07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019
އުތުރު ކޮރެއާ ވަނީ ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރު ވަގަށް ނަގާފައި

އުތުރު ކޮރެއާ އިން ހަތިޔާރު އުފެއްދުމަށް ހިންގާ މަޝްއޫތައް ކުރިއަށް ގެންދަން އެ ގައުމުން ވަނީ ސައިބަ ހަމަލާތައް ދީގެން ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރު ވަގަށް ނަގާފައި ކަމަށް އދ.ގެ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 6
މޯމޯ ޗެލެންޖަށް ސަމާލުވާތި، ނުރައްކަލެއް

އިންޓަނެޓްގެ ތެރެއިން މިހާރު ކުރިމަތި ނުވާ މައްސަލައެއް ނެތެވެ. އެހެންވެ މީގެ ނުރައްކާތަކުން ދަރިން ސަލާމަތް ކުރަން ބެލެނިވެރިން ކޮންމެވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހެ އެވެ. އެހެން ނޫން ނަމަ ހީވެސް ވަރުގެ ހިތާމައަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 214
ސިރޫ އާޓްސް ހިންގާ ސިރުހާން ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ދީނީ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފާޅުކުރާ ފޭސްބުކް ޕޭޖެއް ކަމަށްވާ "ސިރޫ އާޓްސް" ހިންގާ މުހައްމަދު ސިރުހާން ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 1
އާދައިގެ ޕާސްވޯޑް ބޭނުންކުރުން ކެލިފޯނިއާގައި މަނާކުރަނީ

ޑިވައިސްތަކުގައި ހުންނަ ޑިފޯލްޓް ޕާސްވޯޑްތަކާއި އާންމު ޕާސްވޯޑްތައް ބޭނުންކުރުން، އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި މަނާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018 5
އީސީގެ ސާވާ އަށް ދުވާލަކު އެތައް ހަމަލާއެއް!

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ސާވާ އަށް ދުވާލަކު 280،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ހަމަލާ ދެމުންދާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެފަދަ ހަމަލާއަކުން ނުރައްކަލެއް ނެތް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 4
ރަޝިއާގެ ހެކަރަށް ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

ހެކަރެއް ކަމަށް ބުނާ ރަޝިއާގެ ރޯމަން ސެލެޒްނޯވްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ކޯޓަކުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. އެކަމަކު، އޭނާ ރާއްޖޭގައި ހުއްޓާ އެމެރިކާގެ އެޖެންޓުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރަން ދިފާއީ ވަކީލުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.