01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 10
ކުރިއަށް އޮތީ ވަރަށް ދަތި ދުވަސްތަކެއް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 1) - ކުރިއަށް އޮތީ ވަރަށް، ވަރަށް ދަތި، އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށާއި އެ ދުވަސްތަކަށް އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 5
ކޮވިޑް-19: ޓްރަމްޕުގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 14) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ކޮރޯނާވައިރަސް ޓެސްޓް ނެގެޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްގެ ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2020 1
ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޓްރަމްޕް ޓެސްޓްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 14) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020 2
އިވަންކާގެ އިންޑިއާ ދަތުރުން މަޖާ ފޮޓޯތަކެއް

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބައްޕާފުޅު އަދި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ އެކު ދަރިކަނބަލުން އިވަންކާ އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ވާހަކަ އަށް އަދިވެސް ނިމުމެއް ނާދެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް، އޭނާ އާގްރާގެ ތާޖް މަހަލްގެ ކުރިމަތީގައި ނެންގެވި ފޮޓޯތަކާ އެކު، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރު ދައުރުވަނީ މަޖާ ގޮތްގޮތަށް ހަދާފައިވާ އެކިއެކި...

02 މާޗް

March 02, 2020 8
ކޮވިޑް-19: އީރާނުން އެދިއްޖެ ނަމަ އެހީވާނަން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 2) - އީރާނުގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން އެއްވެސް އެހީތެރިކަމަކަށް އެ ގައުމުން އެދިއްޖެ ނަމަ އެކަން ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް...

March 02, 2020 1
ޓްވިޓާގެ ކޮންޓްރޯލް ޓްރަމްޕުގެ އެކުވެރިއަކަށް؟

ޓްވިޓާ އަށް ދެވިހިފާފައިވާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަޑްލްޑް ޓްރަމްޕާއި އޭނާގެ ރިބަޕްލިކަން ޕާޓީ އަށް ހަރަދުކުރާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޕޯލް އެލިއަޓް ސިންގާ ޓްވިޓާގެ...

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 10
އިންޑިއާ ދެކެ އެމެރިކާ ލޯބިވޭ: ޓްރަމްޕުގެ މެސެޖް

އަހުމަދުއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 25) - ދުނިޔޭގެ އެއްބިތުން އަނެއް ބިތަށް ދިގު ދަތުރެއް ކުރައްވައި އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެން "އިންޑިއާ ދެކެ އެމެރިކާ ލޯބިވާ ކަމަށާއި އިންޑިއާ އަށް އެމެރިކާ އިން އިހުތިރާމް ކުރާ" ކަމުގެ މެސެޖް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއްޔެ ދެއްވައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 28
އެމެރިކާ ރައީސްގެ ޑޫމްސްޑޭ ޕްލޭން ރާއްޖޭގައި ޖައްސައިފި

ހަނގުރާމަވެރި ހާލަތްތަކާއި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތްތަކުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސާއި އިސްވެރިން ދަތުރު ކުރައްވާ މަތިންދާބޯޓު ކަމަށްވާ ޑޫމްސްޑޭ ޕްލޭން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް...

February 24, 2020 3
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޓްރަމްޕް އިންޑިއާ އަށް

ގުޖުރާތު (ފެބްރުއަރީ 24) - ދެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިންޑިއާ އަށް މިއަދު ހެނދުނު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020
އެންމެ ބޮޑު ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމް އިންޑިއާގައި

މިހާތަނަށް ބިނާކުރި އެންމެ ބޮޑު ކްރިކެޓް ސްޓޭޭޑިއަމް އަންނަ ހަފުތާގައި އިންޑިއާގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 2
ވައިރަހާ ހެދި ޗައިނާގައި އައިފޯން އުފެއްދޭ ގޮތްނުވެފައި

ކޮވިޑް-19ގެ ނަން ދީފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ނުރައްކަލާ ހެދި ޗައިނާގެ އެތައް ފެކްޓަރީއެއްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައި ވާތީ ޗައިނާ ނޫން ގައުމެއްގައި އެޕަލް އަށް އައިފޯން އުފައްދަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2020 2
ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް ދިން ދެ މީހުން ވަކިކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 8) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އިމްޕީޗްމަންޓް ތަހުގީގުގައި ކޮންގްރެސްގެ ދަށުގޭގައި ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ހެކި ބަސް ދެއްވި ވައިޓް ހައުސްގެ ސީނިއާ ދެ އޮފިޝަލަކު މަގާމުން ދުރުކޮށްފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020
ޓްރަމްޕުގެ އިމްޕީޗްމަންޓުން ސާފުކޮށްދިން ހަތަރު ނަމްބަރު

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 7) - ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހަށް އެމެރިކާގެ ސެނެޓުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އިމްޕީޗްމަންޓް ޝަރީއަތް ނިމި، ޓްރަމްޕް ކުށްވެރި ނުވާ ކަމަށް ފާސްކުރުމާ އެކު އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ވަނީ ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ. ސެނެޓުގައި ޓްރަމްޕުގެ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 5
އިމްޕީޗްމަންޓް ވޯޓުން ޓްރަމްޕް ސަލާމަތްވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 6) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗްކުރަން ސެނެޓުގައި މިރޭ ނެގި ވޯޓުން އެމަނިކުފާން ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 3
ޓްރަމްޕުގެ ޕްލޭނަށް އީޔޫ ދެކޮޅު؛ އިޒްރޭލު ފާޑުކިޔައިފި

އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީން ވަކި ދެ ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ގޮތަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއުލާނުކުރެއްވި ޕްލޭނަށް...

February 05, 2020
ޓްރަމްޕްގެ ތަގުރީރު، ސަލާންނުކުރުން، ޕެލޯސީގެ ރައްދު!

އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން ދުރުކުރުމާއި ނުކުރުމުގެ ވޯޓު ސެނެޓްގައި މާދަމާ ނެގުމުގެ ކުރިން މިއަދު ކޮންގްރެސްގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވި އަހަރީ ތަގުރީރު ބޮޑު ޝޯއަކަށް...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2020 4
ހެކިން ނުގެނެވޭތީ، ޓްރަމްޕް މި ހަފުތާގައި ސަލާމަތްވާނެ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 1) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗްކުރަން ސެނެޓުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ޝަރީއަތަށް އިތުރު ހެކިން ހާޒިރު ކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް ފާސް ކުރުމުން މި ހަފުތާގައި ނަގާ ވޯޓުން ޓްރަމްޕް ސަލާމަތްވާނެކަން ޔަގީންވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020 1
"ސުލްހައިގެ ޕްލޭން ވަނީ ވިހެއުމުގެ ކުރިން މަރުވެފައި"

އަންކަރާ (ޖެނުއަރީ 29) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ރޭ އިއުލާން ކުރެއްވި މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ ޕްލޭން އޮތީ "ވިހެއުމުގެ ކުރިން މަރުވެފައި" ކަމަށް ތުރުކީން ބުނެފި އެވެ.

January 29, 2020 10
މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ ޕްލޭން ޓްރަމްޕް އާއްމުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 29) - ފަލަސްތީނުން ތަކުރާރުކޮށް ދެކޮޅު ހަދަމުން ދަނިކޮށް، އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ ޕްލޭން ރައީސް ޑޮނަލްޑް...

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 2
"ޓްރަމްޕް ބޭނުންވީ ޔުކްރޭނަށް ދޭ އެހީ ހިފަހައްޓަން"

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 27) - ސިޔާސީ ވާދަވެރިއެއް ކަމަށްވާ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ނުކުރަންޏާ ޔުކްރޭނަށް ދޭ އަސްކަރީ އެހީ ހިފަހައްޓަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބޭނުންފުޅުވި ކަމަށް ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކުރީގެ މުޝީރު ޖޯން ބޯލްޓަންއާ ހަވާލާދީ ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 2
ޑިމޮކްރެޓިކުން އުޅެނީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ބަދަލުކުރަން

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 26) - ޑިމޮކްރެޓިކުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ނުކުތް ނަތީޖާ އަނބުރާލަން ކަމަށް ސެނެޓުގައި މިހާރު ފަށާފައިވާ އިމްޕީޗްމަންޓް...

January 26, 2020
އެމެރިކާ ސްޕޭސް ފޯސްގެ ލޯގޯ އަކީ ކޮޕީއެއް؟

އެމެރިކާގެ މިހާރުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އުފެއްދެވި ސްޕޭސް ފޯސް އަށް ހެދި ލޯގޯ އަކީ ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމު "ސްޓާ ޓްރެކް" އިން ފެންނަ ލޯގޯއެއްގެ ކޮޕީއެއް ކަމަށް ބުނެ ޓްވިޓާގައި...

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020
ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗްމަންޓް: މެންބަރުން ތާއްޔާޖެހި، ގޭމްކުޅުމުގައި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 25) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރަން ފެނޭތޯ ބަލަން ސެނެޓުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ޝަރީއަތުގައި މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު ފޫހިކަމެއް ފެންނަން ފަށައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020
އިމްޕީޗްމަންޓް ޝަރީއަތުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުން:ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 23) - އެމެރިކާގެ ސެނެޓުގައި މިހާރު ފަށާފައިވާ އެމަނިކުފާން މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ އިމްޕީޗްމަންޓް ޝަރީއަތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ވަކީލުން އެކަމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020
ޓްރަމްޕުގެ އިމްޕީޗްމަންޓް: ސެނެޓުގައި ދެ ޕާޓީގެ ކޯޅުން

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 22) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އިމްޕީޗްމަންޓް ޝަރީއަތް ސެނެޓުގައި ރޭ ފަށާފައިވާ އިރު ޓްރަމްޕުގެ މައްޗަށް އާ ހެކި ހޯދަން ޑިމޮކްރެޓިކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ރިޕަބްލިކަނުން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.