14 މާޗް

March 14, 2020 1
ބަންދު މީހުންނާ ބަައްދަލުކުރެވޭ އުސޫލަށް ބަދަލުތަކެއް

ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ތިބި މީހުންނާ ބައްދަލުކުރެވޭ އުސޫލަށް، ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019 33
ރާވާ ޖަލުގެ ސާމާނު ކާށިދޫ ވަލުތެރެއަށް ދޫކޮށްލާފައި!

ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދަން ކުރީ ސަރުކާރުން 16.6 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްގެން ގެނައި ރާވާ ޖަލުގެ ސާމާނު ހިމެނޭ އަށް ކޮންޓޭނަރު، ކާށިދޫ ވަލުތެރޭގައި ހުރި ކަން "މިހާރު"އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 4
ގައިދީންނާ ހަވާލުވާން ފަށައިފިން: ކަރެކްޝަންސް

ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރާ މީހުންގެ އިތުރުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބަންދު ކޮށްފައިވާ (ވާނުވާ ޖަހާފައިވާ ގައިދީން) ގައިދީންނާ ހަވާލުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 26
ޖަލުތައް ފުރުމުން ގައިދީންނާ ހަވާލެއް ނުވި

ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށާއި ތަހުގީގީ މަރުހަލާގައި މުއްދަތު ޖަހާ މީހުން ބޭތިއްބުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ދަށުން ހިންގާ ޖަލުތައް ތޮއްޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެ ސާވިސް އިން ގައިދީންނާ ހަވާލުވާން އުޒުރުވެރިވި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 12
އަލްކަޓްރާޒް: ދޫނިދޫ ޖަލުގެ އަނިޔާވެރި މާޒީއެއް

ކާން އިންދާ ސިފައިން ގޮސް ވެލި އަޅާފާނެ އެވެ. ބޫޓުން ތަޅާ އަނިޔާކޮށްފާނެ އެވެ. ނިދިޔަނުދީ އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ހިފަހައްޓަފާނެ އެވެ. އެއްވެސް ދައުވާއެއް އުފުލުމެއް ނެތި، އެތައް ދުވަހެއް ހޭދަކުރަން ޖެހިދާނެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 20
ބޯޓުން ފެނުނު މަަސްތުވާތަކެތި 150 ކިލޯއަކަށް ނާރާ

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން އަތުލައިގަތް ބޯޓުގައި 150 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހުރި ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓް ކުރި ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެއިން ފެނުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ ބަރުދަށް އެ އަދަދާ ގާތް ވެސް ނުކުރާކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 3
25 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ފުލުހުން ނައްތާލައިފި

އެކި މައްސަލަތަކުގައި އަތުލައިގެންފައި ހުރި 25 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ފުލުހުން މިއަދު ނައްތާލައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 13
ދޫނިދޫގައި މަރުވި މީހާ އޮޓޮޕްސީ ނުހަދައި ވަޅުލައިފި

ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ހުއްޓާ ރޭ މަރުވި އަންހެން މީހާގެ އޮޓޮޕްސީ އާއިލާ އިން ބޭނުން ނުވުމުން، ނުހަދައި މިއަދު ވަޅުލައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 7
ޖަލުގައި އަންހެން މީހާ މަރުވި މައްސަލަ އެޗްއާރްސީއެމުން ބަލަނީ

ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި 23 އަހަރުގެ އަންހެނަކު މިރޭ މަރުވި މައްސަލަ އެޗްއާރުސީއެމުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

January 15, 2019 34
ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ހުރި އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށް ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ހުރި 23 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018 20
ދޫނިދޫގައި މީހުން ބަންދުކުރުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ: ސައުދު

ދޫނިދޫ ޖަލުގައި މީހުން ބަންދު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ރަށް ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ހަދަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 9
ޖަލުތަކުގެ އޮޑިޓެއް ހަދަން ކޮމިޝަނެއް އެކުލަވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ހުރި ޖަލުތަކުގެ އޮޑިޓެއް ހަދަން ހަތް މެމްބަރުންގެ ކޮމިޝަނެއް މިއަދު އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 43
ދޫނިދޫ ޖަލުގެ ހާލަތު ރައީސް ބައްލަވައިލައްވައިފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ދޫނިދޫ ޖަލަށް މިއަދު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި، އެތަނުގެ ގޮޅިތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކުގެ މައުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުއްވައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018 7
މައުމޫނާ ބައްދަލުކުރަން ފުރުސަތެއް ނުދިން: ވަކީލު

ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުރި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ގޯސްވެފައިވާއިރު، އެ މަނިކުފާނާ ބަައްދަލުކުރަން ފުލުހުން ވަކީލުންނަށް ފުރުސަތު ނުދިން ކަމަށް އެ...

August 24, 2018 25
މައުމޫންގެ ބޭސްތައް ފުލުހުން ވަނީ އަތުލާފައި: ވަކީލް

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ފަރިއްކުޅުއްވާ ބޭސްތައް ފުލުހުން އަތުލާފައިވާ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ވަކީލު ހުސެން ޝަމީމް...

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018 18
މައުމޫން، މާފުށީ ޖަލުން ދޫނިދު އަށް ބަދަލުކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް، ދޫނިދު އަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018 33
މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް، މައުމޫނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުމާއި ރިޝްވަތުދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާ ރައީސްގެ މަންދޫބު...

June 04, 2018 3
އަދީބަށް ވަކީލުންނާ ބައްދަލު ނުކުރެވޭތާ މަހެއް ވެއްޖެ

އެކި ކުށްތަކުގައި 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް އޭނާގެ ވަކީލުންގެ ޓީމާ ބައްދަލު ނުކުރެވޭތާ މަހެއްހާ ދުވަސް ވެ، އެކަމާ ވަކީލުން...

17 މެއި

May 17, 2018 20
މައުމޫން، ރޯދަ މަހަށް ގެއަށް ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދިއްޖެ

މި ރޯދަ މަހަށް، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހީމް، ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުގައި އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 14
މައުމޫންގެ އާއިލީ ބައްދަލުވުމަށް އަލުން ހުއްދަ ދީފި

ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އާއިލީ ބައްދަލުވުންތަކާއި ފޯން ކޯލްތައް ހުއްޓުވުނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށް ބުނެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ފުލުހުން...

May 14, 2018 23
މައުމޫންގެ އާއިލީ ބައްދަލުވުންތައް ހުއްޓުވައިފި: ވަކީލް

އެއްބަފާ ކޮއްކޯފުޅު ރައީސް އަބއދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ...

13 މެއި

May 13, 2018 9
ޖަލުގައި މައުމޫނަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުލިބޭ: ވަކީލް

ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހާލުކޮޅު އިއްޔެ ވެސް ގޯސްވެ، ފަރުވާދޭން ޖެހުނު ކަމަށާއި ޖަލުގައި އެމަނިކުފާނަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުލިބޭތީ އާއިލާ އާއި ވަކީލުން ކަންބޮޑުވާ ކަަމަށް ވަކީލް މުުހައްމަދު ފައިސަލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2018 29
ފަރުވާ އަށް ފަހު މައުމޫން ދޫނިދު އަށް ގެންގޮސްފި

ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި، ދޫނިދޫގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު މާލެ ގެނެސް އޭޑީކޭގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު އަނބުރާ ދޫނިދު އަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 12
ރޭ ވެސް ނަސްރީނާ ޖަލަށް ވަޑައިގެންނެވި

ގާނޫނާ ހިލާފަށް ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމާއި ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ގޯސްވެފައިވާތީ ރޭ ވެސް އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް ދޫނިދޫ ޖަލަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.