29 ޖުލައި

July 29, 2019 8
ކުވައިތުގެ ކުންފުންޏަކުން އައްޑޫގައި އިންވެސްޓް ކުރަނީ

ކުވައިތުގެ ކުންފުންޏަކުން އައްޑޫގައި ތައުލީމީ ދާއިރާ އަށް އިންވެސްޓް ކުރަން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019 1
ކޮލެޖްތަކެއްގައި ދަރިވަރުން ގަސް އިންދަން ލާޒިމް

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށާއި އިންޑިއާގެ ވެށި ރީތިކުރަން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅުވައިގެން، ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ ނުވަ ކޮލެޖަކާ އަލަށް ގުޅޭ ދަރިވަރުން ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 10 ގަސް އިންދާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019 5
މަހުޖަނަކު 400 ދަރިވަރެއްގެ ލޯނާ ހަވާލުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ޖޯޖިއާގެ އެޓްލާންޓާގައި ހިންގާ މޯހައުސް ކޮލެޖުން މި އަހަރު ގްރެޖުއޭޓުވާ 400 ދަރިވަރަކު ކިޔަވަން ނެގި ލޯނު ދައްކައިދޭނެކަން، އެ ދަރިވަރުންގެ ގްރެޖުއޭޝަން ހަފުލާގައި ބައިވެރިވިވި ބިލިއަނަރަކު އިއުލާންކުރައްވައި އެންމެން ހައިރާންކޮށްލައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019
"ލަވް ފޯމިއުލާ" ކިޔައި ދިން ޕްރޮފެސަރު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

އިންޑިއާގެ އަންހެން ކުދިން ކިޔަވާ، ސަރުކާރުގެ ކޮލެޖެއްގައި ހިސާބު ކިޔަވައިދޭ ޕްރޮފެސަރަކު ކުލާހެއްގައި ދަރިވަރުންނަށް "ލަވް ފޯމިއުލާ" ގެ ފިލާވަޅު ނަގައިދިން މައްސަލާގައި ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019 20
ހިލޭކިޔެވޭ ޕްރޮގްރާމުގައި ގިނަ ތަންތަނުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ހިިލޭ ޑިގްރީ އަށް ކިޔަވައިދޭ ޕްރޮގްރާމުގައި، މަތީ ތައުލީމް ފޯރުކޮށްދޭ ގިނަ ތަންތަނުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 67
ހިލޭ ޑިގްރީގެ އުސޫލުތަކާ މެދު ކޮލެޖްތަކުގެ ޝަކުވާ

ވަޒީފާއަށް ދަމުން ގޭގެ ކުއްޔާއި ބިލްތައް ދައްކާފައި ގިނަ ފަހަރަށް އަތުގައި އެއްޗެއް ނޯވެ އެވެ. ކިޔެވުމަކީ ކިތައްމެ މުހިއްމު ކަމަކަށް ވިއަސް މާލީ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބި އެތައް ބަޔަކު އެބަ ތިއްބެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުންނަށް ސަރުކާރުން މި ވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އުފާވެރިކަމެއް ގެނެސްދީފަ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 24
ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔެވުމުގެ އުސޫލޫ އާންމުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ހިލޭ ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔެވޭ އުސޫލު މިއަދު އާއްމުކޮށްފައިވާއިރު، އެ ކޯހެއްގެ ފީ ސަރުކާރުން އެއްކޮށް ދައްކައިދޭނީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) ގައި އެކަނި ކަމަށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 14, 2019 44
ސަރުކާރުން ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި

ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ރާއްޖޭގައި ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

February 14, 2019 6
މިއީ ތައުލީމީ ޒުވާނުން ބިނާކުރުމުގެ އާ ޖީލެއްގެ ފެށުން

ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދޭން ފެށުމަކީ ތައުލީމީ ޒުވާނުން ބިނާކުރުމުގެ އާ ޖީލެއްގެ ފެށުމެއް ކަމަށާއި ތަކުލީފެއް އުފުލަން ނުޖެހި ރާއްޖޭގައި މަތީ ތައުލީމު ހޯދޭނެ...

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 25
ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔެވުމުގެ އުސޫލު އާންމު ކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ހިލޭ ޑިގްރީ އަށް ކިޔެވޭނެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ކެމްޕެއިން ވައުދެއް ކަމަށް ވާއިރު، އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތައް އަންނަ މަހުގެ 13 ގެ ކުރިން އާންމު ކުރާނެ ކަމަށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019 21
މަތީ ތައުލީމާ މެދު ސުވާލު: ހައްލުކުރެވިދާނެ ބާ؟

އަތުގައި އޮންނަ ސެޓްފިކެޓާ އެއްވަރަށް އެއްޗެއް ދަސްވެފައި ނުހުންނަ ކަމުގެ ޝަކުވާ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުން ކުރެ އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފުޅާވަމުން އަންނަ މަތީ ތައުލީމުގެ ފެންވަރާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ހިސާބެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ކޮލެޖު/ޔުނިވާސިޓީތަކުގެ ކޯސްތަކުގެ ފެންވަރު ދަށްވަމުން ދާކަމުގެ ވާހަކަތައް ދެކެވޭއިރު މީގެ ކުރިން އެކަމާ...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 3
މައި ކޮލެޖުން ރާއްޖެ ފެހިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ރާއްޖެ ފެހި ކުރުމުގެ ގޮތުން މިއާންޒް ޕްރައިިވެޓް ލިމިޓެޑް (މައި ކޮލެޖް)ގެ ކެމްޕަސްތަކުގައި ގަސް އިންދުމާއި ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ދެވަނަ ފަހަރަށް ބޭނުން ކުރުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން 'ލެޓްސް ގްރީން އިޓް' ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 73
މަތީ ތައުލީމުގެ ފެންވަރާ މެދު ސުވާލު!

އާބާދީ މަދު މި ރާއްޖޭގައި ޑިގްރީ އާއި މާސްޓާސް އިން ފެށިގެން ޕީއެޗްޑީ ހާސިލްކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު އަންނަނީ ގިނަވަމުންނެވެ. އެއްގޮތަކުން އުފާވެރި ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އުފެދޭ ސުވާލުތައް ގިނަ އެވެ. މަތީ ފާސް ނަގައިގެން މަސައްކަތު މާހައުލުގައި ތަފާތު ދެއްކޭތޯ އެވެ؟ ވިސްނުން ތޫނު، ހީވާގި ގިނަ ސިކުނޑިތަކެއް އުފެދިއްޖެތޯ އެވެ؟ އެކި...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017
ލަންކާގެ ކޮލެޖަކުން ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ އިނާޔަތްތަކެއް

ސްރީ ލަންކާގެ ސްޕެކްޓްރަމް ކޮލެޖުން ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް އަގު ހެޔޮކޮށް ކިޔެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށް ދިނުމަށް އެ ކޮލެޖާއި ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީއާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017 1
ޕާކިސްތާނުގެ ކޮލެޖަކަށް ހަމަލާދީ ނުވަ މީހުން މަރާލައިފި

ޕިޝާވަރު (ޑިސެމްބަރު 1) - ޕާކިސްތާނުގެ ޕިޝާވަރުގެ ޓްރޭނިން ކޮލެޖަކަށް ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބަޔަކު މިއަދު ހަމަލާދީ ނުވަ މީހުން މަރާލާ 36 މީހުން ޒަޚަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 7
ލެކްޗަރާއިންގެ ފެންވަރު މަތިކުރަން އެޑިއުކޭޝަނުގެ އެހީ

މަތީ ތައުލީމުގެ މާސްޓާ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް، ކޮލެޖުތަކާއި ޔުނިވާސިޓީތަކުގެ ލެކްޗަރާއިންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް، ލެކްޗަރާއިންނާއި ލެކްޗަރާއިންނަށް ވާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެހީވާން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017
އެމްއޭއެމް ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ މާލޭ ކެމްޕަސް ހުޅުވައިފި

އެމްއޭއެމް ބިޒްނަސް ސްކޫލުގެ ނަމުގައި މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އާ ކެމްޕަހެއް މާލޭގައި ރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017 3
ބީއެމްއެލްއިން ދަރިވަރުންނަށް މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނީ

ރާއްޖޭގައި މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ ފަސް ކޮލެޖަކާ އެކު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އެމްއޯޔޫއެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 3
މައި ކޮލެޖުން ވޮކޭޝަނަލް ޕްރޮގްރާމްތައް ފަށަނީ

ވޮކޭޝަނަލް އަދި ޓެކްނިކަލް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ރާއްޖޭގެ މައި ކޮލެޖާއި މެލޭޝިއާގެ ޔުނިވަސިޓީއަކާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 6
ސްކޫލްތަކަށް ލިންކް ސާވުން ސްމާޓް ބޯޑު ދެނީ

ތައުލީމީ ދާއިރާ އަށް ޒަމާނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށްޓަކައި، ޓެކްނޮލަޖީގެ ހިދުމަތްދޭ ކުންފުނި ލިންކް ސާވް އިން ސްކޫލްތަކާއި ކޮލެޖްތަކަށް ސްމާޓް އިންޓަރެކްޓިވް ބޯޑުތަކެއް ދިނުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 1
ޕާކިސްތާނުގެ ޕޮލިސް ކޮލެޖަކަށް ހަމަލާދީ 58 މަރު

ގުއެޓާ (އޮކްޓޯބަރު 25) - ޕާކިސްތާނުގެ ގުއެޓާގެ ޕޮލިސް ކޮލެޖަކަށް ހަނގުރާމަވެރިން ހަމަލާދީ 58 ކެޑޭޓުންނާއި ގާޑުން މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016
ގްލޯނެޓް އެޑިއުކޭޝަން ފެއާ ފަށައިފި

ރާއްޖެ އާއި ބޭރުގެ ބާރަ ޔުނިވާސިޓީއާ އެކު ގްލޯނެޓްް އެޑިއުކޭޝަން ފެއާ މިއަދު، އާޓް ގެލެރީގައި ފަށައިފި އެވެ.