25 މާޗް

March 25, 2019 68
ޑިޕްލޮމެޓިކް ސައިކަލެއްގައި ހެލްމެޓް ނާޅައި ދަތުރުކޮށްފި

ސިނަމާލެ ބްރިޖުން މިއަދު ޑިޕްލޮމެޓިކް ސައިކަލެއްގައި މީހަކު ހެލްމެޓު ނާޅައި ދަތުރުކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 8
އަލުން ގުޅޭތީ ކޮމަންވެލްތުގެ މަރުހަބާ ރާއްޖެއަށް

ކޮމަންވެލްތުގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް ރާއްޖެއިން އަލުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ކޮމަންވެލްތުން އިއްޔެ މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.