31 މާޗް

March 31, 2017
ލީގު އަލުން ފަށާއިރު ނައްޓޭ އާއި ރިޒޭ ފެންނާނެ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ކްލަބް އީގަލްސް މިހާތަނަށް ކުޅުނު ތިން މެޗުގައި ވެސް ފެނިފައިނުވާ އަހުމަދު ނާޝިދު (ނައްޓޭ) އާއި އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) ލީގު އަލުން ފަށާއިރު ކުޅޭނެ ކަމަށް އީގަލްސްގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލް ގަނީ (ސާންތީ) ބުނެފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 3
އީގަލްސް އިން 16 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމެއް އެކުލަވާލަނީ

ކްލަބް އީގަލްސްގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު އެކުލަވާލުމަށާއި ޖޫނިއާ ލެވެލްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް، އެ ކްލަބުން 14 އަހަރާ 16 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުޅުންތެރިން ސްކައުޓްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2017 7
އާ ހަ ކުޅުންތެރިޔަކާ އެކު ސްކޮޑް އިއުލާންކޮށްފި

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅޭ މެޗަށް، މުޅިން އާ ހަ ކުޅުންތެރިޔަކާ އެކު ޕްރިލިމިނަރީ ސްކޮޑް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2017 10
އީގަލްސް އަތުން ވިކްޓަރީ އަށް ޕޮއިންޓެއް

ކްލަބް އީގަލްސްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓް މިއަދު ހަވީރު ހޯދައިފި އެވެ.

March 10, 2017 5
އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ވިކްޓަރީ ޕްރެޝަރު ބޮޑު މެޗަކަށް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މާދަމާ ހަަވީރު އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ ވިކްޓަރީ އަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑު މެޗެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017 2
ޔޫވީ އަތުން އީގަލްސް އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން 2-0 އިން ފަސޭހަކަމާ އެކު ކްލަބް އީގަލްސް މިއަދު މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 04, 2017 5
އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު ޔޫވީ އުނދަގޫ ހާލަތެއްގައި

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކްލަބް އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ ތައްޔާރީތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމުން ބުނެފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2017 2
ސެކުލޮސްކީ އަށް މޮޅެއް، ސާންތީ އަށް ހިތްވަރެއް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން އިއްޔެ 1-0 އިން މޮޅުވުމުން މާޒިޔާގެ ކޯޗު މަރްޔާން ސެކުލޮސްކީ އަށް ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ލިބުނުއިރު، ބަލިވިޔަސް އީގަލްސް އިން ދެއްކި ކުޅުމުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތަކަށްދާއިރު ހިތްވަރެއް ލިބިގެން ގޮސްފިކަމަށް އީގަލްސްގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލް ގަނީ (ސާންތީ) ބުނެފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017 7
ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 1-0 އިން ހޯދި އުނދަގޫ މޮޅާ އެކު އެންމެ ފަހުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 1
މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުން: އީގަލްސް އަށް ޗެލެންޖެއް

މާޒިޔާ އަކީ މި ސީޒަނުގެ ފޭވަރިޓް ކަމަށާއި އެ ޓީމުގެ އޯގަނައިޒް ކުޅުމާ އެކު، މާލޭ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މާދަމާ ހަވީރު އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޗެލެންޖެއް ކަމަށް ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލްގަނީ (ސާންތީ) ބުނެފި އެވެެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 9
ފައިސާ ލިބުން ލަސްވާތީ ކްލަބްތަކަށް އުނދަގޫތަކެއް

އެފްއޭއެމާއި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކުންފުނިތައް ގުޅިގެން ކްލަބްތަކަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ ފައިސާ ލިބުން ލަސްވާތީ ކްލަބްތަކަށް މާލީ ގޮތުން ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017
މިސްރުގެ އިތުރު ޑިފެންޑަރެއް އީގަލްސް އަށް

ކްލަބް އީގަލްސްގެ ހަތަރު ވަނަ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ މިސްރުގެ ޑިފެންޑަރު މަހްމޫދު ސައީދު މިއަދު އެ ޓީމާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017 3
މިސްރުގެ މީޑިއާގައި ރާއްޖެ އާއި އީގަލްސް އަށް ތައުރީފް

މިސްރުގެ މީޑިއާއެއްގައި ކްލަބް އީގަލްސް އާއި ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އަށް ތައުރީފްކޮށް ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 1
ނެދަލެންޑްސްގެ ފޯވާޑް ޑޮނޮވަން އީގަލްސް އަށް

ނެދަލެންޑްސް އާއި ބެލްޖިއަމްގެ ވަރުގަދަ ކްލަބްތަކަށް ކުޅެފައިވާ ފޯވާޑް ޑޮނޮވަން ޑީކްމަން ކްލަބް އީގަލްސް އަށް ގެނެސްފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 1
"ވާދަވެރިން ވަރުގަދަ، އީގަލްސް އިން ދުލެއް ނުދޭނެ"

މި ސީޒަނަށް ވާދަވެރި ޓީމުތައް ވަރުގަދަ ވުމަކީ އީގަލްސް އިން ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ ޓީމުން ވެސް ސީޒަނަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް ކުރާތީ ދުލެއް ނުދޭނެ ކަމަށް ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލް ގަނީ (ސާންތީ) ބުނެފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017
އީގަލްސްގައި މަޑުކުރަން ސާންތީ ނިންމައިފި

ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ވެސް ކްލަބް އީގަލްސްގައި މަޑުކުރަން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލް ގަނީ (ސާންތީ) ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2016 2
މާޒިޔާ ދޫކޮށް ނައްޓޭ އީގަލްސް އަށް

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ހަލުވި އެއް ވިންގާ މާޒިޔާގެ އަހުމަދު ނާޝިދު (ނައްޓޭ) ކްލަބް އީގަލްސް އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 3
އިސްކަންދޭނީ އީގަލްސް އަށް، އެހެން ދިމާލަކުން ފެނިދާނެ

އަންނަ އަހަރު ވެސް އިސްކަންދޭނީ ކްލަބް އީގަލްސްގައި މަޑުކުރުމަށް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެހެން ދިމާލަކުން ވެސް ފެނުމުގެ ފުުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޓީމަށް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލްގަނީ (ސާންތީ) ބުނެފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2016 9
ކުޅުންތެރިން އުފައްދާ ކްލަބް ގައުމީ ޗެމްޕިއަނުންނަށް!

އެއީ އަށްޑިހައިގެ ފަހުކޮޅެވެ. މާފަންނު ހުޅަނގުކޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ ޅަފުރައިގެ ކުދިންތަކެއް ފޯރީގައި މާލޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގެ ޓީމުތަކާ މެޗުތައް ކުޅެމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރެވެ. ގަލޮޅުގެ ވަރުގަދަ ޓީމަކާ ކުޅެން ޖެހުމުން އެންގީ ޓީމް ލިސްޓުގައި ނަމެއް ޖަހައިގެން އައުމަށެވެ. އެ ދުވަހު އަތިރިމަތީ ތިބެ ވަރަށް ވިސްނުމަށް ފަހު ޖެހި ނަން މިއަދު...

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 4
މި ގޯލުގެ މަތިން ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެ: ރިޒޭ

އީގަލްސަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ހޯދައިދިން ހަމައެކަނި ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްދެވުމަކީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށާއި އެ ގޯލުގެ ހަނދާން ދުވަހަކު ވެސް ނުފޮހެވޭނެ ކަމަށް ޒުވާން ފޯވާޑް އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) ބުނެފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 3
އީގަލްސް ބޮޑު ޓީމުތަކުގެ ސަފަށް: ކޯޗަށް އުފާވެރިކަން!

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ކާމިޔާބީއާ އެކު ދެ އުފަލެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށާއި އެންމެ ބޮޑު އުފަލަކީ ބޮޑު ޓީމުތަކުގެ ސަފަށް އީގަލްސް އަރުވައިދިނުން ކަމަށް ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލްގަނީ (ސާންތީ) ބުނެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 4
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފައިނަލް މާދަމާ ހަވީރު

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައްދަލުކުރާ މެޗު މާދަމާ ހަވީރު ކުޅޭ ގޮތަށް އެފްއޭއެމުން ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

November 28, 2016 4
ގައުމީ ފައިނަލުގައި ޒުވާން ގިނަ މޫނުތަކެއް!

ކްލަބް އީގަލްސް އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަކީ މި ފަހަރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ވާދަކުރި އަށް ކްލަބްގެ ތެރެއިން އެންމެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ގިނަ ދެ ދެ ޓީމެވެ. މި ދެ ޓީމަކީ މި ފަހަރުގެ ޔޫތު...