22 މާޗް

March 22, 2019 1
ކުށްވެރިއަކު ހޯދަން ކުޑައިރުގެ ފޮޓޯއެއް އާންމުކޮށްފި

އާންމު އަހްލާގީ މިންގަނޑުތަކާ ހިލާފުވި މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަކަށް މީހަކު ހޯދަން އިއުލާން ކުރި އިރު، އެ މީހާގެ ކުޑައިރުގެ ފޮޓޯއެއް ޗައިނާގެ ފުލުހުން އާންމު ކުރުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2019
ޖެކީ ޗެން މައުންޓް އެވަރެސްޓަށް

ޗައިނާގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ދެ އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޗެކީ ޗެން އާއި ވޫ ޖިންގް، މައުންޓް އެވަރެސްޓަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އެރި ޗައިނާގެ މީހުންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމަށް ސޮއިކޮށް، އޭގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

March 20, 2019
5ޖީގެ އެހީގައި ސިކުނޑީގެ އޮޕަރޭޝަނެއް

މުވާސަލަތީގެ ހިދުމަތުގައި 5ޖީ ނެޓްވޯކް ބޭނުންކުރަން ފަށައިގެންފައި ވާއިރު މި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި، ސިކުނޑީގެ ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނެއް ޗައިނާގައި ކޮށްފި އެވެ.

March 20, 2019
ލޯބިވާ ވަރު ޓެސްޓްކުރަން އުޅެނިކޮށް އެކްސިޑެންޓްވެއްޖެ

ޗައިނާ މީހަކު އޭނާގެ އަނބިމީހާ ލޯބިވާ ވަރު ޓެސްޓްކުރަން އުޅެން ހަދައިގެން އެކްސިޑެންޓުވެ ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 2
ކޮތަރެއް 1.4 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފި

ދުރު ރާސްތާތަކަށް އުދުހުގެ ޗެމްޕިއަނެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެފިވައިވާ ބެލްޖިއަން ކޮތަރެއް ރިކޯޑް އަގަކަށް އޮންލައިން ނީލަމެއްގައި ވިއްކާލައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019
ޗައިނާގައި ފޭރުނު މީހަކު ފައިސާ އަނބުރާ ދީފި

ޗައިނާގައި، ތޫނު އެއްޗަކުން ބިރު ދެއްކުމަށް ފަހު، އަންހެނެއްގެ އަތުން ފޭރުނު ވަގަކު އަންހެން މީހާ އަށް ފައިސާކޮޅު ރައްދުކޮށްފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2019
ޒީޓީއީ އިން ވެސް ފަތްޖެހޭ ފޯނެއް އުފައްދަނީ

ޒީޓީއީ އިން އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރާ ފަތްޖެހޭ ފޯނު ބޮޑަށް ވައްތަރުކުރެވެނީ މޮޓޮރޯލާ "ރޭޒާ"އާ އެވެ. މޮޓޮރޯލާ ރޭޒާ އަކީ، އެއިރު ވަރަށް ކަމުދިޔަ ފޯނެކެވެ. އެންޑްރޮއިޑަށް ވުރެ ކުރިން ބޭނުންކުރެވުނު މޮބައިލް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމެއް ކަމަށްވާ، "ސިމްބިއަން" އިން ހިންގޭ ގޮތަށް އިންޖިނިއާކުރި މޮޓޮރޯލާ ރޭޒާ، ރޭޒަރުތިލައެއްގެ މިސާލުން...

06 މާޗް

March 06, 2019 1
އެމެރިކާ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ވާވޭ ކޯޓަށް

އެމެރިކާ ސަރުކާރު ހިންގަން ތިބި މީހުންގެ އުނދަގޫ، ވާވޭ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ވެއްޖެ އެވެ. އެމެރިކާގެ ފަސްގަނޑުގައި ވިޔަފާރިކުރިއަ ނުދިނުމުގެ އިތުރުން، ބައިވެރިން ހޯދައިގެން ވާވޭއާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރަން ކުރާ މަސައްކަތް ވާވޭ އަށް އޮބިއޮންނަ ވަރު ވަނީ ނުވެފަ އެވެ. އެހެންވެ، އެމެރިކާ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަން...

04 މާޗް

March 04, 2019
ކެނެޑާއާ ދެކޮޅަށް ވާވޭގެ ސީއެފްއޯ ކޯޓަށް

ވެންކޫވާ (މާޗް 4) - އެމެރިކާގެ އަމުރަކަށް ކެނެޑާ އިން ހައްޔަރުކުރި ޗައިނާގެ ވާވޭ ކުންފުނީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރު (ސީއެފްއޯ) މެންގް ވަންޒޫ ކެނެޑާއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ވައްދައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2019 20
ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތަކުން ވެއްޓި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

'ހިޔާ' މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފޭސްގައި ހަދަމުން އަންނަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓި ޗައިނާ މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019
ސްރީދޭވީގެ "މޯމް" އަންނަ މަހު ޗައިނާ އަށް

ހިންދީ ފިލްމުތަކަށް މިހާރު ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ޗައިނާގައި ކުރީގެ ބަތަލާ ސްރީދޭވީގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "މޯމް" ދައްކާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

February 28, 2019 1
"ނަސީބު ރަނގަޅުކުރާ" ކޮއިން މަތިންދާބޯޓު އިންޖީނަށް

ޗައިނާ މީހުންނަކީ ނަސީބު ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކޮށްގެން، ތަންތަނަށް ފައިސާ ފޮތި އެއްލާ ބައެކެވެ. އެކަމަކު ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް މިފަހަރު ނަސީބު ވީ ގޯހެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 2
އާ ކަމެއް ނެތުމުން، ސްމާޓްފޯނު ވިޔަފާރި ދަށްވަނީ

މަޝްހޫރު ކުންފުނިތަކުން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބާރުގަދަ ފޯނުތަކެއް މާކެޓަށް ނެރެ އެވެ. އެކަމަކު، މިހާރަކަށް އައިސް އިވެނީ، ކުންފުނިތަކުން ބޭނުންވާ އަދަދަށް ފޯނުތައް ނުވިކެޔޭ ބުނާ...

February 26, 2019 5
އޮޕޯގެ ފަތްޖެހޭ ފޯނުގެ ނަކަލެއް ދައްކާލައިފި

ފަތްޖަހައިލެވޭ ފޯނުގެ ވާހަކަ މިހާރު އެއްވެސް ބަޔަކަށް އަލެއް ނުވާނެ އެވެ. އެ ޒާތުގެ ފޯނު އެންމެ ފުރަތަމަ ނެރުމުގެ ޝަރަފު ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސެމްސަންގުން ހޯދާފައިވާ އިރު، ޗައިނާގެ ވާވޭ...

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 7
ވީލްޗެއާގައި ދުނިޔެ ބަލައިލުމުގެ ދަތުރުގައި ރާއްޖެއަށް

"އަހަންނަށް މިކަން ވަންޏާ މިކަން ނުވާނެ އެއްވެސް މީހަކު ނުހުންނާނެ. ބޭނުންވަނީ އެކަން ކުރާނެ ހިތްވަރު،" ފުރޮޅީ ގޮނޑިއެއްގައި އިން، ޕްވިންދަ ޗަވްލާ (ޕައްމޫ) ހިނިތުންވުމާ އެކު ބުނެލި އެވެ. އޭނާ އެ ބުނަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ވާހަކަ އެވެ. އެހާ އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭ ކަމެއްގައި، އެއްވެސް ބަޔަކު ޖެހިލުންވާން ޖެހޭ...

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 2
ޝޯމީގެ ފޯން ޝިޕްމަންޓެއް ފޭރިގެންފި

އިންޑިއާގައި، އެ ގައުމުގައި މަގުބޫލު ޝޯމީ މަރުކާގެ ފޯނުތަކެއް އަރުވައި ބަރާކޮށްގެން ދަތުރުކުރި ލޮރީއެއް ލޫޓުވައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 1
ފުލުހެއްގެ ގަޔަށް ޕުޑިން ޖެހި މީހަކު ޑީޕޯޓްކޮށްލަނީ

ޕުޑިން ތައްޓާ އެކު ރޭލަށް ނޭރޭނެ ކަމަށް އަންގައި، އެކަން ހުއްޓުވި ފުލުހެއްގެ ގަޔަށް ސޯޔާބީން ޕުޑިން ތައްޓެއް ޖެހި ޗައިނާގެ ޒުވާން އަންހެނަކު ފިލިޕީންސުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 5
ބޯޑާ ސްޓޭޓަށް މޯދީ ވަޑައިގަތުމުން ޗައިނާ ނުރުހިއްޖެ

ބެއިޖިން (ފެބްރުއަރީ 11) - އިރުއުތުރުގެ ބޯޑަރު ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ އަރުނަޗަލް ޕްރަދޭޝް އަށް ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވަޑައިގަތުމުން ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 6
ޗައިނާގައި މުސްލިމުން ގެންގުޅޭ ޖަލުތައް ބަންދުކުރަން ގޮވާލައިފި

އަންކަރާ (ފެބްރުއަރީ 10) - ޗައިނާގައި މުސްލިމުން ގެންގުޅޭ ކޭމްޕްތައް ނުވަތަ ޖަލުތައް ބަންދު ކުރުމަށް ތުރުކީން ގޮވާލައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019 19
ޗައިނާގެ އާ އަހަރު މުސްލިމުންނަށް އޫރު މަސް ކާން ދެނީ

ޒިންޖިއާން (ފެބްރުއަރީ 8) - ޗައިނާގައި މިހާރު ފާހަގަކުރަމުންދާ އާ އަހަރުގެ އިހްތިފާލްތަކުގައި ޒިންޖިއާން ސަރަހައްދުގެ މުސްލިމުން އޫރު މަސް ކެއުމަށާއި ރާ ބުއިމަށް މަޖްބޫރު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 4
ވެނެޒުއޭލާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރަކީ ރައީސް ކަމަށް ބަލައިފި

މެޑްރިޑް- ވެނެޒުއޭލާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ހުވާން ގުއޭޑޯއަކީ އެ ގައުމުގެ ވެރިޔާ ކަމަށް ބަލައިގަންނަން އެމެރިކާއިން ނިންމި ނިންމުމުގައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ގިނަ ގައުމުތަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019
ވާވޭގެ ފަށްޖަހައިލެވޭ ފޯނު ދައްކައިލުން 24 ގައި

މި މަހު 20 ގައި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކުންފުނި ސެމްސަންގުގެ ފަށްޖަހައިލެވޭ ފޯނު ނެރެން ނިންމާފައިވާ އިރު، ޗައިނާގެ ވާވޭގެ ފަށްޖަހައިލެވޭ ފޯނު މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ދައްކައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2019 7
ލަންކާގެ ހައިވޭއަށް ޗައިނާ އިން އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު

ބެއިޖިން (ފެބްރުއަރީ 2) - ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯ އާއި ކެންޑީއާ ދެމެދު ހަދާ ހައިވޭ މަޝްރޫއަށް ޗައިނާ އިން ދޭ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކޮންސެޝަނަލް ލޯނު އެއްބަސްވުމުގައި ދެ ގައުމުން ވަރަށް އަވަހަށް ސޮއި ކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2019 51
ދަރަންޏާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރަން ތައްޔާރު: ޗައިނާ

ރާއްޖެ އަށް ލޯނުތައް ދިނީ މާކެޓް ރޭޓަށް ވުރެ އަގު ހެޔޮކޮށް، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން ކަމަށާއި އެއާ ގުޅުން ހުރި ދަރަންޏާ މެދު މަޝްވަރާކުރަން ތައްޔާރު ކަމަށް ޗައިނާ އިން ބުނެފި އެވެ.