17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016
މިދިޔަ މަހު އިމްޕޯޓްކުރި މިންވަރު ދެ ޕަސެންޓް ދަށަށް

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރި މިންވަރު މަދުވި ނަމަވެސް ލިބުނު އާމްދަނީ ހަ ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސްގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016 1
މިދިޔަ މަހު ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި 183 މިލިއަން ރުފިޔާ

މިދިޔަ މަހު އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި 183.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 23
ގޮތް ނޭނގޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް ނުރައްކާ! ހަވާލުނުވާތި!

ދަތުރު ކުރާއިރު މީހުން ދޭ އެއްޗިއްސާ އެއްވެސް ސުވާލެއް ނެތި ގިނަ ދިވެހިން ހަވާލުވެ އެވެ. ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި ރާއްޖޭގައި ހުރި އުނދަގޫތަކުގެ ސަބަބުން އެހެން މީހުން ހަވާލުކުރާ އެއްޗެހި ގެންގޮސް ދެނީ އެހީގެ އަތެއް ދިއްކޮށްލުމުގެ ނިޔަތުގަ އެވެ. ނަމަވެސް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ރާއްޖޭގައި ފުޅާވަމުން އަންނަ މިންވަރަށް ބަލާއިރު...

11 ޖުލައި

July 11, 2016 11
ރާއްޖެ އައި ބޯޓަކުން 9.6 ކިލޯގެ ޑްރަގް ހޯދައިފި

ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ނުވަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި، ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016 3
ކިލޯއަކަށް ވުރެ ގިނަ ޑްރަގްސް އެއާޕޯޓުން ހިފަހައްޓައިފި

ރާއްޖެ އައި ބޭރު މީހެއްގެ އަތުން ކިލޯއަކަށް ވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ރޭ އަތުލައިގަނެ، އެ މީހާއާ އެކު ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2016 9
ވައިޓް ވައިން ހުރި ސޯސްފުޅިތަކެއް އަތުލައިގެންފި

ވައިޓް ވައިން ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފައިހުރި ސޯސްފުޅިތަކެއް ވިއްކަމުން ދަނިކޮށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެ އެއްޗެހި ގެންގޮސްފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2016
މިދިޔަ މަހުގެ އިމްޕޯޓް 3.1 ބިލިއަނަށް!

ބްރިޖް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ އިމްޕޯޓްކުރުމަށް ހޭދަކުރި މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވުމާއެކު، މިދިޔަ މަހުގެ ޖުމްލަ އިމްޕޯޓްގެ މިންވަރު 3.1 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސްގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.