14 މެއި

May 14, 2019 2
ފިޗުން މިފަހަރުވެސް ރާއްޖެއަށް ބީ ޕްލަސްއެއް

މަޝްހޫރު ކްރެޑިޓް ރޭޓިން އޭޖެންސީ ފިޗް ރޭޓިންގް އިން މި ރާއްޖޭގެ ސޮވެރިން ކްރެޑިޓް ރޭޓިން އަށް މި އަހަރު ވެސް ބީ ޕްލަސްގައި ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 3
އެޗްޑީސީއަށް ފިޗުން ދިނީ "ބީ ޕްލަސް" އެއް

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އަށް ބީ ޕްލަސްއެއް ފިޗް ރޭޓިންސުން ދީފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 7
ޓޫރިޒަމަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފާނެ: ފިޗް

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއުލާން ކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އަށް "ޑިލޭ އިންޕެކްޓް"...

May 17, 2018 16
ފިޗް އިން މިފަހަރު ވެސް ރާއްޖެއަށް ދިނީ "ބީ ޕްލަސް"

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކްރެޑިޓް ރޭޓިން އެޖެންސީ، ހޮންކޮންގްގެ ފިޗް ރޭޓިންސް އިން މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ އަށް ދިން "ބީ ޕްލަސް" ރޭޓިން މި އަހަރު ވެސް ދެމެހެއްޓުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 9
ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ ތަސައްވުރު ރަނގަޅު: މޫޑީސް

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތަށް އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެެވޭ ކުރިއެރުމާއެކު އިގްތިސާދީ ދުވެލީގެ ތަސައްވުރު ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް މޫޑީސް އިންވެސްޓާސް ސާވިސް އިން ތައްޔާރުކުރި ރާއްޖޭގެ ކްރެޑިޓް އެނަލިސިސްގައި ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 4
ފިޗް އިން ރާއްޖެއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރޭޓިންއެއް ދީފި

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ފާހަގަކޮށް، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކްރެޑިޓް ރޭޓިން އެޖެންސީ ކަމަށްވާ ހޮންކޮންގުގެ ފިޗް ރޭޓިންސް އިން ރާއްޖެއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް...

May 16, 2017 39
މެނޭޖްކުރެވޭ ވަރަށް ރާއްޖޭގައި ޑޮލަރު ހުރޭ: މުނައްވަރު

ރާއްޖޭގައި ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާ ގުޅިގެން ބޭރު ފައިސާގެ ރިޒާވް ދަށްވާކަން ބޭރުގެ ރޭޓިން އެޖެންސީތަކުން ފާހަގަކުރި ނަމަވެސް މެނޭޖްކުރެވޭ ވަރަށް ޑޮލަރާއި އޭގެ ރިޒާވް ވެސް އެބަ...

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 10
"ކްރެޑިޓް ރޭޓިންއާ އެކު ރާއްޖެއަށް އިތުބާރު ލިބިއްޖެ"

ރާއްޖެ އަށް ލިބިފައިވާ ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގެ ސަބަބުން އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ލިބޭނެ ކަމަށާއި އެހެންވެ މިއީ އިންވެސްޓްމަންޓް ގެނައުން އިތުރު ކުރަންވީ ވަގުތު ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ސީއީއޯ އެންޑްރޫ ހީލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 18
ފުރަތަމަ ކްރެޑިޓް ރޭޓިން: ދަރަނި ބޮޑަސް ދެއްކޭނެ

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތު ދެނެގަނެ، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެ އަށް ކްރެޑިޓް ރޭޓިންއެއް ދީފި އެވެ.