22 ޖޫން

June 22, 2019 26
ނަހުލާގެ ފޭނުންނަށް "ސޮރީ"

އަސަރުގަދަ ލޯބީގެ ފިލްމުތައް ގެނެސް ދޭން މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ އަނެއްކާ ވެސް ހަމަ އެ އިހްސާސްތަކުގެ ފިލްމަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 2
"ގޮށްރާޅު" އަށް ފަހު ޝިނާންގެ ބިރުވެރި ފިލްމެއް

ފާތުމަތު ނަހުލާއާ ގުޅިގެން 2016 ގައި "4426" ގެ ނަމުގައި ބިރުވެރި ފިލްމަކުން ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުތް އަހުމަދު ޝިނާން އަނެއްކާ ވެސް ބިރުވެރި ފިލްމެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 7
ނަހުލާގެ "ޔޫސުފު" އަލުން އޮލިމްޕަހަށް

"ޔޫސުފް" ގެ އިތުރުން "4426" އާއި "ބޮސް" ގެ ޝޯތަކެއް ވެސް އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކާނެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018 11
ނަހުލާގެ "ބީ" އަންނަ އަހަރު ފެންނާނެ

ފާތުމަތު ނަހުލާ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އިއުލާން ކުރި ލޯބީގެ ފިލްމު "ބީ" އަންނަ އަހަރު ސިނަމާ އަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 8
"ބޮސް" އާއި "4426" އަނެއްކާ ވެސް އޮލިމްޕަހަށް

ފާތުމަތު ނަހުލާގެ ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިންމަންޓުން އެންމެ ފަހުން ގެނެސް ދިން ކާމިޔާބު ދެ ފިލްމް ކަމަށްވާ "ބޮސް" އާއި "4426" އަނެއްކާ ވެސް އޮލިމްޕަސް ސިނަމާ އަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018 12
4426 އަށް އެވޯޑެއް ހައްގުތަ؟

އަށް ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންތައް އިއުލާނު ކުރުންވީ ދިވެހި ފިލްމީ އާއިލާގެ ތެރޭގައި ކުޑަވަރެއްގެ "ބޮމެއް" ގޮއްވާލުން ކަހަލަ ކަމަކަށެވެ. ދެ ހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރު ނެރުނު އެންމެ މޮޅު އަދި އެންމެ ރީތި ފިލްމުގެ ގޮތުގައި އެންމެން ނިންމި ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓެއިންމަންޓުގެ "4426" ހިމެނުނީ އެންމެ ހަތަރު ނޮމިނޭޝަންގަ އެވެ. އެއީ...

17 މެއި

May 17, 2018 4
"ހުވާ" ގެ ކާސްޓާ ރަވީ ވެސް ގުޅިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ހަދާ ފުރަތަމަ ވެބް ސީރީޒް "ހުވާ" ގެ ކާސްޓާ ރަވީ ފާރޫގް ވެސް ގުޅިއްޖެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018
"ހުވާ" ގެ ލަވަތަކަށް މިއުޒިކް ހަދަން ފުރުސަތެއް

މިއީ މިއުޒިކް ދާއިރާ އިން ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާ ޒުވާން މިއުޒިޝަނުންނަށް ލިބޭނެ ރަނުގެ ފުރުސަތަކަށް ވެދާނެ އެވެ. މަޝްހޫރު ޕްރޮޑިއުސަރު/ޑައިރެކްޓަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ މިހާރު ހަދަމުން އަންނަ ވެބް ސީރީޒް "ހުވާ" ގެ ލަވަތަކުގެ މިއުޒިކް ހަދަން މިއޮތީ ހުޅުވިފައި އޮތް ފުރުސަތެކެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2018 12
"ހުވާ" ގެ ކާސްޓަށް ޔޫއްޕެ އާއި އައްޒަ

ފާތުމަތު ނަހުލާގެ ވެބް ސީރިޒް "ހުވާ" ގެ މަސައްކަތް ފެށި ފަހުން، ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ މިއީ ކިހިނެއް، ކޮން ގޮތަކަށް ފެންނާނެ ވެބް ސީރީޒެއްތޯ ބަލައިލަން ބޭނުންވެފަ އެވެ. ބޮޑު ކާސްޓެއް ހިމަނައިގެން ހަ މަހެއްހާ ދުވަހަށް ދެމިގެންދާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާ މި ސީރީޒަކީ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ވެބް ސީރީޒެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 8
ހުވާ: ނަހުލާގެ ވެބް ސީރީޒްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޕްރޮޑިއުސަރު/ޑައިރެކްޓަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ ދާދި ފަހުން ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ އަންނަނީ ފިލްމަކަށް ވުރެ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 2
"ބޮސް" އާއި "4426" އަލުން އޮލިމްޕަހަށް

މި މަހުގެ 20 އިން ފެށިގެން "ބޮސް" ގެ ލަވަތަކުގެ ވީސީޑީ ވެސް އޮލިމްޕަހުން ވިއްކާނެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 19
"4426" ކަޓުވާލީކަން ސާބިތުވެއްޖެ: ނަހުލާ

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ބޭއްވި އަށް ވަނަ ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސްގައި ވާދަކުރި ފާތުމަތު ނަހުލާގެ ބިރުވެރި ފިލްމް "4426" ނޮމިނޭޝަންތަކުން ގަސްތުގައި ކަޓުވާލީކަން ސާބިތުވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ، އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން، ޖަޖުން މާކްސް ދިން ގޮތުގެ ޝީޓް ނަހުލާ ފޭސްބުކްގައި އާންމުކޮށްފި އެެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 3
ނަހުލާ "ފިލްމަކަށް ވުރެ ބޮޑު" ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ބޮސް" އަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީއާ ދޭތެރޭ ޕްރޮޑިއުސަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހިފަ އެވެ. އޭނާ ބުނެފައިވާ ގޮތުން 2019 އަކީ ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމެއް ވެސް ސިނަމާ އަށް ވެސް އަންނާނެ އަހަރެކެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2017 9
ނަހުލާގެ ފިލްމެއް އަނެއްކާވެސް އައްޒަ އަށް

މި މަހު ބާއްވާ އަށް ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގައި ފާތުމަތު ނަހުލާގެ "4426" އިން ބަތަލާ މަރިޔަމް އައްޒަ، އެންމެ މޮޅު ބަތަލާ އަށް ނޮމިނޭޓް ނުވުމުން އުދާސްގަނޑުގެ ތެރޭގައި ނަހުލާގެ އާ ފިލްމެއް އަނެއްކާވެސް އައްޒަ އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 27
ނޮމިނޭޝަންގައި "4426" އަށް މިވީ ކިހިނެއް؟

ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންތަކާ އެކު ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އުފެދޭ ސުވާލުތަކެއް ހުރެ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ އާންމު ސުވާލަކީ ޖަޖް ކުރުން އިންސާފުވެރި ހެއްޔެވެ؟ މި އަހަރުގެ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންތައް އިއުލާން ކުރުމާ އެކު ވެސް އެ ބަހުސް ވަނީ އުފެދިފަ އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 18
ނުވަ އަހަރަށް ފަހު ސީދާ ނަހުލާގެ ޑައިރެކްޝަނެއް

ސީދާ ނަހުލާ ޑައިރެކްޓް ކުރި ފިލްމެއް އެންމެ ފަހުން ސިނަމާ އަށް އައީ މީގެ ނުވަ އަހަރު ކުރިން. އެއީ 2008 ގައި ރިލީޒް ކުރި "ޔޫސުފް".

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 2
ކުރިއަށް އޮތީ "ބޮސް"ގެ ވަދާއީ ދެ ޝޯ

މި ހަފުތާގައި "ބޮސް" ގެ ތިން ޝޯ ލަންކާގައި ދައްކާނެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017 9
"ބޮސް" އިން ދޭން ބޭނުންވި މެސެޖް ދެވިއްޖެ: ނަހުލާ

މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ސްރީ ލަންކާގައި ވެސް "ބޮސް" ދައްކަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017 3
އެންމެންނަށް ހަދިޔާއަކަށް "ބޮސް"ގެ މޭކިން

މިހާރު ސިނަމާގައި އޮތް ފިލްމް "ބޮސް" އަށް ލިބެމުން އަންނަ ތަރުހީބާ ދޭތެރޭ ޕްރޮޑިއުސަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ ހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިފަ އެވެ. އޮލިމްޕަހުގައި މި ފިލްމު މިދިޔަ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް ފަހު، މިހާރު އަންނަނީ ރަށްރަށާއި ރިސޯޓްތަކުގައި ވެސް އަޅުވަމުންނެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2017 23
"ބޮސް" އިން ބެލުންތެރިން ރޮއްވާލައި، ނަހުލާ ހެވިފައި

އަތޮޅުތަކުގައި ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް "ބޮސް" ދައްކަން ފަށާނެ ކަމަށް ނަހުލާ ބުނޭ.