27 މެއި

May 27, 2016 1
ވިރާޓު ކޯލީ އާއި އަނުޝްކާގެ ލޯތްބަށް އާ ފެށުމެއް

މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ވިރާޓު ކޯލީ އާއި ބޮލީވުޑް ތަރި އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ދުވަސްކޮޅަކު ރުޅިވެގެން އުޅުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ރައްޓެހިވެއްޖެ އެވެ.