04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 1
އޮބާމާގެ ވަފުދަށް ޗައިނާ އެއާޕޯޓުން ވެސް މައްސަލަ

ބެއިޖިން (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ޖީ20 ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގަތުމާ އެކު އެއާޕޯޓުން ވެސް ވަފުދަށް މައްސަލަގަނޑަކާ...

September 04, 2016
އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާ އިން ތިމާވެށި އެއްބަސްވުން ތަސްދީގުކޮށްފި

ބެއިޖިން (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އެކުލަވާލި ޕެރިސް ތިމާވެށި އެއްބަސްވުން ޗައިނާ އާއި އެމެރިކާ އިން ތަސްދީގުކޮށްފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2016 3
ބިއްލޫރި ބްރިޖު ހުޅުވިތާ ދެ ހަފުތާ ނުވަނީސް ބަންދު

ބެއިޖިން (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު އަދި އެންމެ އުސް ބިއްލޫރި ބްރިޖް ޗައިނާގައި އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލިތާ ދެ ހަފުތާ ނުވަނީސް އެ ބްރިޖް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 47
މައްސަލައެއް ނޫޅޭ، ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ

މާލެ އާއި ހުޅެލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށް އެބަދާ ކަމަށާއި އެ މަޝްރޫއުގައި ފައިސާގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫޅޭ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 3
ޗައިނާގެ ބިއްލޫރި ބްރިޖް އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި

ބެއިޖިން (އޮގަސްޓް 21) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު އަދި އެންމެ އުސް ބިއްލޫރި ބްރިޖް ޗައިނާގައި އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 1
ކަނޑަށް ވެއްޓުނު މީހަކު 38 ގަޑިއިރު ފަހުން ނަގައިފި

ބެއިޖިން (އޮގަސްޓް 15) - ކްރޫޒް ޝިޕަކުން ކަނޑަށް ވެއްޓުނު ޗައިނާގެ އަންހެނަކު 38 ގަޑިއިރު ފަހުން މަސްވެރިންގެ ބަޔަކު ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 5
ކޮލަމްބޯ ޕޯޓް ސިޓީގެ އާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 14) - ސްރީ ލަންކާގެ ކޮލަމްބޯ ބަނދަރާ ޖެހިގެން ބިން ހިއްކައިގެން ހަދާ ކޮލަމްބޯ ޕޯޓް ސިޓީ ޕްރޮޖެޓުގެ އާ އެއްބަސްވުމުގައި ޗައިނާއާ އެކު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 3
ނުބައި ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކުރެވުމުން ރެފިއުޖީއަކަށް ވެއްޖެ

ޖަރުމަނަށް ދިޔަ ޗައިނާ ޓޫރިސްޓެއްގެ ވޮލެޓް ގެއްލުމުން ޕޮލިހަށް ރިޕޯޓްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ނުބައި ލިޔުންތަކެއްގައި ސޮއިކުރެވި ރެފިއުޖީއެއްގެ ގޮތުގައި ދުވަސްތަކެއް ވަންދން އުޅެން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2016 14
ޗައިނާ އަށް ބިން މިލްކު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަންކާ އިން ބުނެފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 5) - ސްރީ ލަންކާގެ ކޮލަމްބޯ ބަނދަރާ ޖެހިގެން ބިން ހިއްކައިގެން ހަދާ ކޮލަމްބޯ ޕޯޓް ސިޓީ ޕްރޮޖެޓުގެ ބިމުގެ ތެރޭން 20 ހެކްޓަރު ބިން ޗައިނާ އަށް މިލްކުކޮށްދެވޭ ގޮތަށް އެއްބަސްވުމުގައި އޮތް މާއްދާ އަށް ލަންކާ އިން ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 15
ލޯބިވެރިޔާގެ އިންތިޒާރުގައި އެއާޕޯޓުގައި 10 ދުވަސް ހޭދަކޮށްފި

ބެއިޖިން (އޮގަސްޓް 2) - އޮންލައިންކޮށް ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅުނު ޗައިނާގެ އަންހެނަކު ހޯދަން ހޮލެންޑުގެ ފިރިހެނަކު ހުނާން ޕްރޮވިންސަށް ގޮސް ލޯބިވެރިޔާ އާދޭތޯ ބެލުމަށް އެއާޕޯޓުގައި 10 ދުވަސް ހޭދަކޮށްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 25
ޗައިނާ އިން ލަންކާއަށް ކުރި އިންވެސްޓްގެ ބަދަލު ހޯދަނީ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 1) - ސްރީ ލަންކާގައި ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ނެގި ލޯނުގެ ސަބަބުން ގައުމު ވަނީ ބޮޑު ދަރަންޏަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ އެވެ. ގައުމުގައި ހިންގި މަޝްރޫއުތަކުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ފައިދާއެއް ވެފައެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު ނެގި ލޯނުތައް ދައްކަން ޖެހެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016 7
އޮންލައިން ޚަބަރު ސައިޓްތައް ޗައިނާ އިން ބަންދު ކޮށްފި

ބެއިޖިން (ޖުލައި 26) - ސިޔާސީ އަދި އިޖްތިމާއީ ޚަބަރުތައް ރިޕޯޓް ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ހިންގާ ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން ވަރަށް ގިނަ އޮންލައިން ޚަބަރު ސައިޓްތައް ޗައިނާ އިން ބަންދު ކޮށްފި ކަމަށް...

July 25, 2016 10
ކާރުން ފޭބިތަނުން މިނިކާވަގު އައިސް ކާލައިފި

ބެއިޖިން (ޖުލައި 25) - ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބެއިޖިންގެ ވަލު ޖަނަވާރުންގެ ޕާކެއްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރަކުން ފޭބި ދެ އަންހެނުންގެ ތެރޭން އެކަކު މިނިކާވަގެއް އައިސް ކާލައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 5
ކަނޑުގެ މައްސަލަ ނިންމި ފަނޑިޔާރުން ރިޝްވަތު ނެގި

ބެއިޖިން (ޖުލައި 13) - ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ މިލްކުވެރިކަމާ މެދު ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓްރައިބިއުނަލަށް ފިލިޕީންސް އިން ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި އެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ޗައިނާ އިން މިލްކުކޮށްގެން ނުގެންގުޅެވޭނެ ކަމަށް ކޯޓުން ނިންމުމާ އެކު އެ ނިންމުން ނިންމި ފަނޑިޔާރުންނަށް ޗައިނާ އިން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016 10
ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ މައްސަލަ ފިލިޕީންސްއާ އެއްކޮޅަށް

ހޭގު (ޖުލައި 12) - އެކި ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުން ބޮޑުވެފައިވާ ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ މައްސަލާގައި ފިލިޕީންސް އިން ހުށަހެޅި ގޮތަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓްރައިބިއުނަލުން...

July 12, 2016
ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑާ ބެހޭގޮތުން މިއަދު ގޮތެއް ނިންމާނެ

ހޭގު (ޖުލައި 12) - އެކި ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުން ބޮޑުވެފައިވާ ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ މައްސަލާގައި ފިލިޕީންސް އިން ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ދަ ހޭގުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ...

05 ޖުލައި

July 05, 2016
ފެންބޮޑުވެގެން ޗައިނާ އިން 180 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ބެއިޖިން (ޖުލައި 5) - ޗައިނާ އަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި އެ ގައުމުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް 180 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2016 1
ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގައި ޗައިނާ އިން އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ބާއްވަނީ

ބެއިޖިން (ޖުލައި 4) - އެކި ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުން ބޮޑުވެފައިވާ ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގައި ޗައިނާ އިން އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016 3
އެންމެ ބާރުގަދަ ސުޕަކޮމްޕިއުޓަރު ޗައިނާގައި

ދުނިޔޭގައި މި ވަގުތު ހުރި އެންމެ ބާރުގަދަ ސުޕަކޮމްޕިއުޓަރު ހުރި ގައުމަކަށް ޗައިނާ ވެއްޖެ އެވެ. އެކަން ވަނީ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ކަށަވަރުވެފަ އެވެ. ޖަރުމަނުގައި އޮތް "އިންޓަނޭޝަނަލް ސުޕަކޮމްޕިއުޓިން ކޮންފަރެންސް"ގައި އެ ލަގަބު "ސަންވޭ-ޓައިހުލައިޓް" ސުޕަކޮމްޕިއުޓިން ސިސްޓަމް އަށް ދީ ވަނީ ތައްގަނޑު ޖަހާފަ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2016 3
އައިފޯން 6އެސް އަކީ ކޮޕީއެއްކަމަށް ބުނެ ދައުވާކޮށްފި

އަބަދުވެސް އިވެނީ އަދި ފެންނަނީ ޗައިނާގެ ކޮންމެވެސް ކުންފުންޏަކުން ކޮންމެވެސް އެހެން ބައެއްގެ ފޯނެއް ކޮޕީކޮށްގެން އުޅެނިކޮށެވެ. އެހެންވެ ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތައް އެހެން ބަޔަކު...

June 19, 2016
ރަބަރުފަށަކާ ހެދި ކުއްޖެއްގެ އަތް ބުރިކޮށްލާ ހިސާބަށް

ކުޑަ ފިރިހެންކުއްޖެއްގެ އަތަށް ވަދެ މަސްއަރާފައިވާ ރަބަރުފަށެއް ޗައިނާގެ ޑޮކްޓަރުން އޮޕަރޭޝަން ކޮށްގެން ނަގައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016 3
އޮރިޖިނަލަށްވުރެ ފޭކް ބައެއް ތަކެތި ރަނގަޅު: ޖެކް މާ

ބެއިޖިން (ޖޫން 16) - ޗައިނާގައި މިހާރު އުފައްދާ ފޭކް ގިނަ ޕްރޮޑަކްޓްތައް އަސްލު އެއްޗިއްސަށް ވުރެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކަމަށް އީކޮމާސް ކުންފުނި، އަލިބާބާގެ ވެރިޔާ ޖެކް މާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2016 30
ޗަައިނާގެ މުސްލިމުން މި އަހަރު ވެސް ރޯދަ ހިފުން މަނާ

ބެއިޖިން (ޖޫން 7) - އެހެން އަހަރުތަކެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް ޗައިނާގެ މުސްލިމުން މި އަހަރުގެ ވެސް ރޯދަ މަސް ފެށީ ސަރުކާރުގެ ފިއްތުންތަކާ އެކު އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016 2
މަކަރުން ފައިސާ ހޯދަން އުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރަން އައިސްގެން އުޅޭ ޗައިނާ މީހެއް ކަމަށްބުނެ މަކަރާއި ހީލަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހޯދަން އުޅުނު ބަޔަކު މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

June 01, 2016 2
އީކޭ ފްލައިޓެއްގައި ފިލާ އޮތް ޗައިނާ ކުއްޖަކު ފެނިއްޖެ

ބެއިޖިން (ޖޫން 1) - ޝަންހާއީ އިން ދުބާއީ އަށް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ދަތުރުކުރި އެމިރޭޓްސް ފްލައިޓެއްގެ ކާގޯ ބައިގާ ފިލާ އޮތް ޒުވާން ފިރިހެން ކުއްޖަކު ފެނިއްޖެ އެވެ.