20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 12
ޗެލްސީ ބަލިކޮށް އާސެނަލް ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުއްމީދުގައި

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 20) – ޗެލްސީ 2-0 އިން ބަލިކޮށް އާސެނަލުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރަކަށް އަރަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2019
ހިގުއައިންގެ ވާހަކަ ދައްކަން ސާރީ ބޭނުމެއްނުވި

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 19) - އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ގޮންޒާލޯ ހިގުއައިން ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޗެލްސީއާ ގުޅެން ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނި ނަމަވެސް އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަން ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 2
ޗެކް 20 އަހަރަށް ފަހު ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 16) – މި ސީޒަން ނިމުމުން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން އާސެނަލުގެ ޗެކް ރިޕަބްލިކުގެ ގޯލްކީޕަރު ޕެޓާ ޗެކް ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 2
ހިގުއައިން މިލާން ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި

ޖެނޯއާ (ޖެނުއަރީ 13) – ޗެލްސީން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ގޮންޒާލޯ ހިގައިން، އޭސީ މިލާން ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފިކަން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖެނާރޯ ގަޓޫސޯ...

January 13, 2019 3
ލިވަޕޫލާއި ޗެލްސީން މަގާމް ވަރުގަދަކޮށްފި

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 13) – ބްރައިޓަން 1-0 އިން ބަލިކޮށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނެގިއިރު، ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް 2-1 އިން ބަލިކޮށް...

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 1
އޮންރީގެ ހުށަހެޅުން ގަބޫލުކޮށް ފެބްރިގާސް މޮނާކޯ އަށް

މޮނާކޯ (ޖެނުއަރީ 12) - ޗެލްސީގެ ސްޕެއިން މިޑްފީލްޑަރު ސެސް ފެބްރިގާސް މޮނާކޯގެ ކޯޗު ތިއަރީ އޮންރީގެ ހުށަހެޅުން ގަބޫލުކޮށް އެ ކްލަބަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 3
ޗެލްސީން ފޯވާޑެއް ހޯދުން އަވަސްކުރަން ސާރީ އަންގައިފި

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 10) - ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ފޯވާޑެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރަން ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ އެ ކްލަބްގެ ބޯޑަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 1
ހިގުއައިން ޗެލްސީ އަށް، މޮރާޓާ ސެވިއްޔާ އަށް؟

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 9) – އޭސީ މިލާނުގެ ފޯވާޑް ގޮންޒާލޯ ހިގުއައިން ޗެލްސީ އަށް އަދި ޗެލްސީގެ ފޯވާޑް އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ލޯނެއްގެ ދަށުން ސެވިއްޔާ އަށް ބަދަލުވާން އުޅޭ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ...

January 09, 2019 3
ވީއޭއާރަށް ބަރޯސާވެގެން ޗެލްސީ ބަލިކުރެވުނަސް އުފަލެއް ނެތް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 9) – އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ، ސުވާލު އުފެދުނު ޕެނަލްޓީ ނިންމުމެއް ވީއޭއާރް މެދުވެރިކޮށް ނިންމައިގެން ޗެލްސީ 1-0 އިން...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019
ޗެލްސީގެ އަމާޒު ކަވާނީ އަށް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 7) – ފޯވާޑެއް ހޯދަން ޗެލްސީން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ޕީއެސްޖީގެ އުގުރުއޭ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ ލިބޭތޯ މަސައްކަތް ފަށައިފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 3
ޔުނައިޓެޑް، ޗެލްސީ އަދި އާސެނަލް އަނެއް ބުރަށް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 6) – އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް، ޗެލްސީ އަދި އާސެނަލް ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019
ލަނޑު ނުޖެހޭތީ ސާރީ ފިކުރުބޮޑުވެފައި

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 3) – ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ސައުތުހެމްޓަނާ 0-0 އިން ޗެލްސީ އެއްވަރުވި މެޗަށް ފަހު، ޓީމަށް އާ ފޯވާޑެއް ބޭނުންވާކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ދީފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019
ފެބްރިގާސް އާއި އޮންރީ އަލުން އެއް ޓީމަކަށް؟

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 2) – ޗެލްސީގެ މިޑްފީލްޑަރު ސެސް ފެބްރިގާސް އެ ކްލަބް ދޫކޮށް، އޭނާއާ އެކު ކުރިން އާސެނަލަށް ކުޅުނު ތިއެރީ އޮންރީ މިހާރު ކޯޗުކޮށްދޭ ފްރާންސްގެ މޮނާކޯ އަށް ބަދަލުވުމާ...

January 02, 2019 1
ޗެލްސީ އަށް ރެކޯޑް އާމްދަނީ އެއް!

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 2) – ނިމިގެން ދިޔަ މާލީ އަހަރު ޗެލްސީ އަށް ކްލަބުގެ ރެކޯޑް އާމްދަނީއެއް ކަމަށްވާ 443.4 މިލިއަން ޕައުންޑް ލިބުނު ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018
ފެބްރިގާސް ޖެނުއަރީ މަހު ޗެލްސީ ދޫކޮށްލަނީ

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 30) – ޗެލްސީގެ ސްޕެއިން މިޑްފީލްޑަރު ސެސް ފެބްރިގާސް ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި އެ ކްލަބް ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 1
ލިވަޕޫލް ލީޑުފުޅާކުރިއިރު، ސިޓީ އަށް މަގާމު ގެއްލިއްޖެ

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 27) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލުން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަ ޕޮއިންޓަށް ލީޑުފުޅާކުރިއިރު، ލެސްޓާ ސިޓީ އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ދެ ވަނަ މަގާމު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 12
ސިޓީ އާއި ޗެލްސީ ބަލިވިއިރު، ޔުނައިޓެޑަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ކާޑިފް، ވޭލްސް (ޑިސެމްބަރު 23) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ޗެލްސީ ބަލިވިއިރު، އާ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާގެ ކޯޗުކަމުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2018 1
ހިގުއައިން އާއި މޮރާޓާ ބަދަލުކުރަން ޗެލްސީން މަސައްކަތްކުރަނީ

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 21) – އޭސީ މިލާނުގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ގޮންޒާލޯ ހިގުއައިން ގެނެސް ބަދަލުގައި އެ ޓީމަށް ސްޕެއިން ފޯވާޑް އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ދޭން ޗެލްސީން ވިސްނަމުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 1
ޓޮޓެންހަމާއި ޗެލްސީ ލީގު ކަޕް ސެމީ އަށް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 20) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޗެލްސީ އާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018
ހަޒާޑް ކުރިއަށް ކުޅެން މަޖުބޫރުނުކުރަން: ސާރީ

ބްރައިޓަން، އިންގްލެންޑް (ޑިސެމްބަރު 17) - ޗެލްސީގެ ތަރި އެޑެން ހަޒާޑް ޓީމުގެ ފޯވާޑެއްގެ ގޮތުގައި އެންމެ ކުރިއަށް ކުޅެނީ އޭނާ އަށް އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ބުނެފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2018
ޗެލްސީން ބޯންމައުތުގެ ފޯވާޑް ވިލްސަން އަށް ބިޑްކުރަނީ

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 15) - ބޯންމައުތަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމު ފޯވާޑް ކަލުމް ވިލްސަން އަށް ބިޑްކުރަން ޗެލްސީން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018
ޗެލްސީ އަށް ހުއްޓުމެއް، މިލާނަށް މުބާރާތް ނިމިއްޖެ

އެތަންސް، ގްރީސް (ޑިސެމްބަރު 14) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ހަންގޭރީގެ ވިޑީ އެފްސީއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވެ ޗެލްސީގެ މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑަށް ނިމުމެއް އައިއިރު، ރަށުންބޭރުގައި ގްރީސްގެ އޮލިމްޕިއާކޯސް އަތުން 3-1 އިން ބަލިވެ އޭސީ މިލާނަށް މުބާރާތް ނިމިއްޖެ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 1
ޗެލްސީން ސިޓީ ބަލިކޮށްފި، ލިވަޕޫލަށް އެއް ވަނަ

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 9) - މެޗަކުން ބަލިނުވެ އޮތް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މައްޗަށް ޗެލްސީން ރޭ 2-0 އިން ކުރި ހޯދައި އެ ޓީމުގެ ބަލިނުވުމުގެ ސިލްސިލާ އަށް ނިމުން ގެނައުމާ އެކު ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމް ލިވަޕޫލަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. ލިވަޕޫލް ވަނީ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން 4-0 އިން ބޯންމައުތު ބަލިކޮށްފަ އެވެ.