16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018
ފެތުނު ޓޭންކަރުން ތެޔޮ ބޭރުވާން ފަށައިފި

ޝެންހާއީ (ޖެނުއަރީ 16) - އީސްޓް ޗައިނާ ކަނޑުގައި ކާގޯ ބޯޓަކާ ޖެހި އެކްސިޓެންޓްވެ ރޯވެ އަނދަމުން ދިޔަ ޓޭންކަރު ފެތުނު ނަމަވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ތެޔޮ ކަނޑަށް ބޭރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 3
ޗައިނާ ސްމާޓްފޯނުތަކަކީ ޖާސޫސްކުރާ އުޅަނދުތަކެއް

ޗައިނާ ސްމާޓްފޯނުތަކަށް އެމެރިކާ މާކެޓް ފަހިނުވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. އޭޓިއެންޓީ އަދި ވެރައިޒަން މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރި ތަނަވަސްކުރުމަށް ވާވޭ ކުރި މަސައްކަތްތައް ވަނީ ފުލުންގޮސްފަ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018
އަލިފާން ރޯވި ތެޔޮ ޓޭންކަރު ފެތިއްޖެ

ޝެންހާއީ (ޖެނުއަރީ 14) - އީސްޓް ޗައިނާ ކަނޑުގައި ކާގޯ ބޯޓަކާ ޖެހި އެކްސިޓެންޓްވެ ރޯވެ އަނދަމުން ދިޔަ ޓޭންކަރު އެންމެ ފަހުން ފެތިއްޖެ އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2018 1
ރޯވި ޓޭންކަރުގެ ކަޅު ފޮށި ހޯދައިފި

ޝެންހާއީ (ޖެނުއަރީ 13) - އީސްޓް ޗައިނާ ކަނޑުގައި ކާގޯ ބޯޓަކާ ޖެހި އެކްސިޓެންޓްވެ ރޯވެ އަނދަމުންދާ ޓޭންކަރުގެ ކަޅު ފޮށި ހޯދައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 1
ރާއްޖެ-އިންޑިއާގެ ގާތްގުޅުމާ މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖެއިން އިންޑިއާއާއެކު އެކު ބާއްވާ ގާތްގުޅުމާ މެދު ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް، އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ސުޝްމާ ސުވަރާޖްއާ މިއަދު...

January 11, 2018
ރޯވި ޓޭންކަރުން ބައެއް ގޮވައިފި

ޝެންހާއީ (ޖެނުއަރީ 11) - އީސްޓް ޗައިނާ ކަނޑުގައި ކާގޯ ބޯޓަކާ ޖެހި އެކްސިޓެންޓްވެ ރޯވި ތެޔޮ ޓޭންކަރުން ބައެއް ގޮވާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 32
މާލެ-ހުޅުމާލެ ދެމެދު ކޭބަލް އަޅާ އަގު 567 މިލިއަން

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ހައި ވޮލްޓޭޖް ކޭބަލެއް އަޅަން 38.6 މިލިއަން ޑޮލަރު (567.4 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ޗައިނާގެ ޑޮންފެން އިލެކްޓްރިކް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކުރަން ސްޓެލްކޯ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 3
60 ގަޑިއިރުވީ އިރު ވެސް ޓޭންކަރު އަނދަމުން ދަނީ

ޝެންހާއީ (ޖެނުއަރީ 9) - އީސްޓް ޗައިނާ ކަނޑުގައި ކާގޯ ބޯޓަކާ ޖެހި އެކްސިޓެންޓްވި ތެޔޮ ޓޭންކަރުގައި ރޯވި އަލިފާން 60 ގަޑިއިރުވީ އިރު ވެސް ނިއްވާ ނުލެވޭ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 2
އަލިފާން ރޯވި ޓޭންކަރު ގޮވައިފާނެކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ

ޝެންހާއީ (ޖެނުއަރީ 8) - ކާގޯ ބޯޓަކާ ޖެހި އެކްސިޑެންޓްވި ތެޔޮ ޓޭންކަރުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ބޮޑުވެ އިރުމަތީ ޗައިނާ ކަނޑުގައި ތިމާވެށީގެ ބޮޑު މުސީބާތެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 3
ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

އއ. ކުރަމަތި ރިސޯޓުގެ މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ހަވީރު ފެނިއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018 3
18 ގަޑިއިރު މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ޑޮކްޓަރު މަރު

ރޭގަނޑު ހަތަރުދަމާ އެކު 18 ގަޑިއިރުގެ ޝިފްޓް ޑިއުޓީއެއްގައި ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރި ޗައިނާގެ ޑޮކްޓަރަކު ޑިއުޓީގައި ހުއްޓާ ސްޓްރޯކެއް ޖެހި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 12
ޕޯޓް ސިޓީ ނިމުމުން ދުނިޔޭގެ ހަބަކަށް ލަންކާ ބަދަލުވާނެ

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 4) - ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯ ބަނދަރާ ޖެހިގެން ކަނޑު ހިއްކައިގެން ހަދާ ކޮލަމްބޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ސިޓީ ނުވަތަ ކޮލަމްބޯ ޕޯޓް ސިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް...

January 04, 2018
އެމެރިކާގެ ކުންފުނިތައް ޗައިނާ އަށް ވިއްކުން ހުއްޓުވަނީ

އެމެރިކާގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ގަތުމަށް، ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުތަކާ އެކު ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ހުއްޓުވަން ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 21
ލަންކާގެ މެގަ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ޗައިނާ އިން އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 3) - ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގެ މައި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި 60 ބުރިއަށް ހަދާ ތިން ޓަވަރަށް ޗައިނާ އިން އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018 1
ޗައިނާއިން ޖައްވަށް ފޮނުވި ސްޕޭސް ލެބް ވެއްޓެނީ

ސުރުޚީ ކިޔާފައި އަނބުރައިގެންފާނެތީ ބުނަމެވެ. އަހަރެމެންގެ ބޮލަކަށް އެއެއް ނުވެއްޓޭނެ އެވެ. ޖައްވީ އުޅަނދެއް އޯބިޓުން ނެއްޓި ބުރުއްސައިގެން ދިޔަ އެތިގަނޑަކުން މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހި ބޮޑު އަނިޔާވި ޚަބަރު ދުވަހަކު ވެސް އެހިން ހެއްޔެވެ؟

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 32
އިންޑިއާއަށް ބަދުބަސް ނުބުނަން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

އަވައްޓެރި އިންޑިއާއަށް ބަދުބަސް ނުބުނަން ދިވެހި ނޫސްވެރިންގެ ކިބައިން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 9
ބްރިޖުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ޖުލައި މަހު ނިމޭނެ

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ މެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތާއި ދަގަނޑު ބޭނުންކޮށްގެން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތައް އަންނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ނިމޭނެ ކަމަށް...

December 20, 2017 5
އުތުރު ކޮރެއާ ހުއްޓުވައިދިނުމަށް ޗައިނާގައި އެދިއްޖެ

އުތުރު ކޮރެއާގެ ހަތިޔާރު މަޝްރޫއު ހުއްޓުވައިދިނުމަށް އިތުރު މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް، ޖަޕާނާއި ދެކުނު ކޮރެއާ އިން ޗައިނާގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 150
ރާއްޖެއާ މެދު އިންޑިއާ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ވިސްނުން ތަފާތު

އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނަލެއް ކަމަށްވާ "ރަޖްޔާ ސަބާ" އިން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ އަދި ޗައިނާއާ އެކު ސޮއިކުރި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން އިން ވަަރަށް ސާފުކޮށް އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއާ މެދު ދެކޭ ގޮތް ސާފުވެއްޖެ އެވެ. އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީއެއް ކަމަށްވާ ސަލްމާން ހައިދަރާއި އެހެން ދެ...

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017
މަންމަގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަސައްކަތް

ޗައިނާގެ ހެނާންގައި ދިރިއުޅޭ މި ފިރިހެންކުއްޖާގެ އުމުރުން އަދި އެންމެ 12 އަހަރެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ބަލި މަންމަ ސަލާމަތްކުރެވޭތޯ ބައްޕައާ ގުޅިގެން ގޫ ގުއަންގް ޒާއޯ އަންނީ ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 6
ގެއްލުނީ ޗައިނާގެ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓަރެއް

ސެންޓާރާ ގްރޭންޑް ރިސޯޓުން އިއްޔެ ސްނޯކެލިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނީ، އެ ރިސޯޓުގެ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓަރެއް ކަމަށާއި އޭނާ އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 4
ސްނޯކެލިންއަށް ދިޔަ ޗައިނާ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ސެންޓާރާ ގްރޭންޑް ރިސޯޓުން ސްނޯކެލިންއަށް ދިޔަ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

December 12, 2017 23
ފޮރުވައިގެން ނޫޅެ، އެއްބަސްވުންތައް ހާމަކުރޭ: ޝާހިދު

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އެކި ދާއިރާތަކުން ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތަފްސީލްތައް ހާމަކުރަން ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު...

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 31
އެފްޓީއޭއާއެކު ސަފާރީ ޓޫރިޒަމް ގެއްލުމުގެ ބިރުބޮޑުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ސޮއިކުރި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން، ސަފާރީ ޓޫރިޒަމްގެ ތެރެއަށް ޗައިނާ މީހުން ވަދެ އަތްގަދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށް ބުނެ ލިވްއަބޯޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ލޭމް) އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

December 11, 2017 14
އެފްޓީއޭއާއެކު އަންނަ އަހަރު 4 މިލިއަން ޑޮލަރު ގެއްލޭ

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ އިން ސޮއިކުރި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމާއެކު، އަންނަ އަހަރު އެކަނި ވެސް ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރު (61.6 މިލިއަން ރުފިޔާ) އާމްދަނީން ގެއްލޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް...

December 11, 2017 9
ރާއްޖޭގެ ޓުއަ އޮޕަރޭޓުންނަށް ޗައިނާގައި ހަރަކާތްތެރިވެވޭ

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ އިން ސޮއިކުރި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގެ ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުންނަށް އެ ގައުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ޗައިނާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ...