25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016 1
ޔ. ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް އީގަލްސް ފައިނަލަށް

މުސްތަފާ ސެޑިކް މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ވައްދާލި ލަނޑާ އެކު 3-2 އިން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް ޕްރެޒިޑެންޓަސް ކަޕް ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކްލަބް އީގަލްސް މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016
ތިން އެއްވަރު، މިފަަހަރު ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހޭ މެޗަކަށް!

ކްލަބް އީގަލްސް އަކީ މުޅި ސީޒަނަށް ބަލާއިރު ގިނަ މެޗުތަކުގައި ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ޓީމެކެވެ. މި އަހަރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި އީގަލްސް އަށް ބަލިނުކުރެވި އޮތީ ދެ ޓީމެކެވެ. އެއީ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އާއި މި ފަހަރު އަލަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ވާދަކުރާ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އެވެ. އީގަލްސް އާއި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ މި ފަހަރުގެ...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2016
ސެމީގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ އީގަލްސް ހޯދައިފި

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ގްރޫޕް އޭގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން 2-1 އިން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ކްލަބް އީގަލްސް އިން ހޯދައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016
ނިއު ބަލިކޮށް އީގަލްސް ސެމީގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި

ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 3-0 އިން ބަލިކޮށް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ގްރޫޕް އޭ ގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރުސަތު ކްލަބް އީގަލްސް މިއަދު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 2
ނިއު، އީގަލްސް އަދި ޓީސީ އެއް ގްރޫޕަކަށް

އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ފަށާ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ކްލަބް އީގަލްސް އަދި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އެއް ގްރޫޕެއްގައި ލައްވާލައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 2
އީގަލްސް ބަލިކޮށް ޓީސީ ސެމީ އަށް

ވާދަވެރި ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ އެފްއޭ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ޖާގަ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 4
މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ހުއްޓުވުނީ އެންމެ މޮޅު ކީޕަރަށް!

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މި ފަހަރު އެންމެ ވިދާލި ދެ ކުޅުންތެރިންނަކީ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހޯދި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އާއި އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރުގެ މަގާމް ހޯދި ކްލަބް އީގަލްސްގެ ސުޖަން ޕެރޭރާ އެވެ. ލީގުގައި ސެންޓޭ ލަނޑުގެ އީދެއް ގެނައިއިރު، އޭނާ އަށް ގޯލެއް ވައްދާނުލެވުނީ ހަމައެކަނި ސުޖަން...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 1
މުހިއްމު ފަސް ކުޅުންތެރިޔަކު އީގަލްސްގައި މަޑުކޮށްފި

ކްލަބް އީގަލްސްގެ މުހިއްމު ފަސް ކުޅުންތެރިޔަކު ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށް އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް ކްލަބުގައި މަޑުކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 1
"ދެން އޮތީ ތަށި މިލްކުކުރާނެ ޓީމެއް އެކުލަވާލުން"

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ޖެހިޖެހިގެން ދެ ފަހަރު ކާމިޔާބުވުމާ އެކު ދެން އޮތީ މި މުބާރާތުގެ ތަށި މިލްކުކުރަން ވަރުގަދަ ޓީމެއް އެކުލަވާލުން ކަމަށް އީގަލްސްގެ ޔޫތު ޓީމުގެ ކޯޗު އަދި ސީނިއާ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަހުމަދު ޝާކިރު (ޝާކިއްޓޭ) ބުނެފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 1
އަންކޮ: ޔޫތު މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ކުޅުންތެރިއާ!

އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުން ވިދާލި އަންސަރު އިބްރާހިމް (އަންކޮ) އަކީ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ އެންމެ ކާމިޔާބުއެއް ކުޅުންތެރިއާ އެވެ. މުބާރާތް މިހާތަނަށް ފަސް ފަހަރު ބާއްވާފައިވާއިރު އަންކޮ ވަނީ މުބާރާތް ތިން ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ކްލަބް ވެލެންސިއާއާ އެކު އެއް ފަހަރު އަދި ކްލަބް އީގަލްސްއާ އެކު ދެ ފަހަރެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 3
އެފްއޭ ކަޕް ކުއާޓާގައި އީގަލްސް އާއި ޓީސީ

އެފްއޭ ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ކްލަބް އީގަލްސް ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016
ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް އީގަލްސް އިން ފަރަގު ކުޑަކޮށްފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ 1-0 އިން ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް އީގަލްސް އިން ލީގު ދެ ވަނައިގައި އޮތް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެމެދު އޮތް ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގު ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016
ނާޝިދުގެ ހަނދާން އާކޮށް ވެލެންސިއާގެ ފަރާތުން ޖާޒީއެއް

ކެންސަރު ބަލީގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ އަވަހާރަވި މަޝްހޫރު މިއުޒީޝަން ޒީރޯ ޑިގްރީ އަހުމަދު ނާޝިދު (ފުލޫ ނާޝިދު)ގެ ހަނދާން އާކޮށް ކްލަބް ވެލެންސިއާގެ ފަރާތުން ނާޝިދުގެ އާއިލާއަށް ހާއްސަ ޖާޒީއެއް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016
ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ޓީސީ ބަލިކޮށް އީގަލްސް ފައިނަލަށް

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 6-4 އިން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ކްލަބް އީގަލްސް ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 1
ލަންކާގެ އާ ކެޕްޓަން ސުޖަންގެ ޝުކުރު އީގަލްސް އަށް

ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަނަކަށް ކްލަބް އީގަލްސްގެ ގޯލްކީޕަރު ސުޖަން ޕެރޭރާ ހަމަޖެއްސުމާ އެކު، އެކަމުގެ ޝުކުރު އޭނާ އީގަލްސް އަށް އަދާކޮށްފި އެވެ.

October 14, 2016
ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގައަށް ޓީސީ-އީގަލްސް ވާދަކުރަނީ

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މާދަމާ ހަވީރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ކްލަބް އީގަލްސް ބައްދަލުކުރާއިރު ދެ ޓީމުން ވެސް ވިސްނަނީ ތިން ވަނަ ސެމީ އަކަށް ނުގޮސް...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016
ލީގު ބުރުގެ އެއް ވަނަ ޓީސީ އަށް

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން އީގަލްސް 2-1 އިން ބަލިކޮށް ލީގު ބުރުގެ އެއް ވަނަ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހޯދައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 2
އުނދަގޫ މޮޅަކަށް ފަހު އީގަލްސް ކުރީގެ މަގާމަށް

ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް ކްލަބް އީގަލްސް އެރިއިރު، ހަތަރު ވަނަ އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ނިއު އަށް އަނެއްކާ ވެސް...

September 29, 2016
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް: އީގަލްސް ދެ ވަނަ އަށް

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ވިކްޓަރީ އަތުން 2-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ކްލަބް އީގަލްސް ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 1
އީގަލްސް އެއްވަރުވިއިރު ޓީސީ މޮޅުވެއްޖެ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އީގަލްސް އެއްވަރުވިއިރު، ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބީޖީ އަތުން 4-1 އިން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ އެއް ވަނައިގައި ޓީސީ

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުޅުން މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު މިއަދު ފަށާއިރު އެއް ވަނައިގައި މި ވަގުތު އޮތީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބެވެ.