09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 13
މީހަކާ ގުޅުމެއް ނެތް ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފި

އެކި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ފުލުހުން ހޯދާފައިވާ އެކަމަކު އެއްވެސް މީހަކާ ގުޅުން ނެތް ގިނަ މަސްތުވާ އެއްޗެހިތަކެއް ފުލުހުން ނައްތާލައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 4
ޑްރަގު ވިއްކި ދިވެއްސަކު އިންޑިއާގަ 10އަހަރަށް ޖަަލަށް

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރަން އުޅުނުކަން ސާބިތުވެ ދިވެއްސަކު 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް އިންޑިއާގެ ކޯޓަކުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 21
ޕެރެލައިޒްވި މީހަކު މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލާގައި ޖަލަށް

ޑައިވިނަށް ގޮސްގެން އުޅެނިކޮށް، އުނަގަނޑުން ތިރި ވާވެ، ހިނގާބިނގާވެ ނޫޅެވޭ ޒުވާނަކު މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ދިހަ އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 12
ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައި 25 ކިލޯގެ ޑްރަގް ހޯދައިފި

ފުލުހުންނާއި ކަސްޓަމްސްއިން ވަކިވަކިން ހިންގި ބޮޑު ތިން އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 25 ކިލޯއަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެ، އަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

October 03, 2016
މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅުނު މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް

ރިހާކުރި ފުޅިއެއްގެ ތެރެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އަޅައިގެން ގެންގުޅުނު މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލުމާ އެކު 100،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކުރަން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2016 1
ސައުދީގައި ޑްރަައިވަރުން ޑްރަގަށް ޓެސްޓް ކުރަނީ

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 1) - ސައުދީ އަރަބިއާގައި ޑްރައިވަރުންނަށް ލައިސަންސް ދޭ އިރު ޑްރަގު ޓެސްޓް ހަދަންޖެހޭ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016 10
ޑްރަގު ބޭނުން ކުރާ މީހުންނަށް އޮތީ ހިޓްލަރުގެ ހުކުމް

މެނީލާ (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - ފިލިޕީންސްގައި ޑްރަގު ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް އޮތީ ޔަހޫދީންނަށް އެޑޮލްފް ހިޓްލަރު ހެދި ގޮތް ކަމަށް ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 32
ޑްރަގްގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ނާކާމިޔާބު!

ރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަންނަ މިންވަރު އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އަދި އަތުލައި ގަނެވޭ އެއްޗެހީގެ އަދަދު ވެސް މައްޗެވެ. އެއީ ޔަގީނުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެކެވެ. އެކަމަކު ޝަރުއީ މަރުހަލާއިން އެފަދަ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ނިމިގެން މިދަނީ ނާކާމިޔާބުވެގެންނެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 18
ހައި ކޯޓުން ވެސް ހުސައިން މަނިކު ސަލާމަތްވެއްޖެ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރީގެ ބޮޑުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނާ ހ. ރެހި ހުސައިން މުހައްމަދު މަނިކުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ދަށު ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުން ވެސް މިއަދު ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 10
ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް އީޔޫ އަށް

މެނީލާ (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އަށް ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 16
އަށް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ ގެއެއް ފާސްކޮށް، އަށް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ދިވެހިި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

September 20, 2016 2
ޑްރަގް އެތެރެކުރި ބިދޭސީއަކު އުމުރަށް ޖަލަށް

ދިރުވާލައިގެން ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ބިދޭސީއަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށާއި 100،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2016 7
މަސްތުވާތަކެތި ހުއްޓުވަން ފިލިޕީންސް ރައީސް ނަމޫނާއަކަަށް

ޖަކާޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓުވުމަށް ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ގެންގުޅުއްވާ ހަރުކަށި ސިޔާސަތަކީ ނަމޫނާއެއް ކަމަށާއި އިންޑޮނީޝިއާ އިން ވެސް އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމަށް އެ ގައުމުގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ އެޖެންސީގެ ވެރިޔާ ބުޑީ ވަސެސޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 3
މާއެނބޫދޫ ޕްރިންސިޕަލް ޑްރަގާ އެކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދ. މާއެނބޫދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

September 07, 2016 1
ކެނަބިސް ބޭނުންކުރާ މީހުން މަސައްކަތަށް ފަރުވާ ކުޑަ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ކެނަބިސްގެ އަސަރު ހަށިގަނޑުގައި ހުންނައިރު، ދިރިއުޅުން ބިނާކުރުމަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާ މެދު ފަރުވާ ކުޑަ ކަމަށް...

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 14
މިއީ އެމެރިކާގެ ޕަޕެޓެއް ނޫން: ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް

ބެއިޖިން (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - އޭނާ އަކީ އެމެރިކާ އިން ބުނާހާ ގޮތެއް ހަދަން ހުރި ޕަޕެޓެއް ނޫން ކަމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އަށް ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 4
ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ކިލޯއެއްހާ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި

ބަންގްލަދޭޝް އިން ރާއްޖެއައި މީހެއްގެ އަތުން 944 ގްރާމްގެ މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމްސްއިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 6
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމައިގައި 1،900 މަރު

މެނީލާ (އޮގަސްޓް 24) - މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފިލިޕީންސްގެ އާ ރައީސް ކުރައްވާ މަސައްކަތުގައި ވޭތުވެދިޔަ ހަތް ހަފުތާ ތެރޭ 1،900 މީހުން މަރާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ފުލުހުންގެ ވެރިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 2
މަސްތުގައި ހުރި ލަންކާ އެއާލައިނުގެ ޕައިލެޓް ސަސްޕެންޑް

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 22) - މަސްތުވެފައި ހުރި ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ޕައިލެޓް އިއްޔެ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 1
ބޭސްކާއިރު ޖޫސް ބޯ ނަމަ ބޭހުގެ އަސަރު ކުޑަވާނެ

ބޭސް ކާއިރު ފެނުގެ ބަދަލުގައި ބައެއް މީހުން ބޮނީ ޖޫހެވެ. ނަމަވެސް ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވަނީ ބޭސް ކާއިރު ބޯންޖެހޭނީ ފެން ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް، ހުތް މޭވާގެ ޖޫސް ބުއިމުން ބޭހުގެ އަސަރު ކުޑަވާނެ ކަމަށް ވެސް އިންޑިއަން މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަން (އައި.އެމް.އޭ) އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 10
ޑްރަގު ވިޔަފާރިއާ ގުޅިފައިވާ މީހުންގެ ނަން އާއްމުކޮށްފި

މެނީލާ (އޮގަސްޓް 7) - މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅިފައިވާ ފިލިޕީންސް ސަރުކާރުގެ 150 ވަރަކަށް މީހުންގެ ނަން އެ ގައުމުގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓު މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016 8
ހަނީ އުމުރަށް ޖަލަށް ލާން ކުރި ހުކުމަށް ތާއީދުކޮށްފި

މަޝްހޫރު ފެހުންތެރިޔާ މިރުފަތު ހަނީފް (ހަނީ) މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 23
ގޮތް ނޭނގޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް ނުރައްކާ! ހަވާލުނުވާތި!

ދަތުރު ކުރާއިރު މީހުން ދޭ އެއްޗިއްސާ އެއްވެސް ސުވާލެއް ނެތި ގިނަ ދިވެހިން ހަވާލުވެ އެވެ. ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި ރާއްޖޭގައި ހުރި އުނދަގޫތަކުގެ ސަބަބުން އެހެން މީހުން ހަވާލުކުރާ އެއްޗެހި ގެންގޮސް ދެނީ އެހީގެ އަތެއް ދިއްކޮށްލުމުގެ ނިޔަތުގަ އެވެ. ނަމަވެސް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ރާއްޖޭގައި ފުޅާވަމުން އަންނަ މިންވަރަށް ބަލާއިރު...