11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 11
ހަތަރު ގޯލު ޖަހައި ރޮނާލްޑޯ ތަފާތު ދައްކައިފި

ސައުތެމްޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ފްރާންސާއި އިންގްލެންޑް މޮޅުވިއިރު، ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޖެހި ހަތަރު ގޯލާ އެކު ލިތުއޭނިއާ އަތުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕޯޗުގަލް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019 7
މެސީ، ރޮނާލްޑޯ އަދި ވެން ޑައިކްގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ފީފާ އިން ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ލިވަޕޫލްގެ ވާޖިލް ވެން ޑައިކް އަދި ޔުވެންޓަސްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޝޯޓްލިސްޓުކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2019 10
މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯ: އިހުތިރާމާއި ތައުރީފް

މޮނާކޯ (އޮގަސްޓް 30) - ޔުއެފާގެ މިދިޔަ ސީޒަނުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންނާއި ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގުރުއަތުލުމަށް ރޭ ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ބޮޑު ދެ ވާދަވެރިން ކަމަށްވާ ޔުވެންޓަސްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އެކެއް އަނެކަކަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2019 6
މެސީއާ އޮތީ ރަނގަޅު ވާދަވެރިކަމެއް: ރޮނާލްޑޯ

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 23) – ލިއޮނަލް މެސީއާ އޭނާއާ ދެމެދު އޮންނަ ވާދަވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ފައިދާވި ކަމަށް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 112
ދުނިޔޭގެ އިސް ސަފަށް އެރިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓިފައި؟!

މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ބައިނަލްއަގްވާމީ އެންމެ ގިނަ ގޯލް ޖެހި ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގައި ރާއްޖޭގައި އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އޮތީ 10 ވަނައިގަ އެވެ. އެކަމަކު ގައުމީ ޓީމުން މިވަގުތު ދަގަނޑޭ އަށް ޖާގަ ނުދޭތީ އެ ލިސްޓުގައި ކުރިއަށް އަރައި، ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ލިއޮނަލް މެސީއާ އެއް ސަފެއްގައި ހިމެނުނުގެ...

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019 16
މެސީ އަށް ވުރެ އަހަރެންގެ ކެރިއަރު ފުރިހަމަ: ރޮނާލްޑޯ

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 15) - ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ވުރެ އޭނާގެ ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ފުރިހަމަކަމަށާއި އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ގިނަ ކްލަބްތަކެއްގައި އޭނާ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވުން ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 2
ރެއާލަށް އަދި ކުޅެވޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަން: ރޮނާލްޑޯ

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 30) - ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަދި އެއް ފަހަރު ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެލުމަކީ އުއްމީދެއް ކަމަށް އެ ޓީމު ދޫކޮށް މިދިޔަ އަހަރު އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އަށް ސޮއިކުރި މަޝްހޫރު ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2019 4
ރޮނާލްޑޯ ނުކުޅުމުން ކޮރެއާ ސަޕޯޓަރުން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

ސޯލް، ދެކުނު ކޮރެއާ (ޖުލައި 27) - ދެކުނު ކޮރެއާ އިން ހޮވާލެވޭ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ޔުވެންޓަސް އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނުކުޅޭތީ މެޗު ބަލަން ދިޔަ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސަޕޯޓަރުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް މެޗުގެ ޓިކެޓްގެ ރިފަންޑަށް އެދެން ފަށައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 2
ރޭޕްގެ ތުހުމަތުން ރޮނާލްޑޯ ސަލާމަތްވެއްޖެ

ލޮސް އެންޖެލިސް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖުލައި 23) - އެމެރިކާގެ އަންހެނެން ރޭޕު ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ މައްޗަށް އެކަން ސާބިތުނުވާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2019
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބުނު ސެލެބްރިޓީއަކީ ޓޭލާ

ފާއިތުވި އެއް އަހަރު ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ސެލެބްރިޓީ އަކީ އެމެރިކާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓް ކަމަށް ފޯބްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 11
ނެދަލެންޑްސް ޑިފެންސަށް ރޮނާލްޑޯ ހުއްޓުވޭނެ: ކޫމަން

ލިޒްބަން (ޖޫން 9) - ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް މިރޭ ނުކުންނައިރު ނެދަލެންޑްސްގެ ޑިފެންސަށް ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ނެދަލެންޑްސްގެ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަން ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2019 15
ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކުން ޕޯޗުގަލް ފައިނަލަށް

ޕޯޓޯ (ޖޫން 6) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކާ އެކު ސްވިޒަލެންޑް 3-1 އިން ބަލިކޮށް ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް ޕޯޗުގަލް ރޭ ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2019 2
"ޕޯޗުގަލް ބަރޯސާވަނީ ރޮނާލްޑޯ އަށް އެކަންޏެއް ނޫން"

ލިޒްބަން (ޖޫން 5) - ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ގައުމުގައި ސްވިޒަލެންޑާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު މި މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ އަޒުމުގައި ޕޯޗުގަލުން މަސައްކަތްކުރާނީ ހަމައެކަނި އެ ޓީމުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ބަރޯސާވެެގެން ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު ޕެޕޭ ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 2
ރޮނާލްޑޯ ބޭނުންވަނީ އަންޗެލޮޓީ ގެންނަން

ޓިއުރިން (މެއި 19) – ޔުވެންޓަސްގެ އާ ކޯޗަކަށް ނަޕޯލީގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ގެނައުމަށް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެދިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019 2
ޔުވެންޓަސްގައި ރޮނާލްޑޯ ފެއިލްނުވާނެ: އަލެގްރީ

ޓިއުރިން (މެއި 14) - ޔުވެންޓަސްގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ފެއިލްނުވާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތްކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސިމޯ އަލެގްރީ ބުނެފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019 8
ނޭޝަންސް ލީގުގައި ރޮނާލްޑޯ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅޭނެ

ލިޒްބަން (މެއި 9) – އަންނަ މަހު އޮންނަ ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ވާދަކުރާ ޕޯޗުގަލް ގައުމީ ޓީމަށް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކުޅޭނެ ކަމަށް ކޯޗު ފެނާންޑޯ ސަންތޯސް ބުނެފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019
ފާޑުކިޔުންތަކުން ރޮނާލްޑޯ އަށް ލިބެނީ ހިތްވަރު

ޓިއުރިން (މެއި 4) - އޭނާ އަށް ފުޓްބޯޅަ ސަޕޯޓަރުންނާއި އެކި މީހުންގެ ފަރާތުން އަމާޒުވާ ފާޑުކިޔުންތަކުގެ ސަބަބުން ލިބެނީ ހިތްވަރުކަމަށް ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު އެންމެ ގިނައިން ހޯދި އެއް ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށްވާ ޔުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 1
ރޮނާލްޑޯ ކްލަބް ލެވެލްގައި 600 ގޯލް ހަމަކޮށްފި

މިލާން (އޭޕްރިލް 28) – އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ އިންޓަ މިލާނާ ޔުވެންޓަސް 1-1 އިން އެއްވަރުވި މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޖެހި ލަނޑާ އެކު އޭނާ ކްލަބް ލެވެލްގައި 600 ލަނޑު ހަމަކޮށްފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 11
ރެކޯޑް ކާމިޔާބަށް ފަހު ރޮނާލްޑޯ ދިނީ ޔަގީންކަން

ޓިއުރިން (އޭޕްރިލް 21) - ފިއޮރެންޓީނާ 2-1 އިން ބަލިކޮށް އިޓާލިއަން ލީގު ރޭ ޖެހިޖެހިގެން އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކޮށް، މި އަދަދަށް ވިދިވިދިގެން ތަށި ހޯދި ޔޫރަޕުގެ ބޮޑު ލީގެއްގެ ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފް ޔުވެންޓަސް ރޭ ހޯދިއިރު އެ ޓީމުގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ވެސް މިވަނީ ހާއްސަ ރެކޯޑެއް ހަދައިފަ އެވެ. އެއީ އިންގްލިޝް ޕްރިމިއާ ލީގާއި...

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019 5
ޔުވެންޓަސް އިން ސަލާހް ގަންނަން ރޮނާލްޑޯ އެދިއްޖެ

ޓިއުރިން (އޭޕްރީލް 20) - އަންނަ ސީޒަނުގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރަން އަމާޒުހިފައި ޔުވެންޓަސް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ލިވަޕޫލްގެ ފޯވާޑް މުހައްމަދު ސަލާހު ގަންނަން އެ ޓީމުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެ ކްލަބްގެ ވެރިން ގާތުގައި އެދިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.