17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020 1
ޓެސްލާގެ ސައިބަޓްރަކްގެ ޖޯކެއް ޓީޝާޓަކުން

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އީލޮން މަސްކްގެ ކުންފުނި ޓެސްލާ އިން މާ މޮޅު އުޅަނދެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކައިލި ސައިބަޓްރަކަށް އަމާޒުވި ފާޑުކިޔުންތަކާ އެކު ޓެސްލާ އިން އެ އުފެއްދުމަށް އަމިއްލަ އަށް ޖޯކް ޖަހައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019
ނައިކީގެ ބޫޓް ކަލެކްޝަނެއް ސިއްހީ ދާއިރާގެ އަށް ހާއްސަ

ކުޅިވަރަށް ހާއްސަ އުފެއްދުންތައް ނެރޭ ނައިކީން މުޅިން އަލަށް، ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ބޫޓް ކަލެކްޝަނެއް އަންނަ މަހު ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019
ވީވޯ އިންޑިއާގެ ލޯގޯ ފަރުމާކޮށްގެން 7،000 ޑޮލަރު

މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން ނެރެން ފެށި ޗައިނާގެ ވީވޯ ބްރޭންޑް ފޯނުތައް އިންޑިއާގައި ނެރޭތާ ފަސް އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ވީވޯ އިންޑިއާ އަށް ހާއްސަ ލޯގޯއެއް ފަރުމާކުރަން 5،00،000 ރުޕީސް (7,089.98 ޑޮލަރު) އިނާމަކާ އެކު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2019
އޮލިމްޕިކްސް އަށް ކުނިން ހެދި މެޑަލްތައް ދައްކާލައިފި

އަންނަ އަހަރު ޖަޕާނުގައި ބާއްވާ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް އަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުނިން ތައްޔާރުކުރި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި މެޑަލްތައް ބުދަ ދުވަހު ދައްކާލައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019
ބުލެޓް ރޭލަށް މެސްކޮޓެއް ފަރުމާކުރަން ހުޅުވާލައިފި

އިންޑިއާގެ މުމްބާއީ އާއި އަހްމަދުއާބާދާ ދެމެދު 2022 ގައި ތައާރަފު ކުރާ ބުލެޓް ރޭލުގެ ހިދުމަތަށް ދޭނެ ނަމަކާއި އެ ހިދުމަތް ޕްރޮމޯޓްކުރަން ބޭނުންކުރާނެ މެސްކޮޓެއް ފަރުމާ ކުރަން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016
ކޭޓީ ޕެރީގެ ފުރަތަމަ ބޫޓު ކަލެކްޝަން ނެރެނީ

ކޭޓީ ޕެރީ އަކީ މޮޅު ލަވަކިޔުންތެރިއެއްގެ އިތުރުން ހެދުން އެޅުމުގެ ސްޓައިލުން ވެސް ފާހަގަވާ ކުޅަދާނަ ފަންނާނެކެވެ. ކޭޓީގެ މިޔުޒިކް ޝޯއެއް ފެޝަން ޝޯއެއް ފަދަ އެވެ. ކޮންމެ ލަވައަކަށް...

September 20, 2016 27
ފަރުހާދުގެ ހުނަރުން މިސްކިތްތަކަށް ޒީނަތްތެރިކަން

ޓީޗަރަކަށް އުޅުނުއިރު ލިބޭ ޗުއްޓީގައި އޭނާ ވަންނާނީ ކޮންމެވެސް ގެސްޓް ޝޮޕަކަށެވެ. ނޫނީ ފެންނާނީ ކޮންމެވެސް ތާރީހީ އިމާރާތެއް ވަށައި އެނބުރެނިކޮށެވެ. ކުރާނެ އިތުރު ކަމެއް...