26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 48
ޔުނިވާސަލްގެ ޑރ. މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުނި ޔުނިވާސަލް އެންޓަޕްރައިސަސްގެ އެއް ޑައިރެކްޓަރު އަދި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރު، ޑރ. އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކު، ރޭ ފަތިހު، ސިންގަޕޫރުގައި އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 11
މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނީ އެއާޕޯޓުގެ ކޮންސަލްޓަންޓު

މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތު ފަޅުތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި މިއަދު ފެނުނީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ގެ ޕްރޮޖެކްޓް ކޮންސަލްޓަންޓު ހެޑް ކަމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން ބުނެފި އެވެ.

November 24, 2020 18
ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮތް ޒުވާނަކު ފެނިއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގައި މަރުވެފައި އޮތް ޒުވާނަކު ފެނިއްޖެ އެވެ.

November 24, 2020 3
މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު މާލޭ ފަޅުތެރެއިން ފެނިއްޖެ

މަރުވެފައި އޮތް ފިރިހެނަކު މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތު ފަޅުތެރެއިން މިއަދު ހެނދުނު ފެނިއްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 2
ކޮވިޑްގައި މި މަހު 8 ވަނަ މަރާއެކު ޖުމްލަ 46 އަށް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖޭން މިއަދު ވެސް މީހަކު މަރުވެ، އެ ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 46 އަށް އަރައިފި އެވެ. މިއީ ކޮވިޑްގައި މި މަހު ރާއްޖޭން މަރުވި 8 ވަނަ މީހާ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 4
ވައިކަރަދޫގައި މަސް ބާނަން ދިޔަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ހދ. ވައިކަރަދޫގައި ގޮނޑުދޮށަށް މަސް ބާނަން ދިޔަ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 2
ކޮވިޑް ޖެހުނު އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑްގައި ރާއްޖޭން އިތުރު މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

November 16, 2020 6
ކޮވިޑުގެ މަރު އިތުރުވުމަކީ ކޮމިއުނިޓީގެ ހާލަތެއް ނޫން

ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދަކީ މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި އެ ބަލި ފެތުރިފައިވާ ސީދާ އަދަދެއް ނޫން ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖަންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗުއީއޯސީ) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

November 16, 2020 9
ކޮވިޑްގައި ރާއްޖޭން އިއްޔެ ދެ މަރު

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖޭން ރޭ ވެސް މީހަކު މަރުވި ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. މިއީ ކޮވިޑްގައި ރާއްޖޭން އިއްޔެ މަރުވި ދެ ވަނަ މީހާ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 7
ކޮވިޑް-19ގައި މިއަދު ވެސް މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މިއަދު ވެސް މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ މިދިޔަ ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ބަލީގައި މަރުވި ތިން ވަނަ މީހާ އެވެ.

November 15, 2020 4
ގަމުގައި އެކްސިޑެންޓްވި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ލ. ލިންކުރޯޑުގައި މިދިޔަ މަހުގެ 29 ގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާ ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020 1
ކޮވިޑް-19 ގައި 57 އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ ދިވެއްސަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020
ކޮވިޑް ޖެހިގެން މިއަދު މަރުވީ ކިޑްނީ ބަލީގެ މީހެއް

ކޮވިޑް-19އަށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މިއަދު މަރުވި 45 އަހަރުގެ މީހާއަކީ ކިޑްނީ ބަލީގެ މީހެއްކަމަށް އާއިލާ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

November 10, 2020 2
ކޮވިޑް ޖެހިގެން 45 އަހަރުގެ ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ 45 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

November 10, 2020 8
ކަނޑިންމައިން އިހުމާލުވިކަމުގެ ހެކި އެބަހުރި: އާމިރު

ކަނޑިންމަ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހި ހާލު ބޮޑުވެގެން ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ފަހުން، އެ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު މަރުވެފައިވާއިރު، އެކަމުގައި ރިސޯޓުން...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 13
"ސިދުރަތުﷲ މަރުވެފައިވަނީ ގެނބިގެން"

އައިޖީއެމްއެޗާ ދިމާ ބޭރުން މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު މުހައްމަދު ސިދުރަތުﷲ މަރުވެފައިވަނީ ގެނބިގެން ކަމަށް ޕޯސްޓްމޯޓަމްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ރިޕޯޓުން ދައްކައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2020 2
ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު އިތުރު މީހަކު ރާއްޖެއިން މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު އިތުރު ދިވެއްސަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020 2
ސިދުރަތުﷲގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެ ގެނެސް ވަޅުލައިފި

އައިޖީއެމްއެޗާ ދިމާ ބޭރުން މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު މުހައްމަދު ސިދުރަތުﷲގެ ހަށިގަނޑު ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމަށް ފަހު މިއަދު ރާއްޖެ ގެނެސް ވަޅުލައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2020 2
ސިދުރަތުﷲގެ ހަށިގަނޑު އިންޑިއާ އަށް ގެންދަނީ

އައިޖީއެމްއެޗާ ދިމާ ބޭރުން މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ފެނުނު ގދ. ވާދޫ، ރިމެމްބާކަދަވާޑް، މުހައްމަދު ސިދުރަތުﷲ، 31، ގެ ހަށިގަނޑު ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން، މި ފެށޭ ހަފުތާގައި އިންޑިއާއަށް ގެންދެވޭތޯ މަސަައްކަތް ކުރަމުުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2020 7
ޕޯސްޓްމޯޓަމަށް ނުފޮނުވި ސިދުރަތުﷲ އަދިވެސް މޯޗަރީގައި

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އައިޖީއެމްއެޗު ކައިރިން މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު މުހައްމަދު ސިދުރަތުﷲގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމަށް އަދިވެސް ނުފޮނުވޭ ކަމަށާއި އޭނާ އޮތީ މޯޗަރީގައި ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 17
މަރުވި މީހާ ރަސްފަންނަށްދާ ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި

އައިޖީއެމްއެޗްއާ ދިމާލުން މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު މީހާ އެންމެ ފަނުން ފެނިފައިވާ ވީޑިއޯ ފުލުހުން މިއަދު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 40
ޒިޔާދާގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާ ޝާހު މަރުވެއްޖެ

ފިރިމީހާގެ ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށްވެ ދުނިޔެ ދޫކުރި، ގދ. ތިނަދޫ ޒިޔާދާ ނައީމްގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާ އިބްރާހިމް ޝާހު މަހަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2020 10
މަރުުވި ޒުވާނާ އެންމެފަހުން ފެނުނީ މޫދަށް އެރެނިކޮށް

މަރުވެފައި މޫދުގައި އޮއްވައި އިއްޔެ ފެނުނު ޒުވާނާ، ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު ރަސްފަންނުން މޫދަށް އެރެންދާތަން ވީޑިއޯ އިން ފެންނަކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

October 24, 2020 4
މަރުވި މީހާގެ މައްސަލަ އެޗްއާރުސީއެމުން ބަލަނީ

އައިޗީއެމްއެޗްއާ ދިމާލުން މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު މީހާގެ މައްސަލަަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 24, 2020 7
ރަސްފަންނަށް ދިޔަ މީހުންގެ އެހީ ފުލުހުން ބޭނުންވެއްޖެ

އައިޖީއެމްއެޗާ ދިމާލު މޫދު އަޑީގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނުނު މީހާގެ ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް، މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރަސްފަންނަށް ދިޔަ މީހުންގެ...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020 6
މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު މީހާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަނީ

އައިޖީއެމްއެޗާ ދިމާލު މޫދު އަޑީގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނުނު މީހާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން ފުލުހުން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 1
ކޮވިޑުގައި ފަރުވާދިން 80 އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުން އައި 80 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2020 2
ކޮވިޑްގައި އަނެއްކާވެސް މަރެއް، ޖުމްލަ 36 އަށް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާ ދެމުން އައި ދިވެހި ފިރިހެނަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 1
ދެ ފަހަރަށް ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އެމްސްޓެޑަމް (އޮކްޓޯބަރު 14) - ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު ހޮލެންޑުގެ އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.