20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 28
ރާއްޖެ ސަރަހައްދުގައި ބޭރުގެ މަނަވަރެއް ނެތް: ޑިފެންސް

ރާއްޖޭ ސަރަހައްދުގައި ބޭރު ގައުމެއްގެ މަނަވަރެއް ނޫޅޭ ކަމަށާއި ސިފައިން އަންނަނީ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބަލަހައްޓަމުން ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2016
ދިވެހި ބޮޑު ވަފުދަކާ އެކު ކުންމިން ފެއާ ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ބައިވެރިންނާ އެކު ކުންމިން ފެއާ ޗައިނާގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.