15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 10
ނޯވިޗް އަތުން ސިޓީ ބަލިވުމުން ލިވަޕޫލަށް ލީޑެއް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން މި ފަހަރު ލީގަށް ޕްރޮމޯޓްވި ނޯވިޗް ސިޓީ އަތުން 3-2 އިން ބަލިވިއިރު، ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލަށް ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 9
ރެކޯޑް މޮޅާ އެކު ލިވަޕޫލް މަގާމު ދަމަހައްޓައިފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުންބޭރުގައި 3-0 އިން ބާންލީ ބަލިކޮށް ލީގުގައި ޖެހިޖެހިގެން 13 މެޗުން މޮޅުވެ ކްލަބްގެ ތާރީހުގައި ހެދި ރެކޯޑާ އެކު ލިވަޕޫލް އެއް ވަނަ މަގާމު ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2019 2
އަނިޔާގެ ސަަބަބުން ކާންޓޭ ފްރާންސް ޓީމުގައި ނުހިމެނޭ

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 30) - ކަކުލަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާ އަކަށް އެންގޯލޯ ކާންޓޭ ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނާތީ ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގެ ކުރިއަށް އޮތް ދެ މެޗަށް ނެގި ފްރާންސް ސްކޮޑުން އޭނާ ބާކީކޮށްފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 11
އާސެނަލް ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލަށް ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ލިވަޕޫލް (އޮގަސްޓް 25) – އާސެނަލް 3-1 އިން ބަލިކޮށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019 4
ޗެލްސީ އަށް މޮޅެއް ނުހޯދި ތިން ވަނަ މެޗު

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 19) – ޗެލްސީގެ ޒުވާން ސްކޮޑް ކުރިއަރަން ވަގުތުކޮޅެއް ނަގާނެ ކަމަށް، ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ލެސްޓާ ސިޓީއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވި މެޗަށް ފަހު ޗެލްސީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019 4
އިސްތަންބޫލުން ލިވަޕޫލަށް އަނެއްކާ ވެސް ތަށްޓެއް!

އިސްތަންބޫލް (އޮގަސްޓް 15) – މި ސީޒަނުގައި ކްލަބާ ގުޅި، އެއް ވަނަ ގޯލްކީޕަރު އެލިސަން ބެކާ އަށް އަނިޔާވުމުން ފުރަތަމަ އެގާރައިން ފުރުސަތު ލިބުނު އެޑްރިއަން މަތަކުރި ޕެނަލްޓީއާ އެކު 5-4 އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ޔޫރަޕިއަން ސުޕަ ކަޕް މިރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019 6
ޗެލްސީ ފަސޭހަކޮށް ނުނަގާނަން: ކްލޮޕް

އިސްޓަންބުލް، ތުރުކީ (އޮގަސްޓް 14) - ޔޫރަޕްގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން މިރޭ މިިދިޔަ އަހަރުގެ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ފަސޭހަކޮށް ނުނަގާނެ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 14
ޔުނައިޓެޑަށް ބޮޑު މޮޅެއް، ލަމްޕާޑަށް ހިތްދަތި ފެށުމެއް

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 12) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް 4-0 އިން ޗެލްސީ އަތުން މޮޅުވުމުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެ މި ސީޒަނާ ކުރިމަތިލި ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ފްރޭންކް ލަމްޕާޑަށް ހިތްދަތި ފެށުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019
ގޯސް ޕްރެޝަރުތަކެއް ބޭނުމެއް ނޫން: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 11) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކުރިން އޮތް ހިސާބަށް ދިއުމަކީ އެ ކްލަބާ ގުޅުންހުރި އެންމެން ބޭނުންވާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަން ހާސިލުކުރަން އާ ސީޒަނެއް ފަށާ ދުވަހު ކުޅުންތެރިންނަށް ގޯސް ޕްރެޝަރުތަކެއް ދޭން ބޭނުމެއްނުވާ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019
ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް މެޗަށް އަންހެން ރެފްރީ އެއް

ޕެރިސް، ފްރާންސް (އޮގަސްޓް 3) - އަންނަ ހަފްތާގައި އޮންނަ ޔޫރަޕްގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވާ މެޗު ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕްގައި ޗެލްސީ އާއި ލިވަޕޫލް ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ރެފްރީ އަކަށް ފްރާންސްގެ އަންހެން ރެފްރީ ސްޓެފަނީ ފްރަޕާޓް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019 2
އަބްރަމޮވިޗަށް ވިސާ ދޭން ޗެލްސީން އެދެނީ

ސަލްޒްބާގް، އޮސްޓްރިއާ (އޮގަސްޓް 1) - ޗެލްސީގެ ވެރިޔާ ރޯމަން އަބްރަމޮވިޗަށް އިނގިރޭސި ވިސާ ނުލިބޭތީ ޗެލްސީގެ މެޗުތައް ބަލަން ދަނޑަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން އެ ކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޗެލްސީން އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 1
ޗެލްސީ އަށް އިތުބާރު ބޮޑުވެއްޖެ: ލަމްޕާޑް

ސައިޓަމާ، ޖަޕާން (ޖުލައި 24) - ޕްރީ ސީޒަން މެޗުތަކުގައި ޗެލްސީގެ ކުޅުންތެރިން ދައްކަމުން އަންނަ ކުޅުމުގެ ސަބަބުން، ޓީމާ މެދު ކުރެވޭ އިތުބާރު ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އަހަރެން ފެއިލް ނުވާނެ: ޕުލިސިޗް

ލަންޑަން (ޖުލައި 18) - މީގެ ކުރިން އެމެރިކާގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ނުކުޅެވުނު ނަމަވެސް އޭނާ އެ ލީގުގައި ފެއިލެއްނުވާނެ ކަމަށް ޗެލްސީ އަށް ކުޅޭ އެމެރިކާގެ ޒުވާން ތަރި ކްރިސްޓިއަން ޕުލިސިޗް ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2019 1
ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމަކީ އުނދަގޫ ވަޒީފާއެއް: ލަމްޕާޑް

ލަންޑަން (ޖުލައި 12) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ބޮޑެތި އެހެން ޓީމުތަކާ އަޅާކިޔާއިރު އެންމެ އުނދަގޫވާނީ ޗެލްސީ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިހުރުން ކަމަށް ދާދި ފަހުން އެ ކްލަބުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވި އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ތަރި ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2019 9
ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާ ލަމްޕާޑް ހަވާލުވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖުލައި 4) - ހުސްވެފައިވާ ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާ އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ތަރި އަދި ޑާބީ ކައުންޓީގެ ކޯޗު ފްރާންކް ލަމްޕާޑް ތިން އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2019 10
ޗެލްސީ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާން ލަމްޕާޑް ނިންމައިފި

ލަންޑަން (ޖޫން 26) - ހުސްވެފައިވާ ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާން އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ޑާބީ ކައުންޓީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 11
ޓޮރޭޒް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި

މެޑްރިޑް (ޖޫން 21) - ޖަޕާނުގެ ސަގަން ޓޮސޫ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިނުގެ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ފެނާންޑޯ ޓޮރޭޒް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 3
ލަމްޕާޑްގެ ޝަރުތުތަކަށް އަބްރަމޮވިޗް އެއްބަސްވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖޫން 18) - ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާނީ ވަކި ކަންތައްތަކާ މެދު އެ ކްލަބުން އެއްބަސްވާނަމަ ކަމަށް ބުނެ، އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ތަރި އަދި ޑާބީ ކައުންޓީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ހުށަހެޅި ޝަރުތުތަކަށް ޗެލްސީގެ ވެރިޔާ ރޯމަން އަބްރަމޮވިޗް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2019 2
ލަމްޕާޑްގެ ޝަރުތުތައް ޗެލްސީ އަށް ހުށަހަޅައިފި

ލަންޑަން (ޖޫން 15) - ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާނީ ވަކި ކަންތައްތަކާ މެދު އެ ކްލަބްގެ މެނޭޖްމަންޓުން އެއްބަސްވާނަމަ ކަމަށް ބުނެ، އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ތަރި އަދި ޑާބީ ކައުންޓީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ޝަރުތުތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 1
ލަމްޕާޑް ނުލިބިއްޖެނަމަ ޗެލްސީން ސާރީ މަޑުކުރުވަނީ

ލަންޑަން (ޖޫން 12) - ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ތަރި ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ގެންނަން ކުރާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ނުވެއްޖެނަމަ އެ މަގާމުގައި މިހާރު ހުރި އިޓަލީގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ މަޑުކުރުވަން ޗެލްސީން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.