10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019 3
ހަތް ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހަދަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ހަތް ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018 11
ހުޅުދެލީ ރައްޔިތުންނަށް ޝަހީމްގެ ވައުދެއް

މި މަހު 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ވެރިކަމުގެ ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހޮވިވަޑައިގަތުމާއެކު، ދ. ހުޅުދެލީ ރައްޔިތުން ހުށަހެޅި ކަންކަން ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރަނިން މޭޓު، ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު ވައުދުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 5
މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ކާކުކަން ދެނެއެއް ނުގަނެވޭ

ދ. ހުޅުދެލި ކައިރި ފަޅަކުން މަރުވެފައި އޮއްވައި މިދިޔަ ބުދަދުވަހު ފެނުނީ ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއީ ކާކުކަން އަދި ދެނެގަނެވިފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 21
މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ

ދ. ހުޅުދެލި ކައިރި ފަޅަކުން މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 10
ކުޑަކުއްޖަކު މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ދ. ހުޅުދެލީގައި ކުޑަ ފިރެން ކުއްޖަކު މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 49
އެމްޑީއޭ އަށް ދ. އަތޮޅުގައި ނާކާމިޔާބު

ދ. އަތޮޅަކީ އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދުގެ ތާއީދު ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ކަމަށް ކުރިން ބެލެވުނު ނަމަވެސް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ލިބުނު ދަށް ނަތީޖާއާ އެކު މަންޒަރު ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 12
ބެލެނިވެރިން ނުކުމެ ހުޅުދެލީ ސްކޫލު ބަންދުކޮށްފި

އިމާރާތް ބާވެ "ބޮލަށް ވެއްޓޭވަރު" ވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، ދ. ހުޅުދެލީ ބެލެނިވެރިން ނުކުމެ އެ ރަށު ސްކޫލު ބަންދުކޮށް، މިއަދު މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.