05 ޖުލައި

July 05, 2020 1
ޗެލްސީން މަގާމް ދެމެހެއްޓިއިރު، ޔުނައިޓެޑް ވިއްދާފައި

ލަންޑަން (ޖުލައި 5) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 3-0 އިން ވަޓްފޯޑް ބަލިކޮށް ހަތަރު ވަނައިގައި މަގާމް ދެމެހެއްޓިއިރު، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ބޯންމައުތުގެ މައްޗަށް 5-2 އިން ކުރިހޯދައި ގަދަ ހަތަރެއްގެ ރޭހުގައި މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 3
ލެސްޓާ ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ޗެލްސީ އަށް ނުނެގުނު

ލަންޑަން (ޖުލައި 2) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވިއިރުމ ތިން ވަނައިގައި އޮތް ލެސްޓާ ސިޓީ ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި ތިން ވަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ޗެލްސީން ނަގާލައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020 2
އެފްއޭ ކަޕް ސެމީގައި އާސެނަލް-ސިޓީ، ޔުނައިޓެޑް-ޗެލްސީ

ލަންޑަން (ޖޫން 29) – އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި އާސެނަލާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަދި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީ ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 5
ކުޅުމަށް ބަލާނަމަ އެންމެ މޮޅީ ސިޓީ: ލަމްޕާޑް

ލަންޑަން (ޖޫން 26) - ކުޅުމަށް ބަލާނަމަ އޭނާގެ ނަޒަރުގައި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ މޮޅު ޓީމަކީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކަމަށް ރޭ އެ ޓީމުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދި ޗެލްސީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް...

June 26, 2020 18
ލިވަޕޫލް 30 އަހަރަށް ފަހު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި!

ލަންޑަން (ޖޫން 26) – ޗެލްސީ އަތުން މިރޭ 2-1 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބަލިވުމާ އެކު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިވަޕޫލަށް ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 4
ގަދަ ހަތަރެއްގެ ރޭހުގައި ޗެލްސީން ފައިދާ ނަގައިފި

ބާމިންހަމް (ޖޫން 21) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ފަހަތުން އަރައި އެސްޓަން ވިލާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ޗެލްސީން ހަތަރު ވަނައިގައި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020
ޗެލްސީން 13 ކުޅުންތެރިން ދޫކޮށްލަފާނެ

ލަންޑަން (ޖޫން 19) - ޖަރުމަނުގެ ފޯވާޑް ޓިމޯ ވާނާގެ ސޮއި ހޯދުމަށް ފަހު ޗެލްސީން އިތުރު ޓްރާންސްފާތައް ކުރަން ފަންޑް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އެ ޓީމުގެ 13 ކުޅުންތެރިން ދޫކޮށްލަފާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020
ކުރު ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއިކުރަން ވިލިއަންގެ ޝަރުތުތަކެއް

ލަންޑަން (ޖޫން 11) - މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް ޓީމުގައި މަޑުކުރަން ހަދާ ކުރު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވަކި ކަންތައްތަކެއް ހިމަނަން ޗެލްސީ މެނޭޖްމަންޓަށް އެ ޓީމުގެ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ވިލިއަން ޑިމާންޑްކޮށްފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020
ވާނާ ޗެލްސީ އަށް؟ ލިޕްޒިގުން ބުނަނީ އަދި ނޭގޭ ކަމަށް!

ބާލިން (ޖޫން 7) – އާރްބީ ލިޕްޒިގެ ޖަރުމަން ފޯވާޑް ޓިމޯ ވާނާ ޗެލްސީ އަށް ބަދަލުވުމާ ގާތަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާ މެދު ލިޕްޒިގުން ޝައްކު އުފައްދައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 1
ޗެލްސީން ވާނާގެ ސޮއި ހޯދަނީ

ބާލިން (ޖޫން 5) - ޖަރުމަނުގެ އާރްބީ ލިޕްޒިގަށް ކުޅެމުން އަންނަ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް ޓިމޯ ވާނާ ޗެލްސީ އަށް ސޮއިކުރުމާ ގާތުގައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2020
ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތާ ހެދި ކާންޓޭ އަށް ލުޔެއް

ލަންޑަން (މެއި 21) - ކޮވިޑް-19ގެ ނުރައްކާތެރި މި ހާލަތުގައި ޗެލްސީގެ ޕްރެކްޓިހުން ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު އެންގޯލޯ ކާންޓޭ އަށް ލުޔެއްދޭން އެ ކްލަބުން ނިންމައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020
"ޕްރިމިއާ ލީގަށް އެނބުރި ދިއުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް"

ޕެރިސް (މެއި 6) - އަލުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޓީމަކާ ހަވާލުވާން ދިއުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެލްސީގެ ކުރީގެ ކޯޗު އަންދްރޭ ވިލަސް-ބޮއާސް ބުނެފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 3
ނޭމާ އަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފާރަލީ ޗެލްސީން

ރިއޯ ޑި ޖަނޭރޯ (އޭޕްރީލް 27) - ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ އަށް ޔޫރަޕުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބިޑް ކުރި ޓީމަކީ ޗެލްސީ ކަމަށް އޭނާގެ ކުރީގެ އޭޖެންޓް ވެގްނާ ރިބެއިރޯ ބުނެފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020
ޗެލްސީ ސަޕޯޓަރުންނާ ކުރިމަތިލާން އުނދަގޫވި: ލުއިޒް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 17) - މި ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން އާސެނަލަށް ބަދަލުވުމަށް ފަހު އެ ޓީމުގެ ޖޯޒީގައި ކުރީގެ ކްލަބް ޗެލްސީގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ކުރިމަތިލާން އުނދަގޫވި ކަމަށް ބްރެޒިލްގެ ޑިފެންޑަރު ޑޭވިޑް ލުއިޒް ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020
ސަރުކާރަށް ބަރޯސާނުވުމުން ލަމްޕާޑްގެ ޝުކުރު ޗެލްސީ އަށް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 14) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ މާލީ ދަތިތަކުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމަށް ބަރޯސާނުވެ ޗެލްސީން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތަށް އެ ކްލަބްގެ ކޯޗު އަދި ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ޝުކުރު އަދާކޮށްފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020
ޗެލްސީން ނޯޔާ ގެންނަން މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި

މިއުނިކް (އޭޕްރީލް 6) - ބަޔާން މިއުނިކްގެ ގޯލްކީޕަރު މެނުއަލް ނޯޔާ ގެންނަން އޭނާގެ އޭޖެންޓާ އެކު ޗެލްސީން މަޝްވަރާތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020
ކަރަންޓީން ގަވާއިދާ ހިލާފުވުމުން މައުންޓަށް އަދަބެއް؟

ލަންޑަން (މާޗް 20) - ޗެލްސީގެ ކަލުމް ހަޑްސަން-އޮޑޯއި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާތީ އެ ކްލަބުން އެކުލަވާލި ހޯމް އައިސޮލޭޝަން (ކަރަންޓީން) ގަވައިދާ އެ ޓީމުގެ މޭސަން މައުންޓް ހިލާފުވުމުން އޭނާ އަށް އަދަބެއް ދިނުމާ މެދު ޗެލްސީން ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 4
އާޓެޓާ އާއި ހުޑްސޮން-އޮޑޯއީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް

ލަންޑަން (މާޗް 13) – އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ އާއި ޗެލްސީގެ ވިންގާ ކަލުމް ހުޑްސަން-އޮޑޯއީ، ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވެ، ޕްރިމިއާ ލީގު ދެން ބޭއްވިދާނެތޯ ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 16
ސިޓީ ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑަށް ހާއްސަ އުފަލެއް

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 9) – ވާދަވެރި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ 2-0 އިން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން 10 އަހަރަށް ފަހު، އެއް ސީޒަނެއްގައި އެ ޓީމު އަތުން ލީގުގައި ދެ ފަހަރަށް މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020 8
ޗެލްސީ އަތުން ބަލިވެ ލިވަޕޫލް އެފްއޭ ކަޕުން ކަޓައިފި

ލަންޑަން (މާޗް 4) – މި ސީޒަނުގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި މެޗަކުން ބަލިވި ލިވަޕޫލް އޭގެ ފަހުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ ޗެލްސީ އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ އެފްއޭ ކަޕުގެ ފަސް ވަނަ ބުރުން ކަޓައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020
ކެޕާގެ ކުރިމަގާ މެދު ލަމްޕާޑުގެ އުއްމީދީ ޖަވާބެއް

ލަންޑަން (މާޗް 3) – ޗެލްސީގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިން މިވަގުތު ފުރުސަތު ނުލިބޭ ސްޕެއިން ގޯލްކީޕަރު ކެރާ އަރިއްޒަބަލަގާގެ އެޓިޓިއުޑާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ އޭނާ އަށް އެ ޓީމުގައި ކުރިމަގު އެބައޮތް ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ދީފި އެވެ.