06 ޖުލައި

July 06, 2020 3
ކައުންސިލަރަކު، ކުއްޖަކާ "ބެހެން" އުޅުނު މައްސަލައެއް

ދެކުނު އަތޮޅެއްގެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލަރަކު އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކާ ބަދުއަޚުލާގީ އަމަލެއް ހިންގަން އުޅުނު ކަމަަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއް ފުލުހުން އިއްޔެ ބަލަން ފަށައިފ އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019 47
ވެރިކަމަށްޓަކައި ބާރުތައް މުށުތެރެއަށް ނުލާނަން: ރައީސް

ބާރުތައް މުށުތެރެއަށް ލުމަކީ ވެރިކަން ކުރަން ފަސޭހަ ގޮތަކަށް ވި ނަމަވެސް ވެރިކަމުގެ ލައްޒަތާއި ޖާހު މަތިކުރަން އެމަނިކުފާނު އެކަން ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019
ނުރަސްމީ ތައުލީމުގެ މަހާސިންތާ ފަށައިފި

ނުރަސްމީ ތައުލީމުގެ މަހާސިންތާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 23
ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް 30 ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް

ކައުންސިލް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހިމް އައްސަދަށް 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭން އެ ކައުންސިލުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 51
ޑިޕްލޮމޭޓުން ކިތަންމެ ހެޔޮ އެދުނަސް އިމެއް އޮންނަންވާނެ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ވެރިކަމުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސްކޮޅު، ރިއާސީ އިންތިހާބުގެ ހަލަބޮލިކަން ވެރިވެފައި އޮތް ދުވަސްވަރެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ބަހުސް ހޫނުވެފައި ވަނިކޮށް، ސެޕްޓެމްބަރު 27، 2013ގައި އިންޑިއާ އޭރުގެ ސަފީރު ރަޖީވް ޝަހަރޭ، ދިވެހި ސަރުކާރަށް އެނގުމެއް ނެތި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެން...

03 ޖޫން

June 03, 2017 15
އާ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރަން ފަށައިފި

ނިމިގެން ދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރި ކެންޑިޑޭޓުން މިއަދު ހުވާކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 3
އާ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުން ޖޫން ތިނެއްގައި

ނިމިގެން ދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރި ކެންޑިޑޭޓުން އަންނަ މަހު 3ގައި ހުވާ ކުރާނެ ކަމަށް ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.