09 މެއި

May 09, 2019 2
އޮސްޓްރޭލިއާގެ 50 ޑޮލަރުގެ އާ ނޫޓްގައި ކުށެއް

އޮސްޓްރޭލިއާގައި މީގެ ހައެއްކަ މަސް ކުރިން ބޭނުންކުރަން ފެށި އެ ގައުމުގެ 50 ޑޮލަރުގެ އާ ނޫޓްގައި ލިޔުމުގެ ކުށެއް އިންކަން ފާހަގަވެ ބައެއް މީހުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 21
"އެސްއޯއެފުން ފައިސާ ދިނީ ޑޮލަރު ވިއްކުމުގެ ގޮތުން"

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ދައުރުކުރި އެސްއޯއެފް ކުންފުނިން ފައިސާ ޖަމާކުރީ ޑޮލަރު ގަތުމުގެ މުއާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ފައިސާ ޖަމާވި ބައެއް ކުންފުނިތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 20
ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ބޭރު ކުރަނިކޮށް ހުއްޓުވައިފި

ކަސްޓަމްސް އަށް ރިޕޯޓްނުކޮށް އިންޑިއާގެ ބަޔަކު ރާއްޖެއިން ބޭރު ކުރަން އުޅުނު ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ކަސްޓަމްސްއިން މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އަތުލައިގެންފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018
އިނގިރޭސި 50 ޕައުންޑުގެ ނޫޓަށް އާ މޫނެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ 50 ޕައުންޑް ނޫޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަ ނިންމައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2018 7
ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮލަރާއެކު ލަންކާ އެއާޕޯޓުން ދެ މީހަކު ހައްޔަރު

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ސްރީ ލަންކާ އިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭރު ފައިސާ ބޭރު ކުރަން އުޅުނު އެ ގައުމުގެ ދެ މީހަކު ބަންޑާރަނައިކަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 1
އިންޑިއާ ފައިސާ ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ޗާޕްކުރާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 14) - އިންޑިއާ ފައިސާ ޗާޕް ކުރަން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް ހަވާލުކުރި ވާހަކަ ނިއު ދިއްލީން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2018 4
އިންޑިއާ ފައިސާގެ އަގު ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް ދަށަށް

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 30) - އިންޑިއާ ފައިސާގެ އަގު ދުވަހަކު ވެސް ނުދާ ވަރަށް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 31
ރަސްމީ ރިޒާވް 788.8 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުވެއްޖެ

ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ރިޒާވަށް މަހުން މަހަށް ބަލާއިރު 59 ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބި، 788.8 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 5
ކުރީގެ ފަސް ރުފިޔާގެ 79 ޕަސެންޓް ބަދަލުނުކުރެވި

ކުރީގެ ފަސް ރުފިޔާގެ ނޫޓު ބޭނުން ކުރުމުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާއިރު، 79 ޕަސެންޓް ނޫޓު ބަދަލުކުރަން އަދިވެސް އެ އިދާރާ އަށް ހުށަނާޅާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2017
އިންޑިޔާ އިން އުވާލި ނޫޓުތައް ސައުތު އެފްރިކާއަށް!

މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު އިންޑިއާ އިން ވަނީ ކުއްލިއަކަށް ބައެއް ނޫޓުތައް އުވާލައިފަ އެވެ. އެފަހަރު 500 ރުޕީސް އާއި 1000 ރުޕީސްގެ ނޫޓުތައް ކުއްލިއަކަށް އުވާލުމުން އާންމުންނަށް ބޮޑު ތަކްލީފެއް އުފުލަން ޖެހުނަސް އެ ނޫޓުތަކުގެ ބޭނުން، 2019 ގައި ސައުތު އެފްރިކާގެ އާންމު އިންތިހާބުގައި ހިފާނެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2017 7
ވަގު ފައިސާ ހުއްޓުވަން އިންޑިއާ އިން އެޅި ފިޔަވަޅު ސުމެއް

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - އިންޑިއާ މީހުން ބޭންކަށް ނުލައި ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅުނު "ކަޅު ފައިސާ" ހުއްޓުވަން ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ސަރުކާރުން މިިދިޔަ އަހަރު އެޅި ފިޔަވަޅުން ނަތީޖާއެއް ނުކުމެފައި ނުވާ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 11
ފަސް ރުފިޔާގެ އާ ނޫޓު މާދަމާ ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ

މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ދިހަވަނަ ދުވަހު ނެރުނު ފަސް ރުފިޔާ އާ ނޫޓު މާދަމާއިން ފެށިގެން ބޭނުންކުރާ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 127
ފަސް ރުފިޔާގެ އާ ނޫޓާ އެކު ދަގަނޑޭ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

މުއާސަލާތުކުރުމާއި އިޖުތިމާއީ ގުޅުން ދައްކުވައިދޭ ފަސް ރުފިޔާގެ ޕޮލިމާ ނޫޓާ އެކު ރާއްޖޭގެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 26
އިންޑިއާ އަތުން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ނަގައިފި

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އަށް ވިއްކި 140 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކޯޕަރޭޓް ބޮންޑާ ގުޅިގެން ޑޮލަރުގެ ރިޒާވް ވަކި މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއޭމްއޭ) އިން އިންޑިއާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކާއެކު 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކަރަންސީ ސްވޮޕެއް ހަދައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބޭރު...

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2016
ކުރީގެ ނޫޓު ބަދަލުކުރަން ފަހު ފުރުސަތު މާޗުގެ ނިޔަލަށް

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 31) - އިންޑިއާގައި ކުރިން ބޭނުންކުރި 500 އާއި 1،000 ރުޕީސްގެ ނޫޓް ބަދަލު ކުރަން ދިން މުއްދަތު އިއްޔެ ހަމަވި ނަމަވެސް ފަހު ފުރުސަތު މާޗު މަހުގެ ނިޔަލަށް އޮންނާނެ އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2016 27
ބޭރުގައި ދިވެހިން ކުރާ ހަރަދުގެ ސާވޭ ފަށައިފި

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދިވެހިން ކުރާ ހަރަދުތައް ދެނެގަންނަން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ކުރާ ސާވޭ މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016
ފޭކް އެކައުންޓްތަކަށް އެއް ބިލިއަން ރުޕީސް ޖަމާކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 11) - އިންޑިއާގައި ބޭނުން ކުރަމުން ދިޔަ 500 އާއި 1،000 ރުޕީސް ނޮވެމްބަރު 8 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އުވާލި ފަހުން ދިއްލީގެ ބޭންކެއްގެ 44 ފޭކް އެކައުންޓަށް ކުރީގެ ނޫޓުގެ 100 ކްރޯޑް (އެއް ބިލިއަން ރުޕީސް) ޖަމާކޮށްފައި ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 1
29 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޓެކްސް ނުދައްކާ ކަމަށް ބުނެފި

މުމްބާއީ (ޑިސެމްބަރު 5) - ހަތަރު މީހުން ހިމެނޭ އިންޑިއާގެ އާއިލާއެއްގެ އާމްދަނީން 29 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޓެކްސް ނުދައްކާ ކަމަށް އެ މީހުން ސަރުކާރަށް އަންގައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 3
ނުވަ މިލިއަން ރުޕީސްއާ އެކު ފިލި ޑްރައިވަރު އަތުލައިފި

ބެންގަލޫރު (ޑިސެމްބަރު 1) - އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގެ އޭޓީއެމްއަކަށް ޖަމާކުރަން ގެންދިޔަ 9.2 މިލިއަން ރުޕީސް (134،000 ޑޮލަރު) އާ އެކު ފިލި ބޭންކުގެ ޑްރައިވަރު އަތުލައިގެންފި އެވެ.

December 01, 2016 1
މުސާރަ ދިން ފުރަތަމަ ދުވަހު ބޭންކުތަކުން ފައިސާ ހުސްވެއްޖެ

މުމްބާއީ (ޑިސެމްބަރު 1) - އިންޑިއާގައި ކުރިން ބޭނުންކުރި 500 އާއި 1،000 ރުޕީސްގެ ނޫޓް އުވާލުމަށް ފަހު މުސާރަ ދިން ފުރަތަމަ ދުވަހު ބޭންކްތަކާއި އޭޓީއެމްތަކުން ފައިސާ ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 6
ބާ ނޫޓު ބޭންކަށް ޖަމާ ކުރުން ހަރުކަށި ކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ނޮވެމްބަރު 28) - އިންޑިއާގައި މިހާރު ބޭނުން ކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ 500 އާއި 1،000 ރުޕީސްގެ ކުރީގެ ނޫޓް ބަދަލު ކުރަން އަންނަ މަހުގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު ދީފައިވީ ނަމަވެސް ފައިސާގެ...

November 28, 2016 1
ނޫޓުތައް އުވާލުމުން އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ބެންގަލޫރު (ނޮވެމްބަރު 28) - އިންޑިއާގައި ބޭނުންކުރާ ފައިސާގެ ބޮޑެތި ނޫޓުތައް ކުއްލިއަކަށް އުވާލުމުން އާއްމުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތައް ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު...