29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2017 2
ނޯތު ކޮރެއާ ކުންފުނިތައް ޗައިނާ އިން ބަންދުކުރަނީ

ބެއިޖިން (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ޗައިނާގައި ހިންގާ ނޯތު ކޮރެއާގެ ކުންފުނިތައް ބަންދު ކުރަން އަންގައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 12
ބްރިޖްގެ ބައެއްގެ މަސައްކަތް ބަލަން މުއިއްޒު ޗައިނާއަށް

ހުޅުލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ މުހިންމު ބައެއްގެ މަސައްކަތް ޗައިނާގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ބެއްލެވުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު އެ ގައުމަށް...

September 27, 2017
ޗައިނާއިން 2020 ގައި މާސް އަށް

ޗައިނާއިން 2020 ގައި މާސް އަށް އުޅަނދެއް ފޮނުވާނެ އެވެ. މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ބާރަށް ކުރި އަށް ދާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެ އެވެ. މާސް އަށް އުޅަނދެއް ފޮނުވައި، ވާދަވެރިންނާ...

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017
މަހެއް ވަންދެން އެއާޕޯޓެއްގައި އުޅެވިދާނެތަ؟

އެއާޕޯޓެއްގެ ތެރޭގައި ބަންދުވެގެން އުޅެން ޖެހިއްޖެއްޔާ ޖެހޭނެ ހާލު މިހާތަނަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ދައްކައިދީފައި އޮންނާނީ ހޮލީވުޑް ތަރި ޓޮމް ހޭންކްސް އެވެ. އޭނާގެ، 2004 ވަނަ އަހަރުގެ ރީތި ފިލްމު "ދަ ޓާމިނަލް" އިން ނެގި ޚިޔާލަކަށް ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރަކު މިހާރު އަންނަނީ 30 ދުވަސް ވަންދެން އެއާޕޯޓެއްގައި ދިރިއުޅެން...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017 12
ކުޅިވަރު ސާމާނު ގަތުމަށް ޗައިނާއިން ތިން ލައްކަ ދީފި

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ދާއިރާ އަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން 22،700 ޑޮލަރު (350،034ރ.) މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 2
ރާއްޖެ-ޗައިނާ ފްރީޓްރޭޑް މަޝްވަރާތައް ނިންމާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭން ޗައިނާއާ އެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ވާހަކަތައް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމާލާފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017 3
ނޯތު ކޮރެއާގެ މިސައިލް ޓެސްޓާ އެކު ދުނިޔޭގެ ބާރުތައް ބައިބައިވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން އެންމެ ފަހުން ޖަޕާން މަތިން ފޮނުވާލި މިސައިލްއާ އެކު ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތައް އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ތުހުމަތުކޮށް، ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އުފެދިއްޖެ އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2017 6
މޯލްޑިވިއަން ޗައިނާގެ އާ މަންޒިލަކަށް ދަތުރު ފަށައިފި

ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ޗައިނާގެ ހަންގްޒޯ އަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017
އޭޝިއާ އާއި ޕެސިފިކުން އައި ޓޫރިސްޓުން މަދު

ޗައިނާ ހިމެނޭ އޭޝިއާ އާއި ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުން އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ޖުލައި މަހު ހަތަރު ޕަސެންޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

September 11, 2017 2
ސިޒޭރިއަން ހެދުމުގެ ހައްގު ޗައިނާގައި ނެތުން ބަހުސަކަށް

ޗައިނާގައި 26 އަހަރުގެ މާބަނޑު މީހަކަށް ސިޒޭރިއަން ހެދުމުގެ ހުއްދަ ނުލިބުމުން އަމިއްލައަށް މަރުވި ހާދިސާއެއް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ މީޑިއާގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފަ އެވެ. މި މީހާ ގާތު...

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017
ޝޯމީ އިންޑިއާގައި 25 މިލިއަން ފޯނު ވިއްކައިފި

އިންޑިއާގައި ފޯނު އުފެއްދުމަށްޓަކައި ފެކްޓަރީތައް ބިނާކުރުމުގެ ކުރިން ވެސް، އިންޑިއާ އަކީ މުހިންމު މާކެޓަކަށް ވާނެ ކަމަށް، ޝޯމީ ބުންޏެވެ. ޗައިނާ މާކެޓަށް ފަރިތަ ޝޯމީ ބުނި ގޮތުގައި، 25 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ސްމާޓްފޯން އިންޑިއާގައި ވިކިއްޖެ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ޝޯމީ މިހާރު ވެފައި ވަނީ ނުފޫޒު ގަދަ ކުންފުންޏަކަށެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017
މޯދީ އާއި ޝީ ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް

ޒިއަމެން (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ދެ ގައުމު ގުޅުނު ބޯޑަރު ކައިރީ މަޝްރަހު ހޫނުވިތާ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އާއި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޗިންޕިން މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 18
ޗައިނާގެ ހާހެއްހާ މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީއެއް، ރާއްޖޭގައި

ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން އެތަނުގެ ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަށް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2017 4
ޗައިނާގެ ތިން މަނަވަރު ރާއްޖެ އިން ފުރައިފި

ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ދަތުރެއްގައި ރާއްޖެ އައި ޗައިނާގެ ތިން މަނަވަރު މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 2
އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 29) - އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަންނަ މަހު ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގަންނަވާނެކަން އެ ގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

August 29, 2017 2
ރާއްޖެ އަށް ޗައިނާ އިން އާ ސަފީރެއް ކަނޑައަޅައިފި

ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ކުރީގެ ސަފީރު ވަންގް ފުކަންގްގެ މަގާމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުން ރާއްޖެ އަށް އާ ސަފީރެއް އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

August 29, 2017 3
ބޯޑަރު މައްސަލައިގައި އިންޑިއާގެ މައްޗަށް ކާމިޔާބު ހޯދިއްޖެ

ބެއިޖިން (އޮގަސްޓް 29) - ޗައިނާ އާއި އިންޑިއާ ގުޅޭ ހިމާލިޔަން ބޯޑަރު ކައިރީ ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުމަކަށް ހިނގައިދާނެ ފަދަ މާހައުލެއް އުފެދިފައި ވަނިކޮށް...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 22
އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ވަފުދެއް ވެސް ރާއްޖޭގައި

އެކުވެރިކަމުގެ ދަތުރެއްގައި އިންޑިއާގެ ކޯސްޓް ގާޑުގެ ވަފުދެއް ވެސް އިއްޔެ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 53
ޗައިނާގެ ތިން މަނަވަރެއް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ޗައިނާގެ ތިން މަނަވަރެއް، ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ދަތުރެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 5
ލަންކާ އަކީ ސިންގަޕޫރަށް ހަދަން ޗައިނާ އެހީވާނެ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 22) - ކުރިއަށް އޮތް 15 އަހަރު ތެރޭ ސިންގަޕޫރާ އެއް ފެންވަރަށް ސްރީ ލަންކާ ގެންދިއުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ޗައިނާގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމަށް ޗައިނާގެ ސަފީރު ޔީ ޒިއަންލިއަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 4
ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން ގެނައުމާ ބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނާ ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް މަޓާޓޯ އިން ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 2
ޗައިނާއަށް އައި ބިންހެލުމުގައި 13 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ސިޗުއާން (އޮގަސްޓް 9) - ޗައިނާގެ ހުޅަނގު ދެކުނުގެ ސިޗުއާން ޕްރޮވިންސަށް ރިކްޓާ މިންގަނޑުން 7.0 ގެ ބާރު މިނުގައި ރޭ އައި ބިންހެލުމުގައި މިހާތަނަށް 13 މީހުން މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017
ޗެޓްބޮޓްތަކެއް ޗައިނާ ސަރުކާރަށް ވަގަށް ގޮވައިފި

ޗައިނާގެ އެންމެ މަގުބޫލު އެއް މެސެޖިން އެޕަށް ތައާރަފްކުރި، އަމިއްލައަށް ވާހަކަ ދައްކާ "ޗެޓްބޮޓް" ތަކެއް ޗައިނާ ސަރުކާރަށް ވަގަށް ގޮވުމުން އެ ބޮޓްތައް ނައްތާލައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017 80
ޗައިނާގެ މަޅީގައި ލަންކާ ޖެހިއްޖެ، ދެން ރާއްޖެ ބާ؟

ޗައިނާ ސަރުކާރުން ގެންދަނީ ރާއްޖެ އަށް އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ އެހީ ދެމުންނެވެ. ހިލޭ އެހީ އާއި ލޯނު އެހީ އެވެ. މިއީ ޗައިނާއިން މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން އަވައްޓެރި ސްރީ ލަންކާއާ މެދު ވެސް ގެންގުޅުނު ސިޔާސަތެވެ. ލަންކާ ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ފަސޭހަ ކަމާ އެކު ލޯނު ދިނެވެ.