28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2020 6
ރާޖަޕަކްސަ އާއި މާރިޔާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ އާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިިޔާ އަހުމަދު ދީދީ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 50
ފައްޓަރަށްވުރެ އެކުވެރިކަމުގެ އަގު ބޮޑު: ޗައިނާ ސަފީރު

ވާރުތަވެގެން އަންނަ، މާމަގެ ފައްޓަރުބަޔަކީ އަގުހުރި އެއްޗެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ޗައިނާ އަށް އެކުވެރިކަން މާ މުހިންމު ވެފައި އަގުބޮޑު ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޗައިނާ އަށް ރާއްޖޭން އަދާކުރަންޖެހޭ ބޮޑު ދަރަންޏާ ގުޅޭ ގޮތުން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް، ޗައިނާއިން ރާއްޖެ ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖަންގް ލިޒޯންގް މިއަދު...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 94
"ޗައިނާގެ ލޯނުތައް ދެއްކުމަށް އެއްވެސް ލުޔެއް ނުދިން"

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މުޅި ދުނިޔެ ބަންދުވެފައިވާ މި ހާލަތުގައި ލޯނުތައް ދެއްކުމަށް ޗައިނާއިން އެއްވެސް ލުޔެއް ނުދިިން ކަމަށާއި ރާއްޖެއާ މެދު އެ ގޮތަށް ކަންތައް ނުކުރެއްވުމަށް ޗައިނާ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގެ ކިބައިން، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 8
އެފްރިކާ ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނާ ޝާހިދު ބައްދަލުކޮށްފި

އެފްރިކާ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރުންނާއި ފޮރިން މިިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 15
ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މަގާމަށް އަންހެން ބޭފުޅެއް

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މަގާމަށް، ރާއްޖެ އިން ބަންގްލަދޭޝްއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނެވި ސަފީރު އައިޝަތު ޝާން ޝާކިރު މިއަދު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020 18
އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހަށް ސައުދީގެ ތާއީދު ރާއްޖެއަށް

ރާއްޖެއަށް އދ. ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ދައިދިނުމަށް ސައުދީ އަރަބިޔާ އިން ތާއިދުކުރާކަމަށް އަންގައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 3
އެންގޯލާއާ އެކު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމްކޮށްފި

ރާއްޖެއިން އެންގޯލާއާ އެކު ސިޔާސީ ގުޅުން އިއްޔެ ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 20
އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ހަރްޝް ޝްރިންގްލާ މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ. މިއީ ޖެނުއަރީ 29، 2020 ގައި އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ފަހުން ޝްރިންގްލާ ރާއްޖެ އަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2020 38
އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އާދިއްތަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް

އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ހަރްޝް ޝްރިންގްލާ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020 42
ގައުމަށް ނިކަމެތިކަން ލިބޭ ކަމެއް ރައީސް ނުކުރައްވާނެ

އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހި ގައުމަށް ނިކަމެތިކަން ލިބޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމަނިކުފާނަށް އަމާޒުވާ ފާޑުކިއުންތައް ޝެއިހު ޑރ. އިޔާޒް އަބްދުއްލަތީފާއި ޝެއިހް އިލްޔާސް ދިފާއުކުރައްވައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 8
ރާއްޖެ-އިިންޑިއާގެ ގުޅުން ޝާހިދުގެ ފޮޓޯތަކުން

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ގުޅުން ބަދަހި ދެ ގައުމެވެ. ދެ ގައުމުގެ ދެމެދު އޮތްގުޅުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ދެއްކެވީ ދެ ގައުމުގެ ގުޅުމަށް މިއަދު 55 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އޭނާ އާންމު ކުރެއްވި ފޮޓޯތަކުންނެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 31
ރާއްޖޭގައި އެމެރިކާގެ އެމްބަސީއެއް ގާއިމްކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި އެމެރިކާގެ ރެސިޑެންޓް އެމްބަސީއެއް ގާއިމްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 13
އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކާ ދެކޮޅު ކޮމެޓީއަށް ޝުޖޫން

އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އދ.ގެ ސަބް ކޮމެޓީ އޮފް ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗާ (އެސްޕީޓީ) އަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެެ ފަނޑިޔާރު އައިޝާ ޝުޖޫން މުހައްމަދު މިއަދު އިންތިޚާބުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 4
އަރަބި އެމެބްސެޑަރުންނާ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަރަބި ބައެއް ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ތިއްބަވާ ނޮން-ރެސިޑެންޓް ސަފީރުންނާ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

October 20, 2020 56
ޔޫއެސްގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކް ޕޮމްޕޭ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ،

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020 10
އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ހަރްޝް ޝްރިންގްލާ އަންނަ މަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ،

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 9
ގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރަން ރާއްޖެ-ޗައިނާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އަލުން ރަނގަޅު ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިިމް އަމީރު ޗައިނާގެ ސަފީރާ އެކު މިިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 8
އެފްޓީއޭއިން ފައިދާވާނެ، ދައްކަނީ ހުސް ވާހަކަ: ސައީދު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ޗައިނާއާ އެކު ސޮއިކުރި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުން ފައިދާ ހޯދެން އޮއްވައި، މި ސަރުކާރުން ދައްކަނީ އޮއްޓަރެއް ނެތް ވާހަކަ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު އަދި މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020 8
ނިއުކްލިއާ ނައްތާލާ މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވާން ގޮވާލައިފި

ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު މަނާކުރާ އދ. ގެ މުއާހަދާގައި ގައުމުތަކުން ބައިވެރިވާން ރާއްޖެއިން މިއަދު ގޮވާލައިިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2020 16
"މިއީ ސާކް ސަމިޓްގެ ވާހަކަ ދައްކަންވީ ވަގުތެއް ނޫން"

ސާކް ސަމިޓް ބޭއްވުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދަން މިއީ ރަނގަޅު ވަގުތެއް ނޫން ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 4
ބަލި ހާލަތުން އަރައިގަންނަން އދ.ގެ ޗާޓަރު މުހިއްމު

ދުނިޔެއަށް މި ވަގުތު ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑު-19 ގެ ބަލި ހާލަތުން އަރައިގަތުމުގައި އދ. ގެ ދައުރާއި އެ ޖަމިއްޔާގެ ޗާޓަރުގެ މުހިއްމުކަން ވަރަށް ބޮޑުކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.