19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 11
ފަޅުރަށަކަށް ހޮނު އަޅައި ތިން ބިދޭސީއަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ދ. އުއްދު ނަމަކަށް ކިޔާ ފަޅުރަށަކަށް ހޮޅު އަޅައި ތިން ބިދޭސީއަކަށް ރޭ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018 24
ރުއް ނެގުމުގެ "ތޫފާން"، މިފަހަރު ބަނޑިދުއަށް!

ރާއްޖޭގައި ހަދަމުން އަންނަ ބައެއް ރިސޯޓްތައް ފެހިކުރަން އެހެން ރަށްރަށުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއް ގަސް މުލުން ނަގައިގެން ގެންދިއުމުގެ "ތޫފާން" ނިމުމެއް ނެތި ކުރިއަށް އެބަ ދެ އެވެ. މިފަހަރު އޭގެ ނުރައްކާ ކުރިމަތިވާން އުޅެނީ ދ. ބަނޑިދުއަށެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 15
ސިޔާމް ބަނޑިދު އަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބައްލަވައިފި

ނަގޫރޯޅިއެއް އެރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބައްލަވައިލެއްވުމަށް، އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމް ދ. ބަނޑިދު އަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 9
ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި ބަނޑިދޫއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

ދ. ބަނޑިދޫއަށް މިއަދު ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 49
އެމްޑީއޭ އަށް ދ. އަތޮޅުގައި ނާކާމިޔާބު

ދ. އަތޮޅަކީ އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދުގެ ތާއީދު ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ކަމަށް ކުރިން ބެލެވުނު ނަމަވެސް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ލިބުނު ދަށް ނަތީޖާއާ އެކު މަންޒަރު ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2017 6
ބަނޑިދޫ ދޯންޏަކުން 28 ކިލޯގެ މާވަހަރެއް ހޮވައިފި

ދ. ބަނޑިދޫ ދޯންޏަކުން 28 ކިލޯގެ މާވަހަރެއް ހޮވައިފި އެވެ.