19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 7
ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ހުޅުވާލަން ގޮވާލައި މުއައްސަސާތަކަށް

ވަޅިން ހަމަލާދީ މަރާލި ލިޔުންތެރިޔާ، ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން އެ އާއިލާއިން މުއައްސަސާތަކުގައި މިއަދު އެދިއްޖެ...

April 19, 2018 4
ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޝަރީއަތް އާދީއްތަ ދުވަހު ބާއްވަނީ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއެއްގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 2
ފާރިސް ޖަލުގައި ހުރީ ގޮތެއް ނެތިގެނެއް ނޫން: ވަކީލުން

ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫން ޖަލުގައި ހުންނަވަނީ އެނޫން ގޮތެއް ނެތިގެން ނޫން ކަމަށާއި ގާނޫނާ ހިލާފު ކަމަކަށް އެއްބަސްވުމަށް ބޭނުންފުޅު ނުވާތީ ކަމަށް ފާރިސްގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

April 18, 2018 3
ދައުވާއަށް ހަސަން އިންކާރު، ދައުވާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ

ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓާ ހަސަން ސައީދު ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާން ކުރުމުން ފުލުހަށް ހާޒިރުނުވި މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާ އަށް އޭނާ އިންކާރުކުރެއްވި ނަމަވެސް، އެ...

April 18, 2018 3
ކުރީގެ ފުލުހުން ބަންދު ކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައި ތިބި ކުރީގެ ފުލުހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރި މައްސަލަ ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު އިސްތިއުނާފު ކޮށްފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 11
ހަމަލާ ދޭން އުޅުނީ ކޮން ތަނަކަށްކަން ބުނެއެއްނުދެވުނު!

ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ހިންގަން ރޭވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި ދެ މީހަކު ރާއްޖޭގައި ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ހަމަލައެއް ދޭން އުޅުނީ ކޮން ތަނަކު ކަމެއް ދައުލަތަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެއެއް ނުދެވުނެވެ.

April 17, 2018 12
ނަސްރުﷲ އަށް ކުރާ ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުން ސިއްރުކޮށްފި

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލް ނަސްރުﷲ މުސްތަފާއާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާތަކާ ގުޅިގެން ބޭއްވި އަޑުއެހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ސިއްރުކޮށްފި އެވެ.

April 17, 2018 101
މަރުހަބާ ނަޝީދު، އެކަމަކު ފުރުސަތެއް ނެތް؟!

ހަލަބޮލިވެފައިވާ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހަށް އަނެއްކާވެސް މި ބިންދާލީ ކުޑަ ރާޅެއް ނޫނެވެ؛ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދޭން...

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 28
ކޯޓުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން ނުވާނެ

ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއަށް ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ވަދެ، ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކާ ނުބެހުމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޭމްސް...

April 11, 2018 1
ދެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ކުރާ ދައުވާއެއްގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް ކުރާ އިތުރު ދައުވާއެއްގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 144
"އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި ނަމަވެސް ގެއަށް ބަދަލުކޮށްދީ"

އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި ނަމަވެސް ޖަލުން ގެ އަށް ބަދަލުކޮށް ދިނުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

April 10, 2018 15
މައުމޫނާއި ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ފަށަނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ފެށުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި...

April 10, 2018 23
ރިލްވާން މައްސަލައިގެ މުހިންމު ހެއްކަކީ އިސްތައްޓެއް

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުނުތާ ތިން އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ އެވެ. އޭނާ އަށް ވީގޮތެއް ހޯދަން އެކި ގޮތްގޮތުން ވެސް ކުރި މަސައްކަތް އަދި ކާމިޔާބެއް ނުވެ އެވެ. ތަހުގީގު...

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 9
"ރަތް ކުލައިގެ ކާރެއް ނޫރައްދީން ހުޅުމާލޭގައި ދުއްވި"

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެެއްލުނު ދުވަސްވަރު، އެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ލިބޭ މުހައްމަދު ނޫރައްދީން ހުޅުމާލޭގައި ރަތް ކުލައިގެ ކާރެއް ގެންގުޅުނު ކަމަށް ނޫރައްދީންގެ ރަހުމަތްތެރިއަކު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ހެކިބަސް ދީފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 2
ހެކިން ނުގެނެވޭތީ ރިލްވާންގެ ޝަރީއަތް ނުބޭއްވުނު

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގަދަކަމުން ފޮރުވި ކަމަށް ބުނެ ދެ މީހަކަށް ކުރާ ދައުވާގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ވެސް ހެކިން ހާޒިރު ނުކުރެވިގެން ކެންސަލް ކޮށްފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 15
މަހްލޫފް، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

މުޒާހަރާއަކުން ހައްޔަރުކޮށް ދޫނިދޫގައި ބަންދުކުރި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލައި، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ގޭބަންދަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 1
ރިޔާޒް ބަންދުކުރަން ނިންމި ނިންމުން ރިވިއުކުރަން އެދެފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން އަލުން މުރާޖާ ކޮށްދިނުމަށް އޭނާގެ ވަކީލުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 16
ހައްޔަރު ކުރި އަށް ފުލުހަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް، ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި އަށް ފުލުހަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ފުލުހުންގެ ދިފާއީ ވަކީލު މިރޭ...

April 01, 2018 3
ސިނާން ވެސް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން ވެސް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން...

31 މާޗް

March 31, 2018 1
މަހުލޫފް ވެސް މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިކަމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް މިއަދު މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2018 19
މަހުލޫފްގެ ބަންދަށް ފަސް ދުވަސް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި މާސްކް ބެހުމުން، ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފަސް ދުވަސް މިއަދު ދީފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018
ސިނާންގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުން ފަސްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުުގެ މައްޗަންގޯޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާންގެ ބަންދާ މެދު މިއަދު ކޯޓުން ގޮތެެއް ނިންމަން ހަމަޖެއްސުމަށް ފަހު ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 10
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ބަންދުކުރީ ބާތިލު އިޖުރާއާތަކުން

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ގާނޫނާ ހިލާފަށް ހައްޔަރުކުރުމަށް ފަހު، ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ހިންގާފައި ވަނީ ޣައިރު ދުސްތޫރީ ބާތިލު އިޖުރާއާތެއް ކަމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ވަކީލުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 10
ތުހުމަތާ ގުޅޭ ސުވާލެއް ނުކޮށް ތަޒްމީލް ދޫކޮށްލައިފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން، މިދިޔަ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ހައްޔަރުކުރި ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ކޯޑިނޭޓަރު ތަޒްމީލް އަބްދުލް ސަމަދު، ފުލުހުންގެ ބަންދުން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

March 27, 2018 12
ނޫސްވެރިޔާ ވިސާމާއި އާމިރު ދޫކޮށްލައިފި

ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމްގައި ތިބި ބަޔަކު އިންޒާރު ދޭ ވީޑިއޯއެއް ހެދި ކަމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކުރި، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ވިސާމާއި އާމިރު ސަލީމް ދޫކޮށްލަން...

March 27, 2018 7
އާފިޔާ އަތުން މަރުގެ ދިޔަ ހޯދަން މަންމަ ބޭނުމެއް ނުވި

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި، އުމުރުން ތިން އަހަރުގެ މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އިބްތިހާލްގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދުގެ ފަރާތުން މަރުގެ ދިޔަ...

26 މާޗް

March 26, 2018 13
އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ބާއްވަނީ

ވ. ރަކީދޫގައި ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއްގައި މަރުވި އުމުރުން ތިން އަހަރުގެ މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އޭނާގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދުގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ...

March 26, 2018 5
ރިޔާޒަށް ކުރާ ދައުވާގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒްގެ މައްޗަށް ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން...

24 މާޗް

March 24, 2018 17
ވީޑިއޯގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމްގައި ތިބި ބަޔަކު ސަރުކާރަށް އިންޒާރު ދޭ ވީޑިއޯއެއް އާންމުކުރި މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހަކު ދޫކޮށްލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

March 24, 2018 45
މެމްބަރު އިމްތިޔާޒުގެ ފާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ (އިންތި) ގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018 27
ކަންތައްވީ ގޮތުން މައުމޫން ދެރަވޭ، ހިތްވަރު އެގޮތުގައި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އެމަނިކުފާނު ޖަލުގައި ބަންދު ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމުމުން މައުމޫން ދެރަފުޅުވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ހިތްވަރުފުޅަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށް އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހީމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.