01 ޖުލައި

July 01, 2016
ޕޯޗުގަލްއާ އެކު ތަށްޓެއް ހޯދަން ރޮނާލްޑޯ ވަރަށް ބޭނުން

މާސޭ، ފްރާންސް (ޖުލައި 1) - ޕޯޗުގަލްއާ އެކު ތަށްޓެއް ކާމިޔާބުކުރަން އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހުރީ ކެތްމަދުވެފައި ކަމަށް ޕޯޗުގަލް ޓީމުގެ ކޯޗު ފެނާންޑޯ ސަންޓޯސް ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016 3
ސަމާލުވާންވީ ހަމައެކަނި ރޮނާލްޑޯ އަކަށް ނޫން: ކޯޗު

މާސޭ، ފްރާންސް (ޖޫން 30) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މިރޭ ޕޯޗުގަލްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު ސަމާލުވާންވީ ހަމައެކަނި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއާ މެދު އެކަނި ނޫން ކަމަށާއި މުޅި ޓީމާ މެދު ކަމަށް ޕޮލެންޑުގެ ކޯޗު އެޑަމް ނަވަލްކާ ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 8
"ގްރޫޕުގެ އެއް ވަނަ ނުލިބުމަކީ ލިބުނު ދެރައެއް"

ލިޔޯން، ފްރާންސް (ޖޫން 23) - ޔޫރޯގެ ހަތަރު މުބާރާތުގައި ލަނޑު ޖެހުމުގެ ރެކޯޑް ހެދުމުން އެއީ ލިބުނު އުފަލެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ ނުލިބުމަކީ ލިބުނު ދެރައެއް ކަމަށް ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016 1
ރޮނާލްޑޯ ރެކޯޑް ހެދިއިރު ޕޯޗުގަލް ދެ ވަނަ ބުރަށް

ލިޔޯން، ފްރާންސް (ޖޫން 22) - ހަތަރު ޔޫރޯއެއްގައި ލަނޑު ޖެހި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފް ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ މިރޭ ހޯދިއިރު، ހަންގޭރީއާ 3-3 އިން އެއްވަރުވެ...

June 22, 2016 7
ޕޯޗުގަލް ނުކަޓާނެ، ރޮނާލްޑޯގެ ލަނޑެއް ވެސް ފެންނާނެ

ލިޔޯން، ފްރާންސް (ޖޫން 22) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ލަނޑެއް އަދި ފެންނާނެ ކަމަށާއި ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ޕޯޗުގަލް ނުވެސް ކަޓާނެ ކަމަށް އެ...

20 ޖޫން

June 20, 2016 11
ރޮނާލްޑޯގެ ސެލްފީއާ އެކު ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 20) - ޔޫރޯގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އޮސްޓްރިއާ އާއި ޕޯޗުގަލް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވި މެޗަށް ފަހު ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއާ އެކު ސެލްފީއެއް ނަގަން ދަނޑަށް ސަޕޯޓަރަކު އެރި މައްސަލައިގައި އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަން ޖޫރިމަނާކުރަން ޔުއެފާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2016 2
ރެކޯޑް ހެދި މެޗުން ރޮނާލްޑޯ އަށް ހިތާމައެއް

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 19) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ އޮސްޓްރިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަކީ ޕޯޗުގަލްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެ ގައުމުގެ ގައުމީ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ މެޗު ކުޅުމުގެ...

June 19, 2016 1
ރޮނާލްޑޯ ރަނުގެ ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 19) - ޔޫރޯގެ ހަތަރު މުބާރާތެއްގައި ލަނޑު ޖެހި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ވުމަށާއި ޕޯޗުގަލް މޮޅުކޮށްދޭން އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ލިބުނު...

18 ޖޫން

June 18, 2016 2
"ރޮނާލްޑޯއާ ދިމާކޮށްލީމަ، އޭނާ ޖަޒުބާތުގައި ޖެހުނީ"

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 18) - އައިސްލެންޑަށް ފާޑުކިޔައިގެން ހޫނުފެނުގައި ހުރި ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ދިފާއުގައި އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ފެނާންޑޯ ސަންތޯސް ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016 8
އައިސްލެންޑް ކުޅުނު ގޮތުން ރޮނާލްޑޯ ރުޅިގަދަވެފައި

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 15) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ އައިސްލެންޑާ 1-1 އިން ޕޯޗުގަލް އެއްވަރުވި މެޗުގައި އައިސްލެންޑުގެ ކުޅުންތެރިން މާބޮޑަށް ޑިފެންސްކުރުމުން ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން...

June 15, 2016 2
އައިސްލެންޑުން ރޮނާލްޑޯގެ ޕޯޗުގަލް ހިފަހައްޓައިފި

ސެއިން-އެޓީން، ފްރާންސް (ޖޫން 15) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މުޅިން އަލަށް ވާދަކުރާ ކުޑަކުޑަ ގައުމެއް ކަމަށްވާ އައިސްލެންޑުން މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ...

14 ޖޫން

June 14, 2016 11
ރޮނާލްޑޯއަކީ މޮޅު އެކްޓަރެއް: އައިސްލެންޑް ކޯޗު

ސެއިން-އެޓީން، ފްރާންސް (ޖޫން 14) - ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަކީ ވަރަށް މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި ހަމަ އެގޮތަށް އޭނާ ވަރަށް މޮޅަށް އެކްޓް ވެސް ކުރާ ކަމަށް އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް މިރޭ ޔޫރޯގައި ނުކުންނަ އައިސްލެންޑުގެ ކޯޗު ލާސް ލެޖަބެކް ބުނެފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2016 3
ތަށި ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ރޮނާލްޑޯ އަށް ކުޑަ: ޕެލޭ

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 11) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތަކުގެ ފެންވަރަށް ބަލާއިރު، ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ޕޯޗުގަލް ތަށްޓާ ހަމަޔަށް ގެންދެވުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ކުޑަ ކަމަށް ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ބްރެޒިލްގެ ޕެލޭ ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016
ޔޫރޯގެ ކުރިން ޕޯޗުގަލަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ލިޒްބަން (ޖޫން 9) - މާދަމާރޭ ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ޕޯޗުގަލް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފަހު މެޗުން ރޭ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ލަނޑާ އެކު އެސްޓޯނިއާ އަތުން 7-0 އިން...

June 09, 2016 2
އެންމެ މުއްސަނދި އެތުލީޓަކީ ރޮނާލްޑޯ، ދެ ވަނަ މެސީ

ލަންޑަން (ޖޫން 9) - އެމެރިކާގެ ވިޔަފާރި މެގަޒިން ފޯބްސް އިން އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު އެތުލީޓަކަށް ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ...

07 ޖޫން

June 07, 2016
ރޮނާލްޑޯގެ މުހިއްމުކަން އެންމެ ބޮޑީ ޕޯޗުގަލްއަށް: ކޯޗު

ލިޒްބަން (ޖޫން 7) - ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ މުހިއްމު ވާ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ޕޯޗުގަލް ގައުމީ ޓީމަށް އޭނާ މުހިއްމު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ފެނާންޑޯ ސަންޓޯސް ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2016 1
ރޫނީ އަކީ މިހާރު ލީޑަރެއް: ރޮނާލްޑޯ

ލިސްބަން، ޕޯޗުގަލް (ޖޫން 6) - އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ވޭން ރޫނީ އަކީ މިހާރު ލީޑަރެއް ކަމަށާއި ޔޫރޯގައި އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2016 1
ރޮނާލްޑޯގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ބޯނަސް ޗެރިޓީއަކަށް

މެޑްރިޑް (ޖޫން 3) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުން ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 600،000 ޔޫރޯ (10.2 މިލިއަން ރުފިޔާ) ޗެރިޓީއަކަށް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016
މޮޅުވާ ލަނޑު ޖެހޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތް: ރޮނާލްޑޯ

މިލާން (މޭ 29) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލުގައި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ކޮޅަށް ޓީމު މޮޅުކޮށްދޭ ލަނޑު ޖެހޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ކުރިން ވެސް އޮތް ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2016
ރޮނާލްޑޯ ފިޓް، އޭނާ ކުޅޭނެ: ޒިދާން

މިލާން (މޭ 28) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި މިރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ފުރަތަމަ 11 ގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހިމަނާނެ ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު...

May 28, 2016 6
ރިޓަޔަކުރާނީ ރެއާލްގައި ހުރެ: ރޮނާލްޑޯ

މެޑްރިޑް (މޭ 27) - ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ނިންމާލަން ބޭނުންވަނީ ރެއާލް މެޑްރިޑްގައި ހުރެ ކަމަށާއި އެހެން ކްލަބަކަށް ބަދަލުނުވާނެ ކަމަށް ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.