21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018
ޗައިނާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް އެމެރިކާއިން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ރަޝިޔާ އިން ހަތިޔާރު ގަނެފައިވާތީ ޗައިނާގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 1
ހައްލެއް ފެނޭތޯ ޕާކިސްތާން ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ޗައިނާއަށް

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ސިލްކް ރޯޑް ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ މެދު ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައި ވަނިކޮށް ތިން ދުވަހުގެ ދަތުރެއްގައި ޕާކިސްތާން ސިފައިންގެ ވެރިޔާ...

September 17, 2018
ބާރުގަދަ ތޫފާން ޗައިނާ އަށް އަރައިފި

ބެއިޖިން (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ފިލިޕީންސް އަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާން ޗައިނާގެ ދެކުނުގެ ހިސާބުތަކަށް މިއަދު އަރައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018 7
ޗައިނާ އިން އދ.އަށް: މިނިވަން ކަމަށް އިހްތިރާމްކުރޭ

ބެއިޖިން (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - ޗައިނާގެ އަމިއްލަ މިނިވަން ކަމަށް އިހްތިރާމް ކުރުމަށް އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކޮމިޝަނަރަށް ބެއިޖިން އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018
އަލިބާބާގެ ޖެކް މާ ރިޓަޔާ ކުރައްވާނީ އަންނަ އަހަރު

ބެއިޖިން (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - އަލިބާބާ ގްރޫޕުގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމުން ޖެކް މާ ރިޓަރާ ކުރައްވާނީ މީގެ ބަރާބަރު އެއް އަހަރު ފަހުން ސެޕްޓެމްބަރު 10، 2019 ގައި ކަމަށް އަލިބާބާ ގްރޫޕް ހޯލްޑިން ލިމިޓެޑުން ބުނެފި އެވެ.

September 10, 2018 6
އިކޮނޮމިކް ކޮރިޑޯ އަށް ޗައިނާ އާއި ޕާކިސްތާން އެއްބަސް

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - މަލްޓި-ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޗައިނާ-ޕާކިސްތާން އިކޮނޮމިކް ކޮރިޑާ (ސީޕީއީސީ) ކުރިއަށް ގެންދާ ޕާކިސްތާނާއި ޗައިނާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

September 10, 2018 11
ޗައިނާއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗުން ގޮވާލައިފި

ބެއިޖިން (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - ޗައިނާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމުން ހައްޔަރުކޮށް މުސްލިމުންނާ މެދު އިހާނެތިކޮށް ކަންތައް ކުރަމުންދާތީ ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހިއުމަން...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 42
ދަރަނި ނުދެއްކިގެން ޒެމްބިއާ އެއާޕޯޓް ޗައިނާއިން ނަގަނީ

ލައުންޑާ (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - ޗައިނާ އަށް ދަރާފައިވާ ބޮޑު ދަރަނި އަދާ ކުރަން ނުކުޅެދިއްޖެ ނަމަ ޒެމްބިއާގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓް، ކެނެތު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް، ޗއިނާ އިން ނަގަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 21
ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އަށް 35 ޖަނަރޭޓަރު ހަދިޔާކޮށްފި

ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް 35 ޖަނަރޭޓަރު މި ރޭ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 150
ބްރިޖާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ހަވާލުވާނީ ދެ އަހަރު ފަހުން

ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތަކާ އެކު މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުޅުވި، ހުޅުލެ އާއި މާލެއާ ދޭތެރޭ އަޅާފައިވާ ބްރިޖާ ދިވެހި ސަރުކާރުން އެއްކޮށް ހަވާލުވާނީ ދެ އަހަރު ފަހުން ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

September 03, 2018 1
އެފްރިކާ އަށް ދޭ އެހީގައި ސިޔާސީ ފައިދާ ހޯދުމެއް ނެތް

ބެއިޖިން (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - ޗައިނާ އިން އެފްރިކާ އަށް ދޭ އެހީގެ ފަހަތުގައި ސިޔާސީ ފައިދާއެއް ހޯދުމެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 03, 2018 18
ޗައިނާގެ ސިލްކް ރޫޓް މަޝްރޫއުގައި މަޑުޖެހުންތަކެއް

ބެއިޖިން (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - ވަރަށް އުއްމީދާ އެކު ފެށި ޗައިނާގެ "ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް" މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ގައުމުތަކަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކާ އެކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންދާ އިރު އެ...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2018
ޒީޓީއީ އަނެއްކާ ވެސް އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް

ޒީޓީއީ އަށް ދަތިކުރުމަށް އެމެރިކާއިން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް ވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން އުވާލައިފަ އެވެ. އެހެންކަމުން، ދުނިޔޭގެ މާކެޓުގައި އަދި މިނިވަން ވިޔަފާރީގައި މުއާމަލާތުކުރުމަށް އެ ކުންފުންޏަށް މި ވަގުތު ހުރަހެއް ނެތެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ޗައިނާގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ކުންފުންޏަކަށް ވާތީ އޮތް ޕްރެޝަރާއި ބިރުވެރިކަން އަދި ވެސް...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018 10
ޗައިނާގައި މުސްލިމުން ހައްޔަރު ކުރާތީ އދ. އިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮގަސްޓް 31) - ޓެރަރިޒަމްގެ ނަމުގައި ޗައިނާގައި އުއިގާސް ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުން ހައްޔަރު ކުރަމުން ގެންދާތީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 15
"ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށާއި އިސްތިގުލާލަށް އިހުތިރާމްކުރާނަން"

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ތަރައްގީގެ އެކި މަޝްރޫއުތަކަށް އެހީ ދިނަސް، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލަށް އަބަދުވެސް އިހުތިރާމްކުރާނެ ކަމަށް ޗައިނާ އިން ބުނެފި އެވެ.

August 30, 2018 85
ބްރިޖު: ގޮންޖެހުން ބޮޑު މަޝްރޫއު ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް

މާލެ އާއި ހުޅުލެ، ބްރިޖަކުން ގުޅުވާލައި ދެ ރަށް އެއްކޮށްލުމަކީ ޗައިނާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުގައި 2014 ގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ޗައިނާ އަށް...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018 21
ބްރިޖު ހުޅުވާ ރަސްމިއްޔާތަށް ޗައިނާގެ މަންދޫބެއް

ޗައިނާގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ހަދާފައިވާ މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ މަންދޫބެއް އިއްޔެ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 7
ސިލްކް ރޯޑް މަޝްރޫއަކީ ދަރަނީގެ ދަންތުރައެއް ނޫން: ޗައިނާ

ބެއިޖިން (އޮގަސްޓް 28) - ޗައިނާ އިން ފަށާފައިވާ "ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް އިނީޝިއޭޓިވް" ނުވަތަ ސިލްކް ރޯޑް މަޝްރޫއަކީ ގައުމުތައް ދަރަނީގެ ދަންތުރައެއްގައި ޖައްސަން ކުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް...

August 28, 2018 12
ދަރަނީގެ ނުފޫޒާއި "އަރައިގަތުމު"ގެ ވިސްނުން!

ދަރަންޏަކަށް ފަހު ދަރަންޏެކެވެ. ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަމުގައި ހިންގާ މަޝްރޫތަކަށް ހިޔާނާތުގެ ތުހުމަތެވެ. ދަރަނި ނުދެއްކޭ ހާލަތުގައި ދެން އޮންނާނީ އެ ފައިސާ ދިން މީހުން ބުނިހާ ކަމެއް ކުރަން...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 190
ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބްރިޖު ހުޅުވަނީ

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޝްރޫއު ކަމަށްވާ، މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ބްރިޖު އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 4
އިންތިހާބާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ސަފީރުންނަށް ދެއްވައިފި

އަންނަ މަހު 23 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ އާންމު މައުލޫމާތުތައް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ރާއްޖޭގައި ތިއްބަވާ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނާ މިއަދު ހިއްސާ ކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2018 12
ޗައިނާ އިން އެހީވާ ދެ މަޝްރޫ ހުއްޓާލަން މަހާތިރު ނިންމަވައިފި

ބެއިޖިން (އޮގަސްޓް 22) - ގައުމު ބަނގުރޫޓުވެ ދަރަނި ނުދެއްކިދާނެހެން ހީވާތީ މެލޭޝިއާގައި ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ މެގަ ދެ ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްޓާލަން ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 5
ޗައިނާ އިން ދަނީ އެމެރިކާ އަށް ހަމަލާ ދޭން ތައްޔާރުވަމުން

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 17) - ޗައިނާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ދަނީ އެމެރިކާ އަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ކަމަށް ޕެންޓަގަންގެ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 6
މެގަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އަމާޒުކޮށް މަހާތިރު ޗައިނާ އަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 16) - ޗައިނާގެ އެހީގައި މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ގާއިމްކޮށްފައިވާ މެގަ-ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އަލުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު މާދަމާ ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 1
އިންޑިއާ ފައިސާ ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ޗާޕްކުރާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 14) - އިންޑިއާ ފައިސާ ޗާޕް ކުރަން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް ހަވާލުކުރި ވާހަކަ ނިއު ދިއްލީން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 4
ޗައިނާ އަށް ނުދަރާނެ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުން ބުނެފި

އިސްލާމްއާބާދު (އޮގަސްޓް 13) - ޗައިނާގެ އެހީގައި ޕާކިސްތާނުގައި ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތައްކޮށް، އެންމެ ފަހުން އެ ގައުމަށް ދަރާނެ ކަމަށް ބުނާ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުން ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 4
މުސްލިމުންގެ އިހްތިޖާޖަށް ފަހު މިސްކިތް ތަޅާލުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ނިންގްޒިއާ (އޮގަސްޓް 12) - ޗައިނާގެ ހުޅަނގު އުތުރުގެ ނިންގްޒިއާ ސަރަހައްދުގައި އަލަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ބޮޑު މިސްކިތް ތަޅާލަން އުޅޭތީ އެ ގައުމުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމުން ނުކުމެ...

August 12, 2018 30
ރާއްޖޭގައި ލޮލުގެ އޮޕަރޭޝަންތައްކުރުމަށް ޗައިނާ އެހީވަނީ

ލޮލުގެ ބޮޑެތި އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރުމަށް، ޗައިނާގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގައި ސެންޓަރެއް ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.