11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019 4
ޑައިވިނަށް ދިޔަ ޗައިނާ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގައި ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅުނު ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019 9
9 އަހަރުގެ އުލާ، ޑައިވް ކުރުމާއި ފުޓްބޯޅައަށް ހާއްސަ

ބިރެއް ނެތި ހަމައެކަނި މޫދަށް އެރިލަނީއެއް ނޫނެވެ. ސްނޯކަލް ކުރުމާއި ސްކޫބާ ޑައިވިންގައި ވެސް ހަމަ އެހެންނެވެ. ހާއްސަ ކަމަކީ އަދި އުމުރުން އެންމެ ނުވަ އަހަރު ކަމެވެ. އާއިލާގެ އެންމެންނަކީ ވެސް މޫދަށް ހާއްސަ ލޯތްބެއް އޮންނަ ބަޔަކަށް ވުމުން، އާމިނަތު އުލާގެ ވެސް ވަނީ މޫދަށް ފަރިތަވީ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 9
ސްޓާފިޝް ފީނާ މި މަންޒަރު އެހާމެ ހިތްގައިމު!

ރާއްޖޭގެ ކަނޑު އަޑީގެ އެހާ ރީތި މަންޒަރުތަކާ އެކު ވެސް، ސްޓާފިޝްއެއް ފީނާ ވީޑިއޯއެއް ވަރަށް ނުފެންނާނެ އެވެ. ހަގީގަތުގައި އެއީ ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ މަންޒަރެކެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 12
ރާއްޖޭން ޑައިވިންގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު މުގުރާލައިފި

ފްރީ ޑައިވިން އިން އިޓަލީން ހަދާފައިވާ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު ރާއްޖޭން މިއަދު މުގުރާލައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 11
އާ ޖީއެމްއާ މަގާމު ހަވާލުކުރީ މޫދު އަޑީގައި

އޭޝިއާގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ހޮޓެލްޗެއިން، ތައިލެންޑްގެ ދުސިތު އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ބ. މުއްދޫގައި ހިންގާ ފަސްތަރީގެ ރިސޯޓުގެ އާ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރަށް، މޫދުއަޑީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މަގާމު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 15
މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

އއ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ކޮންސްޓަންސް ހަލަވެލި ރިސޯޓުގެ މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019
ސުޝްމިތާ ރާއްޖޭގައި ދަސްކުރީ ފީނަން

ސުޝްމިތާ ސެން އެޑަޕްޓްކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ދެ އަންހެން ކުދިންގެ ތެރެއިން ހަގު ދަރިފުޅު އަލީސާގެ 10 ވަނަ އުފަން ދުވަސް މި ފަހަރު ފާހަގަކުރީ ރާއްޖޭގަ އެވެ. ދެ ކުދިންނާއި ޒުވާން ލޯބިވެރިޔާ ރަހްމާން ޝޯލްއާ އެކު ކުރީގެ މިސް ޔުނިވާސް ވަނީ ރާއްޖޭގައި މޫދުގައި ފިލާވަޅުތަކެއް ވެސް ނަގައިފަ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 2
ސްނޯކްލިން އަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ދ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ވޮންމުލި ރިސޯޓުން ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސްއުޅެނިކޮށް ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 1
ގެއްލުނު ޓޫރިސްޓު އަދިވެސް ނުފެނޭ

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ގެއްލުނު ޓޫރިސްޓް އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 19
ދަގަނޑު ޖަހައިގެން މަސް ހިފުން މަނައެއް ނުވާނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަސްވެރިކަމުގެ ބިލުން، ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާވާ މަސްވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ދަގަނޑު ޖަހައިގެން މަސް ހިފުން ނުހިމެނޭ ކަމަށާއި މަނައީ ކުރިން ވެސް އޮންނަ ގޮތަށް ބަޑި ޖަހައިގެން މަސް ހިފުން ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 1
ގެއްލުނު ޗައިނާ މީހާ ހޯދާތާ ތިން ދުވަސް

އާދީއްތަ ދުވަހު ކ. ކަނޑޫމާ ތިލައަށް ޑައިވިނަށް ފޭބި ފަހުން ގެއްލުނު ޓޫރިސްޓް މީހާ އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 10
އެންދަމަން ފޭބި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ގދ. ކޮނޮއްޓޯ ކައިރީގައި އޮންނަ ތިލަޔަކަށް މިއަދު ހަވީރު އެންދަމަން ފޭބި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019
ކަނޑުއަޑީގެ އެންމެ ބޮޑު ތީމްޕާކް ބަހްރެއިނުގައި ހުޅުވަނީ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކަނޑުއަޑީގެ ތީމްޕާކް ބަހުރެއިނުގައި، އޮގަސްޓް މަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019 5
ދޯންޏެއްގެ ބުރަފަތީގައި ޖެހި ޓޫރިސްޓަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓު ކައިރިއަށް ޑައިވިނަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓެއްގައި ފައިގައި، އެ ރިސޯޓުގެ ދޯންޏެއްގެ ބުރަފަތިން ޖެހި މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019 9
ޑައިވަރު ޒޫނާ އަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ އެވޯޑެއް

ޕުރޮފެޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޑައިވިން އިންސްޓެކްޓާ (ޕަޑީ) ކޯސް ޑައިރެކްޓަރުކަން ލިބުނު ފުރަތަމަ ދިވެހި އަންހެން ޑައިވަރު، ޒޫނާ ނަސީމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 21
ސިފައިންގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ކަނޑު އަޑީގައި ބާއްވައިފި

އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯހެއްގެ ދަސްވެނިންނަށް ބެޖު ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ކަނޑު އަޑީގައި މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019 36
ދިވެހިން އުޅެން ޖެހޭ ގޮތަށް ނޫޅެވެނީ ބާ؟

ރަށްރަށުގެ ވެށި ހަލާކުވެ ގުދުރަތީ ސިފަ ގެއްލުނަސް އަހަރެމެންގެ ފަރުވާލެއް ނެތީ ހެއްޔެވެ؟ އެހެން އެ ވަނީ އަހަރެމެން ވެށި ދެކެ ލޯބި ނުވާތީ ހެއްޔެވެ؟

11 މާޗް

March 11, 2019 12
ޑައިވިންއަށް ދިޔަ ޖަޕާނު ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ވ. އަތޮޅުގައި ފުޅި އަޅައިގެން ފީނަން ދިޔަ ޖަޕާނު ފިރިހެން ޓޫރިސްޓަކު އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 27
މަސްވެރިންގެ ޝަކުވާއަށް ވުރެ މިޔަރުގެ ފައިދާ ބޮޑު!

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގައި މިޔަރުގެ ބާވަތްތައް ގިނަވެއްޖެ އެވެ. އެކަމާ މަސްވެރިން ކުރަނީ ޝަކުވާ އެވެ. އެކަމަކު ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މީހުން ކުރަނީ އުފަލެވެ. ބަހުސަކީ މިޔަރުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ކުރަނީ ފައިދާތޯ ނުވަތަ ގެއްލުންތޯ އެވެ؟

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 4
ފީނަން ގޮސް ހާލުދެރަވި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

އއ. ވެލިދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ފުޅި އަޅައިގެން ފީނަން ފޭބި ޓޫރިސްޓަކު ހާލުދެރަވެގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.