01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2020 10
ދަގަނޑޭ އާއި ވެލެންސިއާ: މާޒީގެ ހަނދާންތަކެއް

އޮކްޓޫބަރު 31، 2005 ގެ ރޭ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅެވެމުން ދިޔައީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ވިކްޓްރީ ވާދަކުރާ މެޗެވެ. ވިކްޓްރީ 1-0 އިން މޮޅުވި އެ މެޗުގެ، "ހަވީރު އޮންލައިން" ގެ ލައިވް އޯޑިއޯ ކޮމެންޓްރީގައި ނޫސްވެރިޔާ އަބްދުﷲ އަޒްމީނާ އެކު ބައިވެރިވި ނިއުގެ ޗެއާމަން އަލީ އާޒިމް ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އާއިލާ ސިހިގެން...

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020 16
ދަގަނޑޭ އެނބުރި ވެލެންސިއާ އަށް

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ)، އޭނާގެ ކެރިއަރު ފެށި ޓީމު ކަމަށްވާ ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020
ގްރާންޑޭ ދޫކޮށް އާއްކޮ ވެލެންސިއާ އަށް

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކުޅުނު އަހުމަދު އިމާޒް (އާއްކޮ) ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 4
ވެލެންސިއާ ޖާޒީގައި ބޮކުރީ އަލުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް

ގައުމީ ޓީމާއި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ގިނަ ކްލަބްތަކުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ހުނަރުވެރި ވިންގާ ހުސެއިން ނިޔާޒް މުހައްމަދު (ބޮކުރީ) ކްލަބް ވެލެންސިއާއާ ގުޅި އަލުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ކުޅެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 3
ލީގުގެ ވަރުގަދަ ޓީމަކަށް ވެލެންސިއާ ވާނެ: އާތީ

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މި ފަހަރު ވާދަކުރާ ވެލެންސިއާ ލީގުގެ ވަރުގަދަ ޓީމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ އާ ކޯޗު މުހައްމަދު އާތިފް (އާތީ) ބުނެފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020 6
ޓީސީ ދޫކޮށް އަކޫ ވެލެންސިއާ އަށް

މިދިޔަ އަހަރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކުޅުނު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކުރަމް އަބްދުލް ގަނީ (އަކޫ) އޭނާ ކެރިއަރު ފެށި ކްލަބް ކަމަށްވާ ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

October 16, 2020 2
ވެލެންސިއާ ކޯޗަކަށް އާތީ ހަމަޖައްސައި ޕްރެކްޓިސް ފަށަނީ

ގައުމީ ޓީމުތަކާއި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ކްލަބްތަކުގައި ކުރިން މަސައްކަތްކުރި ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު މުހައްމަދު އާތިފް (އާތީ)ގެ ކޯޗުކަމުގައި ކްލަބް ވެލެންސިއާ އިން ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަން...

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020 4
ވެލެންސިއާގެ މަސައްކަތަށް ކުޑަހީނާ ދިނީ އިތުބާރު

މީގެ ކުރިން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުން ވެއްޓުނު ގިނަ ކްލަބްތަކަށް އަލުން އެއް ވަނަ ޑިވިޝަނަށް އަރަން ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ދިމާވި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ޓީމުތަކެއް ކުރިއަށް ނޭރި،...

February 21, 2020 10
ވެލެންސިއާ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ފަހަތުން އަރައި ސުޕަ ސްޕޯޓްސް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ކްލަބް ކަމަށްވާ ވެލެންސިއާ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިރޭ...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2020 15
ވެލެންސިއާ އަލުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް

ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ސެމީގައި، މިދިޔަ އަހަރުގެ ރަނަރަޕް ޖޭޖޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 3-2 އިން މިރޭ މޮޅުވެ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ކްލަބް ކަމަށްވާ ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަލުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020 1
ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ރެއާލް ސުޕަ ކަޕް ފައިނަލަށް

ޖިއްދާ، ސައުދީ އަރަބިއާ (ޖެނުއަރީ 9) - ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕްގެ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ވެލެންސިއާ އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019 6
ވެލެންސިއާ އިން ޒިދާންގެ ރެއާލް ބަލިކޮށްފި

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން (އޭޕްރީލް 4) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ 2-1 އިން ވެލެންސިއާ އަތުން ބަލިވެ، ޒައިނުއްދީން ޒިދާން އަލުން އަލުން ހަވާލުވި ފަހުން ރެއާލް މެޑްރިޑް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 14
އަންނަ އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށާނީ ޖޫން މަހު؟

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ޖޫން މަހު ފަށަން އެފްއޭއެމުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ގިނަ ކްލަބްތަކުން ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 2
ދެ އަހަރަށް ފަހު ވެލެންސިއާ އިން މުނޯޒްގެ މުސާރަދީފި

ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ކުޅުނު ސްޕެއިންގެ މިޑްފީލްޑަރު އެންހެލް މުނޯޒަށް ނުދީ އޮތް މުސާރަ ދެ އަހަރަށް ފަހު މިދިޔަ މަހު އެ ކްލަބުން ދީފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2018 6
ސޮބާ: ކޯޗިންގެ ޅަފަތުގައި ތަފާތު ތިން ޗެޕްޓަރެއް!

މީގެ ހަަތަރު އަހަރު ކުރިއަށް ބަލާއިރު ކުރީގެ އެއް ވަނަ ޑިފެންޑަރު ސޮބާހު މުހައްމަދު (ސޮބާ) އަކީ އެންމެ އުއްމީދީ އެއް ކޯޗެވެ. އެކަމަކު ކޯޗިންގައި ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރަށް ބަލާނަމަ ތަފާތު ތިން ތަޖުރިބާއެއް ކޮށްފި އެވެ. އެކި ލެވެލްގެ ޓީމުތަކުގަ އެވެ. ފުރަތަމަ ފެށީ އެންމެ ކާމިޔާބު ކްލަބް ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ޕްލޭޔާ ކޯޗެއްގެ ރޯލުންނެވެ....

02 ޖުލައި

July 02, 2018 7
އެންމެ ދެރަވި ދުވަހު ހުރިހާ ޒިންމާއެއް ސޮބާ އަށް!

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ތިން ކްލަބުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކްލަބް ވެލެންސިއާ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނަށް ރެލިގޭޓްވުމުން ކޯޗެއްގެ ގޮތުން ޒިންމާ ނަގާނެ ކަމަށާއި މިއީ އޭނާގެ ފުޓްބޯޅަ ހަޔާތުގައި...

July 02, 2018 26
ވެލެންސިއާގެ އުފާވެރި އަދި ތާރީޚު ބަދަލުކޮށްލި މާޒީ

ގަލޮޅު ދަނޑު ފުރި ބަންޑުން ދަނީ އެވެ. ކްލަބް ލޯބި ދޫކޮށް ހުރިހާ ދިވެހިން އެއް އަޑަކުން ސަޕޯޓްކުރަނީ އެވެ. ވާދަވެރިކަން ބޮޑު ސްރީ ލަންކާގެ ސައުންޑާސް އަތުން އެންމެ ކުޑަވެގެން ވެސް 3-0...

01 ޖުލައި

July 01, 2018 20
ވެލެންސިއާ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނަށް ވެއްޓިއްޖެ!

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ތާރީހު ދުށް އެންމެ ކާމިޔާބު ތިން ކްލަބުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކްލަބް ވެލެންސިއާ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނަށް ރެލިގޭޓްވެ އެ ކްލަބުގެ 39 އަހަރުވީ ހަޔާތުގައި ކަޅު ލައްގަނޑެއް ޖެހިއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018 10
ރެލިގޭޓްވެދާނެ ކަމުގެ ބިރާ އެކު ވެލެންސިއާ ނޭވާހޮޅިއަށް

ރެލިގޭޝަން ޕްލޭއޮފްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މިއަދު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ކްލަބް ކަމަށްވާ ވެލެންސިއާ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނަށް ރެލިގޭޓްވުމުގެ ބިރާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2018 7
ވެލެންސިއާ ގޮވައިގެން ސޮބާ މަރުގެ ދެ މެޗަށް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ކްލަބް ކަމަށްވާ ވެލެންސިއާ ފާއިތުވި ގިނަ އަހަރުތަކެއްގައި އޮތީ އަޑިގަޑެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ވެލެންސިއާ މީގެ ކުރިން ރެލިގޭޝަނުގައި ކުޅެ ސަލާމަތްވެފައިވާއިރު، އަނެއްކާ ވެސް އެ ޓީމަށް މި އަހަރު ވަނީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި އޮންނަން ރެލިގޭޝަނުގައި ކުޅެން ޖެހިފަ އެވެ. އުއްމީދީ ކޯޗު ސޮބާހު...

20 ޖޫން

June 20, 2018 1
ޖޭޖޭ ބައިވެރިނުވޭ، ޔޫވީ އާއި ވެލެންސިއާ ގަދަހިފުމަކަށް

އަންނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ޖާގަ އަށް ކުޅޭ ރެލިގޭޝަން ޕްލޭއޮފް (މާލޭ ލީގު ކޮލިފިކޭޝަން) ގައި ދެ ވަނަަ ޑިވިޝަނުގެ ރަނަރަޕް ޖޭޖޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައިވެރިނުވާން ނިންމުމުން އެ ޖާގަ އަށް ވާދަކުރާނީ މާލޭ ލީގުގެ ފުލަށްދިޔަ ވެލެންސިއާ އާއި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީންނެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018 2
ޔޫވީ ބަލިކޮށް ވެލެންސިއާ އަށް ހިތްހަަމަޖެހުމެއް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) އަތުން 3-1 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ވެލެންސިއާ އިން ރެލިގޭޝަނުގެ ކުރިން ހިތްހަމަޖެހުމެއް ހޯދައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018 7
ވެެލެންސިއާ އިން ވެޓެރަންސް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ތަށި މިލްކުކުރަން ނުކުތް ނިއު ރޭޑިއަންޓް 4-0 ބަލިކޮށް ސައްތައިން ސައްތަ ރެކޯޑަކާ އެކު ކްލަބް ވެލެންސިއާ އިން ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.