23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018 1
ކޯޗުންނަށް ޗެލެންޖް ބޮޑު ސީޒަނެއް

ފުޓްބޯޅަ ފޯމެޓަށް މިދިޔަ އަހަރު ގެނައި ބަދަލާ އެކު އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގު ފެނުނީ ވަރަށް ވާދަވެރިކޮށެވެ. ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުން ޖާގަ ލިބެނީ ގަދަ ހަތަރަކަށް ވުމުންނެވެ. މި ފަހަރު ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޖާގަ މާލޭ ލީގުގެ ގަދަ ހަޔަކަށް ލިބޭ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ވަކި ފޯރި ކުޑަވާނެ ކަމަށް ނުބެލެވެ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް...

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 5
އީގަލްސް އަށް ބްރެޒިލް ފޯވާޑެއް

އޭޝިއާގެ ގިނަ ކްލަބްތަކަށް ކުޅެފައިވާ ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑެއް ކަމަށްވާ ލުއިޒް އެޑުއާޑޯ ޕުރްޗީނޯ ކްލަބް އީގަލްސް އިން ގެނެސްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 1
އީގަލްސް ދޫކޮށް ޝާކިއްޓެ އެފްއޭއެމަށް

ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި ކްލަބް އީގަލްސް އަށް ޖެހިޖެހިގެން ތިން އަހަރު ހޯދައިދިނުމަށް ފަހު އެ ކްލަބުގެ ސީނިއާ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަހުމަދު ޝާކިރު (ޝާކިއްޓެ) އެ ކްލަބް ދޫކޮށް އެފްއޭއެމްއާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2018 3
ބަކާ އީގަލްސް އަށް

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ހުނަރުވެރި އެއް މިޑްފީލްޑަރު ކަމަށްވާ މުހައްމަދު އާރިފް (ބަކާ) އަންނަ ސީޒަނުގައި އޭނާގެ ކުރީގެ ޓީމު، ކްލަބް އީގަލްސް އަށް ކުޅެން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

January 13, 2018 1
މޯހަންގެ ފުރަތަމަ ބަސް: "ސާންތީއަށް ތައުރީފް ހައްގު"

ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލްގަނީ (ސާންތީ) ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ތައުރީފް ކުރުން ކަމަށާއި...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 4
އީގަލްސްގެ ކޯޗަކަށް މޯހަން ހަމަޖައްސައިފި

އިހުސާން އަބްދުލްގަނީ (ސާންތީ) ފުރަމުން އައި ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ އޭނާގެ ކުރީގެ ކޯޗިން ޕާޓްނަރު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2017 8
ޔޫތު މުބާރާތް ތިން ވަނަ ފަހަރަށް އީގަލްސް އަށް

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 8-7 އިން މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ޖެހިޖެހިގެން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ކްލަބް އީގަލްސް މިއަދު ހަވީރު ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017
މާޒިޔާ އާއި އީގަލްސް ފައިނަލަށް

ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން މާޒިޔާ އާއި ކްލަބް އީގަލްސް ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017
މާޒިޔާ އާއި އީގަލްސް ފައިނަލާ ގާތަށް

އެފްއޭއެމުން 21 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ މާޒިޔާ އާއި ކްލަބް އީގަލްސް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވި އިރު އެ ދެ ޓީމު ފައިނަލާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2017 2
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ފުރަތަމަ މެޗު އީގަލްސް އަށް

އެފްއޭއެމުން 21 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ގދ. ތިނަދޫ އަތުން މިދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ކްލަބް އީގަލްސް 1-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 2
އީގަލްސް-ތިނަދޫ މެޗުން ޔޫތު މުބާރާތް މާދަމާ ފަށަނީ

އެފްއޭއެމުން 21 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މާދަމާ ހަވީރު ގދ. ތިނަދޫ ނުކުންނާނީ އެންމެ ފަހުން ދެ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017 5
ނިއުގެ ތައުރީފާ އެކު އީގަލްސް ޓީމަށް ހިތްވަރެއް

އެފްއޭ ކަޕުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން ރޭ 5-1 އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މޮޅުވި މެޗުގެ ފަހު ކަށިގަނޑާ އެކު ފެނިގެންދިޔައީ ނިއުގެ ކޯޗު ސްޕެއިނުގެ އޮސްކާ ބްރުޒޮން ގޮސް އީގަލްސްގެ ކޯޗު...

November 30, 2017 1
އީގަލްސް ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ނިއު ސެމީ އަށް

ޒުވާން ޓީމަކާ އެކު ނުކުތް ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 1-5 އިން މޮޅުވެ އެފްއޭ ކަޕް ސެމީ ފައިނަލުން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މިރޭ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 6
އެފްއޭ ކަޕަށް އީގަލްސް އިން ޔޫތު ޓީމެއް

އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށާ އެފްއޭ ކަޕު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އިން ވާދަކުރާނީ ޒުވާން ޓީމެއް ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017
ފުރަތަމަ ފުރުސަތަކީ ރިޒޭ އަށް ހިތްވަރެއް

މިދިޔަ މަހު އޮމާނާއާ ދެކޮޅަށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ގައުމީ ޓީމު ކުޅުނު މެޗުގައި ފެނިގެން ދިޔަ އެއް ބަދަލަކީ ގދ. ތިނަދޫ އަށް ކުޅޭ ޒުވާން ފޯވާޑް އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) ފުރަތަަމަ އެގާރައިގައި ހިމެނުމެވެ. އޭނާ އަށް ބޯޅަ ލިބޭ ކޮންމެ ފަހަރެއްގައި ދެއްކި ރަނގަޅު ކުޅުމަކީ އެ މެޗުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަމެކެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 3
އިތުރު ދެ އަހަރަށް ސުޖަން އީގަލްސްގައި މަޑުކުރަނީ

ސްރީ ލަންކާ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު އަދި ކެޕްޓަން ސުޖަން ޕެރޭރާ އެކު ކްލަބް އީގަލްސް އިން ދެ އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއް ހަދައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2017 3
އެފްއޭ ކަޕް ދިފާއުކުރަން ވެލެންސިއާ ވަރުގަދަކޮށްފި

އެފްއޭ ކަޕުގެ ތަށި ދިފާއުކުރުމަށް އަމާޒުކޮށް ވެެލެންސިއާ އިން ކްލަބް އީގަލްސްގެ ތިން ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ އަހުމަދު ނާޝިދު (ނައްޓޭ) އާއި މުޖުތާޒް މުހައްމަދު (މުޖޭ) އަދި ސްރީލަންކާ ގައުމީ ޓީމުގެ ކީޕަރު ސުޖަން ޕެރޭރާ ގެނެސްފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 4
ޓީސީ އަށް ޒާދާއި ބަމްޕުޗް އަދި މިސްރު ކުޅުންތެރިއެއް

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ޓީމު ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އީގަލްސްގެ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު އަހުމަދު ޒާދާއި ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ޒުވާން ފޯވާޑް އަހުމަދު ސުހެއިލް...

July 26, 2017 11
ތިނަދުއަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ނުވަ ކުޅުންތެރިން!

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ގދ. ތިނަދޫ ޓީމަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ނުވަ ކުޅުންތެރިއަކު ގެނެސް ސްޕެއިން ކޯޗަކާ ޓީމު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2017 3
އީގަލްސް އިން ނުފެނިދާނެ: ސާންތީ

ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗުކަމުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ނުފެނިދާނެ ކަމަށް އިހުސާން އަބްދުލްގަނީ (ސާންތީ) ބުނެފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 7
ގްރީން އަށް ދެ ވަނަ، އީގަލްސް ކަޓައި ޓީސީ ލީގަށް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ކުޅުނު ފަހު މެޗުގައި ހަވީރު ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެގްރީންސްޓްރީޓްސް އިން ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމް ކަށަވަރުކުރިއިރު އީގަލްސް ގަދަ ހަތަރަކުން ކަޓައި...

July 19, 2017
އީގަލްސް މަރުގެ މެޗަކަށް، ޓީސީ ވެސް އިންތިޒާރުގައި

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ކޮލިފައިވުމަށް ކްލަބް އީގަލްސް އިން މަރުގެ މެޗަކަށް މިއަދު ހަވީރު ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017
ކުރިން މަހިބަދޫ އަށް ކުޅުނު އެންޑަސަން އީގަލްސް އަށް

ކުރިން މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ކުޅުނު ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް އެންޑަސަން ބިނާ ޑި ސޫޒާ ކްލަބް އީގަލްސްއާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017
އަނިޔާއަށް ފަހު ނޫމާން އެނބުރި އަތުވެއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ކަކުލަށް ލިބުނު ސީރިއަސް އިން ސަލާމަތްވެ އީގަލްސްގެ އިތުބާރު ޑިފެންޑަރު އަހުމަދު ނޫމާން (ހެލްމެޓް) އެ ޓީމާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.