02 މެއި

May 02, 2019 30
އާދަޔާހިލާފު ބޯވަދިލަ މަހެއް ބާނައިފި

ރާއްޖޭން ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ވައްތަރުގެ ހަތް ފޫޓު ދިގު އަދި އާދަޔާ ހިލާފު ބޯވަދިލަ މަހެއް ބަޔަކު ބާނައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 5
މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ހަށިގަނޑު ފިލިޕިންސަށް ގެންގޮސްފި

ހަނީމޫނަށް ރާއްޖެ އައިސް އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން މަރުވި ފިލިޕިންސް ދެމަފިރިންގެ ހަށިގަނޑު އިއްޔެ އެ މީހުންގެ ގައުމަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 12
މަރުވި ދެމަފިރިންނާ ފިލިޕިންސް ސަރުކާރުން ހަވާލުވެއްޖެ

ކ. ދިއްފުށީގައި މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް އާދީއްތަ ދުވަހު ގެނބިގެން މަރުވި ފިލިޕީންސް ދެމަފިރިންގެ ހަށިގަނޑު އެ ގައުމަށް ފޮނުވުމުގެ ޚަރަދު ފިލިޕީންސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 16
ހުވަފެނީ ހަނީމޫން މަރުގެ ދަތުރަކަށް

އެރިކާ ލެގްރިޑިލިއާ އާއި ލިއޯމާ ލެގްރަޑިއަލާ މިދިޔަ މަހު ކުރި އަލަތު ކައިވެންޏަށް ފަހު މި މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހު ފިލިޕިންސްގެ މެނީލާއިން ރާއްޖެއަށް ފުރީ އެ މީހުންގެ ހުވަފެނީ ހަނީމޫނަށެވެ. ކައިވެންޏަށް ފަހު އެކުގައި ކުރި ފުރަތަމަ ދަތުރު އެ މީހުންގެ ހަޔާތުގެ ފަހު ދަތުރަށްވީ އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 1
ގެނބުނު ދެމަފިރީންގެ ހަށިގަނޑުު ފިލިޕީންސަށް ގެންދަނީ

ކ. ދިއްފުށީގައި މިއަދު ގެނބިގެން މަރުވި ފިލިޕީންސް ދެމަފިރިންގެ ހަށިގަނޑު އެ ގައުމަށް އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

January 13, 2019 25
ޓޫރިސްޓު ދެމަފިރިއަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ކ. ދިއްފުށީގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން އައިސް އުޅުނު ފިލިޕިންސްގެ ދެމަފިރިޔަކު މިއަދު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 115
މިނިސްޓަރު އަސްލަމަށް އެއް ލައްކަ ޑޮލަރުގެ ރިޝްވަތެއް!

މިނިސްޓަރުކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން މިދިޔަ މަދު ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި ވެސް "އެއް ލައްކަ ޑޮލަރު"ގެ ހުށައެޅުމެއް އޭނާއަށް އައި ކަމަށާއި އެކަމަކު ކޮރަޕްޝަންގެ ތެރެއިން މަޝްރޫއުތައް...

December 01, 2018 10
ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުތައް ދެނީ

މި ފެށޭ ހަފްތާގައި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ގިނަ ބާރުތަކެއް ދެވިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 15
ގާފަރާއި ދިއްފުށިން ބިން ހިއްކައި ގޯތި ދޭނަން: އިބޫ

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި ކ. ގާފަރާއި ކ. ދިއްފުށީގެ ބިން ހިއްކައި ގޯތި ދޫކުރައްވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 14
އިބޫގެ އުފަން ރަށާއި ތިން އަތޮޅަކަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ އުފަން ރަށް، ޅ. ހިންނަވަރާއި ތިން އަތޮޅެއްގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރު މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2018
ދިއްފުއްޓަށް ފައިދާތަކެއް، ފެތުންތެރިންނަށް ތަޖުރިބާއެއް

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި މާލޭ ފިޓްނަސް ކްލަބުން ތަފާތު ގޮތަކަށް ރާވައިގެން ފެތުމުގެ ބޮޑު ދެ ހަރަކާތް ކ. ދިއްފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވީ ތަފާތު މާހައުލެއްގައި ފެތުންތެރިންނަށް އާ ތަޖުރިބާތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށެވެ. މޯލްޑިވްސް ގޭސް އިން ސްޕޮންސަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ގައުމީ ދިގު ފެތުމުގެ މުބާރާތާއި ގައުމީ...

24 މެއި

May 24, 2018 4
ދިއްފުށީގައި ދެ މާރާމާރީ، ދެ މީހަކު ޒަހަމް ވެއްޖެ

ކ. ދިއްފުށީގައި ރޭ ދެ މާރާމާރީއެއް ހިންގައި ބިދޭސީއަކަށާއި ދިވެއްސަކަށް އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ދިވެހި މީހާ ވަނީ މާލެ ގެނެސް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފަ އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 2
ދިއްފުށި ފަޅުގެ ބިން ކުއްޔަށް ދިނުން މަޑުޖައްސާލައިފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއްގައި ޖަލަށް ލާފައިވާ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހާމިދު އިސްމާއީލަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ ކ. ދިއްފުށި ފަޅުން ހިއްކާފައިވާ ބިމުގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށްޓަކައި އެ މިނިސްޓްރީން ބީލަން ހުޅުވައިލުމަށް ފަހު އެކަން މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2017
ދިއްފުށީ ތިޖޫރި ފަޅާލައި ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނަގައިފި

ކ. ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރި ރޭ ފަޅާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 38
ގެއްލުނީކީ ނޫން، އައިނަކާ އެކު ބޭރަށް ދެވުނީ: ކެޔޮޅު

ބޮޑު ކަންނެއްޔަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުން ދިޔަ "ބްލޫ ފިޝް" ދޯނި ގެއްލުނީ ނޫން ކަމަށާއި މަސް އައިނެއްގައި ޖެހިގެން ތަންކޮޅެއް ބޭރަށް ދެވުނީ ކަމަށް އެ ދޯނީގެ...

February 27, 2017 35
"ބްލޫ ފިޝް" ދޯނި ފެނިއްޖެ

ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް "ގެއްލިގެން" އެމްއެެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑަށް ރިޕޯޓް ކުރި "ބްލޫ ފިޝް" ދޯނި ރޭގައި ފެނިއްޖެ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 10
ޗަމްޕާ އާއިލާއިން ދިއްފުށީގައި ނަރުދަމާ ގާއިމްކޮށްދެނީ

އަލިފުޅު ތުއްތު ފައުންޑޭޝަން (އޭއެފްޓީއެފް) އާއި މީރު އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރު (61.7 މިލިއަން ރުފިޔާ) ހަރަދުކޮށްގެން ކ. ދިއްފުށީގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2017 1
ބީއެމްއެލްގެ 200 ވަނަ ކޭޝް އެޖެންޓު ދިއްފުށީގައި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ރަށްރަށުގައި ދޭ ފައިސާ ނެގުމުގެ ހިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން 200 ވަނަ ކޭޝް އެޖެންޓް ކ.ދިއްފުށީގައި ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 2
ދިއްފުށީ ސޯލާ ޕަވަ ސިސްޓަމް ސްޓެލްކޯއާ ހަވާލުކޮށްފި

އަވިން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ކ. ދިއްފުށީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ސޯލާ ޕެނަލް ސްޓެލްކޯއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2016 14
މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޒުވާނަކު ފިޓު ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

ކ. ދިއްފުށީގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު މީހަކު ފިޓު ޖެހިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016 20
އެންމެ ބޮޑު ގެސްޓް ހައުސް ދިއްފުށީގައި އަޅަނީ

ރާއްޖޭގައި އަޅާ އެންމެ ބޮޑު ގެސްޓްހައުސް ގަތަރު ކުންފުންޏަކުން ކ. ދިއްފުށީގައި އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.