18 މާޗް

March 18, 2020 2
މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

ހއ. އިހަވަންދޫ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 3
ފުވައްމުލަކު އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަހަމްވި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ދެ ސައިކަލެއްޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެނިކޮށް ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 21
މަސްހިފަން އުޅެނިކޮށް، ޖެވެލިން ޗެމްޕިއަން މަރުވެއްޖެ

ކ. އެނބޫދޫ ފަޅަށް މަސް ހިފަން ފޭބި، ރާއްޖޭގެ ޖެވެލިން ޗެމްޕިއަނެއް ކަމަށްވާ އަދި ކުރިން ގައުމީ ޕޫލުގައި ވެސް ހިމެނުނު ދުވުންތެރިޔާ، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) ގެ ސާޖަންޓް ޔައުގޫބް އަހުމަދު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 5
އުފެދުމުގައި އައިބު ހުރުން: ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީ!

މާބަނޑުވުމުން ޑޮކްޓަރު ދިން ފޯލިކް އެސިޑް ގަވައިދުން ބޭނުން ކުރިން ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ވެކްސިން ހަމައަށް ޖެހިން ހެއްޔެވެ؟ އުޅޭ މާހައުލު، ސިނގިރޭޓުގެ ދުމުން ތަޣައްޔަރު ވެފައިވާއިރު، ފައިދާ ހުރި ކާއެއްޗެހި ބޭނުން ކުރަން ސަމާލުކަން ދެވުނީ ކިހާ ވަރަކަށް ހެއްޔެވެ؟

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 14
ކާނަލް ނާޒިމްގެ ބައްޕަ އަވަހާރަވެއްޖެ

ދަގެނތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހަންމަދު ނާޒިމާއި އެމްޓީސީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމްގެ ބައްޕަ އަބްދުއްރަޝީދު މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 138
ގަސްދުގައި ސައިކަލެއްގައި ޖެއްސި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މާލޭގައި ރޭ ގަސްދުގައި ސައިކަލެއްގައި ޖެއްސި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2020 6
ސްނޯކްލިން އަށް ދިޔަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އއ. މާޔާފުށި ރިސޯޓު ކައިރި އަށް ސްނޯކްލިން އަށް ދިޔަ މީހަކު މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020 5
ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސް އުޅުނު ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

އއ. މަޑިވަރު ކައިރިއަށް ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސް އުޅުނު ޒުވާނަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 1
ކޮރޯނާވައިރަސް: ބަލީގައި މަރުވާ ރޭޓަކީ 2.1 ޕަސެންޓް

ވޫހާން (ފެބްރުއަރީ 4) - ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަހުގައި މީހުން މަރުވާ ރޭޓަކީ 2.1 ޕަސެންޓް ކަމަށް ޗައިނާގެ ސިއްހީ އިދާރާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2020 3
ސްނޯކްލިން އަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ކުރަމަތި ރިސޯޓުގައި ސްނޯކްލިން އަށް ދިޔަ ސްޕެއިންގެ ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020 1
ބްރަޔަންޓްގެ މަރު 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ޓްވީޓެއްގައި

އެމެރިކާގެ ތާރީހު ދުށް އެންމެ މޮޅު އެއް ބާސްކެޓް ބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށްވާ ކޯބީ ބްރަޔަންޓް، ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވެއްޓުނު ހާދިސާއެއްގައި އާދީއްތަ ދުވަހު މަރުވެފައި ވާއިރު އޭނާ ނިމިގެން ދާނީ މިގޮތަށް ކަމަށް ބުނެ 2012 ވަނަ އަހަރު މީހަކު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓަކަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 3
ވެލި ނަގަން ދިޔަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ވެލި ނަގަން ރ. މަޑުއްވަރިން ދިޔަ ދޯންޏެއްގައި ހުރި މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

January 26, 2020 11
ކެނަރީފްގައި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

އައްޑޫގައި ހިންގާ ކެނަރީފް ރިސޯޓްގައި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020 7
ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ބ. ޑްރީމްލޭންޑް ރިސޯޓުގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 4
ކުޑަހުވަދޫ ފަޅުތެރެއަށް ގެނބުނު މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ފަޅުތެރެއަށް މިއަދު ހަވީރު ގެނބުނު މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 1
ޑައިވިނަށް ދިޔަ ޖަރުމަނުގެ އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

އއ. މާޅޮސް ކައިރީ އޮތް ސަފާރީއަކުން ޑައިވިނަށް ދިޔަ މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 3
ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅުނު މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ގދ. ތިނަދޫ ބޭރުމައްޗަށް ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅުނު މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 2
މުލަކު ވަޑާންގެއެއްގައި މީހަކު ޒަހަމްތަކަކާ އެކު މަރު

މ. މުލަކުގެ ވަޑާންގެއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހަކު ޒަހަމްތަކާ އެކު މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

January 14, 2020 36
ހިބަރު ޖެހިފައި އޮތް ނަނު އޮޅިގެން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ށ. ފުނަދޫ ކައިރީގައި މަސް ބާނަން އެކަނި ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ހިބަރެއް ޖެހުނު ނަނުގައި އޮޅިގެން މޫދަށް ވެއްޓުނު މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020 12
އާއިލާގެ މީހަކު މަރުވި ކަމަށް ބުނެ ދޮގުމައުލޫމާތު ދީފި

އާއިލާގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ، ކަށުނަމާދުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރާ ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް މީހަކު ރޭ ދޮގު މައުލޫމާތު ދީފި އެވެ.

January 09, 2020
އެރިއަދޫރިސޯޓުގައި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

އެރިއަދޫ ރިސޯޓުގެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި ރަޝިއާގެ ޓޫރިސްޓެއް މަރުވެފައި އޮއްވައި މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 53
ވާމިލިއަންގެ މުވައްޒަފު މަރުވުމުން މުސާރަ ދަރިފުޅަށް!

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ، ވާމިލިއަންގެ އަންހެން މުވައްޒަފަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވުމުން އޭނާގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ދަރިފުޅަށް ދޭ ގޮތަށް ނިންމައިފި...

December 29, 2019 2
މެލޭޝިއާގައި މަރުވި ދިވެހިމީހާގެ ހަށިގަނޑު ގެނެސްފި

މެލޭޝިއާގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު ދިވެހި ފިރިހެން މީހާގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019 5
އެކްޓަރު ކުޝާލް ޕަންޖާބީ މަރުވެއްޖެ

ބައެއް ފިލްމުތަކާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓީވީ ސިލްސިލާތައް ކުޅެފައިވާ އިންޑިއާގެ އެކްޓަރު ކުޝާލް ޕަންޖާބީ ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.