13 ޖުލައި

July 13, 2020
ބެކަމްގެ ދޮށީ ދަރިފުޅު އެންގޭޖްވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމްގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ބްރޫކްލިން ބެކަމް ލޯބިވެރިޔާ ނިކޮލާ ޕެލްޒާ އެންގޭޖްވެއްޖެ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 1
ކައިވެނީގެ ކާމިޔާބީގެ ސިއްރަކީ ދަރިން: ވިކްޓޯރިއާ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމް އާއި ކުރީގެ ބޭންޑް "ސްއިސް ގާލްސް" ގެ މެމްބަރު ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމްގެ ކައިވެނީގެ މައްސަލަތަކެއް ޖެހި، ދެ މީހުން ވަރިފަށަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ދޭތެރެއިން މީޑިއާތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވާހަކަ ދެކެވެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019
ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމްގެ ބިއުޓީ ކަލެކްޝަނެއް

ކުރީގެ އިނގިރޭސި އަންހެން މިއުޒިކް ބޭންޑް "ސްޕައިސް ގާލް" ގެ މެމްބަރު އަދި ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމްގެ އަންހެނުން ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމް ފެޝަން ލޭބަލެއް ލޯންޗްކުރިތާ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ފަހުން، ބިއުޓީ ކަލެކްޝަނެއް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 1
ޑޭވިޑް ބެކަމް ފިލްމު ސްޓޫޑިއޯއެއް ލޯންޗްކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމް "99" ގެ ނަމުގައި ހިންގާ ބްރޭންޑުގެ ދަށުން އަމިއްލަ އެންޓަޓައިންމަންޓް ސްޓޫޑިއޯއެއް ވެސް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019
ވިކްޓޯރިއާގެ ފެޝަންއިން ޖަނަވާރުގެ ހަން ބޭނުމެއްނުކުރާނެ

ނުފޫޒު ގަދަ ފެޝަން ކުންފުނިތަކުން އެ މީހުންގެ އުފެއްދުންތަކުގައި ޖަނަވާރުންގެ ހަމާއި ކެހެރި ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ޑިޒައިނަރު ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމް ވެސް ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 1
ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމްގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނެލެއް

ފެޝަން ޑިޒައިނަރެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު މަޝްހޫރު ކުރީގެ ބޭންޑް "ސްޕައިސް ގާލްސް"ގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމް ބިއުޓީ ޓިޕްސް އާއި ސްޓައިލިން ޓިއުޓޯރިއަލްއެއްގެ ގޮތުގައި ޔޫޓިއުބް ޗެނެލެއް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018
"ސްޕައިސް ގާލްސް" ގެ ޓުއާ އަންނަ އަހަރު

ފަސް މެމްބަރުން ހިމެނުނު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ބޭންޑް "ސްޕައިސް ގާލްސް" ހަތަރު މެމްބަރުންނާ އެކު އަންނަ އަހަރު ޓުއާއަކަށް ނުކުނަން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 1
ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމް ވަރީގެ ވާހަކަ އަނެއްކާވެސް ދޮގުކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމް އާއި އަންހެނުން އަދި ފެޝަން ޑިޒައިނަރު ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމް ވަރިވާން އުޅޭ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އަނެއްކާ ވެސް ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2018
ޔުއެފާ ރައީސްގެ އެވޯޑް ބެކަމް އަށް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 21) - ފުޓްބޯޅައިގެ ހިދުމަތްތެރިންނަށްދޭ ޔުއެފާ ޕްރެޒިޑެންޓް އެވޯޑް އިންގްލެންޑުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޑޭވިޑް ބެކަމަށް މި އަހަރު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2018 10
ދަނޑު ބޭރުން ބެކަމާއި އިބްރަހިމޮވިޗްގެ ޗެލެންޖެއް

ނިއު ޔޯކް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖުލައި 7) - ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މިރޭ ސްވިޑަން އާއި އިންގްލެންޑް ކުޅޭއިރު، މި ދެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އިންގްލެންޑުގެ ޑޭވިޑް ބެކަމް އާއި ސްވިޑަންގެ ޒަލަޓަން އިބްރަހިމޮވިޗްގެ ޗެލެންޖެއް ކުރިއަށްދާނެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018
ޝާހީ ކައިވެނީގައި ބެކަމް ލީ ހެދުން ނީލަމަށް

މިދިޔަ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު އޮތް ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި ޑޭވިޑް ބެކަަމް އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމް ލައިގެން ހުރި ހެދުން ނީލަމެއްގައި ވިއްކައިލާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2018
ބެކަމްގެ ކޮސްމެޓިކް ބްރޭންޑް "ހައުސް 99" ފިރިހެން ވާނެ

ފުޓްބޯޅަ އަށް ލޯބި ކުރާ ފިރިހެނުންނަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމްގެ ސްޓައިލް ވަރަށް ބޮޑަށް ފޮލޯ ކުރާ ބައެކެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ ހެއާ ސްޓައިލް ފަދަ ކަންކަން ކޮޕީ ކުރާ މީހުން ގިނަ އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2017
"ކިންގް އާތާ" ގައި ބެކަމް ވަރަށް ހުތުރު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމްއަކީ ބޮޑު ސްކްރީނަށް އާ މީހެއް ނޫނެވެ. އޭނާ ވަނީ ކުރިން ވެސް ފިލްމެއްގެ ހާއްސަ ފެނިލުމަކުން އެކްޓިން ހުނަރު ދައްކާލައިފަ އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 5
އާ އަހަރަށް ބެކަމް ރާއްޖެ އަށް، ހާއްސަ ޕާޓީއެއް

އާ އަހަރު ފާހަގަކުރަން، އިންގްލެންޑުގެ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ކެޕްޓަން ޑޭވިޑް ބެކަމް އާއި އޭނާގެ އާއިލާ ރާއްޖޭގައި ހާއްސަ ޕާޓީއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016
މޮރީނިއޯ އަށް އިތުބާރު އެބައޮތް: ބެކަމް

ޖޮހެނެސްބާގް، ދެކުނު އެފްރިކާ (ޑިސެމްބަރު 1) – ހޯސޭ މޮރީނިއޯއާ އެކު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް އެދެވޭ ނަތީޖާތަކެެއް ނުނެރެވުނަސް އޭނާ އަށް އިތުބާރު އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޑޭވިޑް ބެކަމް ބުނެފި އެވެ.