09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020 3
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް ޑައިލިސިސް ޔުނިޓުގެ ޖާގައިތުރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑައިލިސިސް ޔުނިޓުގައި ޚިދުމަތް ދެވޭ ޖާގަ އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 11
ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑަޔަލިސިސް ޔުނިޓް ހުޅުވައިފި

ޏ. އަތޮޅު ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑަޔަލިސަސް ޔުނިޓް ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ހުޅުވައިދެއްވައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 1
ޓްރީޓޮޕުން ހީމޯޑަޔަފިލްޓްރޭޝަން ޑަޔަލަސިސް އަގުހެޔޮކޮށްފި

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ ހީމޯޑަޔަފިލްޓްރޭޝަން ޑަޔަލަސިސް ޕެކޭޖް މިއަދުން ފެށިގެން އަގުހެޔޮ ކޮށްފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2018 13
10 މަހުގެ އުދައްޔުގެ ބޭސްފަރުވާއަށް އެހީއެއް

އައިމިނަތު ނަޝްފާ ހުސައިން އެންމެ ފުރަތަމަ ހީކުރީ އޭނާގެ ހަތަރު މަހުގެ ދަރިފުޅު، އުދައްޔު ދާވޫދަށް ޖެހުނީ އާދައިގެ ރޯގާއެއް ކަމަށެވެ. މިދިޔަ ފެބުރުއަރީ މަހު ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލަށް އޭނާ ދިޔައީ ވެސް، ދަރިފުޅު ކެއްސާތީ ބޭސް ނެގުމަށެވެ. އެކަމަކު މާ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ވުމުން، ނޭސަލް ޑްރޮޕް ފިޔަވައި އިތުރު ބޭހެއް ދޭން ޑޮކްޓަރު...

28 މެއި

May 28, 2017 21
ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ޑައިލިސިސް ހަދަން ފަށައިފި

ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ޑައިލިސިސްގެ ހިދުމަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

May 28, 2017 32
60 މީހެއްގެ ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހިލޭ ހެދި

ހުސްނުވާ އާސަންދައިގެ އެހީގައި 60 މީހަކު ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހަދާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ބަލީގެ ސީރިއަސްކަން އޮތްވަރު އެއިން ވެސް އެނގޭ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް...

08 އެޕްރީލް

April 08, 2017 7
ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ޑަޔަލިސިސް ޔުނިޓެއް ގާއިމުކުރަނީ

ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޑަޔަލިސިސް ޔުނިޓެއް ގާއިމުކޮށް، މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 5
އިންޑިއާ މީހަކު ގޭގައި އަމިއްލައަށް ޑަޔަލިސިސް ހަދަނީ

އިންޑިއާގެ މުމްބާއީގައި އުޅޭ އުމުރުން 59 އަހަރުގެ ޕްރަކާޝް މޯރް ގޭގައި އަމިއްލަ އަށް ޑަޔަލިސިސް ހަދާތާ 14 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ. މި ދިގު މުއްދަތުގައި އޭނާއަށް އެއްވެސް ޑޮކްޓަރެއް އަދި ސިއްހީ އެހީތެރިއެއްގެ އެހީއެއް ނުހޯދަ އެވެ.