12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 4
މި ދުވަސްވަރު ޗިކުންގުންޔާ ދަނީ ފެތުރެމުން: އެޗްޕީއޭ

މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބައްޔެއް ކަމަށްވާ ޗިކުންގުންޔާ މިދުވަސްވަރު މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017
އަނެއްކާ ވެސް ޑެންގީ އިތުރުވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު

މި ދުވަސްވަރު މާލެ އާއި އެކި ރަށްރަށުގައި ޑެންގީ ފެތުރެމުން ދާތީ، އެކަމާ ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016
ޑެންގީ ފެތުރޭ ނިސްބަތް މިހާރު ދަނީ ދަށަށް: އެޗުޕީއޭ

މިދިޔަ މަހާއި މި މަހުގެ މިހާތަނަށް 173 މީހަކަށް ޑެންގީ ހުން ޖެހުނަސް ޑެންގީ ފެތުރޭ މިންވަރު މިހާރު ދަށްވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2016
ޑެންގީ ހުން ޖެހިގެން 551 މީހުން ރިޕޯޓު ކޮޮށްފި

ޑެންގީ ހުން ޖެހިގެން މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 551 މީހުން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.