07 ޖުލައި

July 07, 2019
ކްރިކެޓް ތަރި ކަޕިލްގެ ގޮތުގައި ރަންވީރު ދައްކާލައިފި

އިންޑިއާ އިން 1983 ގައި ކާމިޔާބުކުރި ކްރިކެޓް ވޯޑް ކަޕަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމު "83" ގައި އޭރު ޓީމްގެ ކެޕްޓަނަކަށް ހުރި ކަޕިލް ދޭވްގެ ރޯލުން އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގް ފެންނާނެ ގޮތް ދައްކާލައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2019
ކްރިކެޓް ތަރި މިތާލީގެ ފިލްމު ތާޕްސީ އަށް

މީގެ ކުރިން ވެސް ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާތަކެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަން ލިބުނު ހުނަރުވެރި ބަތަލާ ތާޕްސީ ޕައްނޫ އަށް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިއެއްގެ ރޯލް ކުޅެން ލިބިއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019
މި އަހަރުގެ ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕަށް ވެސް ފިލްމެއް ހަދައިފާނެ

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އައިސީސީ ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕް އިންޑިއާ އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި ނަމަ، އެކަމަށް ބިނާކޮށް ވެސް ފިލްމެއް ހަދާނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ކަބީރު ހާން މިހާރު ހަދަމުން އަންނަ ކްރިކެޓް ފިލްމު "83" ގެ ކޯ-ޕްރޮޑިއުސަރު މަދޫ މަންޓޭނާ ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2019 2
މޮޅުވީ އިންޑިއާ، އަފްގާނިސްތާނަށް ސާބަސް!

ސައުތުހެމްޓަން (ޖޫން 22) – ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕުގައި މިރޭ ގަދަފަދަ އިންޑިއާ އަތުން އަފްގާނިސްތާން މޮޅުވުމާ ދާދި ގާތުގައި އޮއްވާ މުހައްމަދު ޝާމީ ހެދި ހެޓްރިކުން ނަތީޖާ އަނބުރާލައި އިންޑިއާ އިން 11 ލަނޑުން އަފްގާނިސްތާން ބަލިކޮށްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019 8
މެލޭޝިއާ މުބާރާތަށް ކްރިކެޓް ޓީމު ފައިނަލްކޮށްފި

މެލޭޝިއާ ކްރިކެޓް އެސޯސިއޭޝަނުން މިމަހު ބާއްވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓްރި-ނޭޝަންސް ޓީޓްވެންޓީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމު ފައިނަލްކޮށްފި އެވެ

12 ޖޫން

June 12, 2019 9
ދިވެހި ކްރިކެޓަށް ސަޗިން ހެޔޮއެދުންތައް ފޮނުވައިފި

ދުނިޔޭގެ ކްރިކެޓް ޗާޓުން ދިވެހިރާއްޖެ ވަރަށް އަވަހަށް ފެންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ބެޓްސްމަން އަދި އިންޑިއާ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ސަޗިން ޓެންޑުލްކާ ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 4
ބޯފެނުން ކާރު ދޮވުމުން ވިރާޓް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ސާފު ބޯފެނުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ އިންޑިއާގައި، މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ތަރި ވިރާޓް ކޯލީ ބޯފެނުން ކާރު ދޮވުނު މައްސަލައެއް ހޫނުވެ، އޭނާ 500 ރުޕީސް އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019 22
ރައީސަށް މޯދީ ރަމްޒީ ކްރިކެޓް ބެޓެއް ހަދިޔާކުރައްވައިފި

ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕުގައި ވާދަކުރަމުން އަންނަ އިންޑިއާ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ސޮއިކޮށްފައިވާ ރަމްޒީ ކްރިކެޓް ބެޓެއް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މިއަދު ހަދިޔާކުރައްވައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019 12
އިންޑިއާ އިން އަފްގާނިސްތާނަށް ދިން އެހީ ރާއްޖެ އަށް!

އިންޑިއާ އިން އަފްގާނިސްތާން ކްރިކެޓް ޓީމު ގެންގުޅުނު ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓް ޓީމު ވެސް ގެންގުޅެ، ނަތީޖާ ނެރެދޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019
ކްރިކެޓުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން އަމްޕަޔަރަކު އިންސާފުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފެންވަރުގެ ކްރިކެޓުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން އަމްޕަޔަރަކު މެޗަކަށް އިންސާފުކޮށްފި އެވެ.

May 19, 2019 2
ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމު މެލޭޝިއާ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަނީ

އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިކެޓް ކައުންސިލް (އައިސީސީ) އިން ރުހުން ދީގެން މެލޭޝިއާ ކްރިކެޓް އެސޯސިއޭޝަނުން ޖޫން މަހު ބާއްވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓީޓްވެންޓީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ރާއްޖޭން...

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 5
ރައީސަށް، ދޯނީ އާއި ވިރާތުގެ ރަމްޒީ ހަދިޔާއެއް!

ރާއްޖޭގައި ކްރިކެޓް ކުރިއެރުވުމާ ބެހޭގޮތުން އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ބޯޑާ އެކު ބެންގަލޫރުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރެއްވި މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ...

April 21, 2019 25
ކްރިކެޓް މެޗެއް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސް އިންޑިއާ އަށް

އިންޑިއަން ޕްރިމިއަ ލީގު (އައިޕީއެލް) ގެ ކްރިކެޓް މެޗެއް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު އިންޑިއާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019
މެލޭޝިއާ ޓީމަކަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ހަސަނަށް ލިބިއްޖެ

މެލޭޝިއާ ކްރިކެޓް އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވާ ޓީ-ޓްވެންޓީ މުބާރާތުގައި ކުއާލަ ލަމްޕޫރު ސްޓޭޓް ޓީމަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ ފާސްޓް ބޯލަރު ހަސަން އިބްރާހިމް އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 1
އިންޑިއާ އިން 1000 ކުދިންނަށް ކްރިކެޓް ޖާޒީ ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓުގެ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ވައިޑީޕީ) އާއި އިންޓަ ސްކޫލް މުބާރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން 1000 ކުދިންނަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ކްރިކެޓް ޖާޒީ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 18
އިންޑިއާ އިން ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމެއް އަޅައިދެނީ

ރާއްޖޭގައި ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމެއް އަޅައިދޭން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 1
ދެކުނު އެފްރިކާ އަތުން ލަންކާ އަށް ތާރީހީ މޮޅެއް

ޕޯޓް އެލިޒަބަތު (ފެބްރުއަރީ 24) – ސިލްސިލާގެ ދެ ވަނަ މެޗުން އިއްޔެ ދެކުނު އެފްރިކާ އަތުން އަށް ވިކެޓުން މޮޅުވެ އެ ގައުމުގައި ޓެސްޓް ސިލްސިލާއެއް ކާމިޔާބުކުރި އޭޝިއާގެ ފުރަތަމަ...

February 24, 2019 4
ކްރިކެޓް އެވޯޑް އަޒްޔާން އާއި އައިމާ ހާސިލްކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ޔޫސުފް އަޒްޔާން ފަރުހަތު އަދި އެންމެ މޮޅު އަންހެން ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް އައިޝަތު އައިމާ...

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019
މިއީ ކްރިކެޓަށް ވަރަށް މުހިއްމު ފުރުސަތެއް: މޫސަ

އިންޑިއާގެ މަތީ ފަންތީގެ ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ އެއާ އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމަށް އިއްޔެ ލިބުނު ފުރުސަތު ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަށާއި ކުޅުންތެރިން...

February 16, 2019 4
ޒުވާން ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިންގެ ހުނަރު ފެނިއްޖެ: ރައީސް

އެއާ-އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމު އިއްޔެ މާލޭގައި ކުޅުނު މެޗުން، ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންގެ ހުނަރު ފެނިގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށާއި މިފަދަ ފުރުސަތުތައް...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019 1
ރައީސް އާއި ޔުވްރާޖްގެ މެޗު: މޮޅުވީ އެއާ-އިންޑިއާ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ޔުވްރާޖް ސިންގްގެ އުކުމާއި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ބެޓިން ޕާޓްނާޝިޕެއް ފެނިގެން ދިޔަ ހާއްސަ...

February 15, 2019
ރާއްޖެ އަތުން އެއާ-އިންޑިއާ އަށް ވިކެޓުން މޮޅުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ މަތީ ފަންތީގެ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ އެއާ އިންޑިއާގެ ޓީމުން މިއަދު ހެނދުނު މާލޭގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމު އަތުން އަށް ވިކެޓުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 5
މިއީ ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓަށް އުއްމީދީ ފެށުމެއް: ޔުވްރާޖް

އިންޑިއާ-މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ކްރިކެޓް ސީރީސްގެ ނަމުގައި، ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީ އާއި ކްރިކެޓް ބޯޑް އަދި އިންޑިއާ އެމްބަސީ ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ މެޗަކީ ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓަށް އުއްމީދީ ފެށުމެއް ކަމަށް އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ތަރި ޔުވްރާޖް ސިންގް ބުނެފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 5
ޔުވްރާޖާއި ހަރްބަޖަން ހާއްސަ މެޗަކަށް ރާއްޖެ އަންނަނީ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކެޕްޓަންކުރައްވާ ޓީމަކާއި ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމާ އެކު ހުކުރު ދުވަހު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކެއް ކުޅެން، އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ޔުވްރާޖް ސިންގާއި ހަރްބަޖަން ސިންގް ހިމެނިގެން އެއާ އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ޓީމެއް ރާއްޖެ އަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 1
ސްރީ ސާންތު ދެން ބޭނުމީ ސްޕީލްބާގްގެ ފިލްމެއް

އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ސްރީ ސާންތަކީ މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާ އިން ގިނައިން ފެންނަ ތަރިއެކެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް ބައެއް ފިލްމުތަކުގައި ރޯލްތައް ކުޅެފައިވާ ސްރީ ވަނީ ދާދި ފަހުން ކަލާޒުން ނިންމައިލި ރިއަލިޓީ ޝީ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 12 ގައި ވެސް ވާދަކޮށް ގަދަ ތިނަކާ ހަމައަށް ވެސް ދަތުރުކޮށްފަ އެވެ.