03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019 15
ޑރ. އުބައިދު އަނެއްކާ ވެސް އައިޖީއެމްއެޗަށް

ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ޚިދުމަތް ދެއްވަން ބޭނުންވާތީ، ސާޖަރީގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރު އަބްދުﷲ އުބައިދު އަނެއްކާ ވެސް އައިޖީއެމްއެޗުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2019 4
ނަފްރަތު އުފައްދަން ބޭނުން ކުރީ ފޭކް އެކައުންޓެއް

އިންޑިއާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ރާއްޖެ ގެންދަން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގޮވާލީ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (އެޗްއާރްއެޗް) ގެ ޑޮކްޓަރެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ އެ ޑޮކްޓަރުގެ ނަމުގައި ހަދާފައިވާ ފޭކް އެކައުންޓަކުން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއް ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2019
އިންޑިއާ އަންހެނެއްގެ ބަނޑުން ގަހަނާ އާއިި ފައިސާ ފޮތި

އިންޑިއާގެ ވެސްޓް ބެންގާލްގައި ބުދަ ދުވަހު ކުރި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އަންހެނެއްގެ ބަނޑުން ގަހަނާ އާއި ފައިސާފޮތިތަކެއް ނަގައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2019 19
ބޯޓުގައި މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްދިނީ ދިވެހި ޑޮކްޓަރެއް

ކޮލޮމްބޯ އިން ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަށް މިއަދު ހެނދުނު ދަތުރުކުރި ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން އެ ދަތުރު ހާއްސަވާނެ އެކަކީ ޑރ. ހިޝާމް އަލީ ޒަކީ އެވެ. އެއީ އޭނާގެ އިންޓާންޝިޕް ފެށުމަށް ކުރާ ދަތުރަށްވުމުން ކުރާ އުއްމީދުތައް ވެސް ބޮޑެވެ. ތިން ގަޑިއިރުގެ އެ ދަތުރު ނިމެން ގަޑިއިރަކަށްވެފައި ވަނިކޮށް...

16 ޖޫން

June 16, 2019 45
އެތެރެވެފައި ތިބީ އެންމެ ރަނގަޅު ޑޮކްޓަރުންނެއް ނޫން!

ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ޑޮކްޓަރުން ގެނައުމުގައި ކުރިން އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ އުސޫލުގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް އެތެރެވެފައި ތިބީ އެންމެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޑޮކްޓަރުން ނޫން ކަމަށާއި އެ އަށް ވުރެ ރަނގަޅު ޑޮކްޓަރުން ހޯދޭނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 30
އެކްސިޑެންޓްތައް ގިނަވުމުން ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރަކު ހޯދަނީ

މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގައި މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓްތައް ގިނަވެ، ބޮލަށް ލިބޭ އަނިޔާތައް އިތުރުވެފައިވާތީ އައިޖީއެމްއެޗަށް ނާރުގެ އޮޕަރޭޝަން ޑޮކްޓަރަކު ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ސަލީމް (ކުޑަ ބަންދޭ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019 1
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

May 28, 2019 21
ބޭރު ޑޮކްޓަރުންގެ ފެންވަރު ބަލަނީ އެޖެންސީއަކުން ނޫން

ރާއްޖެ ގެންނަ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންގެ ފެންވަރު ދަށްވުމަކީ އެ މީހުން ގެންނަ ރެކްރޫޓިން އެޖެންސީތަކުގެ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އެޖެންސީތައް...

22 މެއި

May 22, 2019 30
ބޭރު ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުން ހޯދުން ހެލްތަށް އެކަނި

ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އެކަނި ކުރާގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019 3
90 މީހުންނަށް އެޗްއައިވީ ޖެއްސި ޑޮކްޓަރު ހައްްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (މެއި 5) - ބޭނުންކޮށްފައި ހުރި ސިރިންޖް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބޭނުންކޮށްގެން 90 މީހުންނަށް އެޗްއައިވީ ޖެހިފައި ވަނީ ޑޮކްޓަރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނެ ޕާކިސްތާނުގެ ޑޮކްޓަރު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 9
މެޑިކަލް ކޮލެޖާ މެދު ޑރ. ޝީޒާގެ އުއްމީދު ބޮޑު

ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔެވިދާނެ ކަމަކަށް، މީގެ ދެތިން އަހަރު ދުވަހު ކުރިއަށް ބެއްޔަސް، ދަރިވަރުންގެ ހިތަކަށް ނާރާނެ އެވެ. ނަމަވެސް ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް އަންނަ ބޮޑު ކުރިއެރުންތަކާ އެކު އެ ބިންގާ މިހާރު ވަނީ އަޅައިފަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް ފެށި އެމްބީބީއެސްގެ ފުރަތަމަ ކޯސް، ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ހިޔާވަހިކަމުގައި...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 2
ޑޮކްޓަރުންނަށް ޚާއްސަ ޕެކޭޖެއް އުރީދޫން ތައާރަފުކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން، ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޑޮކްޓަރުންނަށް ޚާއްސަ ޕްލޭނެއް އުރީދޫން މިއަދު ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019
އަންހެނެއްގެ ލޯ ތެރެއިން ހަތަރު ކުޅަނދުރު

ޓައިވާނު އަންހެނެއްގެ ލޯ ތެރޭގައި އުޅުނު ހަތަރު ކުޅަނދުރު ދިރިތިއްބައި ނަގައި، އަންހެން މީހާގެ ލޯ ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2019 5
ބޭހަކުން ކުއްޖަކު ބީރުވި މައްސަލާގެ ހުކުމް ފަސްކޮށްފި

ތިން އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކަށް ހޮސްޕިޓަލަކުން ދިން ބޭހެއްގެ ސަބަބުން އެ ކުއްޖާގެ ދެ ކަންފަތުގެ އިވުން ދާއިމީކޮށް ގެއްލުނު މައްސަލާގައި ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ދައުވާގެ ހުކުމް އިއްވުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ފަސްކޮށްފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019
ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަން ކުރިމަތިލީ 29 ދަރިވަރުން

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފަށާ މެޑިކަލް ކޮލެޖުގައި ކިޔެވުމަށް 29 ދަރިވަރަކު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 8
މެޑިކަލް ކޮލެޖުގައި އެޕްރީލް މަހު ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި ގާއިމްކުރާ މެޑިކަލް ކޮލެޖުގައި އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ކިޔަވައިދޭން ފަށާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 17
ރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރުކަން ވެސް ހިލޭ ކިޔަވައިދެނީ

ރާއްޖޭގައި ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ އުސޫލަށް މިއަދު އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ޑޮކްޓަރުކަން ވެސް ކިޔެވޭނެ ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 20
ޗުއްޓީގައި ތިބޭ ޑޮކްޓަރުންނަށް ސާވިސް އެލަވަންސް ދެނީ

އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ތިބޭ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް ވެސް ސާވިސް އެލަވަންސް ދޭ ގޮތަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019 17
އަތޮޅުތަކަށް 480 ޑޮކްޓަރުން ހޯދަނީ

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް 480 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުން ހޯދަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 23
ޕްރީ މެޑިސިން ކޯސްތައް ގަބޫލުކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ޑޮކްޓަރު ކަމުގެ ކޯހަށް ޝަރުތު ހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ހަދާ ޕްރީ މެޑިސިންގެ ކޯސްތަކާއި ސެޓްފިކެޓްތައް ގަބޫލުކުރުން މިއަދުން ފެށިގެން ހުއްޓާލަން މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018
ދިރާސާއަކަށް ޑޮކްޓަރުން އަމިއްލަ އަށް ލެގޯ ދިރުވާލައިފި

ކުދި ޕްލާސްޓިކް ކުޅޭއެއްޗެހި ދިރުވާލާ ކުޑަކުދިންގެ މައިންބަފައިންނަށް މައުލޫމާތު ދޭނެ ގޮތް ބޮޑަށް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާއެއްގައި ހަ ޑޮކްޓަރަކު އަމިއްލަ އަށް ލެގޯ ދިރުވާލައި އެ އެއްޗެހި އެ މީހުންގެ ހަށިގަނޑުން ބޭރުވާން ނަގަނީ ކިހާ އިރެއްތޯ ބަލައިފި އެވެ.