12 ޖުލައި

July 12, 2019 2
ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން މާއެނބޫދޫ ލައިބްރަރީ ތަރައްގީކޮށްފި

ރަށްތަކުގައި ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް އެހީވުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ "ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓި ފަންޑު" ގެ އެހީގައި ދ. މާއެނބޫދޫ ސްކޫލް ލައިބްރަރީ ތަރައްގީ ކޮށްފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 34
އިބޫ އާއި ފައިސަލް ހުރިހާ ރަށަކަށް، މިއީ ރިކޯޑެއް!

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ދ. މާއެނބޫދު އަށް ވަޑައިގަތުމާ އެކު، މި އަހަރުގެ ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭންގައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓު ފައިސަލް ނަސީމް، ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަކަށް ވަޑައިގަތީ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 4
ޖަމީލަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލަ އަލުން ބަލަނީ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން ކަމަށް ބުނެ މީހަކަށް ކުރި ދައުވާ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް އަލުން ހިންގަން ހައި ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 24
ރިޝްވަތު ދީގެން އުޅުނީ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން: ރައީސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދީގެން، އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުން މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 49
އެމްޑީއޭ އަށް ދ. އަތޮޅުގައި ނާކާމިޔާބު

ދ. އަތޮޅަކީ އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދުގެ ތާއީދު ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ކަމަށް ކުރިން ބެލެވުނު ނަމަވެސް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ލިބުނު ދަށް ނަތީޖާއާ އެކު މަންޒަރު ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 3
މާއެނބޫދޫ ޕްރިންސިޕަލް ޑްރަގާ އެކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދ. މާއެނބޫދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 5
"މާވަހަރެއްކަން ޔަގީން ވަންދެން ބާއްވާނަން"

ދ. މާއެނބޫދޫ މީހަކު އިއްޔެ ވަނީ މާވަހަރެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ފަންސާހަކަށް ކިލޯގެ އެއްޗެއް ހޮވައިފަ އެވެ. ގޮނޑުދޮށުން ހޮވި އޭތި ގެއަށް ގެނެސް، ރައްކާކުރި ނަމަވެސް އޭނާ އަދި މާ ބޮޑު އުފަލެއް ނެތެވެ. މާ ބޮޑެތި އުއްމީދުތަކެއް ވެސް ނެތެވެ. އެއީ މާވަހަރެއް ކަން ޚުދު އޭނާ އަށް ވެސް ޔަގީނެއް ނޫނެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 6
މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ އަނދާ ހުލިވެއްޖެ

ދ. މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ރޭ ދަންވަރު ރޯވެ، އެ ތަން އަނދައި ހުލިވެއްޖެ އެވެ.