31 މެއި

May 31, 2020 1
ކުކުޅު ފިހާރައިގެ އީ-ސްޓޯރުގެ ހިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެއަށް

އެންމެ ހެޔޮ އަގުގައި ފިނިކުރި ކާބޯތަކެތި ހޯލްސޭލްކޮށް އަދި ރީޓެއިލްކޮށް ވިއްކަމުން އަންނަ "ކުކުޅު ފިހާރަ"އިގެ އީ-ސްޓޯރުން އަތޮޅުތަަކަށް ވެސް ހޯލްސޭލް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020 1
ކުކުޅު ފިހާރައިން އީދު ހަދިޔާއާއެކު ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނެއް

ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ކުކުޅު ފައި ޕެކެޓު ކޭހެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުކުޅު ފިހާރައިން ފަށައިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 7
އެންމެ ހެޔޮކޮށް ކުކުޅު ލިބޭނީ "ކުކުޅު ފިހާރަ" އިން

މާލޭގައި ފިނިކުރި ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ހޯލްސޭލްކޮށް ރީޓެއިލް ކުރާ "ކުކުޅު ފިހާރަ" އިން މި ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް ކުކުޅުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2020 10
ހެޕީމާކެޓުން ދިނީ އުފާވެރި ޚަބަރެއް، ތައުރީފު އޮހެނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން ބައެއް މީހުން ކަރަންޓީނުކޮށް، ދެ ރިސޯޓަކާއި މީހުން އުޅޭ ރަށެއް ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކުރުމުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީހުން ތިބީ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހާސްކަންމަތީގަ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ލިބުން ދަތިވެ، ތަކެތީގެ އަގު އުފުލިދާނެތީ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތީ ރޯދަ މަހެވެ. އެހެންވެ....

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2018 2
އެންމެ މުއްސަނދި ޕެޓުން

ޕެޓް ގެންގުޅުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ލޯބިކުރާ ކަމެކެވެ. ޕެޓްގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ ދިރޭތަކެއްޗަށް ބައެއް މީހުން ބޮޑެތި ހަރަދުތައް ކުރެ އެވެ. އެ އެއްޗިއްސަށް ކާން ދިނުމާއި ފަރުވާ ކުރުމާއި ރީތިކުރުން ފަދަ ކަންކަމަށް ބޮޑު ހަރަދެއްކޮށްލުމަކީ އޭގެ ވެރިން އުފަލާ އެކު ކުރާ ކަމެކެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017 4
އެއާ އިންޑިއާގެ އެތެރޭގެ ދަތުރުތަކުގައި ކުކުޅެއް ނުލިބޭނެ

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 11) - އެއާ އިންޑިއާގެ އެތެރޭގެ ދަތުރުތަކުގައި އިކޮނޮމީ ކްލާސް ޕަސިންޖަރުންނަށް ކުކުޅު ހިމެނޭ ކެއުން ދިނުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2017 1
މިހާ ބޮޑު ކުކުޅެއް ދުށިންތަ؟

ބޮޑު ބިޔަ ކުކުޅެއްގެ ވީޑިއޯ ފެނިގެން އިންޓަނެޓްގައި އެންމެން އެ ވާހަކަ ދައްކަނީ އެވެ. ކޮން ތަނެއްގައި ކަން ނޭނގޭ ވީޑިއޯ ބެލި އެއްބަޔަކު ބުނަނީ އެއީ އަސްލެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެ މީހުން ބުނަނީ އެއީ ކުކުޅެއްގެ ކޮސްޓިއުމްގައި ހުރި މީހެއް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެއީ އަސްލު ކުކުޅެކެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016 2
މިއީ ކޭއެފްސީގެ ސިއްރު ރެސިޕީ ކަމަށް ވެދާނެ

ކޭއެފްސީ އިން ސިފަކުރާ ގޮތުގައި އެ މީހުންގެ "ފްރައިޑް ޗިކަން" ގެ ރެސިޕީ އަކީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ވެސް އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރީގެ ސިއްރެވެ. ކޭއެފްސީގެ ކުކުޅުގައި އެ ހުންނަ މީރު ރަހަ ގެނެސްދޭ ރެސިޕީ ލިޔެފައި ވަނީ އަތުން ކަމަށާއި އެ ލިޔުން ރައްކާކޮށްފައި އޮންނަނީ ވަރުގަދަ ތިޖޫރީއެއްގައި ދެ ފޫޓު ބޯ ކޮންކްރީޓްގެ ތެރޭގައި ކެމެރާ އާއި މޯޝަން...

23 ޖުލައި

July 23, 2016 4
މަދިރި މަދުކުރަން ގެންގުޅެންވީ ކުކުޅު

މެލޭރިއާ ފަތުރާ މަދިރީގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ވާނެ ގޮތްތައް ހޯދަން ސައިންސްވެރިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި މިފަހަރު ދެނީ އާދަޔާ ހިލާފް ޚަބަރެކެވެ. ސައިންސްވެރިން ބުނަނީ މަދިރިއާ ހެދި ނުނިދިގެން އުޅޭ ނަމަ އެނދު ކައިރީގައި ކުކުޅެއް ބަހައްޓައިފި ނަމަ މަދިރިތައް ފިލާފާނެ ކަމަށެވެ. މަދިރިއަކަށް ވުރެ ކުކުޅެއްގެ އުނދަގޫ ބޮޑު ވެސް ވެދާނެ...

21 ޖޫން

June 21, 2016 2
ތޮށިގަނޑު ނެތް ބިހަކުން ފިޔޮކެއް ވިއްސައިފި

ޖަޕާނުގައި ބަޔޮލޮޖީ ކިޔަވާ ދަރިވަރުންތަކެއް، ތަޅާލާފައިވާ ކުކުޅުބިހަކުން ފިޔޮކެއް ވިއްސައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016 10
ކުކުޅު ކޮށައިދިނުން، މިހާރު ރައްކާތެރި ގޮތުގައި

ސިއްހަތަށް ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުކުޅު ކޮށައި ވިއްކަން ޔުނައިޓަޑް ފުޑް ސަޕްލައިސް (ޔޫއެފްއެސް) އިން ފަށައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016 10
ފަގީރުކަމާ ދެކޮޅަށް ގޭޓްސްގެ ކުކުޅު ޕްލޭން ލޯންޗްކޮށްފި

ނިއު ޔޯކް (ޖޫން 9) - ސަބް-ސަހަރާ އެފްރިކާ އިން ފަގީރުކަން ނައްތާލަން މައިކްރޯސޮފްޓުގެ ފައުންޑާ ބިލް ގޭޓްސްގެ "ކުކުޅު ކެމްޕޭން" ނިއު ޔޯކުގައި ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ.