29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020
މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ ޕްލޭން ޓްރަމްޕް އާއްމުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 29) - ފަލަސްތީނުން ތަކުރާރުކޮށް ދެކޮޅު ހަދަމުން ދަނިކޮށް، އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ ޕްލޭން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިރޭ އާއްމު ކުރައްވައިފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 2
"ޓްރަމްޕް ބޭނުންވީ ޔުކްރޭނަށް ދޭ އެހީ ހިފަހައްޓަން"

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 27) - ސިޔާސީ ވާދަވެރިއެއް ކަމަށްވާ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ނުކުރަންޏާ ޔުކްރޭނަށް ދޭ އަސްކަރީ އެހީ ހިފަހައްޓަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބޭނުންފުޅުވި ކަމަށް ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކުރީގެ މުޝީރު ޖޯން ބޯލްޓަންއާ ހަވާލާދީ ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 2
ޑިމޮކްރެޓިކުން އުޅެނީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ބަދަލުކުރަން

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 26) - ޑިމޮކްރެޓިކުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ނުކުތް ނަތީޖާ އަނބުރާލަން ކަމަށް ސެނެޓުގައި މިހާރު ފަށާފައިވާ އިމްޕީޗްމަންޓް...

January 26, 2020
އެމެރިކާ ސްޕޭސް ފޯސްގެ ލޯގޯ އަކީ ކޮޕީއެއް؟

އެމެރިކާގެ މިހާރުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އުފެއްދެވި ސްޕޭސް ފޯސް އަށް ހެދި ލޯގޯ އަކީ ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމު "ސްޓާ ޓްރެކް" އިން ފެންނަ ލޯގޯއެއްގެ ކޮޕީއެއް ކަމަށް ބުނެ ޓްވިޓާގައި...

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020
ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗްމަންޓް: މެންބަރުން ތާއްޔާޖެހި، ގޭމްކުޅުމުގައި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 25) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރަން ފެނޭތޯ ބަލަން ސެނެޓުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ޝަރީއަތުގައި މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު ފޫހިކަމެއް ފެންނަން ފަށައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020
އިމްޕީޗްމަންޓް ޝަރީއަތުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުން:ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 23) - އެމެރިކާގެ ސެނެޓުގައި މިހާރު ފަށާފައިވާ އެމަނިކުފާން މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ އިމްޕީޗްމަންޓް ޝަރީއަތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ވަކީލުން އެކަމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020
ޓްރަމްޕުގެ އިމްޕީޗްމަންޓް: ސެނެޓުގައި ދެ ޕާޓީގެ ކޯޅުން

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 22) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އިމްޕީޗްމަންޓް ޝަރީއަތް ސެނެޓުގައި ރޭ ފަށާފައިވާ އިރު ޓްރަމްޕުގެ މައްޗަށް އާ ހެކި ހޯދަން ޑިމޮކްރެޓިކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ރިޕަބްލިކަނުން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 2
އިމްޕީޗްމަންޓަކީ ޑިމޮކްރެސީއަށް ދިން ނުރައްކާ ހަމަލާއެއް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 19) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އިމްޕީޗްމަންޓަކީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް ދިން ނުރައްކާ ހަމަލާއެއް ކަމަށާއި އެއީ ގާނޫނާޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ޓްރަމްޕުގެ ގާނޫނީ ޓީމުން ބުނެފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020
ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗް ކުރަން ސެނެޓަށް ފޮނުވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 16) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗް ކުރަން ސެނެޓަށް ފޮނުވުމުގެ ގަރާރު ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްސް އިން ރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 4
ޓްރަމްޕުގެ ސިޓީއެއް ލަންކާގެ ރައީސް އަށް

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 15) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ރަސްމީ ސިޓީއެއް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ އަށް އަރުވައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 2
މަޖަލަކަށް ކުރި ޕޯސްޓަކުން ގެއްލުނީ ވަޒީފާ

އެމެރިކާ އާއި އިރާނާ ދެމެދު މިހާރު ހޫނުވެފައިވާ ކޯޅުންގަނޑަށް އިޝާރާތްކޮށް އިންޑިއާ ދަރިކޮޅުގެ އެމެރިކާގެ ޕްރޮފެސަރަކު ފޭސްބުކްގައި ހިއްސާކުރެއްވި ޕޯސްޓަކާ ގުޅިގެން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 6
އަޅުގަނޑުގެ ނޯބެލް އިނާމުދިނީ އެހެން މީހަކަށް:ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 12) - އެމަނިކުފާނަށް ލިބެން ޖެހޭ ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ލިބުނީ އެހެން މީހަކަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޝަކުވާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2020
"އެމެރިކާގެ ހަތަރު އެމްބަސީއަކަށް ހަމަލާދޭން އުޅުނު"

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 11) - އީރާނުގެ ގުދުސް ފޯސްގެ ކޮމާންޑަރު ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލި އިރު އީރާނުން އުޅުނީ އެމެރިކާގެ ހަތަރު އެމްބަސީއަކަށް ހަމަލާދޭން ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރްމަޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 9
ޓްރަމްޕް ދެއްވީ ރައްދު ހަމަލާ ނުދޭނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 8) - އިރާގުގައި އެމެރިކާ ސިފައިން ތިބޭ ދެ މަރުކަޒަކަށް އީރާނުން މިސައިލް ހަމަލާ ދިން ނަމަވެސް އެ ހަމަލާތަކަށް އެމެރިކާ އިން ރައްދު ނުދޭނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިރޭ ދެއްވައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 6
ޓްރަމްޕަށް ދީފައިވާ ބާރުތައް ކޮންގްރެސް އިން ކުޑަކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 7) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ދީފައިވާ އަސްކަރީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮންގްރެސްގައި ވަރަށް އަަވަހަށް ވޯޓަށް އަހާނެ ކަމަށް ކޮންގްރެސްގެ ދަށުގޭގެ ރައީސް ނެންސީ ޕެލޯސީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 3
ބަދަލު ހިފައިފި ނަމަ އީރާނުގެ 52 ތަނަކަށް ހަމަލާދޭނެ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 5) - ގުދުސް ފޯސްގެ ކޮމާންޑަރު ގާސިމް ސުލައިމާނީގެ މަރުގެ ބަދަލު ހިފަން އީރާނުން ހަމަލާދީފި ނަމަ އެ ގައުމުގެ 52 ތަނަކަށް ވަރަށް ވަރުގަދަ އަށް ހަމަލާ ދޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019 2
އީރާނަށް "ރަތް ރޮނގެއް" ޓްރަމްޕް ކަނޑައަޅުއްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 31) - އެމެރިކާ މީހުން މެރުމަކީ "ރަތް ރޮނގު" ހުރަސް ކުރުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އީރާނަށް އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019
ކުޑަ އޮޅުމެއް: ހީކުރީ "ކްރިސްމަސް ހަދިިޔާ"އައީ ކަމަށް

އެމެރިކާ އަށް "ކްރިސްމަސް ހަދިޔާއެއް" ދޭން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބުނެ ނުސީދާ އިންޒާރެއް އުތުރު ކޮރެއާ އިން ދިނަސް، އެމެރިކާ އިން އެކަން މާ ސީރިއަސް ގޮތަކަށް ނުނަގަ އެވެ. އެކަމަކު އުތުރު ކޮރެއާގެ ކައިރީގައި އޮންނަ އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއްގައި އޮޅިގެން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހިނގި ހާދިސާއާ އެކު، އެމެރިކާ ސިފައިން ހީކުރީ ކޮރެއާގެ...

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019
އުތުރުކޮރެއާގެ ކްރިސްމަސް ހަދިޔާއަށް އެމެރިކާ ތައްޔާރު

"ކްރިސްމަސް ހަދިޔާއެއް" ދޭނެ ކަމަށް (އެމެރިކާއަށް ސިހުމެއް ދޭނެ ކަމަށް) ބުނެ އުުތުރު ކޮރެއާއިން ދިން އިންޒާރަށް އެމެރިކާ އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 2
ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ބާރު ލިބޭ އީމެއިލް އަކީ "ބޮމެއް"!

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗް ކުރަން ކޮންގްރެސް އިން ނިންމި ބޮޑު ނިންމުމަށް ފަހު ސިޔާސީ ބޮޑު ބައިބައިވުމަކަށް ގޮސްފައި ވަނިކޮށް، ޓްރަމްޕަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭ އީމެއިލްތަކެއް ހާމަކުރުމާ އެކު، ސެނެޓްގެ ޝަރީއަތަށް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ބޭނުންވާ އިތުރު ހެކި ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭން ބާރަކަށް...

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 2
ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗް ވެއްޖެތަ؟: ބޮޑު ބަހުސަކަށް!

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް، އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ނުވަތަ ކޮންގްރެސްގެ ތިރި ގެ ކަމަށް ވާ، ހައުސް އިން އިމްޕީޗުކޮށްފައި ވިޔަސް، އެ ނިންމުން ސެނެޓަށް ނުފޮނުވާހާ ހިނދަކު، އެގޮތަށް ބެލެވެން ނެތް ކަމަށް، ގާނޫނީ ޕްރޮފެސަރަކު ވިދާޅުވުމުން، މުޅިން އާ ބަހުސެއް ފެށިއްޖެ އެވެ.

December 22, 2019
ޖައްވީ އާލާތްތަކުގެ ހިމާޔަތަށް ސްޕޭސް ފޯސް އުފައްދައިފި

އެމެރިކާގެ ސެޓަލައިޓްތަކާއި ޖައްވީ އުޅަނދުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ސްޕޭސް ފޯސްގެ ނަމުގައި އަސްކަރީ ޚާއްސަ ފައުޖެއް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އުފައްދަވައިފި އެވެ.

December 22, 2019 1
އެމެރިކާގައި ސިނގިރެޓް ވިއްކާ އުމުރު 21 އަށް

އެމެރިކާގައި ސިނގިރެޓާއި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރަން ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ވިއްކާ އުމުރު 21 އަށް މަތިކޮށްފި އެވެ.