22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 10
ޗެލްސީގެ ވެރިޔާ އަބްރަމޮވިޗް ހޫނު ފެނަށް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - ކުށުގެ އަމަލުތަކުންނާއި ނުހައްގު މަންފާގެ ގޮތުގައި ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ދައުރުކުރުމުގައި ބޭންކްތައް މެދުވެރިކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ އެތައް ހާސް މުއާމަލާތެއްގެ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ލީކުވިއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ޗެލްސީގެ ވެރިޔާ ރަޝިއާގެ މަހުޖަނު ރޯމަން އަބްރަމޮވިޗްގެ މައްސަލަތަކެއް ވެސް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 1
ޗެލްސީ އަތުން ލިބުނު މޮޅުން ކްލޮޕަށް ހާއްސަ އުފަލެއް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ޗެލްސީ އަތުން 2-0 އިން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް މޮޅުވިއިރު، މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔަ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕަށް ހާއްސަ އުފަލެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 5
ޝަކުވާ ނުކުރާނަން، ލިވަޕޫލް ބަލިކުރެވޭނެ: ލަމްޕާޑް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ޗެލްސީ އޮތީ އެންމެ ބޭނުންވާ ހާލަތުގައި ނޫން ނަމަވެސް އެ ކަމާ ބެހޭ ޝަކުވާ ނުކުރާނެ ކަމަށާއި ލިވަޕޫލް ބަލިކުރެވޭނެ ކަމަށް ޗެލްސީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 15
ޗެލްސީ މޮޅަކުން ފެށިއިރު ލަމްޕާޑްގެ އަމާޒު ލީގަށް

ބްރައިޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މި ފަހަރުގެ ސީޒަނަށް ބޮޑު ހަރަދުތަކެއް ކޮށްގެން ތައްޔާރުވި ޗެލްސީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ 3-1 އިން ބްރައިޓަން އަތުން މޮޅުވިިއިރު އަމާޒަކީ މި ފަހަރު ލީގަށް ވާދަކުރުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020
އިންޓަ އިން ކާންޓޭ ހޯދަން ދެ ކުޅުންތެރިން ހުށަހަޅައިފި

މިލާން (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ޗެލްސީގެ ފްރާންސް މިޑްފީލްޑަރު އެންގޯލޯ ކާންޓޭ ގަންނަން އިޓަލީގެ އިންޓަ މިލާނުން އެ ޓީމުގެ ދެ މިޑްފީލްޑަރުން ކަމަށްވާ ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން އާއި މާސެލޯ ބްރޮޒޮވިޗް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 5
ޗެލްސީން ހަރަދުކުރާ ގޮތަށް ނުކުރެވޭނެ: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި އާ ކުޅުންތެރިން ގެންނަން ޗެލްސީން ހަރަދުކުރާ ގޮތަށް ލިވަޕޫލުން ކަންތައް ނުކުރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020
ޗެލްސީން ހާވާޓްޒްގެ ސޮއި ހޯދައިފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ބަޔާ ލެވަކޫސަނަށް ކުޅެމުން އައި ޖަރުމަނުގެ ޒުވާން ތަރި ކައި ހާވާޓްޒް އިންގްލެންޑްގެ ޗެލްސީ އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 3
ޗެލްސީގައި ހުރެ ތަށި ހޯދަން ބޭނުން: ތިއާގޯ ސިލްވާ

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 29) - ޗެލްސީގައި ހުރެ ތަށި ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ދާދި ފަހުން އެ ޓީމަށް ސޮއިކުރި ބްރެޒިލްގެ ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު ތިއާގޯ ސިލްވާ ބުނެފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020
ޕޮގްބާ އާއި ޗެލްސީ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 28) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ތަރި ޕައުލް ޕޮގްބާ އާއި ޗެލްސީގެ ހަތަރު ކުޅުންތެރިއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020
ސިލްވާ އަށް ޗެލްސީގެ ކެޕްޓަންކަން ހުށަހަޅައިފި: ރިޕޯޓް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 27) - ބްރެޒިލްގެ ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު ތިއާގޯ ސިލްވާ ޗެލްސީ އަށް ސޮއިކޮށްފިނަމަ އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަން އޭނާ އަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020
ލެވަކޫސަނުން ގޮތްދޫކުރުމުން ހާވާޓްޒް ޗެލްސީއާ ގާތަށް

މިއުނިކް (އޮގަސްޓް 24) - ބަޔާ ލެވަކޫސަންގެ ޒުވާން ތަރި ކައި ހަވާޓްޒް ވިއްކާލަން އެ ކްލަބުން ކިޔާ އަގުކުޑަކުރަން އެންމެ ފަހުން އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ޗެލްސީ އަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 4
ބަޔާން އަތުން ބަލިވުން: ޗެލްސީ އަށް ފިލާވަޅެއް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 9) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ރޭ ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކް އަތުން 4-1 އިން ބަލިވި މެޗުން ފިލާވަޅު ނަގާނެ ކަމަށް ޗެލްސީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި...

August 09, 2020 5
ބާސެލޯނާ އާއި ބަޔާން މިއުނިކް ކުއާޓާ އަށް

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 9) – ނަޕޯލީ 3-1 އިން ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން އަދި ޗެލްސީ 4-1 އިން ބަލިކޮށް ބަޔާން މިއުނިކުން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 5
ޗެލްސީއާ މެދު ވިލިއަން ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 8) - އެހެން ކްލަބަކަށް ބަދަލުވުމާ މެދު ވިސްނަން ފެށި ހިސާބުން ޗެލްސީން އޭނާއާ މެދު ކަންތައްތައް ކުރި ގޮތާ މެދު ވިލިއަން ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ހުރި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 3
ޕްރިމިއާ ލީގު ފަށާ ތާރީހާ މެދު ލަމްޕާޑް ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 3) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އާ ސީޒަން ފަށަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީހު މާ އަވަސް ކަމަށް ބުނެ ޗެލްސީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 17
ޗެލްސީ ބަލިކޮށް އާސެނަލުން އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 2) - ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް އެފްއޭ ކަޕްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމަށްވާ އާސެނަލުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން 14 ވަަނަ ފަހަރަށް މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 3
ލަމްޕާޑާއި އާޓެޓާ: ޓީމާ އެކު މުހިއްމު ފައިނަލަކަށް!

އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕަކީ ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެވެ. މި ފަހަރުގެ ފައިނަލުގައި އާސެނަލާއި ޗެލްސީ މިރޭ ބައްދަލުކުރާއިރު، މި ދެ ޓީމުގެ ކޯޗުންނަކީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މި ވަގުތު ތިބި އެންމެ ޒުވާން ދެ ކޯޗުންނެވެ. ޗެލްސީގެ ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް، 42 އާއި އާސެނަލްގެ މިކޭލް އާޓެޓާ، 38، ކޯޗިން ކެރިއަރުގައި...

31 ޖުލައި

July 31, 2020 1
ލަމްޕާޑުގެ ލޯ ހަތަރު ކީޕަރަކާ ދިމާލަށް

ކުރިއަށް އޮތް ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ޗެލްސީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޗެލެންޖަކީ އޭނާގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ކުޅެވޭ ފެންވަރުގެ ރަނގަޅު ގޯލްކީޕަރެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތެވެ. ޗެލްސީގައި މި ވަގުތު ހުރި ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ގޯލްކީޕަރު ސްޕެއިނުގެ ކެޕާ އަރިއްޒަބަލާގާއާ މެދު ލަމްޕާޑް ހިތްހަމައެއްނުޖެހެ އެވެ. އަދި ދެން...

27 ޖުލައި

July 27, 2020 13
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް

ލަންޑަން (ޖުލައި 27) – މި ސީޒަނުގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފަހު މެޗުތަކަށް ފަހު ރޭ، ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލާއި ރަނަރަޕް މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ އެކު، އަންނަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އިންގްލެންޑުން ވާދަކުރާނެ އަނެއް ދެ ޓީމަކަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީ ހޮވިިއްޖެ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020 5
ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ލީގު ތަށި އުފުލާލައިފި

ލަންޑަން (ޖުލައި 23) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން 30 އަހަރަށް ފަހު ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ ލިވަޕޫލުން ރޭ 5-3 އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ލީގުގެ ތަށި އުފުލާލައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 2
ޗެލްސީން ކުރާ ހަރަދަށް ލިވަޕޫލް ނުބަލާނެ: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (ޖުލައި 22) - އަންނަ ސީޒަނަށް ޓީމު ވަރުގަދަކުރަން ޗެލްސީން ބޮޑެތި ހަރަދުތަކެއް ކުރި ނަމަވެސް އެކަމަށް ލިވަޕޫލުން މާ ބޮޑަށް ނުބަލާނެ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.