެ ހުރިހާ ދޮރެއް ބަންދެއްނުވޭ"

އަމްސްޓަޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (މެއި 8) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ނެދަލެންޑްސްގެ އަޔަކްސް އަމްސްޓަޑަމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނުކުންނައިރު...

May 08, 2019 62
ބާސެލޯނާ ކަޓުވާލައި ލިވަޕޫލް ފައިނަލަށް!

ލިވަޕޫލް (މެއި 8) - ފުރަތަމަ ލެގުން 3-0 އިން ބަލިވެފައިވަނިކޮށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ބާސެލޯނާ 4-0 ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް...

07 މެއި

May 07, 2019 17
"ބާސާ ބަލިކުރަން ހުރިހާ ގޮތަކުން މަސައްކަތްކުރާނަން"

ލިވަޕޫލް (މެއި 7) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލިގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅޭ މެޗުން ބާސެލޯނާ ބަލިކުރަން ހުރިހާ ގޮތަކުން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019 20
މެސީގެ ޖާދޫން ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށް ބާސާ ފައިނަލާ ގާތަށް

ބާސެލޯނާ (1 މެއި) – ހިތްގައިމު ހިލޭ ޖެހުމަކުން ވައްދާލި ގޯލާ އެކު ކްލަބް ލެވެލްގައި ލިއޮނަލް މެސީ 600 ވަނަ ގޯލް ހަމަކުރި މެޗުން އިނގިރޭސި ގަދަބާރު ލިވަޕޫލް 3-0 އިން ބަލިކޮށް ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ އިން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލާ ދާދި ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019 35
ތާރީހު ލިވަޕޫލް ކޮޅަށް، ބާސާގެ ހަތިޔާރަކީ މެސީ!

ބާސެލޯނާ (މެއި 1) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މިރޭ ބާސެލޯނާ ދަނޑުގައި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު މި ދެ ޓީމުގެ ކުރިމަތިލުންތަކުގެ ތާރީހު ބުރަވަނީ ލިވަޕޫލް...

May 01, 2019 2
ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް އަޔަކްސް ފައިނަލާ ގާތަށް

ލަންޑަން (މެއި 1) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައި މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 5
ދަނޑުމަތީގައި އެކުވެރިކަމެއް ނޯންނާނެ: ސުއަރޭޒް

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް 30) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި މާދަމާ ރޭ އޭނާގެ ކުރީގެ ޓީމު ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު ދަނޑު މަތީގައި އެކުވެރިކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ...

April 30, 2019 1
ޓޮޓެންހަމްގެ ހުވަފެނީ ދަތުރު އަދި ނުނިމޭ: ޕޮޗެޓީނޯ

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 30) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އަޔަކްސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ހުވަފެނީ ދަތުރު...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 4
ސެމީގައި ލިވަޕޫލާއި ބާސެލޯނާގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ލިޒްބަން، ޕޯޓޯ (އޭޕްރީލް 18) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުން ޕޯޓޯ 4-1 އިން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ލިވަޕޫލުން...

April 18, 2019 4
ސިޓީ ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ޓޮޓެންހަމް ސެމީ އަށް

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 18) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން 4-3 އިން މޮޅުވި ނަމަވެސް ރަށުންބޭރުގައި ޖެހި ގޯލުން ކުރިހޯދައިގެން...

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 4
ސިޓީ އަށް ކުރިއަށް އޮތީ ތިން ފައިނަލް: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 17) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުރިއަށް އޮތް ތިން މެޗަކީ ވެސް ފައިނަލްތަކެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

April 17, 2019 17
މެސީގެ ގޯލްތަކުން ބާސެލޯނާ ސެމީ އަށް

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 17) – ލިއޮނަލް މެސީގެ ދެ ގޯލާ އެކު އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފަސޭހަކަމާ އެކު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް 3-0 އިން ބަލިވެ ބާސެލޯނާ އިން ހަތަރު އަހަރު ތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް...

April 17, 2019 15
ރޮނާލްޑޯއާ އެކު ވެސް ޔުވެންޓަސްގެ އުއްމީދު ފެނަށް

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 17) – މި ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް އަމާޒުކޮށް 100 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ގެނެސް ޓީމު ވަރުގަދަކުރި ޔުވެންޓަސް، މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ...

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 2
ރޮނާލްޑޯ ސަތޭކަ ޕަސެންޓް ފިޓްވެއްޖެ

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 16) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ އަޔަކްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ކެޕްޓަން ޖިއޯޖިއޯ ކިއެލީނީ އާއި ފޯވާޑް މާރިއޯ...

April 16, 2019 15
ޔުނައިޓެޑުން ދުލެއް ނުދޭނެކަން ބާސާ ވިސްނާނެ: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް 16) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ދުލެއް...

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 5
ބާސާގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމު ބަލިކުރެވޭނެ: ޕޮގްބާ

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރިލް 11) - ބާސެލޯނާގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމު ބަލިކުރެވޭނެ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ބުނެފި އެވެ.

April 11, 2019 4
ސަލާހަށް، ޕޯޓޯގެ ރައީސް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ލިޒްބަން، ޕޯޗުގަލް (އޭޕްރީލް 11) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް ފުރަތަމަ ލެގުގައި ލިވަޕޫލްގެ ފޯވާޑް މުހައްމަދު ސަލާހަށް ރަތް ކާޑު ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ޕޯޓޯގެ ރައީސް ނޫނޯ ޕިންޓޯ...

April 11, 2019 6
ޔުވެންޓަސް އެއްވަރު، ބާސާ އިން ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި

އަމްސްޓެޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (އޭޕްރީލް 11) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ނެދަލެންޑްސްގެ އަޔަކްސް އާއި ޔުވެންޓަސް 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު،...