14 ޖޫން

June 14, 2016 1
ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ އިންތިހާބު ފަސްކުރަން އަންގައިފި

މާދަމާރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިންތިހާބު، އާންމު ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި ޝަކުވާ އަކާ ގުޅިގެން ފަސްކުރަން ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނުން އަންގައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016
ނިއުޔޯކް ޓައިމްސް އަށް ލަތާ މަންގޭޝްކަރެއް ނޭނގުނު

އިންޑިއާގެ ކޮމޭޑިއަނެއް ކަމަށްވާ ތަންމޭ ބަޓް ކިޔާ މީހަކު ދާދިފަހުން ވަނީ އެ ގައުމުގެ ކްރިކެޓް ޝަޚްސިއްޔަތު ސަޗިން ޓެންޑުލްކަރް އާއި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލަތާ މަންގޭޝްކަރް އަށް މަލާމާތް ރައްދުވާ ގޮތަށް ވީޑިއޯއެއް ތައްޔާރުކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެ ވީޑިއޯ އާއްމުކޮށްފަ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016
ހައިދަރުއާބާދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އައިޕީއެލް ހޯދައިފި

ރޯޔަލް ޗެލެންޖާސް ބެންގަލޯގެ ވަރުގަދަ ބެޓްސްމަނުން ހިފަހައްޓައި، ސަންރައިޒާސް ހައިދްރަބާދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންޑިއަން ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2016 1
ވިރާޓު ކޯލީ އާއި އަނުޝްކާގެ ލޯތްބަށް އާ ފެށުމެއް

މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ވިރާޓު ކޯލީ އާއި ބޮލީވުޑް ތަރި އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ދުވަސްކޮޅަކު ރުޅިވެގެން އުޅުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ރައްޓެހިވެއްޖެ އެވެ.