25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 3
ރިޒޭ އާ ޗެލެންޖެއް ނަގައި ބޮޑު އުއްމީދެއްގައި

މިދިޔަ ދެ ސީޒަނަށް ބަލާއިރު ލަނޑު ޖެހުމުގެ ރެކޯޑް އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ކުޅުންތެރިއަކީ ކްލަބް އީގަލްސްގެ ފޯވާޑް އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) އެވެ. އޭނާ ވަނީ ޖެހިޖެހިގެން ފަސް މެޗުގައި ހެޓްރިކް ހަދައި ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑަކާ ވެސް ހަމަކޮށްފަ އެވެ. އާ ސީޒަނާ ކުރިމަތިލާއިރު ރިޒޭ މިހާރު ހުރީ ހާއްސަ އަމާޒަކަށް ވާސިލްވުމުގެ އުއްމީދުގަ އެވެ. އާ...

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 3
އީގަލްސް އިން ބިދޭސީ ޑިފެންޑަރަކާއި ފޯވާޑެއް ގެންނަނީ

މި ފަހަރު އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ކޮލިފައިންގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ކްލަބް އީގަލްސް އިން ބުރްކީނާ ފާސޯގެ ޑިފެންޑަރު އިސްމާއިލް ޔަނޯގޯ އާއި ބޮސްނިއާގެ ފޯވާޑް އަދްނާން ބަސިޗް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020
އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު ފަސް ކުޅުންތެރިއަކު އަލުން ދަނޑަށް

މިދިޔަ ސީޒަނަކީ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވި ސީޒަނެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ގައުމީ ޓީމަށް ވަގުތު ދޭން ވެގެން ލޯކަލް ސީޒަން ތެރޭގައި ބޮޑު ބްރޭކްތަކެއް ނެގުމުގެ ނަތީޖާ އަކަށްވީ ސީޒަންގެ ވަކި ހިސާބަކުން އެކި ޓީމުތަކުގެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިންތަކަކަށް އަނިޔާވެ އަވަހަށް ސީޒަން ނިމުމެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ...

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 1
އަމާޒަކީ އޭއެފްސީ ކަޕަށް ކޮލިފައިވޭތޯ ބެލުން: މޯހަން

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނަށް ކްލަބް އީގަލްސްގެ ޕްރެކްޓިސް މި ފެށުނީ ތަންކޮޅެއް ލަހުން ކަމަށާއި އެކަމަކު އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕަށް ކޮލިފައިވޭތޯ ބެލުން ކަމަށް އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުހައްމަަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 3
އީގަލްސް އަށް ބްރެޒިލްގެ ގޯލްކީޕަރެއް

އީގަލްސް އިން ބްރެޒިލްގެ ދަށް ޑިވިޝަންތަކުގައި ކުޅެފައިވާ ގޯލްކީޕަރު އަންދްރެއާ ރެގްލީ ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 1
އާ ސީޒަން: އީގަލްސް އަށް މާލީ ދަތިކަން

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ކޮލިފައިންގައި ވެސް ވާދަކުރަން ޖެހިފައިވާ ކްލަބް އީގަލްސް އަށް މި ވަގުތު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ މާލީ ދަތިތަކުގެ މައްސަލަތައް ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020 1
އެފްއޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގައި މާޒިޔާ އާއި އީގަލްސް

ކުރިއަށް އޮތް ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށަން ކުޅޭ އެފްއޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އާއި ލީގުގެ ރަނަރަޕް ކްލަބް އީގަލްސް ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020
އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް އީގަލްސްގެ ބެންޗުން މޯހަން

ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗުގެ މަގާމް އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ފުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 2
ފަސް އަހަރަށް ފަހު ސުޖަން އީގަލްސް ދޫކޮށްލައިފި

އާއިލާއާ އެކު ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަން ބޭނުންވާތީ ކްލަބް އީގަލްސްގެ ސްރީލަންކާ ގޯލްކީޕަރު ސުޖަން ޕެރޭރާ އެ ކްލަބް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 1
ސުޖަން އެނބުރި ގައުމަށް

ކޮވިޑް-19ގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެ މާލެ ލޮކްޑައުން އަކަށް ދިއުމާ އެކު ބަންދުވި ބޭރު މީހުންގެ ތެރޭގައި ކްލަބް އީގަލްސް އަށް ކުޅޭ ސްރީ ލަންކާގެ ގޯލްކީޕަރު ސުޖަން ޕެރޭރާ ހިމެނެ އެވެ. ލިބުނު ފުރުސަތެއްގައި މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން އޭނާ ވަނީ ލަންކާ އަށް ގޮސްފަ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020
ނާއިމް: ސީޒަން ފަށަންވާއިރަށް ފިޓްވުމުގެ އަމާޒުގައި

މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ފަހުބައިގެ ތެރޭގައި ކަކުލަށް އަނިޔާވެ ގައުމީ ޓީމުގެ ތިން ކުޅުންތެރިޔަކު ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހުނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ކަކުލުގެ ލިގަމެންޓަށް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއްވި ކްލަބް އީގަލްސްގެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް މުހައްމަދު ނާއިމް ހިމެނެ އެވެ. އޭނާ މިހާރު އަންނަނީ...

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020
ޒުވާން ޑިފެންޑަރު ހައިޝަމްގެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު

ކްލަބް އީގަލްސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ގައުމީ ޓީމުގެ ޒުވާން ޑިފެންޑަރު ހައިޝަމް ހަސަން (ބިޑި) ކަކުލުގެ އޮޕަރޭޝަނެއްކޮށްފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2020 2
ރިޒޭގެ 10 ގޯލާ އެކު އީގަލްސް ސެމީ އަށް

ފޯވާޑް އަހުމަދު ރިޒްވާން (ރިޒޭ) 10 ގޯލް ޖަހައި، ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއްގައި، އެއް މެޗެއްގައި ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑާ ހަމަކުރި މެޗުން ވިލިމާލެ ޔުނައިޓެޑް 12-0 އިން ބަލިކޮށް ކްލަބް އީގަލްސް އިން އެފްއޭ ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުން މިރޭ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020 2
ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އިން ލީގުގެ އައްޑަނަ އުފުލާލައިފި

ފަހު މެޗުގައި ކްލަަބް އީގަލްސް އަތުން މިރޭ 2-1 އިން ބަލިވި ނަމަވެސް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ މާޒިޔާ އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އަައްޑަނަ އުފުލާލައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020
އީގަލްސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ކަށަވަރުކޮށްފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ބާކީ އެއް މެޗު އޮއްވައި ކްލަބް އީގަލްސް އިން ލީގުގެ ދެ ވަނަ ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020 1
އީގަލްސް އަލުން ދެ ވަނަ އަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ފަހަތުން އަރައި ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް 4-2 އިން ބަލިކޮށް އީގަލްސް އަލުން ދެ ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020
ރިޒޭގެ ހަތަރު ގޯލާ އެކު އީގަލްސް އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) ޖެހި ހަތަރު ގޯލާ އެކު ކްލަބް އީގަލްސް އިން 7-0 އިން ށ. ފޯކައިދޫ ބަލިކޮށްފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020 2
ޓީސީން އީގަލްސް ބަލިކޮށްފި، މާޒިޔާ ލީގާ ގާތަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން 1-0 އިން ދެ ވަނައިގައި އޮތް އީގަލްސް އަތުން މޮޅުވުމާ އެކު ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 2
ލީގުގެ ފަހު ބުރު ފަށާއިރު މާޒިޔާ ބޮޑު ލީޑެއްގައި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފަހު ބުރުގެ ކުޅުން މިއަދު ފަށާއިރު ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި މާޒިޔާ އޮތީ އަށް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާ އެކު އެވެ. ލީގުގެ ފަހު ބުރުގައި ކޮންމެ ޓީމަކަށް ފަސް މެޗު އޮތްއިރު، ގިނަ ޓީމުތައް އޮތީ މާޒިޔާ އަތުލެވޭނެ ހިސާބެއްގައެއް ނޫނެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 3
ޓީސީ ބަލިކޮށް އީގަލްސް އަށް ދެ ވަނައިގައި ލީޑެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފަހު މެޗުގައި މިއަދު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ކްލަބް އީގަލްސް އިން ދެ ވަނައިގައި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.