01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 11
ހެދުން ފިހާރަތަކަށް ވަންނާނެ ބަޔަކު ނެތި ހުސްކޮށް!

އެހެން ނޫނީ ކާރޫބާރޫ ބޮޑުމަޖީދީ މަގު މިހާރު ވަނީ ހުސް ވެފަ އެވެ. ރޭގަނޑުގެ އެންމެ ޕީކް ވަގުތުތަކުގައި ވެސް އެ މަގުގައި ވިޔަފާރިކުރަން އުޅޭ މީހުން "ގެއްލިއްޖެ" އެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަކަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިރު އޭގެ އެންމެ ބޮޑު އަސަރެއް ކުރަމުންދާ އެއް ބަޔަކީ ހެދުމާއި ރީތިވާ ސާމާނު...

30 މާޗް

March 30, 2020
ޑެސިއޯގެ މުދާ ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށް ޑެލިވެރީކޮށްދެނީ

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކޮސްމެޓިކް ބްރޭންޑްތައް ވިއްކާ، ޑެސިއޯ މޯލްޑިވްސް އިން މުދާ ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށް ފަހު ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019 4
ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ނޯޓުން ހަދިޔާ ބަހައިފި

ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ނޯޓު އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ޓީޗަރުންނަށް ހަދިޔާ ބަހައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2019 3
ޓީޗަރުންގެ ދުވަހަށް ނިއު އެޑިޝަންގެ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާދަމާ އިން ފެށިގެން ނިއު އެޑިޝަނުން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 2
ބްރައިޑް ފެއާގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް ނޯޓް

ބްރައިޑް މޯލްޑިވްސް އިން އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ބްރައިޑަލް ފެއާގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް ނޯޓް ކޮސްމެޓިކްސް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019 1
ނިއު އެޑިޝަނުން މެޖިކް ބޮޑީ ސްޕްރޭ ހޯލްސޭލްކުރަނީ

ނިއު އެޑިޝަންގެ ހޯލްސޭލް ސެންޓަރުން، މެޖިކް ބޮޑީ ސްޕްރޭ ހޯލްސޭލްކޮށް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 1
ހަމުގެ ކުލަ އަލިކުރާ ކްރީމްތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުއަޅަނީ

ޕާކިސްތާނުގައި ވިއްކާ ފެއާނެސް ކްރީމް ނުވަތަ ގައިގެ ހަން އަލިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކްރީމްތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ ގިނައިން އަދި ސިއްހަތަށް ގެއްލުންވާ ވަރަށް މާކިއުރީ ހުރިކަން ޓެސްޓްތަކުން ދައްކާފައިވާތީ އެ ވިއްކާ ކުންފުނިތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 1
ޑޭވިޑް ބެކަމް ފިލްމު ސްޓޫޑިއޯއެއް ލޯންޗްކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމް "99" ގެ ނަމުގައި ހިންގާ ބްރޭންޑުގެ ދަށުން އަމިއްލަ އެންޓަޓައިންމަންޓް ސްޓޫޑިއޯއެއް ވެސް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019
ކާލް ލެގަފެލްޑްގެ ހަނދާނުގައި މޭކަޕް ކަލެކްޝަނެއް

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު މަރުވި ޖަރުމަންގެ ފެޝަން އައިކަން އަދި ބްރޭންޑެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ކާލް ލެގަފެލްޑްގެ ހަނދާނުގައި ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު ކޮސްމެޓިކް ކުންފުނި ލޯރިއެލް އިން މޭކަޕް ކަލެކްޝަނެއް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019
ކައިލީގެ ސްކިން ކެއާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލައިފި

ރިއަލިޓީ ޝޯ ތަރި އަދި އެންމެ ޒުވާން ބިލިއަނަރު ކައިލީ ޖެނާ މިދިޔަ މަހު އިއުލާނުކުރި އޭނާގެ ސްކިން ކެއާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019 2
ލައިފް ސަޕޯޓުގެ އާ ފިހާރަ "ސަފާޔާ" ހުޅުވައިފި

ޕާސަނަލް ކެއާ އާއި ރީތިވާ ސާމާނަށް ހާއްސަކޮށްގެން، ލައިފް ސަޕޯޓްގެ އާ ފިހާރަ، ސަފާޔާ މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2019 1
ކެެމިސްޓްރީ: ރީތިވާ ސާމާނަށް ހާއްސަ އާ ފިހާރައެއް

ފެންވަރު ރަނގަޅު ބްރޭންޑުތަކުގެ ރީތިވާ ސާމާނު ހެޔޮ އަގުގައި ވިއްކުމަށްޓަކައި ހުޅުމާލޭގައި ރޭ އާ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2019
"ބީބާ ބިއުޓީ" ގެ ނަމުގައި ކޮސްމެޓިކް ލައިނެއް

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާގެ އަންހެނުން ހެއިލީ ބޯލްޑްވިން ބީބާގެ ނަން ބޭނުންކޮށްގެން ކޮސްމެޓިކް ލައިނެއް ލޯންޗް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019
ޔޫކޭގެ "ލަޝް" ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ކަސްޓަމަރުންނާ މުއާމަލާތް ކުރުމުގައި ސޯޝަލް މީޑިއަކީ މިހާރު އެހާ ފަސޭހަ ވަސީލަތަކަށް ނުވާ ކަމަށް ބުނެ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ކޮސްމެޓިކް ކުންފުނި "ލަޝް" އިން ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 1
ޑިސްކޯ ކުނޑި މަނާކުރަން ގޮވާލައި ޕެޓިޝަނެއް

ގްލިޓާޒް ނުވަތަ ޑިސްކޯ ކުނޑީގައި ޕްލާސްޓިކް ހުންނާތީ އޭގެ ސަބަބުން ތިމާވެށްޓަށް ގެއްލުންވާ ކަމަށް ބުނެ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އެ މަނާކުރަން ގޮވާލައި ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019
"ލަޝް"ގެ އުފެއްދުންތަކުގައި ބިސް ބޭނުމެއް ނުކުރާނެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ކޮސްމެޓިކް ބްރޭންޑް "ލަޝް" ގެ އުފެއްދުންތަކުގައި ބިސް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައި، ބިހާ ނުލައި ތައްޔާރުކުރާ ކޮސްމެޓިކް އުފެއްދުންތައް ނެރެން ފަށައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019 3
އެންމެ ޒުވާން ބިލިއަނަރަކީ ކައިލީ ޖެނާ

މި ވަގުތު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ޒުވާން ބިލިއަނަރުގެ މަގާމު އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ ތަރި ކައިލީ ޖެނާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019
ބައިފާ އަޔުރްވެދާ:ލެކިއުޓްގެ އެންމެ ފަހުގެ ޕްރޮޑަކްޓް

އާ ކޮސްމެޓިކް ޕްރޮޑަކްޓެއް ލެކިއުޓުން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018 1
ސެންޓާއި ކޮސްމެޓިކްސް އަށް ލެ ޕާފިއުމްގެ އާ ފިހާރައެއް

ގިނަ އަދަދެއްގެ ސެންޓާއި ރީތިވުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާ އެކު ލެ ޕާފިއުމްގެ އާ ފިހާރަ ރޭ ހުޅުވައިފިއެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2018
ބެކަމްގެ ކޮސްމެޓިކް ބްރޭންޑް "ހައުސް 99" ފިރިހެން ވާނެ

ފުޓްބޯޅަ އަށް ލޯބި ކުރާ ފިރިހެނުންނަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމްގެ ސްޓައިލް ވަރަށް ބޮޑަށް ފޮލޯ ކުރާ ބައެކެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ ހެއާ ސްޓައިލް ފަދަ ކަންކަން ކޮޕީ ކުރާ މީހުން ގިނަ އެވެ.