05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018 7
ޗައިނާ މީހުން މި ވަގުތު ރާއްޖެ ނައުމަށް އެދެފި

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން، ޗައިނާ މީހުން މި ވަގުތު ރާއްޖެ ނައުމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން އެދެފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 17
ޗައިނާ، ޔޫކޭ މީހުން ރާއްޖެ އައުމުގައި ސަމާލުވާންއެދެފި

ޗައިނާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މީހުން ރާއްޖެ އަށް ދަތުރު ކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އަންގައި އެ ދެެ ގައުމުން ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީއެއް މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

February 04, 2018 6
ސްރީ ލަންކާގައި ޗައިނާގެ ޕްލޭނާމެދު އިންޑިއާ ކަންބޮޑުވޭ

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 4) - ސްރީ ލަންކާގައި ހިންގާ ޗައިނާގެ ޕްލޭނާ މެދު ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ނިރްމަލާ ސިތާރަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018
"ކްލިޕްބޯޑް ޑާޓާ" ޗައިނާއަކަށް ނުފޮނުވަން: ވަންޕްލަސް

ވަންޕްލަސް ފޯނުތައް ބޭނުންކުރާ މީހުން، ފޯނުގެ ކްލިޕްބޯޑަށް ކޮޕީކުރާ ޑާޓާ، ޗައިނާގެ ސާވާއަކަށް ފޮނުވާ ކަމަށް ބުނެ އިންޓަނެޓް ފޯރަމްތަކުގައި ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް، ވަންޕްލަސް ޖަވާބުދީފި އެވެ. އެކަން ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބު، ވަންޕްލަސްއިން ވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލުވައިދީފަ އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 4
ސައުތު ޗައިނާ ކަނޑަށް އެމެރިކާގެ މަނަވަރެއް ވަދެއްޖެ

ބެއިޖިން (ޖެނުއަރީ 21) - ޚިޔާލު ތަފާތުވުން ބޮޑުވެފައިވާ ސައުތު ޗައިނާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި އެމެރިކާގެ މަނަވަރެއް ގަވާއިދާޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާ އިން ބުނެފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2018 2
ޗައިނާ ކުންފުންޏެއް ބަންގްލަދޭޝްއިން ބްލެކްލިސްޓް ކޮށްފި

ޑާކާ (ޖެނުއަރީ 20) - ޗައިނާގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ބޮޑު ކުންފުންޏެއް ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުން ބްލެކްލިސްޓްކޮށް އެ ކުންފުނީން އެ ގައުމުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލަން އަންގައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 6
ޗައިނާގެ އެހީގައި ލަންކާއިން 13 ހޮސްޕިޓަލެއް ތަރައްގީ ކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 17) - ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ސްރީ ލަންކާގައި 13 ހޮސްޕިޓަލެއް ތަރައްގީ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ރަޖިތާ ސެނަރަތުނަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018
ފެތުނު ޓޭންކަރުން ތެޔޮ ބޭރުވާން ފަށައިފި

ޝެންހާއީ (ޖެނުއަރީ 16) - އީސްޓް ޗައިނާ ކަނޑުގައި ކާގޯ ބޯޓަކާ ޖެހި އެކްސިޓެންޓްވެ ރޯވެ އަނދަމުން ދިޔަ ޓޭންކަރު ފެތުނު ނަމަވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ތެޔޮ ކަނޑަށް ބޭރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 3
ޗައިނާ ސްމާޓްފޯނުތަކަކީ ޖާސޫސްކުރާ އުޅަނދުތަކެއް

ޗައިނާ ސްމާޓްފޯނުތަކަށް އެމެރިކާ މާކެޓް ފަހިނުވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. އޭޓިއެންޓީ އަދި ވެރައިޒަން މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރި ތަނަވަސްކުރުމަށް ވާވޭ ކުރި މަސައްކަތްތައް ވަނީ ފުލުންގޮސްފަ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018
އަލިފާން ރޯވި ތެޔޮ ޓޭންކަރު ފެތިއްޖެ

ޝެންހާއީ (ޖެނުއަރީ 14) - އީސްޓް ޗައިނާ ކަނޑުގައި ކާގޯ ބޯޓަކާ ޖެހި އެކްސިޓެންޓްވެ ރޯވެ އަނދަމުން ދިޔަ ޓޭންކަރު އެންމެ ފަހުން ފެތިއްޖެ އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2018 1
ރޯވި ޓޭންކަރުގެ ކަޅު ފޮށި ހޯދައިފި

ޝެންހާއީ (ޖެނުއަރީ 13) - އީސްޓް ޗައިނާ ކަނޑުގައި ކާގޯ ބޯޓަކާ ޖެހި އެކްސިޓެންޓްވެ ރޯވެ އަނދަމުންދާ ޓޭންކަރުގެ ކަޅު ފޮށި ހޯދައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 1
ރާއްޖެ-އިންޑިއާގެ ގާތްގުޅުމާ މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖެއިން އިންޑިއާއާއެކު އެކު ބާއްވާ ގާތްގުޅުމާ މެދު ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ސުޝްމާ ސުވަރާޖްއާ މިއަދު...

January 11, 2018
ރޯވި ޓޭންކަރުން ބައެއް ގޮވައިފި

ޝެންހާއީ (ޖެނުއަރީ 11) - އީސްޓް ޗައިނާ ކަނޑުގައި ކާގޯ ބޯޓަކާ ޖެހި އެކްސިޓެންޓްވެ ރޯވި ތެޔޮ ޓޭންކަރުން ބައެއް ގޮވާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 32
މާލެ-ހުޅުމާލެ ދެމެދު ކޭބަލް އަޅާ އަގު 567 މިލިއަން

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ހައި ވޮލްޓޭޖް ކޭބަލެއް އަޅަން 38.6 މިލިއަން ޑޮލަރު (567.4 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ޗައިނާގެ ޑޮންފެން އިލެކްޓްރިކް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކުރަން ސްޓެލްކޯ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 3
60 ގަޑިއިރުވީ އިރު ވެސް ޓޭންކަރު އަނދަމުން ދަނީ

ޝެންހާއީ (ޖެނުއަރީ 9) - އީސްޓް ޗައިނާ ކަނޑުގައި ކާގޯ ބޯޓަކާ ޖެހި އެކްސިޓެންޓްވި ތެޔޮ ޓޭންކަރުގައި ރޯވި އަލިފާން 60 ގަޑިއިރުވީ އިރު ވެސް ނިއްވާ ނުލެވޭ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 2
އަލިފާން ރޯވި ޓޭންކަރު ގޮވައިފާނެކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ

ޝެންހާއީ (ޖެނުއަރީ 8) - ކާގޯ ބޯޓަކާ ޖެހި އެކްސިޑެންޓްވި ތެޔޮ ޓޭންކަރުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ބޮޑުވެ އިރުމަތީ ޗައިނާ ކަނޑުގައި ތިމާވެށީގެ ބޮޑު މުސީބާތެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 3
ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

އއ. ކުރަމަތި ރިސޯޓުގެ މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ހަވީރު ފެނިއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018 3
18 ގަޑިއިރު މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ޑޮކްޓަރު މަރު

ރޭގަނޑު ހަތަރުދަމާ އެކު 18 ގަޑިއިރުގެ ޝިފްޓް ޑިއުޓީއެއްގައި ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރި ޗައިނާގެ ޑޮކްޓަރަކު ޑިއުޓީގައި ހުއްޓާ ސްޓްރޯކެއް ޖެހި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 12
ޕޯޓް ސިޓީ ނިމުމުން ދުނިޔޭގެ ހަބަކަށް ލަންކާ ބަދަލުވާނެ

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 4) - ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯ ބަނދަރާ ޖެހިގެން ކަނޑު ހިއްކައިގެން ހަދާ ކޮލަމްބޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ސިޓީ ނުވަތަ ކޮލަމްބޯ ޕޯޓް ސިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް...

January 04, 2018
އެމެރިކާގެ ކުންފުނިތައް ޗައިނާ އަށް ވިއްކުން ހުއްޓުވަނީ

އެމެރިކާގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ގަތުމަށް، ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުތަކާ އެކު ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ހުއްޓުވަން ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 21
ލަންކާގެ މެގަ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ޗައިނާ އިން އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 3) - ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގެ މައި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި 60 ބުރިއަށް ހަދާ ތިން ޓަވަރަށް ޗައިނާ އިން އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018 1
ޗައިނާއިން ޖައްވަށް ފޮނުވި ސްޕޭސް ލެބް ވެއްޓެނީ

ސުރުޚީ ކިޔާފައި އަނބުރައިގެންފާނެތީ ބުނަމެވެ. އަހަރެމެންގެ ބޮލަކަށް އެއެއް ނުވެއްޓޭނެ އެވެ. ޖައްވީ އުޅަނދެއް އޯބިޓުން ނެއްޓި ބުރުއްސައިގެން ދިޔަ އެތިގަނޑަކުން މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހި ބޮޑު އަނިޔާވި ޚަބަރު ދުވަހަކު ވެސް އެހިން ހެއްޔެވެ؟

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 32
އިންޑިއާއަށް ބަދުބަސް ނުބުނަން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

އަވައްޓެރި އިންޑިއާއަށް ބަދުބަސް ނުބުނަން ދިވެހި ނޫސްވެރިންގެ ކިބައިން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.