13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 1
ތައިލެންޑުގެ ރަސްގެފާން އަވަހާރަވެއްޖެ

ބެންކޮކް (އޮކްޓޯބަރު 13) - ތައިލެންޑުގެ ރަސްގެފާން ބުމިބޯލް އަދުޔަދޭޖް އުމުރުފުޅުން 88 އަހަރުގައި މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016 8
ފުލޫ ނާޝިދުގެ ޖަނާޒާ ބާއްވައިފި

ކެންސަރު ބަލީގައި ރޭ އަވަހާރަވި، މަޝްހޫރު މިއުޒީޝަން ޒީރޯ ޑިގްރީ އަހުމަދު ނާޝިދު (ފުލޫ ނާޝިދު) ގެ ޖަނާޒާ މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ބާއްވަފައިފި އެވެ.

October 11, 2016 3
ނާޝިދުގެ އާއިލާ އަށް ރައީސް ތައުޒިޔާ ފޮނުއްވައިފި

ރާއްޖޭގެ މިއުޒިކުގެ ދާއިރާ އަށް ވަރަށް އަގުހުރި ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި ގ. އަލިފުށީގޭ އަހުމަދު ނާޝިދު އަވަހާރުވުމާ ގުޅިގެން، އޭނާގެ އާއިލާ އަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ތައުޒިޔާ...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 13
ނާޝިދު: ވަކިނުވެވޭވަރުގެ ހަނދާންތަކެއް ދޫކުރެއްވި

ހުރިހާ މިއުޒީޝަނުން ވެސް އިއްތިފާގުވާ ކަމެއް އޮވެ އެވެ؛ ފުލޫ ނާޝިދު (އަހުމަދު ނާޝިދު) ވަރުގެ ހުނަރުވެރި މިއުޒީޝަނަނަކު މި ފަސްގަނޑަކުން އަދި އުފަނެއް ނުވެ އެވެ. އެ އިއްތިފާގުވުން އެ...

October 10, 2016 33
ފުލޫ ނާޝިދު އަވަހާރަވެއްޖެ

ފަހުގެ ތާރީހުގައި ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު މިއުޒީޝަން ޒީރޯ ޑިގްރީ އަހުމަދު ނާޝިދު (ފުލޫ ނާޝިދު) އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ދާދި ދެންމެ އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 2
ހެއިޓީ އަށް އެރި ތޫފާނުގައި 800 މީހުން މަރު

ޕޯޓް-އައު-ޕްރިންސް (އޮކްޓޯބަރު 8) - ހެއިޓީ އަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 800 އަށް އަރައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 6
ފުއްޕާމެއަށް ފާނަބަސަންދު ޖެހިގެން ދެ ވަނަ މީހަކު މަރު

ފުއްޕާމެއަށް ފާނަބަސަންދު ޖެހިގެން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެ ވަނަ މީހަކު އައިޖީއެމްއެޗުގައި ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 3
ވަންދޫން ގެއްލުނު މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ތ. ވަންދޫން ގެއްލުނު މީހަކު އެ ރަށު ވަލުތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި މިރޭ ފެނިއްޖެ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 6
"މަރުވި" ކުއްޖާ އެއް ދުވަސް ފަހުން ރޯންފަށައިފި

ބަންގްލަދޭޝްގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އުފަންވި ކުއްޖަކު، މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ނިންމުމުން ސަހަރާ އަށް ގެންގޮސް ވަޅުލުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރަނިކޮށް ރޯން ފަށައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 4
ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަގުމަތީގައި 35 މަރު

ވޭތުވެ ދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިނގި މަގުމަތީ އެކްސިޑެންޓުތަކުގައި 35 މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

September 28, 2016 10
އިޒްރޭލުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕެރޭޒް އަވަހާރަވެއްޖެ

ތެލް އަވީވް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - އިޒްރޭލުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޝިމޮން ޕެރޭޒް މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 8
ދީނާ ދެކޮޅު ކާޓޫނުކުރެހި މީހާ ކޯޓު ބޭރުގައި މަރާލައިފި

އައްމާން (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ކާޓޫނު ކުރެހި ޖޯޑަންގެ ލިޔުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ނާހިދު ހައްތާރު ގަޔަށް ކޯޓު ބޭރުގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ މިއަދު މަރާލައިފި އެވެ.

September 25, 2016 65
"ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ރަހުމަތްތެރިޔާ"ގެ މަރުން ސިހުމެއް!

ރ. ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލްގެ ޓީޗަރު މުހައްމަދު ނިޝާމް، 31، ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކަށް އެންމެ ފަހުން ފެނުނީ އިއްޔެ ހަވީރު ފަހެއް ޖެހިއިރު ދަނޑުގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން އުޅެނިކޮށެވެ. އޭގެ...

September 25, 2016 10
މަރުވެފައި ތިބޭ މީހުން ނަގައިގެން ނަލަ ހައްދާ ބައެއް

އިންޑޮނީޝިއާގެ ޓްރޯޖަން މީހުންގެ އެތައް ގަރުނެއް ވީ ސަގާފަތުގެ ތެރޭގައި އާއިލާގެ މީހުން މަރުވާތާ ތިން އަހަރު ފަހުން އަލުން ކޮނެގެން ނެގުން ހިމެނެ އެވެ. މިގޮތަށް ކޮނެގެން...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 3
ކޯމާއެއްގައި އޮތް ހައްޖުވެރިޔާ ނިޔާވެއްޖެ

މި އަހަރު ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން ހާލު ސީރިއަސްވެގެން ފަރުވާދެމުން އައި ފިރިހެން މީހާ ރޭ ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

September 20, 2016
އިޒުހާމްގެ މަރާ ގުޅިގެން އެކުވެރިން ލަންކާ ކޯޓަށް

މި މަހު ކުރީކޮޅު ސްރީ ލަންކާ އަށް ޗުއްޓީއަކަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ރޭލެއް ދަށުވެ، ގދ. މަޑަވެލީ، ބަހާރު، އިޒުހާމް މުހައްމަދު މަރުވި މައްސަލާގައި އޭނާގެ އެކުވެރިން ލަންކާ ކޯޓަށް އިއްޔެ...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016 4
އައިއެސްގެ މައުލޫމާތު ފަތުރާ ވަޒީރު މަރާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - އެމެރިކާގެ ވައިގެ ހަމަލާތަކެއްގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ޕްރޮޕެގެންޑާ ފެތުރުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާ އެ ޖަމާއަތުގެ އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓަރު ވައިލް އާދިލް ހަސަން ސަލްމާން އަލް ފަޔާދު ސީރިއާ އިން މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ޕެންޓަގަނުން ބުނެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2016 13
ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހަކު އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

September 13, 2016 9
ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހި ހައްޖަށް ދިޔަ ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ގޮސް އުޅުނު ދިވެއްސަކު ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 33
އެކްސިޑެންޓެއްގައި ފޭދޫ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރަކު މަރުވެއްޖެ

އައްޑޫ ފޭދޫގައި މިއަދު ހެނދުނު ދެ ސައިކަލް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އެ ރަށު ސްކޫލްގެ ލީޑިން ޓީޗަރެއް ކަމަށްވާ ފާތުމަތު ސާދާ ނިއާވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 3
ވެއްޓި މަރުވި ހައިލަމަކީ ނަފުސާނީ ބަލި މީހެއް: ޕޮލިސް

އެސްޓީއޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރުގެ މަތިން ވެއްޓި މިއަދު މަރުވީ ނަފްސާނީ ބައްޔަށް ފަރުވާ ކުރަމުން އައި މީހެއް ކަމަށް އާއިލާއާ ހަވާލާދީ ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

September 07, 2016 25
ޓްރޭޑް ސެންޓަރުގެ މަތިން މީހަކު ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ

އެސްޓީއޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރުގެ އެންމެ މަތިން ވެއްޓި ދިވެއްސަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

September 07, 2016
މޫނު ބަދަލުކުރި ފުރަތަމަ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 7) - ދުނިޔޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މޫނު ބަދަލު ކުރި ފްރާންސްގެ އަންހެނެއް ކަމަށްވާ އިސަބެއްލާ ޑައިނޮޔާ މަރުވެއްޖެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޑޮކްޓަރުން ބުނެފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 8
އިންޑިއާ މީހަކު ރާއްޖޭގައި މަރާލި ކަމަށް ބުނެ ޕޮލިހަށް

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަން އުޅުނު އިންޑިއާ މީހަކު މަރާލި ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ އާއިލާ އިން އިންޑިއާ ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

September 05, 2016 1
މަރަދޫ ބަނދަރުގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

އައްޑޫ މަރަދޫ އަވަށުގެ ބަނދަރު ތެރޭގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި މިރޭ ފެނިއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 8
އެކްސިޑެންޓްވި ކާރުގެ ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރޭ ހުޅުމާލޭގައި ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި މީހަކު މަރުވި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން، ކާރު ދުއްވަން އިން މީހާ މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2016 10
ރޭލު ދަށުވެ މަރުވި އިޒްހާމްގެ ހަށިގަނޑު މޯޗަރީ އަށް

ޗުއްޓީއަކަށް ސްރީ ލަންކާ އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ރޭލެއް ދަށުވެ މިއަދު ހެނދުނު މަރުވި، ގދ. މަޑަވެލީ، ބަހާރު، އިޒްހާމް މުހައްމަދުގެ ހަށިގަނޑު މޯޗަރީ އަށް ލާން ނިންމައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 2
މަރުވި މީހާގެ މައްސަލަ އެންއައިސީން ބަލަނީ

ދޫނިދޫގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުއްޓާ އިއްޔެ ރޭ މަރުވި މީހާގެ މައްސަލަ ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

August 31, 2016 4
އައިއެސްގެ ހަމަލާތަކުގެ އިސް ރޭވުންތެރިޔާ މަރާލައިފި

ދިމިޝްގު (އޮގަސްޓް 31) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ހަމަލާތައް ރޭވުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާ ލީޑަރު ސީރިއާގައި މަރާލަފައިވާ ކަމަށް އައިއެސްއާ ގުޅުން އޮންނަ ނިއުސް...

August 31, 2016 6
ގަބުރު އުފުލި މީހާއަށް ބަހުރޭންގެ ބޮޑުވަޒީރު އެހީވަނީ

އިންޑިއާގެ އެންމެ ފަގީރު އެއް ޑިސްޓްރިކްޓް ކަމަށްވާ އޮޑިއްޝާގައި އަނބިމީހާގެ ގަބުރު ގެޔަށް ގެންދަށް ކޮނޑަށް ލައިގެން 10 ކިލޯމީޓަރަށް ހިނގި މީހާ އަށް އެހީވާން ބަހުރެއިންގެ...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 8
ބަހުގައި މަރުވި މީހަކާއި އާއިލާ ޖަންގައްޔަށް ބާލުވައިފި

އިންޑިއާގެ މަދްޔާޕްރަދޭޝްގެ ދާމޯ ޑިސްޓްރިކްޓުގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބަހެއްގައި ދަތުރުކުރި އަންހެނަކު ދަތުރުމަތީގައި މަރުވުމުން އެ މީހާ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަދި ތުއްތު ދަރިފުޅު ޖަންގައްޔެއްގެ ތެރެއަށް ބާލުވައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 5
އަނބިމީހާގެ ގަބުރާ އެކު 10 ކިލޯމީޓަރަށް ހިނގައިފި

އިންޑިއާގެ އެންމެ ފަގީރު އެއް ޑިސްޓްރިކްޓް ކަމަށްވާ އޮޑިޝާގައި ފިރިހެނަކު އޭނާގެ މަރުވެފައިވާ އަނބިމީހާގެ ހަށިގަނޑު ހޮސްޕިޓަލުން ގެޔަށް ގެންދަން ކޮނޑަށް ލައިގެން 10 ކިލޯމީޓަރަށް ވުރެ ދުރަށް ހިނގައިފި އެވެ. އޭނާއާ އެކު 12 އަހަރުގެ އަންހެންދަރިފުޅު ރޮމުން ހިނގާފައި އަންނަ މަންޒަރު ވެސް ފެނެ އެވެ.