04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 7
މުޓުންގާ އަނެއްކާ ރާއްޖެ އަށް، ލަންކާ އަށް ވެސް ދާނެ

ކޮމަންވެލްތުގެ ހާއްސަ މަންދޫބު ވިލީ މުޓުންގާ އަނެއްކާ ވެސް އިއްޔެ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 8
އޭޖީ އޮފީހަށް ވެސް ކޮމަންވެލްތުން މުޝީރަކު ހަމަޖައްސަނީ

އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަށް ގާނޫނުތައް ހެދުމުގައި ރާއްޖޭގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް (އޭޖީ)ގެ އޮފީހަަށް ލަފާ ދޭނެ މުޝީރަކު ހަމަޖައްސަން ވެސް ކޮމަންވެލްތުން ނިންމައި އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ...

August 25, 2016 7
ޖޭއެސްސީ އަށް ކޮމަންވެލްތުން މުޝީރަކު ހަމަޖައްސަނީ

ރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދޭނެ މުޝީރަކު ހަމަޖައްސަން ކޮމަންވެލްތުން ނިންމައި އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 39
ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ މޮޓޯކޭޑާ އެކު މުޓުންގާ ހޫނު ފެނަށް!

ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގައި، ރިޔާސީ މޮޓޯކޭޑު ފެނިވަޑައިގެންނެވިއިރު އޭގައި ހިމެނެނީ އެންމެ ދެ އުޅަނދު ކަމަށް ކޮމަންވެލްތުގެ މަންދޫބު ވިލީ މުޓުންގާ ވިދާޅުވުމާ އެކު އޭނާ އަށް...

August 18, 2016 28
ކޮލަމް ކުލަބަރި: ސީމެގަށް ދާއިރު ބޮޑުންނަށް ބިރު ބޮޑު

ބޭރު ދުނިޔޭގެ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ސަރުކާރުން ޖެހިލުން ނުވާ ކަމަަށް އަބަދު ވެސް ބުނެ އެވެ. ބޭރު ދުނިޔޭން ފާޑުކިޔާ ކޮންމެ ފަހަރަކުހެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވަނީ އެހެން...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2016 4
ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑު އިވިއްޖެ: މުޓުންގާ

ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އެނގިއްޖެ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކޮށް، ހައްގުތައް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅި މަންދޫބު ވިލީ މުޓުންގާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2016 4
"ކޮމަންވެލްތުގެ މަންދޫބާ އެކު ދައުވާތައް ހުއްޓިދާނެ"

ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ އަށް ހާއްސަ މަންދޫބެއް ހަމަޖެއްސުމަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް ކުރެވޭ ދައުވާތައް ނިމުމަކަށް އައިސްފާނެ ކަމެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016 14
ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ އަށް ހާއްސަ މަންދޫބެއް

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަމައަކަށް އެޅުވުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކޮށް، ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ އަށް ހާއްސަ މަންދޫބަކު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.