15 މެއި

May 15, 2017 2
ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޒެފްރޯލް ހޯދައިފި

މެޗަކުން ބަލިނުވެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި ކުޑަ ހެންވޭރު ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް 4-1 އިން ކުރިހޯދައި ކްލަބް ޒެފްރޯލް ދެ ވަަނަ ޑިވިޝަން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017
ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލަށް ކުޑަހެންވޭރާއި ޒެފްރޯލް

ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށް ކުޑަ ހެންވޭރު ޔުނައިޓެޑާއި ކްލަބް ޒެފްރޯލް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 1
ފުރަތަމަ ލެގުން މޮޅުވެ ވިކްޓަރީ ކޮލިފައިވުމާ ގާތަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ކޮލިފައިވުމަށް ކުޅޭ ޕްލޭއޮފްގެ ފުރަތަމަ ލެގުން ދެ ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ރަނަރަޕް ކްލަބް ޒެފްރޯލް 4-0 އިން ބަލިކޮށް ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަންނަ އަހަރުގެ ލީގުގެ ޖާގައަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 1
ގްރީން ސްޓްރީޓް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް

އެމްޓީސީސީ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި މިރޭ ކްލަބް ޒެފްރޯލް 5-2 އިން ބަލިކުރުމަށް ފަހު މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓް އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016
ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފައިނަލުގައި ޒެފްރޯލާއި ގްރީން ސްޓްރީޓް

ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކްލަބް ޒެފްރޯލާއި ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓް ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.