15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 1
ދިރާގު ޓީވީން ރުތުބާއާ ގުޅިގެން މޭކަޕް ޝޯއެއް

މޭކަޕް އާޓިސްޓް ރުތުބާއާ ގުޅިގެން މޭކަޕް ޝޯ އެއް ހެދުމަށް ދިރާގުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 6
ދިރާގުން އީ-ސިމް ތައާރަފް ކޮށްފި

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާގެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ކަމަށްވާ އީ-ސިމް ދިރާގުން މިއަދު ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020 1
ޔޫއްޕެ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ އާ ސީރީޒެއް ދިރާގު ޓީވީ އަށް

ދިރާގު ޓީވީގެ ވީޑިއޯ އޮން ޑިމާންޑް (ވީއޯޑީ) އަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ޔޫއްޕެ ޕްރޮޑަކްޝަނާ އެކު، އާ ސިރީޒެއް އުފެއްދުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020
ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

ދިރާގުން އިއްޔެ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އިންޓަވިއުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020
ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕަށް އިންޓަވިއު ކުރުން މާދަމާ!

ދިރާގުން ކުރިއަށްގެންދާ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ އިންޓަވިއުތައް މާދަމާ ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020 9
ދިރާގު ކަލަންޑަރުގައި ހާއްސަ ވީޑިއޯތަކެއް! ބަލާލަމާ!

އެކި ފަރާތްތަކުން އާ އަހަރަށް ނެރޭ ކަލަންޑަރުތަކުގެ ފެންވަރު މަތިވެ، ޑިޒައިން ތަފާތުވެ، ހުށައަޅާ ގޮތްތަކަށް ވެސް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާ އިރު މި އަހަރު އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭނީ ދިރާގުގެ ކަލަންޑަރެވެ. އެ ކަލަންޑަރުން ހަމައެކަނި ފެންނަނީ ތާރީހާއި، ދުވަހާއި، މަހެއް ނޫނެވެ: ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެއްޓަށް ހުރި ބިރާއި އޭގެ...

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019 4
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހޯދުމަށް ދިރާގުން ރަނުގެ ފުރުސަތެއް!

ދިރާގުން ކުރިއަށް ގެންދާ "ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް" ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019
ދިރާގު ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ފުލިދު އަށް ތައާރަފް ކޮށްފި

ދިރާގު ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ވ. ފުލިދު އަށް ރަސްމީކޮށް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 3
ދިރާގުން "ޕޭ ޕާ ވިއު" ކޮންޓެންޓް ތައާރަފްކޮށްފި

"އައި ފިލްމްސް" ގެ ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމު "ބަވަތި" ދިރާގު ޓީވީގެ ވީޑިއޯ އޮން ޑިމާންޑް ޕްލެޓްފޯމަށް "ޕޭ ޕާ ވިއު" ފިލުމެއްގެ ގޮތުގައި ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 2
ދިރާގުން ސީބީއެމާ ގުޅިގެން ހާއްސަ ހިދުމަތެއްދެނީ

ދިރާގާއި ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ސީބީއެމް) އާ ގުޅިގެން އެ ބޭންކްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިރާގު ޕޭ ވޮލެޓްތަކަށް ކަސްޓަމަރުގެ ބޭންކިންް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019 14
ސާއިދަށް ދިރާގުން ދިނީ ފޯނަކާއި އެއްލައްކަ ރުފިޔާ

ދިރާގުގެ އެމްބެސެޑަރު ހަސަން ސާއިދު، މި އަހަރުގެ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރަން މެޑަލް ހޯދުމުން އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުނިން އޭނާ އަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާ މިއަދު ދީފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019 2
ދިރާގު ރޯޑް ރޭހަށް ފަޚުރުވެރި އެވޯޑެއް

އޭޝިއާގެ ކުޅިވަރު އިންޑަސްޓްރީގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑް "އެސްޕީއައިއޭ އޭޝިއާ 2019" ދިރާގު ރޯޑް ރޭހަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019
ދިރާގުން "ގާލްސް ޓު ކޯޑު" ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

ވުމަން އިން ޓެކް އާއި ދިރާގު ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ގާލްސް ޓު ކޯޑް" ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2019 12
ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް ހިދުމަތަށް ބުރޫއަރައިފި

ދިރާގުގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތަށް ބުރޫއަރާފައިވާ ކަމަށް، އެ ކުންފުނިން މިއަދު އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 4
ދިރާގު ރޭސް، އޭޝިއާގެ ބޮޑު އެވޯޑެއްގެ ނޮމިނޭޝަނުގައި!

އޭޝިއާގެ ކުޅިވަރު އިންޑަސްޓްރީގެ އޮސްކާގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ އެސް.ޕީ.އައި.އޭ އޭޝިއާ އެވޯސްގެ ފަސް ކެޓަގަރީއަކަށް، ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ދުވުމުގެ ރޭސް ކަމަށްވާ ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގެ މިދިޔަ އަހަރާއި މި އަހަރުގެ އިވެންޓް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019
ސްޓާޓްއަޕް ވީކެންޑުގެ އެންމެ މޮޅު ޓީމަކަށް ފިޝް ބިޑް

ދިރާގާއި ސްޕާކް ހަބް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ޓެކް ސްޓާސް ސްޓާޓްއަޕް ވީކެންޑް" ގެ އެއްވަނަ، މަސްވެރިކަމަށް ހާއްސަ ވެބްސައިޓެއް އުފެއްދި "ފިޝް ބިޑް" އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019
ދިރާގު ޓީވީ ކާށިދޫ އާއި ކެޔޮދޫއަށް!

ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް ކ. ކާށިދޫ އާއި ވ. ކެޔޮދޫގައި ތައާރަފް ކޮށްފި އެެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019
ޑިޒްނީ: ކުޑައިރުން ފެށިގެން ދިވެހިންނާ ގުޅިފައި!

އަހަރެމެން ކުޑައިރު، އެންމެ އުފާވާ ގަޑިއަކީ ކާޓޫނު ބަލާ ގަޑި އެވެ. އަދި އެ މީހަކު އެންމެ ޝައުގުވެރިވާ ކާޓޫން ނުވަތަ ފިލްމެއް އަންނަ ގަޑިއަށް ގޭގެ ހުރިހާ ކޮއްކޮމެން، ދައްތަމެން އަދި...

November 07, 2019
"ޓެކް ސްޓާސް ސްޓާޓަޕް ވީކެންޑް" އަންނަ ހަފުތާގައި

ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދިރާގާއި ސްޕާކްހަބް ގުޅިގެން ބާއްވާ "ޓެކް ސްޓާސް ސްޓާޓަޕް ވީކެންޑް" އަންނަ ހަފުތާގައި ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 7
އެލިއޫޑްގެ އެ ދުވުމުގައި ފާހިރު ދިވެހި ދިދަ ހިިފައިގެން

ދެ ގަޑިއިރަށް ވުރެ އަވަހަށް މެރަތަންއެއް ޖެހި ފުރަތަމަ އިންސާނާއަށް ވުމަށްޓަކައި، ކެންޔާގެ އެލިއޫޑް ކިޕްޗޯޖް ދުވަމުން ދިޔަ ވީޑިއޯ އާއި ބައެއް ފޮޓޯތައް ފެނުނު ބައެއް ދިވެހިންގެ ލޮލުގައި އެއް ކަމެއް އަޅައިގަތެވެ: ދުވުން އޮތް ތަނުގައި ދިވެހި ދިދަ ހިފައިގެން މީހަކު ހުރި ތަނެވެ. އެއީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އޮސްޓްރިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެއްސެއް...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 4
ދިރާގު ފައިބާ ބްރޯޑް ބޭންޑް ހިލޭ ގުޅައިދެނީ

ފައިބާ ބްރޯޑް ބޭންޑް ހިލޭ ގުޅައިދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.