14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 12
ރ.އަތޮޅު ކުރީގެ މެމްބަރު ކޮވިޑުގައި އަވަހާރަވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ގައި ހާލު ސީރިއަސްވެ އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް، ރ. އަތޮޅުގެ ކުރީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އިސްމާއިލް ޒަކަރިއްޔާ މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

September 14, 2020 18
ކޮވިޑްގެ ފަރުވާއަށް ފަހު މައުމޫން ދޫކޮށްލައިފި

ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 18
މައުމޫން، ނަސްރީނާ އަށް: ވަރަށް އަވަހަށް ބައްދަލުވާނެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އަނބިކަނބަލުން، ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ ނަސްރީނާ އިބްރާހިމަށް ވީޑިއޯ ކޯލެއް ކުރައްވައިގެން އުފާވެރިކަމާ އެކު ވާހަކަ ދައްކަވަނިކޮށް ނަންގަވާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ޓްވީޓްކުރައްވައި އެ މަނިކުފާނުގެ ހާލުކޮޅު ވަރަށް ރަނގަޅު...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 17
މައުމޫނަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދި ހެޔޮ ދުއާ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދި ގިނަ ބައެއްގެ ހެޔޮ ދުއާ އިން...

August 26, 2020 14
މައުމޫންގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު: އާއިލާ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު ކަމަށާއި ކޮވިޑްގެ އަލާމާތް ފެންނަނީ ވަރަށް ކުޑަކޮށް ކަމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 79
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކޮވިޑް 19 އަށް މިރޭ ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 37
ކޮވިޑުގައި އެޑްމިޓްކުރާ މީހުން ގިނަވެ އެނދުތައް ފުރެނީ

މާލެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 ބާރަށް ފެތުރި ބަލީގައި އެޑްމިޓްކުރާ އަދަދު އިތުރުވެ އެނދުތައް ފުރުމުގެ ބިރު ހީވެއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020 32
ދަރުމަވަންތައިގައި އެޑްމިޓްކުރީ ރަނގަޅަށް:އައިޖީއެމްއެޗް

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި ތިބި ބަލި ދެ މީހަކު ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި އެ ދެ މީހުންނާ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ސީއީއޯ ބަންދު އިބްރާހީމް ސަލީމާ ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށް އަައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 13
އިސްމާއިލް ޒަަކަރިއްޔާ ހާލު ބޮޑުވެ ވެންޓިލޭޓަރަށް ލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރ. އަތޮޅުގެ މެމްބަރުކަން ކުރިން ކުރެއްވި އަދި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ޝާހު އިސްމާއިލްގެ ބައްޕަ، އިސްމާއިލް ޒަކަރިއްޔާއަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހި ހާލު ބޮޑުވެގެން ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 12
ކޮވިޑް ޖެހިގެން އައިސީޔޫގައި އަށް މީހަކަށް ފަރުވާދެނީ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ހާލު ބޮޑުވެގެން ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާދޭ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހަކު ބާއްވާފައި ވަނީ އައިސީޔޫގައި ކަމަށާއި އެކަކު އޮތީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި ކަމަށް އެޗްއީއޯސީން ރޭ ބުނެފި އެވެ

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 14
ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އެޑްމިޓްކުރި އަދަދު ދެ ގުނަ މައްޗަށް

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދިނުމަށް އެޑްމިޓް ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ދެ ގުނަ މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2020 4
ވިހަން އެޑްމިޓްކުރަން ހެދި ޓެސްޓް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ވިހަން ގެންދިޔަ މީހަކު އެޑްމިޓް ކުރުމުގެ ކުރިން ކޮވިޑް-19 އަށް ހެދި ޓެސްޓް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 6
އިއްޔެ މަރުވީ އައިޖީއެމްއެޗުން ބަލި ޖެހުނު މީހެއް

ކޮވިޑް-19ގައި އިއްޔެ ފަތިހު މަރުވީ، ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް އައިޖީއެމްއެޗުގެ ތެރެއިން އެ ބަލި ޖެހުނު މީހެއް ކަމަށް އެޗުޕީއޭ އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020 31
ކޮވިޑް-19 ގައި 80 އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ގައި އުމުރުން 80 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު މިއަދު ހެނދުނު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ މި ބަލީގައި ރާއްޖެ އިން މަރުވި 12 ވަނަ މީހާ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 8
ހާލުބޮޑު 3 މީހުން ބަދަލުކުރީ އެއްބަސްވުން ބާތިލްވުމުން

ކޮވިޑް-19 ގައި ހާލު ބޮޑުވި ތިން މީހަކު ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ރޭ ބަދަލުކުރީ، ޓްރީ ޓޮޕާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލްވުމުންކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020 8
ކޮވިޑް-19: ތިން މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެގެން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ ތިން މީހެއްގެ ހާލު ބޮޑުވެ އިތުރު ފަރުވާއަށް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 7
މެޑިކަލް ޓީމަށް ތޯރިގު ދެއްވީ 100

އުމުރު ދެ ބައި ވަނީ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގައި އެޅި ވޭނާއި އެ ހިތްދަތި ތަޖުރިބާ މުހައްމަދު ތޯރިގް މީގެ ކުރިން ކުރައްވާފައެއް ނުވެ އެވެ. ނިއުމޯނިޔާގެ ސަބަބުން ފުއްޕާމެޔަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބޮޑުކަމުން ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ނާޒުކުވެ، 12 ދުވަހު އައިސީޔޫގައި ބޭއްވި އެވެ. މީގެ ކުރިން ސިއްހީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާނުވިއަސް ކޮވިޑް-19 އިން...

18 މެއި

May 18, 2020 12
އިތުރު 12 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19އާ ޖެހި ހާލުބޮޑުވެގެން ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާދެމުން އައި އެކަކު ހާލު ރަނގަޅުވެ ވެންޓިލޭޓަރުން ނަގައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 27
ކޮވިޑް ބަލީގައި ތިންވަނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި ރާއްޖޭގައި ތިންވަނަ މީހަކު މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 7
ޓްރީ ޓޮޕް އަށް ކޮވިޑް ބަލީގެ މީހުން ގެންދަން ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

May 06, 2020 9
މަނަދޫ ކޭސް: ޕޮޒިޓިވް، ނެގެޓިވް، ޕޮޒިޓިވް

ނ. މަނަދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ދެ ވަނަ ޓެސްޓު ނެގެޓިވް ވުމުން ކުރި ތިން ވަނަ ޓެސްޓުން އޭނާ އަނެއްކާ ވެސް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ ކަމަށް މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

May 06, 2020 7
ކޮވިޑް19: ވެންޓިލޭޓަރުގައި ދެ މީހުން، ހާލު ސީރިއަސް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ އިތުރު މީހަކަށް ވެންޓިލޭޓަރު ގުޅައި ފަރުވާ ދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑެމިއޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އިބްރާހީމް އަފްޒަލް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މީގެ ކުރިން...

03 މެއި

May 03, 2020 19
ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު ދިވެއްސަކު ވެންޓިލޭޓަރަށް ލައިފި

ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު ދިވެއްސެއްގެ ހާލު ބޮޑުވެ ވެންޓިލޭޓަރުގައި ބާއްވައިގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި މި ބަލި ޖެހުނު މީހަކު ވެންޓިލޭޓަރަށް ލީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020 8
ޑީއެޗް-11ގައި ފަރުވާދިން އެކަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޑީއެޗް-11 ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދިން އެކަކުގެ ހާލު އެއްކޮށް ރަނގަޅުވެ އެމީހާ ޑީއެޗް-17 އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެފި...

May 02, 2020 1
ބޭނުންވާވަރަށް އޮކްސިޖަން އެބަހުރި: ޑރ.އަލީ ނަޒީމް

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާއިރު، މިހާރަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އޮކްސިޖަން އެބަހުރި ކަމަށް، އައިޖީއެމްއެޗުގެ މެޑިކަލް ޑިރެކްޓަރު ޑރ. އަލީ ނަޒީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.