22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016 2
ބޮލީވިޔާ އަންހެނަކު މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެހެން ގައުމަކަށް އެތެރެކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ބޮލީވިއާ އަންހެނަކު ރާއްޖެ ގެނައި ދެ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 2
ތިން ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

މިދިޔަ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ބްރެޒިލް އިން ރާއްޖެ އައި މީހެއްގެ އަތުން 2.8 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި އެވެ. އަދި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އެމިރޭޓްސް ފްލައިޓުން ރާއްޖެ އައި މީހެއްގެ އަތުން 840 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. މިއީ ޖުމްލަ 3.6 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016
ރާއްޖެ އައި މީހެއް އަތުން ކިލޯއެއްގެ ޑްރަގްސް ހޯދައިފި

ރާއްޖެ އައި ބަންލަދޭޝް ފިރިހެނެއްގެ އަތުން 1.5 ކިލޯގެ ކެނެބިސް އަތުލައިގެންފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 12
ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައި 25 ކިލޯގެ ޑްރަގް ހޯދައިފި

ފުލުހުންނާއި ކަސްޓަމްސްއިން ވަކިވަކިން ހިންގި ބޮޑު ތިން އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 25 ކިލޯއަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެ، އަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 4
އައްޑު އަށް ޖަނަރޭޓަރުތައް ގެންގޮސް ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

އައްޑު އަށް އާ ދެ ޖަނެރޭޓަރު ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، އިންޖީނަކަށް މައްސަލަ ޖެހިގެން ކަރަންޓް ކަނޑަމުންދާތާ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ވަނީ ވެފައި.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 6
ހުއްދަ ނެތި ރަކީދު އަށް ދިޔަ ޔޮޓެއް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކަސްޓަމްސްގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި ވ. ރަކީދު އަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދަތުރުކުރި ޔޮޓެއް 30،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016
އިމްޕޯޓް އިތުރު ވިޔަސް އާމްދަނީ މަދުވެއްޖެ

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރި މުދަލުގެ އަގު އަށް ޕަސެންޓް އިތުރުވި ނަމަވެސް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ ހަތް ޕަސެންޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 4
ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ކިލޯއެއްހާ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި

ބަންގްލަދޭޝް އިން ރާއްޖެއައި މީހެއްގެ އަތުން 944 ގްރާމްގެ މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމްސްއިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 2
ކަސްޓަމްސްގެ އިސް ވެރިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔުނީފޯމުގައި

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔުނީފޯމުގައި އޮފީހަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016
މިދިޔަ މަހު އިމްޕޯޓްކުރި މިންވަރު ދެ ޕަސެންޓް ދަށަށް

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރި މިންވަރު މަދުވި ނަމަވެސް ލިބުނު އާމްދަނީ ހަ ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސްގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016 1
މިދިޔަ މަހު ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި 183 މިލިއަން ރުފިޔާ

މިދިޔަ މަހު އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި 183.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 23
ގޮތް ނޭނގޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް ނުރައްކާ! ހަވާލުނުވާތި!

ދަތުރު ކުރާއިރު މީހުން ދޭ އެއްޗިއްސާ އެއްވެސް ސުވާލެއް ނެތި ގިނަ ދިވެހިން ހަވާލުވެ އެވެ. ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި ރާއްޖޭގައި ހުރި އުނދަގޫތަކުގެ ސަބަބުން އެހެން މީހުން ހަވާލުކުރާ އެއްޗެހި ގެންގޮސް ދެނީ އެހީގެ އަތެއް ދިއްކޮށްލުމުގެ ނިޔަތުގަ އެވެ. ނަމަވެސް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ރާއްޖޭގައި ފުޅާވަމުން އަންނަ މިންވަރަށް ބަލާއިރު...

11 ޖުލައި

July 11, 2016 11
ރާއްޖެ އައި ބޯޓަކުން 9.6 ކިލޯގެ ޑްރަގް ހޯދައިފި

ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ނުވަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި، ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016 3
ކިލޯއަކަށް ވުރެ ގިނަ ޑްރަގްސް އެއާޕޯޓުން ހިފަހައްޓައިފި

ރާއްޖެ އައި ބޭރު މީހެއްގެ އަތުން ކިލޯއަކަށް ވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ރޭ އަތުލައިގަނެ، އެ މީހާއާ އެކު ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2016 9
ވައިޓް ވައިން ހުރި ސޯސްފުޅިތަކެއް އަތުލައިގެންފި

ވައިޓް ވައިން ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފައިހުރި ސޯސްފުޅިތަކެއް ވިއްކަމުން ދަނިކޮށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެ އެއްޗެހި ގެންގޮސްފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2016
މިދިޔަ މަހުގެ އިމްޕޯޓް 3.1 ބިލިއަނަށް!

ބްރިޖް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ އިމްޕޯޓްކުރުމަށް ހޭދަކުރި މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވުމާއެކު، މިދިޔަ މަހުގެ ޖުމްލަ އިމްޕޯޓްގެ މިންވަރު 3.1 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސްގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.