11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017
"ހަބޭސް" ފެއިމްގެ ޕާޓްނަރަކަށް

އެކި ދާއިރާތަކުން ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދީ، ހުނަރުތައް ތަރައްގީކޮށް ކުރިއަރުވަން ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ފްރެންޑްޝިޕް އެސޯސިއޭޝަން އިންޑިއާ މޯލްޑިވްސް (ފެއިމް) ގެ ޕާޓްނަރަކަށް މަޝްހޫރު ބޮޑުބެރު ބޭންޑް "ހަބޭސް" ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 3
ޓޫރިސްޓުން ސްކާޓް ނުލުމަށް މިނިސްޓަރަކު އެދިވަޑައިގެންފި

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 30) - ބޭރު ގައުމުތަކުން ޒިޔާރަތް ކުރާ ޓޫރިސްޓުން އިންޑިއާގައި އުޅޭ އިރު ސްކާޓް ނުލުމަކީ ސަރުކާރުން އެދޭ ގޮތް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ކަލްޗާ މިނިސްޓަރު މަހޭޝް ޝަރުމާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 14
މާލޭގެ ތަރިކަ އަށް ސަރުކާރުން އަޅައެއް ނުލާ: އީޔޫ

މާލޭގެ ތަރިކަ އަށް ސަރުކާރުން އަޅާނުލާ ކަމަށް ބުނެ އެކަމާ ޔޫރަޕްގެ އިއްތިހާދު (އީޔޫ)ން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.