16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020 1
ގްރެޓާ ތަމްބާގްގެ ވާހަކަ ފިލްމަކުން

މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލައިގެން ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހޯދި ސްވިޑްންގެ އެކްޓިވިސްޓް ގްރެޓާ ތަމްބާގްގެ ވާހަކަ ޑޮކިއުމަންޓަރީ ފިލްމަކުން ކިޔައިދީފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 1
ރިއާނާގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް އެމެޒޯން އަށް

ޑޮކިއުމަންޓަރީ ސްޓްރީމްކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ޖުލައި 4، 2021 ގައި

22 ޖުލައި

July 22, 2020
އަފްތާބް ފިލްމު ކުންފުންޏެއް އުފައްދައިފި

މިހާރު ވަރަށް މަދުން ފިލްމުތަކުން ފެންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަފްތާބް ޝިވްދަސާނީ އާއި އަންހެނުން ނިން ދުސަންޖް ގުޅިގެން ފިލްމު ކުންފުންޏެއް އުފައްދައި، ޕްރޮޑިއުސަރަކަށްވާން ނިންމައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 6
ބައިސްކޯފުން "މަލިކު ދަތުރު"

ދިވެހިންނާ އެކި ގޮތްތޮތުން ގުޅި ލާމެހިފައި އޮތް މަލިކަށް ދާން ފަސޭހަ ނޫނަސް ސްޓްރީމިން އެޕް ބައިސްކޯފުން ބެލުންތެރިންނާ އެކު މި ދަނީ މަލިކަށެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020
މޭގަން އަށް ޑިޒްނީން "ވަޒީފާއެއް" ކަށަވަރު

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް ޝާހީ ޒިންމާތައް ދާދި ދޫކޮށްލެއްވީ ވެސް އަމިއްލަ މަސަައްކަތުން ދިރިއުޅުން ބިނާކުރެއްވުމަށްޓަކަ އެވެ. އެ މަސައްކަތް މިހާރު މިއޮތީ ފެށިފަ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020
ޓޭލާގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

ނެޓްފްލިކްސް އިން ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓްގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީ "މިސް އެމެރިކާނާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020
ބީބާގެ އާ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް މި މަހުގެ 27 ގައި

ކެނެޑާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާގެ އާ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް ޔޫޓިއުބުން ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019
ސެލެބްރިޓީ ޝެފް އެންތަނީ ބޯޑެއިންގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް

ސީއެންއެންގައި ވެސް މަސައްކަތްކުރި އަދި މިދިޔަ އަހަރު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީ ޝެފް އެންތަނީ ބޯޑެއިންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. ސީއެންއެން އާއި ފޯކަސް ފީޗާޒްގެ އިތުރުން އެޗްބީއޯގެ ސްޓްރީމިން ސާވިސް އެޗްބީއޯ މެކްސް ގުޅިގެން ހަދާ ޑޮކިއުމަންޓަރީ ޑައިރެކްޓްކުރަނީ 2013 ގެ...

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 1
ރުޅި ކޮންޓްރޯލްކުރަން "ވާއި ވީ ހޭޓް" ބަލައިލަމާ

އިންސާނުންގެ އިހުސާސްތައް ވަރަށް ވެސް ތަފާތެވެ. މީގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ އަރާހުރި ހުރި އެއް ކަމަކީ ރުޅި އާއި ނަފުރަތެވެ. އަދި މިއީ އެތައް ދިރާސާތަކެއް ވެސް ހަދައި އަދިވެސް އެކި ފެންވަރުގައި ބަހުސް ކުރެވޭ ކަމެކެވެ. ސަބަބަކީ ރުޅި އާއި ނަފުރަތުގެ ސަބަބުން އިންސާނުން ހަލާކުވެދާތީ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019
އޮސްކާ އަށް އިންޑިއާގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 91 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑް ޑޮކިއުމަންޓަރީ ކެޓަގަރީ އަށް އިންޑިއާގެ ފިލްމެއް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 1
ބިލް ގޭޓްސްގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީ މިމަހު ނެޓްފްލިކްސް އަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެމެރިކާގެ ބިލިއަނަރު ބިލް ގޭޓްސްގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް ގެނެސްދޭން ނެޓްފްލިކްސް އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019
ބުރޫސް ސްޕްރިންގްސްޓީންގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީ ސްކްރީނަށް

ސޯލޯ އާޓިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންޔެރިޔާ ބުރޫސް (ދަ ބޮސް) ސްޕްރިންފްސްޓީންގެ މިއުޒިކް ޑޮކިއުމަންޓްރީ "ވެސްޓާން ސްޓާޒް" އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ސްކްރީނަށް ގެންނަން ނިންމައި، އަންނަ މަހު ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ޓޮރޮންޓޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް (ޓީއައިއެފްއެފް) ގައި ވެސް ދައްކާ ގޮތަށް...

31 ޖުލައި

July 31, 2019
ކިމް ކާޑޭޝަންގެ ތަފާތު ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް

ގާނޫނީ ވަކީލުކަން މިހާރު ކިޔަވަމުން އަންނަ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ ތަރި ކިމް ކާޑޭޝަން ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސްއާ ބެހޭ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019
"ޖޯނަސް ބްރަދާޒް" ގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް

ތިން މެމްބަރުން ހިމެނޭ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް "ޖޯނަސް ބްރަދާޒް" ގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް ގެނެސް ދޭން އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019
އޮބާމާ އާއި މިޝޭލްގެ 7 އުފެއްދުމެއް ނެޓްފްލިކްސް އަށް

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އާއި އަނބިކަނބަކުން މިޝޭލް އޮބާމާ، މަޝްހޫރު ސްޓްރީމިން ކުންފުނި ނެޓްފްލިިކްސް އާ ގުޅިގެން ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން 7 އުފެއްދުމެއް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019
ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އޯޕްރާގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މަޝްހޫރު ޓީވީ ޝަހުސިއްޔަތު އޯޕްރާ ވިންފްރީ ގުޅިގެން ނަފުސާނީ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ޑޮކިއުމަންޓަރީ ސީރީޒެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018
ޖަމާލް ޚާޝޮގްޖީގެ މަރާ ބެހޭ ޑޮކިއުމަންޓްރީއެއް ހަދަނީ

މިދޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝޮގްޖީ މަރާލި ހާދިސާ އަށް ބިނާކޮށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޝޯން ޕެން ޑޮކިއުމަންޓްރީ ފިލްމެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018
"ފިލްމް ފޯ ޗޭންޖް"ގެ ކުރު ފިލްމުތައް ދައްކާލައިފި

މުޖުތަމައުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދައްކުވައިދޭ ކުރު ފިލްމުތަކެއް ހަދަން ދިރާގާއި ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިގެން ޒުވާނުންނަށް ހިންގާ "ފިލްމް ފޯ ޗޭންޖް" ޕްރޮގްރާމްގައި އުފެއްދި ކުރު ފިލްމުތައް އާންމުންނަށް މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018 10
އެނބޫދޫ ފަޅާ ބެހޭ ޑޮކިއުމަންޓްރީއެއް ހިސްޓްރީން ހަދަނީ

ކްރޮސް ރޯޑްސްގެ ނަމުގައި ކ. އެނބޫދޫފަޅު ތަރައްގީކުރާ ތައިލެންޑްގެ ސިންގް އެސްޓޭޓުން އޭ ޕްލަސް އީ ނެޓްވޯކްސް އޭޝިއާ އާ ގުޅިގެން "މޭކިން މެގަ އިން ޕެރަޑައިސް" ގެ ނަމުގައި ހިސްޓްރީ އޭޝިއާ ޗެނަލްގެ މުޅިން އާ ޑޮކިއުމެންޓަރީ ސީރީޒް އެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 1
21 ބައިވެރިންނާއެކު "ފިލްމް ފޯ ޗޭންޖް" ފަށައިފި

މުޖުތަމައުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް ކުރު ފިލްމު ހަދަން ދަސްކޮށްދޭ "ފިލްމް ފޯ ޗޭންޖް" ޕްރޮގްރާމް 21 ބައިވެރިންނާއެކު މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.