18 މާޗް

March 18, 2019 3
ލިވަޕޫލް އެއް ވަނަ އަށް، ޗެލްސީ އަށް ފައިދާ ނުނެގުނު

ލަންޑަން (މާޗް 18) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ފުލަމް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލިއިރު، ރަށުންބޭރުގައި އެވަޓަން އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ރޭހުގައި ފައިދާ ނަގަން ލިބުނު ފުރުސަތު ޗެލްސީން ނަގާލައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2019 2
ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް ކުއާޓާ އަށް، އިންޓަ ކަޓައިފި

ލަންޑަން (މާޗް 15) - ޔުރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް ޖާގަ ހޯދިއިރު، އިންޓަ މިލާން މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019
ދަނޑުގެ މައްސަލައިގައި ސާރީ ޔުއެފާ އަށް ފާޑުކިޔައިފި

ކިއޭވް، ޔޫކްރޭން (މާޗް 14) - ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި މިރޭ ރަށުންބޭރުގައި ޔޫކްރޭނުގެ ޑިނަމޯ ކިއޭވްއާ ދެކޮޅަށް މެޗު ކުޅޭ ސްޓޭޑިއަމް އޮތީ އެންމެ ރަނގަޅު ހާލަތުގައި ނޫން ކަމަށް ބުނެ ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ޔޫރަޕްގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ޔުއެފާ އަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2019 4
ފީފާ އިން ލުޔެއް ނުދިނުމުން ޗެލްސީ ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

ލަންޑަން (މާޗް 8) - އަށާރަ އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިން ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފުވެފައިވާތީ ޗެލްސީ އަށް 2020 ގެ ކުރިން ކުޅުންތެރިން ނުގެނެވޭ ގޮތަށް ފީފާ އިން ނިންމި ނިންމުން އިސްތިއުނާފަށް ލާފައިވާތީ މި ވަގުތު އެ އަދަބު ތަންފީޒު ނުކުރަން ފީފާގައި އެދުމުން އެ އިދާރާއިން އެކަމަށް ދެކޮޅު ހެދުމުން ޗެލްސީން ހިތްހަމަނުޖެހުން...

08 މާޗް

March 08, 2019 3
އާސެނަލަށް ނާކާމިޔާބު، ޗެލްސީ ކުއާޓާއާ ގާތަށް

ލަންޑަން (މާޗް 8) - ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ތިން ވަނަ ބުރުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ފްރާންސްގެ ރެެނެސް އަތުން އާސެނަލް 3-1 އިން ބަލިވިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޑިނަމޯ ކިއޭވް އަތުން 3-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ޗެލްސީ ކުއާޓާ ފައިނަލާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 7
ލިވަޕޫލް ލީޑުގައި، ޗެލްސީން ޓޮޓެންހަމް މާޔޫސްކޮށްލައިފި

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 28) – އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވަޓްފޯޑް އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން އެއް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދެމެހެއްޓިއިރު، ޓޮޓެންހަމް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަށް އެ ޓީމުން ކުރަމުން އުއްމީދު ފަނޑުކޮށް ޗެލްސީން އިތުބާރު ހޯދައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 3
ކެޕާ އަށް ޗެލްސީން އަދަބުދީފި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 26) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕް ފައިނަލުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަތުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-3 އިން ޗެލްސީ ބަލިވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ސްޕެއިން ކީޕަރު ކެޕާ އަރިއްޒަބަލާގާ ދަނޑުން ފައިބަން ދެކޮޅު ހެދި މައްސަލައިގައި އޭނާ މައާފަށް އެދުނު ނަމަވެސް ޗެލްސީން އޭނާ އަށް އަދަބު ދީފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019 13
ސިޓީ ތަށި ހޯދައިފި، އުސްއައްޔަކަށްވީ ޗެލްސީ ކީޕަރު!

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 25) – ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-3 އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ރޭ ހޯދައި މި ސީޒަނުގައި ހަތަރު މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރުމުގެ އަމާޒަށް ވާސިލްވުމަށް ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 2
ޗެލްސީން ސާރީ އަށް އިތުބާރުކުރަން ޖެހޭ: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 23) – ނަތީޖާތައް ދަށްވެ ވަޒީފާ ގެއްލުމުގެ ބިރާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ އަށް އެ ކްލަބުން އިތުބާރުކުރުމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ގޮވާލައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019 5
ޗެލްސީ އަށް ކުޅުންތެރިން ނުގެނެވޭ ގޮތަށް އަދަބުދީފި

ޒިއުރިކް (ފެބްރުއަރީ 22) – އިންގްލެންޑުގެ ޗެލްސީން 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިން ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފުވެފައިވާތީ އެ ކްލަބަށް ކުރިއަށް އޮތް ދެ ޓްރާންސްފާ މުއްދަތުގައި ކުޅުންތެރިން ނުގެނެވޭ ގޮތަށް ފީފާ އިން މިއަދު އަދަބުދީފި އެވެ.

February 22, 2019 2
ސާރީއާ އަށް އޮތް ފަހު ފުރުސަތަކީ ލީގު ކަޕް ފައިނަލް!

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 22) - ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ މަގާމުގައި ބެހެއްޓުމާ މެދު ޗެލްސީން ގޮތެއް ނިންމާނީ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ކުޅޭ ލީގު ކަޕް ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ކަމަށް މީޑިއާ...

February 22, 2019 4
ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް އަނެއް ބުރަށް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 22) - ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ރޭ ބޭޓް ބޮރިސޯފް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ އާސެނަލުން އަދި ސްވިޑެންގެ މަލްމޯ އެފްސީގެ މައްޗަށް 3-0 އިން ކުރި ހޯދައިން ޗެލްސީން...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 12
ޗެލްސީ އަތުން ބަދަލުހިފައި ޔުނައިޓެޑް ކުއާޓާ އަށް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 19) - އިނގިިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގައި ރޭ ޗެލްސީގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރި ހޯދައި، މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިނަލުގައި ބަލިވި ބަލިވުމުގެ ބަދަލުހިފައި މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ރޭ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 14
ގާޑިއޯލާ ފަދައިން ސާރީ އަށް ވަގުތު ދޭންޖެހޭ: ޒޯލާ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 18) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކުޅުން ބަދަލުކުރަން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އަށް ވަގުތު ދިން ފަދައިން ޗެލްސީގައި އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ އަށް ވެސް ވަގުތު ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަދި ކުރީގެ ފޯވާޑް ޖިއަންފްރަންކޯ ޒޯލާ ބުނެފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019 5
ބެލަރޫސްގެ ޓީމެއް އަތުން އާސެނަލް ބަލިވެއްޖެ

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ފެބްރުއަރީ 15) - ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި އާސެނަލް ކުޅުނު މެޗުން ފުޓްބޯޅައިގައި ޔޫރަޕުގެ އާދައިގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ބެލަރޫސްގެ ބޭޓް ބޮރިސޯފް އަތުން 1-0 އިން ބަލިވިއިރު، ސްވިޑަންގެ މަލްމޯ އަތުން 2-1 އިން ޗެލްސީ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019
ޗެލްސީ ކޯޗުކަން މިވަގުތު ބޭނުމެއް ނޫން: ލަމްޕާޑް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 12) - ޗެލްސީ ކޯޗުކަން މި ވަގުތު ބޭނުންނުވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ތަރި އަދި މިހާރު ޑާބީ ކައުންޓީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 9
ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ސިޓީ އެއް ވަނަ އަށް

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 11) – ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯގެ ހެޓްރިކާ އެކު ޗެލްސީ އަތުން ތަފާތު ބޮޑުކޮށް، 6-0 އިން މޮޅުވެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އަރައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2019 5
"މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވާން ހަޒާޑް ނިންމައިފި"

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 9) – ޗެލްސީގެ މިޑްފީލްޑަރު އެޑެން ހަޒާޑް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާ ގެނައުމާ މެދު މެޑްރިޑުން ސީދާ ގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށް...

February 09, 2019 3
ލީގުގެ ރޭހުގައި ޗެލްސީއެއް ނެތް: ސާރީ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 9) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ވާދަކުރާ ރޭހުގައި ޗެލްސީ ނެތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ބުނެފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 4
ސާރީއާ މެދު ޗެލްސީގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 4) - ޗެލްސީގެ ތަރި އެޑެން ހަޒާޑާ ބެހޭގޮތުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ސާރީ މީޑީއާގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން އެ ކްލަބްގެ ވެރިން ހިތްހަމަނުޖެހިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 4
ޓޮޓެންހަމް ދެ ވަނަ އަށް، ޗެލްސީ އަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 3) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 5-0 އިން ހަޑްސްފީލްޑް ޓައުން ބަލިކޮށް ޗެލްސީން ހިތްހަމަޖެހުމެއް ހޯދައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019 4
ލިވަޕޫލް ފުރުސަތު ގެއްލުވާލިއިރު ޗެލްސީ ފަސް ވަނަ އަށް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 31) - ލެސްޓާ ސިޓީއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ އެއް ވަނައިގައި ހަތް ޕޮއިންޓަށް ލީޑު ފުޅާކުރަން ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތު ލިވަޕޫލަށް ރޭ ގެއްލުނު އިރު، ބޯންމައުތު އަތުން 4-0 އިން ބަލިވެ ޗެލްސީ ފަސް ވަނަ އަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 1
ޓޮޓެންހަމް ކަޓައިފި، ޗެލްސީ އަނެއް ބުރަށް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 28) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގައި ރޭ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ދެ ވަނަ މުބާރާތު ކެޓިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 3-0 އިން ޝެފީލްޑް ވެނެސްޑޭ ބަލިކޮށް ޗެލްސީ މުބާރާތުގެ އަނެއް ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.